Základní škola a Mateřská škola
Sepekov

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Jídelníček

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení pdf


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 200 Kč/pololetí.


 


Primární prevence

 


Archiv


Projektový den ve firmě Abadia 2021

Den před koncem školního roku se žáci 8. třídy v rámci projektového dne podívali do firmy Abadia, která navrhuje a vyrábí ocelové konstrukce. V rámci pracovních činností navrhli konstrukci do školního skleníku, vytvořili technický výkres. Do firmy jeli vlakem na známé trati Tábor – Bechyně. Po příjezdu si prohlédli projektovou část firmy a seznámili se s jejími aktivitami. Následovala vlastní část projektu – diskuze nad navrhovanou konstrukcí. Na závěr žáci navštívili venkovní prostory výrobní části firmy, kde viděli různá stádia výrobního procesu a nahlédli do výrobních hal.
Třešničkou na dortu byla návštěva nedaleké rozhledny Hýlačka, která je názornou ukázkou ocelové konstrukce.
Foto
Jitka Nováková


Dopravní hřiště

V závěru školního roku se žáci 4. třídy vydali vlakem na malý výlet do Tábora, kde navštívili dopravní hřiště. Skoro všem čtvrťákům už je 10 let a mohou jezdit po silnici na kole bez doprovodu. Protože chtějí jezdit bezpečně, pilně se ve škole i doma učili znát dopravní značky a předpisy. Své vědomosti si upřesnili při teoretické výuce s dopravní instruktorkou a jízdu v dopravním provozu si prakticky vyzkoušeli na dopravním hřišti. Přesvědčili se, že dodržovat všechna pravidla je důležité a vůbec to není jednoduché. Na závěr žáci absolvovali svou první malou zkoušku. Pod dohledem paní instruktorky předvedli správnou jízdu na kole a v testu prokázali své znalosti dopravních předpisů.
Za pečlivou práci dostaly děti malé dárky. A pak už se mohly radovat ze získaného průkazu cyklisty.
Foto
Eva Kluiberová


Fotografování 2021

Fotografie tříd k nahlédnutí zde.
Miloš Kluiber


V keramické dílně

Výrobky si žáci nejen vyrobili, ale i sami nafotili a odeslali...foto žáků zde
Foto při práci s keramickou hlínou...zde
Foto z glazování keramiky...zde
Miloš Kluiber
 

Ukázky práce policejních psovodů

Ve čtvrtek 17. června do naší školy přijeli policisté z Písku se cvičenými psy. Ukázali žákům poslušnost, zadržení pachatele a sílu psů při přetahování.
Foto
Ludmila Tollingerová a Miloš Kluiber


2. třída-učíme se v přírodě

Žáci 2. třídy se ve skupinách vypravili učit prvouku a matematiku do přírody. První skupina žáků vyznačila barevnými fáborky cestu směrem k Borku a schovávala k nim úkoly, které pak druhá skupina žáků musela plnit. V cíli si úkoly vzájemně zkontrolovali.
Na závěr výuky v přírodě si žáci vytvořili v lese různé geometrické tvary ze šišek, klacíků a kamínků.
Foto
Jana Novotná


Beseda s automobilovým závodníkem

Žáci školy dostali překvapení v podobě návštěvy p. Josefa Hrdličky, tatínka naší prvňačky, který je automobilovým závodníkem. On a jeho tým přivezli před školu 7 závodních aut.
Vyučování bylo přerušeno zvukem přijíždějících se aut. Okna se zaplnila překvapenými žáky a s rychlostí závodních aut se přemístili před školu. Auta si prohlédli zvenku i zevnitř, obdivovali vítězné poháry, někteří si vyzkoušeli helmu...
Zážitek to byl obrovský.
Foto


Dotek historie

Na nádraží do Milevska se ve středu 9. června vydaly děti ze sepekovské školy, aby si prohlédly legionářský vlak. Projekt Legiovlak jim tak umožnil blíže se seznámit s nelehkým životem našich legionářů v Rusku během první světové války a občanské války v Rusku.
Děti si s opravdovým zájmem prohlížely vystavované exponáty a pročítaly zajímavé informace na panelech v jednotlivých vozech. Také kladly dotazy průvodcům v legionářských stejnokrojích, kteří jim ochotně poskytli zasvěcené informace. Kluci nejvíce obdivovali obrněný vůz se zbraněmi, překvapením pro děvčata byl krejčovský vůz vybavený šicími stroji. S trochou bázně všichni procházeli zdravotním vozem, protože chirurgické nástroje až příliš připomínaly, k čemu byly určeny. Někteří žáci si vyfotili to, co je nejvíc zaujalo, také si mohli koupit drobné pamětní předměty.
Ve škole si po návratu s vyučujícími sdělovali své dojmy a začali společně na téma Legiovlak připravovat školní nástěnku. Navázali tak na předchozí projekt (Ne)zapomenuté pomníky vojáků a legionářů 1. světové války.
Legionáři, kteří se zasloužili o vnik Československé republiky, jsou už prapraprapředky dnešních dětí. Přesto jsme po návštěvě legiovlaku měli všichni pocit, že se nás dávná historie bezprostředně dotkla.
Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


BADATELSKÝ KLUB

I mladí badatelé, žáci 5., 7. a 9. třídy, kteří mají zájem o přírodu, vyrážejí v těchto dnech na svá bádání do přírody. Po dlouhém období distanční výuky si užíváme středeční odpoledne v okolí školy. Při distanční výuce jsme do přírody společně vyrazit nemohli. Ale vyrážel každý sám. Chodili jsme přikrmovat zvířátka do lesa, dělali jsme různé projekty, vyráběli jsme krmítka pro ptáčky, hmyzí hotely, sledovali jsme stopy zvířat ve sněhu a prováděli jsme jednoduché domácí pokusy. Pár střípků z období distanční výuky naleznete ve fotogalerii.
Pokud nám to počasí umožňuje, vyrážíme při prezenční výuce do přírody každou středu odpoledne. V terénu poznáváme a určujeme rostliny a živočichy. Pracujeme s atlasy a klíči k určování jednotlivých rostlin a živočichů. Učíme se také pracovat s dalekohledy a fotoaparáty. Vždy se najde čas i na nějakou hru a soutěž. Pokud nám zrovna prší, bádáme v učebně přírodopisu a chemie. Pozorujeme pod mikroskopem části těl rostlin a živočichů. Pozorujeme jak trvalé mikroskopické preparáty, tak preparáty dočasné, které si tvoří již žáci sami.
Foto
Petra Máchová


Škola hrou v matematice 8. třídy

I matematika může žáky bavit. Žáci osmé třídy si vyzkoušeli v praxi, jaký je rozdíl mezi pravděpodobností a statistikou při losování barevných kuliček. Pracovali ve skupinách a sami si museli postup realizace zadaného úkolu vymyslet a rámci skupiny dohodnout. Přestože každá skupina zvolila jiný postup, všichni úkol úspěšně splnili. V následující hodině budou porovnávat teoretické výsledky určené pomocí pravděpodobnosti s reálnými výsledky provedené statistiky.
Foto
Jitka Nováková


Pasování na čtenáře

Žáci 2. třídy byli přijati mezi čtenáře.
Rytíř je mečem poklepal na rameno a tím je na čtenáře pasoval. Každý z žáků musel přečíst část textu z knihy.
Foto
Jana Novotná


Energie pro budoucnost

Ve čtvrtek 10. června absolvovali žáci deváté třídy besedu o šetření energie, její výrobě a nastupujících trendech. Lektor Pavel Vlček z Občanské iniciativy z Českých Budějovicích přitom zodpověděl dotazy žáků. Celá třída přitom absolvovala obrázkový tematický kvíz, za který byl nejlepší ze žáků Richard odměněn kšiltovkou. Účastníci besedy též obdrželi energetické placky.
Foto
Miloš Kluiber


Pasování čtenářů

V 1. třídě byli žáci pasováni na čtenáře. Aby si to zasloužili, museli vysvobodit princeznu-odemknout pěti klíči zámek. Každý klíč znamenal jeden úkol.
Nejdříve vyprávěli o knize, kterou v současné době čtou. Pak museli princeznu i zámek pěkně vybarvit.
Třetí klíč odemkli hádankou z pohádky. Čtvrtý klíč znamenal slib čtenáře a poslední klíč mohli odemknout vlastnoručním podpisem na listinu čtenářů.
Všichni se s úkoly vypořádali a vstoupili slavnostně do řádu rytířského.
Foto
Ludmila Tollingerová


Geogebra ve 2. třídě

Žáci druhé třídy se v rámci šablon seznámili s programem geogebra. Na tabletech si vyzkoušeli třídit geometrické tvary, skládali z nich obrázky, vyhledávali je na fotografii a nakonec si nakresli obrázek svůj.
Foto
Ludmila Tollingerová


Prvouka v přírodě

Konečně vykouklo sluníčko a žáci 2. třídy se vypravili učit prvouku do přírody. Žáci pozorovali život živočichů v přírodě, povídali si o něm, snažili se také poznávat stromy, keře a rostliny v lese, na louce a v okolí rybníka.
Na závěr si ve skupinách postavili domečky z listí, mechu, větviček a kůry pro lesní zvířátka - mravence, veverky...
Foto
Jana Novotná


Vycházka do přírody

Žáci první třídy vyrazili místo sezení v lavicích do přírody. Ze školy si s sebou vzali paletky, kam měli za úkol lepit drobné předměty, které najdou a řadit je podle barev. Zjistili, že příroda nabízí spoustu rozmanitých barev a odstínů.
Dalším úkolem bylo, do připravené slepé mapy České republiky najít pozadí, které se jim nejvíc líbí. Mapy se brzy zaplnily.
Počasí jim přálo, a tak si dopoledne děti hezky užily.
Foto
Ludmila Tollingerová


Učíme se v přírodě

Na hodinu matematiky žáci 2. třídy opustili školní lavice ve třídě a vypravili se učit do přírody. Zábavnou formou si zde procvičovali násobení a dělení. V přírodě hledali barevné kartičky s příklady na násobení a dělení a následně je pak přiřazovali ke správným výsledkům.
Foto
Jana Novotná


Rozhodnutí o přijetí do MŠ Sepekov

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy ve školním roce 2021/2022...zde
Datum zveřejnění 26. 5. 2021.


Naši prvňáčci

Žáci 1. třídy se zatím rotačně učí týden ve škole, týden doma.
Ve škole si o hodinách matematiky vyzkoušeli činnosti s geodeskami. Na nich si vymodelovali základní geometrické útvary. Nakonec si z nich společně udělali obrázek.
Při domácím učení měli za úkol postavit svým čarodějnicím co nejvyšší hranici.
Myslím, že všichni svůj úkol splnili na 1.
Velké poděkování patří i rodičům, kteří se do výzvy zapojili také.
Foto
Ludmila Tollingerová


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých žáků do první třídy 2021/2022...zde
Datum zveřejnění 28. 4. 2021.


Zpátky ve škole

V pondělí 12. dubna se po dlouhé době opět shledali ve škole žáci 3. třídy. Do školy se už všichni moc těšili.
Pro zpestření výuky je v hodině matematiky čekalo procvičování násobení a dělení hravou formou pomocí kartiček s čísly, děti se řadily za sebe, aby vytvořily správně příklad. V češtině si děti zase vyzkoušely interaktivní tabuli při probírání podstatných jmen a při hodině pracovních činností si vyrobily krásného ptáčka z vlny a záložky do knížky ve tvaru lesních zvířátek.
Foto
Pavlína Kadlecová, třídní učitelka ve 3. třídě
Fotky z pondělního testování před vyučováním...zde


Prohlídka naší školy pro budoucí školáky

Zápis do první třídy s veverkou


Hrajeme si se slovíčky

Prvňáčci jsou velice šikovní, distanční výuku zvládají na jedničku.
Aby si odpočinuli od počítačů, dostali úkol z jiného „soudku“. Měli složit slova z čehokoli, co doma najdou. Musím pochválit nejen děti, jak se s tím popraly, ale i rodiče, že zapůjčili různé věci, potraviny…. Některá slova byla tak dlouhá a písmenka tak velká, že se bohužel nevešla do pokojíčku ani na fotografii.
Jako třešnička na dortu byla složená kytička pro paní učitelku.
Patří jim velké díky.
Foto
Ludmila Tollingerová


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v termínu 1.-18. dubna 2021, bez přítomnosti dětí.
Dokumenty je možné vyplnit elektronicky a zaslat:
1. Datovou schránkou na ID 5r4mhfg 
2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zs.sepekov@centrum.cz
3. Poštou- na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Sepekov; Sepekov 238; 398 51 Sepekov
4. Osobně do schránky na budově školy- bude se vybírat každý den
Více v dokumentu (pdf).

Potřebné dokumenty k zápisu do ZŠ i MŠ najdete zde


Pohádka do ouška

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem" jsme nabídli online předčítání žákům od prvního do čtvrtého ročníku naší ZŠ. Předčítáme od pondělí do pátku v těchto časech: 1., 2. a 3. třída v 18:00 hod., 4. třída ve 12:15 hod. Účast dětí je dobrovolná. S pravidelným předčítáním jsme začali 15. 3. 2021 a zatím s kladnými odezvami.
Odměnou nám bude probuzení zájmu dětí o knihy.
Jana Soldátová, Brigita Kabóková, Simona Vlková, Lubomír Doležel


Pomníky v našich obcích

S velkým zájmem se žáci 6., 7. a 8. třídy zapojili do projektu Národní pedagogické knihovny J. A. Komenského mapování (Ne)zapomenutých pomníků vojáků a legionářů první světové války.
Nejdříve se všichni žáci v hodinách dějepisu a informatiky s danou problematikou seznámili. Intenzivně pak pracovali dál a podařilo se jim památníky v Sepekově a Božeticích zdokumentovat. Ze všech prací žáků byly vybrány ty nejzdařilejší, a tak se Matěji Hanákovi, Elišce Benešové ze 7. třídy a Terezii Kara-Ivanské z 8. třídy dostalo té cti, že jejich „zmapování“ památníků bylo zveřejněno.
Práce žáků na takovémto projektu si nesmírně ceníme, navíc pracovali v době, kdy výuka probíhá distančně. Všichni dokázali, že minulost naší obce je zajímá, a svým předkům tak vyjádřili úctu.
Sepekov náměstí...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1881
Sepekov hřbitov...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1882
Božetice...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1883
Sociální síť organizace...https://www.facebook.com/npkjak/
Fotodokumentace
Hana Červená a Miloš Kluiber
 


„Česko čte dětem"

Žáci druhé třídy se zapojili do projektu Česko čte dětem.
V hodinách českého jazyka - čtení - čtou nejen děti, ale i vyučující. Snažíme se tak dětem poskytnout každodenní kontakt s psaným slovem, vzbudit u dětí zájem o čtení a rozvíjet potřebu číst.
V současné době čteme knihu od Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. Kniha děti zaujala a líbí se jim. Za odměnu si pak v hodině výtvarné výchovy kocoura Modroočka žáci namalovali.
Foto
Jana Novotná


Škola hrou

Prvňáčci si udělali zábavné dopoledne. Blíží se jaro, a tak si z domova přinesli hrášek, fazolky, k tomu jim rodiče přibalili párátka, igelitový sáček a trochu vaty.
Žáčci si hrášek namočili a když změknul, dali se do práce. Nejdříve si zkusili sestrojit trojúhelník, čtverec, obdélník z párátek a na spojení se hodil právě hrášek.
Prvňáčkům to připadalo moc jednoduché, a tak se pustili do složitých staveb. Na lavicích za malou chvíli stál kostel sv. Mikuláše, hrad Karlík, gymnázium, škola, obchody, stan…
Postavili celé město. Zbytek hrášku si děti položily na misku s vatou a každý den budou sledovat, jak ze semínka roste rostlinka. Fazolky si děti daly do sáčku s vatičkou a přilepily na okno. Budou pozorovat, jestli bude rychlejší hrášek nebo fazolky.
Foto
Ludmila Tollingerová


Informatika v páté třídě

Žáci pátého ročníku v rámci informatiky vypracovali v textovém editoru krátký text s obrázkem.
Foto


Geometrie hrou

Žáci 2. třídy se v hodině geometrie učili zábavnou formou poznávat geometrická tělesa. Nejdříve si žáci vyrobili krychle, kvádry, jehlany a koule z tvrdého kartonu, pak si učivo procvičili na interaktivní tabuli a na závěr hodiny si z nich ve skupinách postavili hrady.
Foto
Jana Novotná


Český jazyk v 1. třídě

Prvňáčkové si zpestřili hodinu českého jazyka prací s „notebooky“. Sice to byly zatím notebooky papírové, ale psaní slov i vět jim šlo pěkně od ruky.
Někteří si vyrobili doma svůj, a to pak nemohl chybět na displeji oblíbený zemědělský stroj, dinosaurus…
Foto
Ludmila Tollingerová


Škola trochu jinak

V hodině prvouky - kterou si žáci 2. třídy trochu prodloužili skoro na celé dopoledne - se vydali učit do přírody. Pozorovali a povídali si o zimní přírodě, hledali stopy zvířat ve sněhu, přinesli jim i něco dobrého k jídlu a na závěr vycházky si postavili sněhuláky.
Foto
Jana Novotná


Přání, autorka Terezie Kara-Ivanská


Sepekovská škola má matematický vánoční stromek

Vánoční stromek v sepekovské škole je letos ozdobený dost netradičně. Žáci deváté třídy se v době distanční výuky učili v matematice sestrojit síť kuželu a jehlanu. Tato tělesa pak měli ze sítí slepit. A tehdy vznikl trochu bláznivý nápad využít vzniklé modely jako ozdoby na stromek. Žáci je lepili z barevných papírů. A pak už si nápad žil vlastním životem. Úkol zněl jasně. Vyrobit ozdoby, které mají něco společného s matematikou. A nestačila jsem se divit, co všechno žáky napadlo. Pravoúhlý trojúhelník ozdobený Pythagorovou větou, model krychle ze špejlí s barevnou stěnovou a tělesovou uhlopříčkou. Přibyly také barevné kousky papíru s vyznačenými úhly. Z jedné strany byla hodnota úhlu a z druhé označení, zda je to úhel ostrý nebo tupý. K vidění jsou i útvary se vzorečky pro výpočet obsahu. Do zdobení se zapojily i další třídy.
Jitka Nováková
Foto


Mikulášská nadílka

Naši prvňáčci se v pátek 4.12. dočkali mikulášské nadílky, přestože Mikuláš s čerty za dětmi do školy přijít nemohli. Žáci 9. třídy pro své kamarády o hodině výtvarné výchovy vyrobili čertovské a mikulášské krabičky, které Mikuláš dětem naplnil dárečky, a paní učitelka je poté s radostí mohla nadšeným dětem předat.
Foto
Jaroslava Máchová a Miloš Kluiber


Sázení stromu žáky prvního ročníku

Jak se již stalo tradicí, žáci první třídy si na školní zahradě zasadili svůj strom.
Foto první třída 2020/21
Foto


Veselé zoubky

Žáci 2.třídy se zapojili do preventivního programu ,,Veselé zoubky".
Na úvod žáci zhlédli výukové DVD ,,Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek" a poté vyplnili pracovní listy na téma ,, Zoubky ".
Společně pak plnili úkoly na interaktivní tabuli.
Na závěr každý žák získal taštičku s produkty péče o zuby.
Foto
Jana Novotná


Zahájení školního roku 2020/2021

V Základní škole Sepekov přivítala třídní učitelka Ludmila Tollingerová čtrnáct prvňáčků.

Foto první třída 2020/21

Fotogalerie


Keramický kurz

Přípravný týden před začátkem nového školního měli pedagogové sepekovské školy zpestřen dvoudenním keramickým kurzem. Paní Věra Pichová z Milevska, která kurz vedla, je poutavým způsobem zasvětila do tajů výroby keramiky.
Nejen trocha teorie, ale hlavně vyzkoušení si různých technik výroby keramických předmětů se setkalo s mimořádným zájmem. A tak byste v učebně dílen mohli pozorovat učitelky a učitele (jen jednoho), kteří se vžili do role žáků a se zaujetím tvořili a tvořili…
Chvílemi bylo v učebně takové ticho, že byste slyšeli upadnout i špendlík. Sen každého učitele. Tak jen doufejme, že žáci školy, pro které bude nová keramická pec v letošním školním roce novinkou, budou pracovat se stejnou chutí a nadšením jako jejich pedagogové, novopečení „keramici“.
Foto


Loučení se školou

Fotogalerie


Focení 2020

Fotky tříd...zde
Miloš Kluiber

Absolventské práce v Sepekově

I přestože druhé pololetí letošního školního roku žáci základních škol museli zůstávat doma a vzdělávat se pouze distančně, sepekovští deváťáci dokázali napsat i absolventské práce. Všichni si vybrali témata, která jsou jim blízká, a tak v závěrečných obhajobách, které předvedli ve čtvrtek 25. června, velmi mile překvapili své učitele.
Kvalita absolventských prací kvůli koronavirové karanténě tedy nijak neutrpěla. Škoda jen, že obhajobám nemohli přihlížet rodiče žáků jako v předchozích letech. Mohli by být na své potomky právem pyšní.
Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


Soubor hygienických pokynů do konce školního roku

Opatření ministerstva školství od 22.6. do 30.6.2020...ZDE.
Aktualizovaný manuál hygienických pokynů pro ZŠ naleznete...ZDE.
Čestné prohlášení pro rodiče naleznete...ZDE.


Rozhodnutí o přijatých žácích do prvního ročníku

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání 2020...zde (soubor pdf)


Netradiční focení

Ke konci školního roku se žáci ve škole obvykle fotí, aby měli na svá školní léta památku. Naši páťáci se vyfotili také. A nejenom se svou třídní učitelkou. Protože letos měli díky koronaviru dlouhé nedobrovolné volno, museli se chtě nechtě učit sami doma s pomocí svých rodičů.
A proto si také na závěrečné focení každý s sebou přivedl i svou maminku, osobní domácí učitelku.
Mezi těmi se našla i fotografka, paní Vachtová, která byla ochotná udělat závěrečné foto. Patří jí za to dík, stejně tak jako všem maminkám, které se doma s dětmi učily. A nejenom jim, abychom nekřivdili tatínkům, kteří s domácí přípravou jistě také pomáhali.
Děti na výjimečný školní rok určitě nikdy nezapomenou. Přejme si však, abychom se příště mohli společně fotit raději za jiných okolností.

Foto pátá třída

Foto: Stanislava Vachtová
Hana Červená


Výuka na dálku ve 3. třídě

Také žáci třetí třídy a jejich rodiče si zaslouží velkou pochvalu za to, jak se zapojili do výuky na dálku. Po celou dobu domácího učení děti pilně pracují podle rozvrhu pomocí výkladových prezentací, elektronických učebnic, internetových odkazů a pracovních listů, které dostávají každý pracovní den k jednotlivým předmětům. Aby nám vydržela chuť do učení, přidáváme do úkolů hádanky, luštění, kreslení i vtipy. Abychom se viděli a byli si blíž, zařadili jsme výuku přes aplikaci Skype, pomocí které se můžeme nejen učit, ale také si spolu povídat, než zase společně zasedneme do našich školních lavic.
Na fotografiích si můžete prohlédnout, jak žáci pracují a přečíst si, co o domácí výuce napsali oni sami.
Obrázky
Eva Kluiberová


Období, které prožíváme mimo školní lavice

Žáci 6. třídy tvořili vlastní báseň na téma Období, které prožíváme mimo školní lavice:
Zamyšlení v době koronavirové
Venku jarní slunko svítí,
všude kolem roste kvítí.
Už mi chybí kamarádi,
uvidíme se zas rádi.
Šel bych radši do školy,
než doma psát úkoly.
A tak stěžuji si v básni,
už půjdu spát, mami, zhasni.
Matěj, 6. třída


Přírodopis 7. třída na dálku

V polovině jarních prázdnin nás všechny zaskočilo zavedení „domácí výuky“. Nikdo z nás s tím neměl žádné zkušenosti. Jak docílit toho, abychom nepřenášeli probírání nové látky na rodiče, aby získávání poznatků bylo zajímavé, aby to nebylo pouhé čtení učebnic, to byly myšlenky, které se mi hodily hlavou.
Je výhodou, že v sedmé třídě se mohu opřít o aktivitu a zájem velké části žáků a pochopení rodičů. A tak učebnice jsou doplňovány prezentacemi a podobnými materiály z internetu. Největší problém je objevit takové, aby souhlasily s látkou v učebnici. Pro větší atraktivnost je každé zadání učiva doplněno tematickou křížovkou nebo osmisměrkou a zadáním jednoduchého pokusu s rostlinným materiálem. Po probrání, zopakování a shrnutí učiva je zadán test. Za rychlé a správné odpovědi, vyluštěné křížovky a osmisměrky a zdokumentované pokusy dostávají „mimořádnou odměnu“ v podobě minerálů, kterou jim prozatím odkládám do krabiček.
Velkou výhodou je, že v tomto pololetí probíráme botaniku a tak studijního materiálu mají děti všude spoustu. Stačí jen vyrazit ven…
Obrázky
Josef Himl


Výuka na dálku ve 2. třídě

I žáci 2. třídy se doma v tomto období pilně připravují. Naše setkání přes Skype a další zpětná vazba mě vždy přesvědčí o tom, že domácí vzdělávání zvládají skvěle. Na přiložených fotografiích můžete vidět výtvarné ztvárnění a popis jejich oblíbené filmové či seriálové postavy. Všichni si nejen za tento tvořivý úkol zaslouží obrovskou pochvalu! Zároveň bych chtěla také poděkovat rodičům za spolupráci.
Obrázky
Miroslava Dědová


Anglický a německý jazyk online

Přestože se svět kolem nás zastavil, výuka cizích jazyků pokračuje dál. Žáci 1. i 2. stupně ve všední dny usedají k počítačovým obrazovkám, aby odpovídali na otázky, plnili úkoly a prohlubovali své znalosti stejně jako ve školních lavicích. Ne nadarmo se říká, že cizí jazyk si nejlépe osvojíme mluvením, proto komunikujeme prostřednictvím videohovorů, které probíhají přes aplikace Skype a ZOOM. Žáci také pravidelně doplňují cvičení v pracovních sešitech a tvoří různé kreativní úkoly, které odesílají přes Google formuláře. Aby výuka nebyla jednotvárná, zařazujeme do běžného programu i různé hry. Starší žáci z druhého stupně si oblíbili Kahoot. Na této mezinárodní internetové platformě mezi sebou soutěží a snaží se hledáním správných odpovědí získat co nejvíce bodů. Dalším příkladem zábavné webové stránky je Padlet, kde mají žáci prostor vytvářet projekty na zadaná témata. Mladší děti rády sledují seriál Angličtina s Hurvínkem. Na základě toho, čemu se v jednotlivých dílech přiučí, vytvářejí povedené obrázky s anglickými popisky. Psát a kreslit mohou klidně v pyžamu. Plnit zadané úlohy v pohodlí domova má přece jen své výhody. Během posledních týdnů jsme se společně naučili používat digitální technologie.
Klasickou výuku však nic nenahradí, proto se těšíme, až se budeme opět potkávat v budově naší základní školy.
Obrázky
Iveta Kašparová


Chemie v 8. třídě na dálku

Letošní osmáci si chemie tento školní rok moc neužili. I přes to už znají všechny prvky Periodické soustavy chemických prvků a umí vytvořit i pojmenovat vzorce oxidů, sulfidů, halogenidů, kyslíkatých i bezkyslíkatých kyselin. Při výuce „na dálku“ dostávají žáci výklad (nejčastěji formou prezentací) a pracovní listy. Žáky za svědomité plnění pracovních listů moc chválím a rodičům děkuji za spolupráci.
Obrázky
Petra Máchová


Přírodověda v 5. třídě, přírodopis v 6. a 8. třídě na dálku

I výuka přírodovědy a přírodopisu „na dálku“ je pro žáky úplně něco jiného. Místo jarních vycházek do přírody a poznávaní a pozorování organismů v terénu se učíme z powerpointových prezentací a poznávaček organismů. Žáci také pravidelně dostávají pracovní listy. Většina žáků plní pracovní listy velmi svědomitě. Zvládají i náročnější úkoly, které řeší společně s rodiči nebo staršími sourozenci. Informace vyhledávají na internetu nebo v encyklopediích. V pátém ročníku vytvořili žáci krásné plakáty na téma ZDRAVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A ZDRAVÁ VÝŽIVA. Až se ve škole zase sejdeme, uděláme si z plakátů krásnou nástěnku. V šestém ročníku probíráme HMYZ. Žáci pozorují při vycházkách do přírody a snaží se poznávat organismy podle obrázků v učebnicích nebo podle obrázků, které mají v prezentacích. Naši vycházku do přírody si nahradíme v září J. Žáci osmého ročníku se učí STAVBU TĚLA ČLOVĚKA a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav.
Obrázky
Petra Máchová


4. třída, škola hrou?

Nejsme ve škole , nesedíme v lavicích , nehlásíme se , neběháme po chodbě o přestávce - a přesto jsme ve škole a učíme se.
Domácí výuka probíhá ve 4. třídě formou e-mailů nebo se setkáváme několikrát týdně na Skypu. Zaměřili jsme se hlavně na učivo matematiky , geometrie a českého jazyka. V českém jazyce v současné době rozlouskáváme těžký oříšek - učíme se podstatná jména rodu mužského a shodu podmětu s přísudkem.
Já osobně chválím a děkuji všem žákům , jak svědomitě a odpovědně přistupují k plnění zadaných úkolů. Stejné poděkování patří i rodičům , jak se k této nelehké situaci dokázali postavit a obstáli v ní na výbornou. Vypadá to, že tento rok budu zřejmě psát dvě vysvědčení - žákům a i rodičům. Děkuji.
Fotky
Jana Novotná


Matematika v 8. třídě probíhá na Skype

Místo 1. vyučovací hodiny ve škole se žáci 8. třídy denně učí matematiku na skype. Při výuce vidí moji obrazovku, na které do předem připraveného zadání postupně zapisuji řešení úlohy. Stejně jako v normální hodině se jich ptám na jednotlivé kroky a jejich odůvodnění. A stejně jako v normální hodině občas někdo jiný než dotazovaný, vykřikne „Můžu to říct? Já to vím!“ Výklad je podpořen i GeoGebrou, interaktivním programem na geometrii. Největší přínos distanční výuky pomocí skype vidím v tom, že se žáci jako vedlejší produkt tohoto způsobu výuky učí psát matematické texty, vkládat a upravovat obrázky, programovat v GeoGebře. A tak i jejich zpětná vazba formou vypracovaných úloh mě občas velmi mile překvapí. Na závěr úlohy z geometrie jsem okopírovala komentář z e-mailu, který úlohu doprovázel. Žáky za jejich svědomitě vypracované úlohy chválím. Na ukázku přikládám domácí práce žáků a záznam hodiny, který žáci dostávají ode mě.
Obrázky
Jitka Nováková


Informatika na dálku

V současné době žáci všech typů škol získávají nebývalé dovednosti v práci s digitální technikou. Informatika na dálku je jen třešničkou na dortu.
Žáci nižších ročníků vypracovávají nejrůznější grafické a textové úkoly, osmáci momentálně dodělávají prezentace, pak zkusíme Excel. Deváťáci pracují na své absolventské práci.
Na ukázku jsem vybral čtyři práce s textem ve Wordu žáků sedmé třídy. Žáci páté třídy měli za úkol napsat pohádku a k ní v grafickém editoru vytvořit obrázek. Nejvíce ovšem páťáky bavila housenka, kterou tvořili podle podrobného návodu.
Žáci šesté a sedmé třídy si mohli do domácích počítačů, tabletů nebo mobilů nainstalovat školní licenci MS Office (8. a 9. třída měla tuto možnost už v zimě).
Obrázky
Miloš Kluiber


Matematika v 5., 6., 7. a 9. třídě na dálku

Výuka matematiky je teď úplně něco jiného, přestože se stejně jako ve škole k žákům dostane výklad, cvičení z pracovního sešitu, online cvičení či pracovní listy. Deváťáci se k tomu všemu ještě připravují na přijímací zkoušky, k čemuž rádi využívají naše hovory přes Skype.
Asi nikdo z nás doposud netušil, co vše jsme schopni zvládnout.
Moc si práce žáků (a jejich celé široké rodiny) vážím.
Foto
Jaroslava Máchová


Český jazyk na dálku

Z češtiny dostávají žáci úkoly zaměřené z větší části na pravopis (obr.1), mohou vyplňovat buď on line nebo dostávají zadání v pracovním sešitě. Druhá část je zaměřena na nové učivo, ke kterému se po návratu do školy ale samozřejmě vrátíme (obr.2 a 3). Třetí část se soustředí na sloh (obr.4), v tomto případě bylo zadané téma Můj volný čas v této době.
Čtvrtá část se týká literatury, tam mají děti za úkol především hodně číst, zapisují si do sešitu spisovatele a přečtené knihy. Samostatnou kapitolou jsou přijímačky žáků 9. třídy, budoucí studenti dostávají pravidelně testy k procvičování učiva, od pondělí 11.5. již bude příprava probíhat ve škole.
Obrázky
Helena Smrčinová


Škola na dálku v 1. třídě

Prvňáčci si letošního školního rok moc neužili. Situace, která nastala, je připravila hlavně o kontakt s kamarády. Domácí výuka však probíhá dobře. Rodiče se vžili úspěšně do role učitelů a učitelek. Pravidelně probíhá vyučování pomocí Skypu, kde se děti mohou mezi sebou také pozdravit a popovídat si. Všichni prvňáčci už umí číst, psát a počítat do 20.
Kromě klasického učiva dostávají i netradiční úkoly. Například na apríla měli „zákaz“ učení doma. Měli se vypravit s rodiči do přírody a hledat tam věci, které jim připomínají nějaká písmenka, napsat z přírodnin slova.
Před Velikonocemi si v rámci pracovních činností upekli beránky, namalovali vajíčka.
Nezapomněli jsme ani na Den Země. Rodiče dostali výzvu, aby odložili sešity, knížky, tužky a vzali děti na zahradu, louku, k potoku, kde by mohly děti pomoci přírodě. Všichni si udělali svůj plán a zasazovali stromy, sázeli květiny, sbírali odpadky, krmili ptáčky…. A když u rybníka zpozorovali žábu, nezapomněli na připomenutí písmenka Ž, které jsme se zrovna učili.
Na konci dubna se chystali na čarodějnice. Vypořádali se s kouzelnými lektvary, kde museli spočítat, co do nich mohou dát. S pomocí rodičů si vyrobili krásné čarodějnice.
Děkuji dětem a hlavně rodičům za spolupráci, za fotografie a krásná videa. Posílám všem velkou jedničku.
Fotky
Ludmila Tollingerová


Zápis do první třídy

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v termínu 1.-17. dubna 2020, ale bez přítomnosti dětí.
Dokumenty je možné vyplnit elektronicky a zaslat:
1. Datovou schránkou s uznávaným elektronickým podpisem
2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zs.sepekov@centrum.cz
3. Poštou- doporučeným psaním na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Sepekov; Sepekov 238; 398 51 Sepekov
4. Osobně do schránky na budově školy- bude se vybírat každý den
Více v dokumentu (pdf).

Potřebné dokumenty k zápisu do ZŠ i MŠ najdete zde


Program ČT Učítelka

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. Odkaz na jednotlivé díly
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/.
Odpoledka pro žáky druhého stupně.


Uzavření školy a zrušení předškoláčka

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 se od 11.3.2020 ruší až do odvolání výuka na základní škole, uzavřená bude i školní družina.
Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků při vzdělávání.
Na základě rozhodnutí zřizovatele bude od 16.3.2020 až do odvolání uzavřena i mateřská škola.
V rámci tohoto mimořádného opatření se také ruší Předškoláček, plánovaný na 18.3.
Dopis ministra zdravotnictví


Tvoříme při výtvarné výchově

Blíží se svátek zamilovaných a symbolem lásky je srdce. I pro tuto příležitost, případně jako dárek pro maminku, babičku, tetu či kamarádku vyráběli žáci 6. a 7. třídy svá srdíčka. Příjemně voňavá činnost je evidentně bavila, navíc pak výrobek posloužil i při výuce českého jazyka v 6. třídě – popisovali, jak se takový milý dárek vyrábí.
Foto


Beseda s Vladimírem Váchou

Ve čtvrtek 13. února byl celý den v naší škole lektor organizace ABTOP Mgr. Vladimír Vácha. Postupně s žáky sedmé až deváté třídy probíral téma reprodukčního zdraví a metod antikoncepce, závislostí (zde se věnoval především alkoholu, tabáku, marihuaně a nové závislosti na virtuálním světě, tzv. netolismu) a současného velmi aktuálního fenoménu Fake news.
Pro rodiče a pedagogy pak měl v odpoledních hodinách přednášku o netolismu, tedy závislosti na počítačových hrách, mobilech a sociálních sítích.
Foto


Úspěšní řešitelé olympiád

V letošním roce se naši žáci stali úspěšnými řešiteli hned v několika okresních olympiádách. 24. ledna se Martin Pokorný, žák 9. třídy naší školy, zúčastnil okresního kola Fyzikální olympiády. O dva týdny později žákyně 7. třídy Terezie Kara-Ivanská soutěžila v Olympiádě z AJ. Oba obsadili krásné 5. místo. Nejlépe si vedla žákyně 8. třídy Michaela Kubecová, která se v silné konkurenci starších žáků v okresním kole Olympiády z NJ umístila na 4. místě.
K jejich úspěchu jim srdečně blahopřejeme!

Na snímku vlevo Michaela Kubecová, vpravo Terezie Kara-Ivanská.SuperStar v sepekovské škole

Poslední den prvního pololetí je už sám o sobě výjimečný tím, že žáci dostávají pololetní vysvědčení. Naše škola tento den udělala ještě o něco výjimečnější. V aule školy uspořádala již 3. ročník sepekovské školní SuperStar, která má dvě kategorie – recitační a pěveckou. Před odbornou porotou, složenou z vyučujících českého jazyka a hudební výchovy, postupně vystoupili přihlášení žáci 1. a 2. stupně. O pořadí však rozhodovali všichni přítomní žáci i učitelé. Vhazovali hlasovací víčka do krabic se jmény účinkujících. Na závěr soutěže porota ohodnotila výkony soutěžících a vyhlásila výsledky hlasování. Jako ve všech soutěžích, kde hlasují diváci, se i tady občas názor poroty lišil od výsledků hlasování, ale to k takovým soutěžím patří. Důležitá je ochota žáků vystoupit před svými spolužáky a učiteli. Právě tímto způsobem učitelé objevují i skryté talenty, které pak mohou dál rozvíjet a připravovat na soutěže ve zpěvu a recitaci. V nich škola v posledních letech pravidelně sklízela úspěchy.
Foto


Plavecký výcvik

V letošním školním roce se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili lyžařského výcviku na Monínci a žáci prvního stupně absolvovali deset lekcí plaveckého výcviku v Plaveckém stadionu Písek.
Foto z plavání


HORY 2020

Týden od 13. do 17. ledna trávili žáci 2.stupně na lyžařském výcviku na Monínci. I když sněhové podmínky nebyly úplně ideální, počasí jim přálo. Sjezdovku měli téměř pro sebe, na lanovce žádné čekání. A tak se všichni posunuli ve svém lyžařském umění o kus dopředu. Z nelyžařů se stali lyžaři, ostatní si zlepšili techniku jízdy. Ti nejlepší se naučili carving. Na své si přišli i vyznavači snowboardu. Poslední den si všichni prověřili své schopnosti v závodech ve slalomu. Děkuji všem instruktorům, kteří se našim žákům věnovali.
Jitka Nováková

Foto z lyžařského výcviku (Jitka Nováková)


Videokonference ve škole

Žáky 8. třídy ZŠ Sepekov čekala před vánočními prázdninami neobvyklá vyučovací hodina v podobě videokonference. Stejně jako loni jsme se online spojili se žáky partnerské školy v rakouském městečku St. Peter am Wimberg. Nejdříve žáci obou škol řešili zajímavou matematickou úlohu, kterou pro ně opět připravil Hubert Pöchtrager, učitel rakouské školy, a to ve dvou variantách, anglické a německé. I přesto, že nás na chvíli zradila technika, stihli jsme si vzájemně porovnat výsledky, dokonce i zazpívat dvě vánoční koledy, opět v anglickém i německém jazyce. Nakonec jsme si popřáli hezké Vánoce a slíbili si, že naše spolupráce bude pokračovat i v následujícím roce 2020.
Foto

 

Vánoční besídka

Vánoční besídka se konala ve středu 18. prosince. Žáci vystoupili nejdříve dopoledne pro své spolužáky a večer pro veřejnost.
Fotogalerie


Exkurze do Prahy

Žáci osmé třídy navštívili v předvánočním času Prahu. Cílem byla prohlídka Národního muzea a poznávací procházka městem.


 

Fotky z Prahy


Mikulášská nadílka

Foto

Předškoláček

Fotogalerie


Rozsvícení vánočního stromu se stánky naší školy

30. listopadu Sepekov
1. prosince Božetice


Vánoční dílničky

Ve středu 27. listopadu na naší škole proběhly tradiční vánoční dílničky, tentokrát jen pro I. stupeň, ve čtvrtek pracovali žáci druhého stupně.
Výrobky budou použity na adventních trzích v Sepekově (30. listopadu od 16:15 hodin) a v Božeticích (1. prosince od 16 hodin).
Dílničky I. stupeň
Dílničky II. stupeň
Výrobky


Matematická soutěž

V úterý 12.11. se vybraná čtveřice žáků ze 7. – 9. třídy zúčastnila celorepublikové matematické soutěže MaSo v Písku. Díky vyřešeným úlohám mohli žáci virtuálně cestovat po světě a za navštívená města získávat body do celkového hodnocení. Přestože naši žáci nedosáhli na medailová umístění, zaslouží si pochvalu za účast v soutěži a za nadšení, které pro hru (a tudíž i matematiku) projevili.
Jaroslava Máchová


Etiketa u slavnostního stolu

Ve středu 13. listopadu k nám přijela paní učitelka a dva žáci ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel Tábor. Žáci se dozvěděli jak se správně chovat ve společnosti, kdo podává ruku jako první, kdo jsou společensky významnější lidé…
Michaela Kubecová
Foto


Kroužek vaření

Recept - vafle
3 ks vejce; 1,5 hrnku mléka;3 lžičky cukru krupice; 1/3 hrnku oleje; 1/2 lžičky soli; 2 lžičky prášku do pečiva; 2 hrnky polohrubé mouky.
Postup: 2 bílky - ušlehat sníh a všechny suroviny smíchat, nakonec přidat sníh, vymazat vaflovač olejem a pak už jen dobrou chuť.
Foto


Sepekovští žáci v divadle

Se zákulisím divadelní tvorby se mohli seznámit žáci 2. stupně sepekovské školy ve čtvrtek 24. října. Navštívili Hudební divadlo Karlín, kde zhlédli představení Jak se dělá muzikál. Vtipné vyprávění o tom, že dělat muzikál není vůbec žádná legrace a stojí všechny účinkující i režiséra mnoho psychických i fyzických sil, bylo proložené hezkými písničkami v podání známých zpěváků.
Se zájmem se setkala i prohlídka nedalekého Muzea hlavního města Prahy, jehož expozice mohly děti spatřit.
Martin: „Bylo to super nádherné divadlo, ještě lepší hra a úžasný zážitek.“
Ondra: „Bylo to krásný! To divadlo doporučuju, i to muzeum bylo super.“
Aneta: „Bylo to fajn, užila jsem si to, těším se na další divadlo.“
Bezprostřední ohlasy dětí svědčí o tom, že každoroční návštěvy pražských divadel, které se v sepekovské škole staly již tradicí, mají smysl.
Foto z Prahy
Hana Červená a Miloš Kluiber


Sázení stromku

Jak se již stalo tradicí, žáci první třídy si pod patronací deváťáků na školní zahradě zasadili svůj strom.

Foto


Kaštánkobraní

Žáci 1.třídy si s rodiči udělali vycházku a nasbírali kaštany. Přinesli je do školy a tam se z kaštanů staly hodně oblíbené pomůcky do výuky.
Nejdříve si z kaštanů stavěli písmenka,číslice a za odměnu postavili moc pěkné obrázky. Samozřejmě, tím to nekončí. Až si pohrajeme, doneseme kaštany do lesa zvířátkům.
Foto
Ludmila Tollingerová


Exkurze do JETE a Semence

Žáci druhého stupně se 12. září vydali na exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín a potom do Přírodovědného muzea Semenec.
V Semenci jsme si vyráběli přívěsky a rýžovali granáty.
Foto (mk)
Michaela Kubecová, 8. třída


Dopravní hřiště

Ve středu 11.9.2019 se děti ze 4. třídy vypravily na dopravní hřiště v Táboře. Nejprve je čekala teoretická výuka, při které si zopakovaly pravidla týkající se cyklisty jako účastníka silničního provozu. Poté se žáci přesunuli na dopravní hřiště, kde si každý už prakticky vyzkoušel jízdu na kole podle dopravního značení.
Foto
Jana Novotná


Zahájení školního roku 2019/2020

V sepekovské škole přivítala třídní učitelka Ludmila Tollingerová třináct prvňáčků.

 
Fotogalerie

Organizace školního roku zde.


Loučení se školou

Foto z obřadní síně městyse Sepekov
Foto ze školy


Pozemky o prázdninách

Den: 1.7.; 5.7.; 8.7.; 12.7.; 15.7.; 19.7.; 22.7.; 26.7.; 29.7.
1.8.; 5.8.; 8.8.; 12.8.; 15.8.; 19.8.; 23.8.; 26.8.; 30.8.
od 8 do 10 hodin


Slavnostní rozloučení se školním rokem

Předposlední školní den proběhlo v aule školy slavnostní zakončení školního roku za účasti starostky obce Sepekov Pavlíny Bambuškarové, starosty obce Božetice Františka Horka a zástupců ZVVZ Milevsko Hany Klukáčkové a Martina Tomana.
Ředitelka školy Jitka Nováková připomněla ve svém proslovu nejvýznamnější události i největší úspěchy tohoto roku, které odměnila drobným dárkem.
Žáci všech tříd si připravili krátká vystoupení.
Závěrečné loučení 9. třídy proběhne poslední školní den.
Foto
Helena Smrčinová a Miloš Kluiber


Archiv


Návštěva výstavy obrazů Praze

V závěru školního roku žáci sedmé a deváté třídy navštívili Prahu. Cílem byla výstava obrazů Josefa Šímy v části Národní galerie ve Valdštejnské jízdárně. Cestou žáci 9. třídy vystoupali na Petřín, žáci 7. třídy procházeli přes Václavské náměstí, Karlův most a Kampu.
Výstavou nás prováděla kurátorka Anna Pravdová. Poutavým způsobem nám přiblížila život a dílo Josefa Šímy, malíře, který se ve 30. letech minulého století výrazně zasloužil o rozvoj česko-francouzských vztahů.
Foto
Josef Himl a Miloš Kluiber


Sportovní den

Zatímco žáci 7. - 9. třídy vyrazili do Prahy, mladší žáky čekal sportovní den na hřišti. Starší žáci z 2. stupně připravili pro své mladší kamarády sportovní stanoviště a po zdolání disciplíny získávaly děti jako doklad razítko. Na závěr byli odměněni jak soutěžící, tak organizátoři.
Foto
Helena Smrčinová


Vycházka do Líšnice

V úterý 25. června se žáci 3., 4. a 5. třídy vydali na přírodovědnou vycházku do nedaleké Líšnice. Cestou pozorovali rostliny a živočichy, které můžeme v okolí Sepekova najít. V Líšnici na ně čekala prohlídka výběhu s koňmi a zahrady s ovečkami.
Někteří se na koni dokonce i svezli.
Foto
Miroslava Dědová


Exkurze 7. třídy

V pátek 21. 6. jsme se vydali na exkurzi do Písku. Připravili jsme si krátké referáty o známých místech. Navštívili jsme například Kamenný most, Sladovnu, Velké a Alšovo náměstí, Putimskou bránu, Palackého sady, ale také nově přestěhovanou městskou knihovnu. Zde jsme dostali možnost si celou knihovnu prohlédnout. Někteří z nás našli i hezká zákoutí na čtení, jiní využili příležitost relaxovat na architektonicky zajímavě řešeném nádvoří. Věříme, že se sem ještě někdy vrátíme. Kolem poledne jsme se občerstvili a poté už nás čekala vytoužená návštěva laser arény, kde jsme si zahráli několik her. A nebyl by to ten správný výlet, kdyby nás nezastihl déšť. Do vlaku jsme nastoupili promočeni, příjemně unaveni, ale šťastni a plni dojmů.
Žáci 7. třídy
Foto


Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 20.6. byli naši prvňáčci pozváni do knihovny Městyse Sepekov, kde je knihovnice spolu s paní starostkou a paní matrikářkou pasovaly na čtenáře.
Prvňáčci slíbili, že se budou ke knihám vždy choval slušně, budou v nich pěkně číst a neničit je. Svůj slib stvrdili podpisem. Za odměnu dostali průkazku do knihovny, knihu básniček a další dárečky.
Foto
Ludmila Tollingerová


Návštěva COP Sezimovo Ústí

Dne 19. 6. se naše 8. třída vydala na „Copku“ do Sezimova Ústí. Užili jsme si zábavně naučné dopoledne. Pohybovali jsme se po stanovištích, sbírali razítka a mohli si i zasoutěžit v různých disciplínách.
Seznámili jsme se také s nejnovějšími robotickými pomůckami, technologickými postupy a mohli si vyrobit šperky, uvázat květiny, nechat si uplést v kadeřnickém salonu copánky.
Soutěžilo se o hodnotné ceny, z našich žáků je získaly Michal Klíma, Martin Pokorný a Aneta Volavková.
Josef Himl


Exkurze 6. třídy

Na pondělní den se šesťáci opravdu těšili.Vypravili se za doprovodu dvou pedagogů za poznáním do Tábora. Nejprve zdolali táborský Kotnov, poté dorazili do Muzea čokolády a marcipánu, kde si v druhé části exkurze vyzkoušeli práci s marcipánem. Poslední část táborské návštěvy patřila návštěvě Husitského muzea a podzemí. Přestože bylo velké horko, které se děti pokusily aspoň trošku zmírnit pomocí zmrzliny, všichni se vraceli spokojeni a těší se nejen na další akce, ale hlavně na prázdniny.
Foto
Helena Smrčinová


Dobrodružství s technikou 2019

13. června 2019 se žáci 8.a 9.třídy zúčastnili unikátní technické interaktivní výstavy „Dobrodružství s technikou 2019“. Jejím cílem bylo podpořit tvořivost, zručnost i kreativitu dětí, a především zvýšit jejich zájem o technické a přírodovědné vzdělávání.
Josef Himl
Foto


Ikony – taneční vystoupení EFK dance family

Milevská taneční skupina EFK pod vedením Adély Kašparové představila v úterý 11. 6. žákům Základní školy v Sepekově svůj již druhý divadelně-taneční projekt, tentokrát s názvem Ikony. Tématem projektu se stali nejznámější interpreti minulého a aktuálního století. Diváci se tedy měli možnost seznámit se životem a tvorbou osobností, jako je např. Michael Jackson, Freddie Mercury nebo Eminem. V prostorách Kulturního centra Sepekov zhlédli žáci vystoupení plné tanečních choreografií, populární hudby a nápaditých kostýmů. Velmi zajímavým prvkem byla videoprojekce, která program výborně doplňovala.
Iveta Kašparová
Foto


Obhajoby absolventských prací

S poněkud stísněnými pocity přicházeli ve čtvrtek 6. června do školy žáci 9. třídy. Čekala je totiž obhajoba jejich absolventských prací, na kterých pracovali v průběhu celého letošního školního roku. Všichni se obávali, jestli svou práci dokážou dobře obhájit, jestli je porota nezaskočí příliš záludnými otázkami a jestli vše dopadne podle jejich představ. Když ale svátečně vystrojeni stanuli před porotou a začali své práce obhajovat, tréma z nich postupně opadávala a jejich projev se stával stále jistějším.
Objektivním předsedou poroty byl Ing. Pavel Nousek ze Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře. Nejen naše absolventy, ale i nás, učitele, velmi potěšila pochvala předvedených výkonů z jeho úst. Že všichni své práce úspěšně obhájili, není třeba zdůrazňovat.

Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


Exkurze do Chýnovské jeskyně

Ve středu 5. 6. žáci 1., 3., 4. a 5. třídy navštívili Chýnovskou jeskyni. Její náročný terén zdolali i ti nejmenší, všichni se o jeskyni něco dozvěděli a ještě si nakoupili tolik nezbytné suvenýry. Cestou domů děti ještě čekala procházka po Táboře a příjemné osvěžení v podobě zmrzliny.
Foto
Jaroslava Máchová


Den s Annou Pravdovou z Národní galerie

Tento týden jsme měli možnost poznat velice významnou kurátorku Annu Pravdovou, která organizuje výstavy umění v Národní galerii v Praze. Přednáška zahrnovala teoretickou část, kdy nám paní kurátorka přiblížila významná díla celosvětová i česká. Součástí byla ukázka z jedné její výstavy o Františkovi Kupkovi, který se jako jeden z prvních začal zabývat moderní abstraktní tématikou. Setkání pokračovalo konverzací o Francii, kterou jsme mohli slyšet přímo od rodilého Francouze.
Na závěr jsme obdrželi pozvánku do Národní galerie v Praze.
Adéla Benediktová a Thea Vadásová, 9. třída
Foto


Mobilní dopravní hřiště

DDM Písek nám na asfaltové hřiště za školu zapůjčil mobilní dopravní hřiště. Žáci si v pondělí a v úterý přivezli svá kola a za dohledu policisty Richarda Šimka si připomenuli zásady silničního provozu pro cyklisty. Nejdříve si dopravní hřiště prošli, řekli si, co která dopravní značka znamená a pak už vyjeli na kolech a na koloběžkách.
Foto
Ludmila Tollingerová


Interaktivní představení

Ke Dni dětí dostali žáci 1. - 9. třídy milý dárek. Divadelní představení Leonardo da Vinci předvedla dětmi oblíbená skupina historického šermu Pernštejni. Tentokrát přijeli s pořadem, který byl věnován mimořádné renesanční osobnosti. Děti se mohly dozvědět nejen zajímavosti z různých období Leonardova života, ale mohly si také prohlédnout výstavku jeho nejznámějších děl. S největším ohlasem se asi setkaly modely Leonardových vynálezů, které si všichni mohli vyzkoušet. Díky výtěžku z Velikonočních trhů měly děti celé představení zdarma.
Foto


Národní divadlo

I přes nepříznivé počasí, které ve středu 15. května 2019 panovalo, se žáci a žákyně 6. až 9. třídy vydali do Národního divadla v Praze. Čekal na ně totiž nevšední zážitek v podobě divadelní hry Maryša. Na představení se pilně připravovali již ve škole. Při výuce českého jazyka všichni vyráběli plakáty s informacemi o budově divadla, samotné hře i jejích autorech. Po příjezdu do Prahy nesměla chybět ani návštěva oblíbeného rychlého občerstvení. Děti si během představení mohly procvičit i anglický jazyk, jelikož byla celá hra pomocí titulků nad jevištěm překládána do angličtiny. Následující den si všichni sdělovali své dojmy nejen v hodinách českého jazyka, ale i o přestávkách.
Foto
Text a foto Miroslava Dědová


Matematická soutěž MaSo

Vybraní žáci 7. a 9. třídy vytvořili čtyřčlenný tým a 14. 5. se v Písku zúčastnili celostátní matematické soutěže MaSo. Řešili matematické úlohy, získávali za ně body a s těmi pak nakládali jako opravdoví obchodníci, kteří výhodně nakupují, prodávají a hledají nejlepší strategie. Na stupních vítězů jsme se sice neumístili, ale mezi všemi 199 týmy jsme se rozhodně neztratili a nasbírali jsme spoustu zkušeností.
Jaroslava Máchová


Den v SPŠ Tábor

Letos naposledy žáci osmé a deváté třídy navštívili Střední průmyslovou školu v Táboře. Osmáci si v kovářské dílně vyrobili různé předměty na památku, deváťáci se seznámili s chemickou laboratoří a poté se učili programovat roboty.
Foto


Seminář pro učitele

Zatímco děti měly volno, učitelé zasedli do školních lavic. Pod vedením PhDr., Mgr. Alexandry Kiml, ředitelky Dyscentra- Strakonice se dva dny zdokonalovali v diagnostice a následném vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení a chování. Měli možnost si prohlédnout a pro školu koupit příručky a speciální učebnice pro tyto děti.
Foto
Text a foto Jitka Nováková


Beseda s Šárkou Kašparovou

V pátek 3. května jsme absolvovali besedu o cestování po Jižní Americe s Šárkou Kašparovou. V krásném prostředí Kulturního centra v Sepekově nás beseda zaujala a všem se moc líbila.
Kateřina Bendová a Michal Hanák, 9. třída

Foto

Sport

V jarních měsících se žáci 1. stupně ( hlavně žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy ) zúčastnili různých sportovních akcí, které se konaly v Písku. 20. března se účastnili vybíjené družstev, kde obsadili 7. místo. 24. dubna se mladší žáci ( a jedna žákyně Amálie Marková ) účastnili fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup, kde z 12 přihlášených týmů obsadili 8. místo. Den poté, 25. dubna, starší žáci vybojovali 6. místo ze 14 přihlášených týmů. 30. dubna se žáci a žákyně zúčastnili štafetového poháru v běhu na 8x100 m a 8x200 m, kde získali 7. místo. V doplňkových disciplínách se Marek Novák umístil na 1. místě v hodu medicimbalem v kategorii starších žáků a Amálie Marková byla také na 1. místě v hodu medicimbalem v kategorii starší žákyně. Všem zúčastněným blahopřejeme.
Foto
Jana Novotná


Krajská přehlídka dětských recitátorů

Čestné uznání za svůj výkon v krajském kole recitační soutěže, které se konalo ve čtvrtek 25. dubna, si přivezl Erik Cimfe. Výkony všech recitátorů byly opravdu vyrovnané, proto si Erik svého ocenění velmi váží. Příjemným zpestřením dne byla i procházka Českým Krumlovem, návštěva Muzea tortury i nezbytná zmrzlina v horkém jarním dni s letními teplotami.


Den Země 2019

Příchod jara si zasluhuje pořádný úklid nejen v domácnostech, ale i v přírodě. Den Země je jako stvořený k takové činnosti, proto se i naše škola pravidelně zapojuje. Žáci celé školy si letos hned po velikonočních svátcích přinesli různé pracovní nářadí a rukavice, pustili se do hrabání, okopávání, pletí, zalévání, štěpkování…a během několika hodin okolí školy „prokouklo“. Za dobře vykonanou práci byli pochváleni.
A zítra už zase všichni zpátky do lavic!
Helena Smrčinová
Foto


Hasiči ve škole

Poslední den před velikonočními prázdninami bylo v sepekovské škole živo. Ke škole přijela s houkajícími sirénami dvě hasičská auta. Nehořela škola, jak někteří žáci tiše doufali, probíhalo cvičení členů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje - Požární stanice Milevsko. Spojilo se tak příjemné s užitečným. Žáci školy se v rámci projektu „Jeden den s …“ seznámili nejen s prácí hasičů, ale i s pravidly a zásadami, které je nutné pro vlastní bezpečnost dodržovat. Celá akce vyvrcholila evakuací školy, která probíhala pod dohledem hasičů. Na škole se toto cvičení uskutečnilo po několika letech. Pro žáky bylo příjemným vzrušením a pro učitele ověřením jejich připravenosti řešit mimořádnou situaci.
Foto


Sepekovští žáci navštívili Londýn

Plni dojmů a nevšedních zážitků se v pátek 5. dubna vrátili ze zahraničního zájezdu žáci 9. třídy Základní školy v Sepekově. Na vlastní oči mohli spatřit významné pamětihodnosti i moderní stavby Londýna. Společně si užili projížďku na London Eye, také se vyfotili před Buckinghamským palácem. V rodinách, kde byli ubytováni, se všichni bez problémů domluvili.

Hana Červená


Zápis do první třídy

Ve dnech 5. a 6. dubna proběhl na naší škole zápis dětí do první třídy.
Foto
Rozhodnutí o přijetí 2019


Sázení stromku

Jak se již stalo tradicí, žáci první třídy si pod patronací deváťáků na školní zahradě zasadili svůj strom.

Foto


Velikonoční jarmark

V sobotu 6. 4. se v Kulturním centru Sepekov konala prodejní výstava s motivy Velikonoc a jara, která nesla název Pozvěte si jaro k sobě domů. Mezi stánky, o které byl největší zájem, se řadily i ty, kde se prezentovala naše škola. Výrobky dětí z družiny přišli pomoci prodávat i žáci 2. třídy a byli úspěšní, vyprodali vše. Výrobky, které žáci vyráběli v rámci velikonočních dílen, se za pomoci žáků 7. a 8. třídy prodaly téměř všechny.
Díky výtěžku z prodaných výrobků může škola jako dárek ke Dni dětí přispět žákům na divadelní představení, které je v květnu čeká.
Foto
Jaroslava Máchová


Velikonoční dílny

Škola se ve čtvrtek 4. dubna přeměnila na jednu velkou velikonoční dílnu. Žáci pekli mazance a perníčky, vyráběli jarní dekorace, velikonoční vajíčka, kuřátka, ovečky.
Vše bude k vidění v Kulturním centru Sepekov v sobotu 6.4. na akci Pozvěte si jaro k sobě domů.
Recept na mazanec
Recept na čokoládu
Recept na perníčky

Fotogalerie


Sepekovská škola na mezinárodní olympiádě

Jako téma své absolventské práce si Erik Cimfe, žák 9. ročníku, vybral železniční dopravu v ČR. Železnice je jeho celoživotní láskou, a tak mu šla práce od ruky. Její součástí byla i problematika pohonu vlaků. Toto téma korespondovalo s náplní soutěže Enersol, která je určena pro studenty středních škol a žáků odborných učilišť. Erik se nesoutěžně zúčastnil Regionální soutěžní přehlídky 14. 2. 2019 na SPŠ strojní a stavební v Táboře. Svým vystoupením zaujal natolik, že dostal nabídku na účast v Mezinárodní olympiádě technické tvořivosti v polském Krakově. A tak 28. 3. představil svoji práci před žáky z Polska, České republiky a Slovenska. Pro něho to byla velká životní zkušenost, pro mě krásný dárek ke Dni učitelů. Pro každého učitele je největší odměnou úspěch jeho žáků. Erik se železniční dopravě hodlá věnovat i v budoucnu studiem na Střední škole dopravní v Českých Velenicích. Ani v Krakově si neodpustil návštěvu tamní železniční stanice. Přeji mu, aby se mu jeho vysněný cíl podařilo splnit.
Jitka Nováková
Diplom (pdf)
Foto


Dopravní hřiště

V pátek 29. 3. 2019 se děti ze 4. třídy vypravily na dopravní hřiště v Táboře. Čekala je lekce dopravní výchovy a jízda na kole. Celý program byl zakončen písemným testem, kde si každý ověřil své znalosti z oblasti pravidel silničního provozu.
Foto
Miroslava Dědová


Akce osmé a deváté třídy

Žáci osmé a deváté třídy absolvovali ve čtvrtek 22. března kurz finanční gramotnosti (foto) a následující den strávili na Střední průmyslové škole v Táboře. V Táboře se jedna skupina zabývala technickými pokusy a druhá si vyrobila plechovou krabičku ve strojařské dílně. Následující středu se skupiny vymění.  (foto)

Velikonoční předškoláček

Poslední předškoláček před zápisem do první třídy proběhl ve čtvrtek
21. března. Současně se uskutečnila schůzka rodičů s výchovnou poradkyní.
Foto
Dokumenty pro rodiče budoucích prvňáčků


Sepekovští recitátoři uspěli

V loutkovém sále Centra kultury města Písek se v úterý 19. března sešli vybraní žáci základních škol a víceletých gymnázií, aby předvedli své výkony v recitaci. Ze sepekovské školy se soutěže zúčastnili Erik Cimfe a Kateřina Bendová z 9. třídy, Tereza Vejdovcová ze 6. třídy a Kristýna Mikšovská ze 4. třídy. Všem se jejich vystoupení podařila. Odborná porota odměnila Kristýnu Mikšovskou čestným uznáním a Erik Cimfe byl dokonce vyhodnocen jako vítěz ve své kategorii.
25. dubna čeká Erika krajské kolo v Českém Krumlově.


Trenér juda ve škole

V úterý 19. 3. 2019 navštívil naši školu p. Martin Pokorný, trenér juda. Se svými syny Martinem a Josefem dětem ukázal techniky juda a sebeobrany.
Foto Pro rodiče budoucích prvňáčků je schůzka
v učebně 1. třídy od 16 hodin.


Fotbalový trenér v naší škole

Po jarních prázdninách čekalo na děti 1. stupně milé překvapení. Do naší školy přijel fotbalový trenér Petr Houdek. Ukázal nejen dětem, ale i vyučujícím zábavné činnosti, které se dají využít v hodinách tělesné výchovy.
Foto


Krmítka

Žáci 8. a 9. třídy vyráběli v rámci předmětu pracovní činnosti ve školních dílnách krmítka pro ptáky. Za vzor posloužilo kupované krmítko. Z něho si žáci naměřili potřebné rozměry jednotlivých dílů a ty pak nařezali z připravených prken a latí. Pracovali ve skupinách po čtyřech, museli si sami rozdělit práci, aby výrobek stihli včas dokončit. Měřili, řezali, hoblovali, vrtali, šroubovali a v rámci pracovních neúspěchů občas i kleli. Výsledkem jejich snažení bude pět krmítek, které po dokončení předají do pěti tříd prvního stupně. Symbolicky do těch, kde má některý z žáků mladšího sourozence. Krmítka již deváťáci předali. A tak mají radost jak žáci, kteří krmítka vyrobili a ověřili si, co všechno dovedou, tak obdarovaní, kteří budou mít příští zimu do čeho sypat ptáčkům.
Foto


První dopis

Prvňáčci si našli nové kamarády, také prvňáčky, ze Základní školy v Komořanech u Vyškova, kterých je ve třídě stejný počet. Paní učitelky se domluvily na pravidelném dopisování.
Z Komořan už nám první dopis přišel. Nechyběla fotografie dětí a krásný pozdrav. Nelenili jsme a už i my jsme napsali svůj první opravdický dopis...
Každý se v dopise představil. Nezapomněli jsme nakreslit hezký obrázek a teď budeme čekat na další milou odpověď.
Foto


Mimořádný úspěch

Sofie Vaněčková, žákyně 7. třídy naší školy, dosáhla ve středu 13. února skvělého úspěchu. Zúčastnila se okresního kola Olympiády v anglickém jazyce, kde se v silné konkurenci žáků ostatních základních škol okresu umístila na 2. příčce. Náročná příprava s paní učitelkou Kašparovou se vyplatila, a tak se Sofie může ze svého prvního velkého úspěchu spolu se všemi ostatními žáky a učiteli radovat.

 


Den v SPŠ Tábor

V pátek 8. 2. 2019 jsme navštívili Střední průmyslovou školu strojní a stavební v Táboře. Jako první nás čekala hodina fyziky s panem učitelem Dvořákem, který nám vyprávěl o fyzice a ukázal zajímavé pokusy. V druhé části dopoledne nás pan učitel Nousek seznámil s technickým měřením, které jsme měli možnost si vyzkoušet. Celé dopoledne pro nás bylo velice zajímavé a poučné.
Druhá skupina byla v truhlářské dílně. Příště si vyměníme.
Kateřina Bendová a Michal Hanák
Foto


Školní SUPERSTAR

Čekání na pololetní vysvědčení si děti naší školy zpříjemnily již druhým ročníkem soutěže Školní SUPERSTAR. Soutěžící v recitaci a zpěvu byli rozděleni podle věku do tří kategorií v každé disciplíně. O vítězích rozhodovali svými hlasy nejen všichni žáci, ale i učitelé. Pro účinkující byla soutěž dobrou zkušeností, pro publikum hezkou zábavou a pro učitele možností objevit nové talenty.
Foto


Lyžařský výcvik

V týdnu 21.1. - 25.1. proběhl lyžařský výcvik žáků 6. – 8. třídy v nedalekém skiareálu Moninec. Žáky denně dovážel autobus na čtyřhodinový blok lyžování. O jejich výcvik se staraly dvě instruktorky lyžování a instruktor snowboardu. Přestože 12 žáků stálo první den na lyžích poprvé, poslední den všichni úspěšně zvládli závody ve slalomu. Příjemné počasí, dostatek sněhu a volná sjezdovka vytvořily ideální podmínky pro výcvik.

Další fotky (jn)
Jitka Nováková


Předškoláček

Lednového předškoláčka ze zúčastnilo 14 dětí.
FotoPřeshraniční videokonference v sepekovské škole

Předposlední den před vánočními prázdninami se žáci sepekovské školy zúčastnili malé videokonference. S žáky partnerské školy v rakouském St. Peter am Wimberg si díky moderní technice mohli osobně vyměnit vánoční pozdravy a předvánoční čas zpestřit jak jinak než matematikou. Spočítat správně, kolik dárečků, seřazených v číselné řadě určené složitými pravidly, „nadělí“ Santa Claus sepekovským dětem, nebylo vůbec jednoduché. Zadání příkladu v anglické i německé verzi pro žáky připravil rakouský učitel matematiky.
Foto


Vánoční setkání

Ve čtvrtek dopoledne se v aule školy sešli všichni žáci, učitelé, pozvaní hosté a někteří rodiče žáků. Děti si pro všechny připravily krátká vystoupení. Zpívaly se vánoční písničky, koledy a četly se povídky s vánoční tematikou. Koledy, se kterými na závěr vystoupil školní sbor, si s radostí zazpívali všichni v aule. Vánoční atmosféru dokreslil i za okny padající sníh. Vánoce můžou začít.
Foto


Beseda o včelách

Naši školu v předvánoční době navštívil božetický včelař Richard Šimko.
Foto


Sepekovská škola pozvala rodiče dětí do výuky

Podívat se přímo do výuky mohli zájemci z řad rodičů a přátel sepekovské školy v pondělí 17.12. Na prvním stupni se na školáčky přišlo podívat několik rodičů a prarodičů v každé třídě. Starší děti už tak široké publikum neměly, ale i tam několik rodičů zavítalo. Nejmladší návštěvnicí byla Natálka Zajíčková, která se přišla spolu s maminkou podívat na hodinu zeměpisu v 9. třídě.


Pohledy do světa hmyzu a bezobratlých živočichů

Ve středu 12. prosince se uskutečnil v naší škole populárně naučný přírodovědný pořad. Děti z obou mateřských škol (Božetice, Sepekov) a žáci naší školy měli možnost se „interaktivně“ seznámit se světem bezobratlých živočichů, včetně ochutnávky zdroje bílkovin nedaleké budoucnosti – larev brouka potemníka. Zblízka si mohli prohlédnout, jak vypadají největší brouci světa nebo velcí pavouci. Dotykem se mohli přesvědčit, co je to vnější kostra hmyzu, osahat si povrch a teplotu tělíček různých larev i dospělců. Nenásilnou formou, doplněnou celou řadou ukázek, se dozvěděli, co je to vývoj s proměnou dokonalou a nedokonalou. Na jednom místě se seznámili s živočichy celého světa – mnohonožkami, stonožkami, kudlankami, roháči, zlatohlávky, goliáši, plošticemi, sarančemi, sklípkany, štíry, strašilkami i se smrtelně nebezpečnou snovačkou. Celý pořad byl doprovázen zajímavým a poutavým vyprávění.
Josef Himl
Foto


Čerti ve škole

Ráno 5. prosince v sepekovské škole zavládlo napjaté očekávání. Všechny děti, zvláště ty malé, se těšily na mikulášskou nadílku. Mikuláš, anděl a čerti opravdu přišli, a protože v sepekovské škole jsou jenom samé hodné děti, nikoho neschvátilo peklo a Mikuláš mohl rozdávat dárečky. Nejhezčí dárek dostali prvňáčci, svůj první slabikář. Po čertech zůstalo jenom trochu pekelné černoty na tvářích některých žáků, ale to přece k povinnostem správných čertů patří. Nutno dodat, že důstojným Mikulášem, půvabným andělem a roztomilými zlobivými čerty byli žáci naší 9. třídy.
Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


Rozsvícení vánočního stromu

Sepekov
BožeticeVánoční dílničky

V úterý 27. listopadu na naší škole proběhly tradiční vánoční dílničky. Výrobky budou použity na adventních trzích v Sepekově (1. prosince) a v Božeticích (2. prosince).
Dílničky
Výrobky


Sepekovská škola slaví 100 let republiky

V kulturním centru si lidé připomněli sto let života v Sepekově...více.

Foto (mk)

Sepekovská škola si připomněla 100 let republiky mimo jiné i výrobou vlajek. A zapojili se všichni. Vzniklo tak 120 malých vlaječek, které vyzdobily okna školy 28. října v rámci Českého dne s českými vlajkami. Svojí troškou do mlýna přispěly i děti ze školky. Dortovou vlajku upekla žákyně 9. třídy. Po nafocení ji rozdělila mezi spolužáky. V tělocvičně školy pak všichni společně vytvořili vlajku z vlastních těl.
Oslavy vyvrcholily vystoupením žáků v Kulturním centru Sepekov v sobotu 3. listopadu 2018.


Devátá třída 2018/2019


Český den s českými vlajkami


Sepekovští žáci se učí psát noviny


Na dnešní dopoledne dostaly Jihočeské týdeníky pozvání do Základní školy v Sepekově. Děti tam s pomocí učitelů tvoří školní časopis, který si výborně vede i na krajských soutěžích. A tak se chtěly dozvědět něco víc o tom, jak se dělají noviny a o novinářské profesi. Besedy s Libuší Kolářovou, ředitelkou vydavatelství, které vydává v Sepekově známé Milevské noviny, i týdeníky Táborsko, Písecké postřehy, Strakonicko, a provozuje internetové zpravodajství Jižní Čechy Teď, se zúčastnili žáci od 5. do 8. třídy.
Foto (mk)
 


Beseda se spisovatelkou

Malé děti i ty větší se setkaly se skutečnou spisovatelkou. Michaela Fišarová, autorka úspěšných knih pro děti, poutavě vyprávěla, jak se tvoří kniha. Děti živě diskutovaly a měly všetečné otázky. Besedu doplňovala i četba z některých knih.
Foto


Exkurze Tajmac ZPS Zlín a Dlouhé Stráně

Žáci deváté třídy a vybraní studenti SPŠ strojní v Táboře absolvovali dvoudenní workshop Technika, energetika, stavby.
Akce se konala 24. a 25. září ve Zlíně a na Dlouhých Stráních.
V pondělí 24. 9. jsme se kupodivu bezproblémovou jízdou přesunuli z jižních Čech po českých dálnicích nejprve do Zlína, kde jsme si prohlédli provozy společnosti TAJMAC-ZPS. Ta vyrábí CNC obráběcí portálová centra, soustružnické vícevřetenové a vačkové automaty a vstřikolisy na plasty. Poté jsme navštívili centrum města Zlín. Kdo chtěl, mohl navštívit místní Baťův mrakodrap č. 21, odkud bylo možné obdivovat městskou typickou architekturu z výšky 16. etáže.
Jednou z pozoruhodností budovy je pak pojízdná kancelář pana Bati o půdorysu 6x6m vestavěná do výtahu. Po prohlídce Zlína následoval přejezd do Koutů nad Desnou, ubytování a výborná večeře v místním penzionu.
Druhý den ráno jsme hned po snídani vyrazili s průvodcem do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Po zhlédnutí naučného filmu v informačním centru jsme navštívili kavernu s vestavěnými turbínami (2x 325MW). Elektrárna se právě připravuje na výměnu oběžného kola turbíny druhého soustrojí, a tak jsme měli štěstí a viděli nové kolo turbíny před instalací. Po návštěvě spodní části elektrárny následoval přejezd na horní nádrž. Ač v pátek ještě panovaly tropické teploty nejen u nás, ale i v Hrubém Jeseníku, polohy nad 1000 metrů nás přivítaly pravou zimou. Poprašek sněhu, mlha a ledová krusta nám připomněly blížící se zimu a podtrhly zážitek z procházky po koruně horní nádrže. Rádi jsme pak sedli do vytopeného autobusu a po obědě nás čekal již jen přejezd do jižních Čech.
Workshop proběhl v rámci projektu IKAP Jihočeského kraje.
Foto
Miloš Kluiber


Žáci ze St. Peter am Wimberg navštívili naši školu

Ve středu 19. 9. navštívili naši školu žáci partnerské školy v Rakousku. Přijeli v rámci projektu MatemaTech, do kterého jsou obě školy zapojeny. V aule školy je přivítali žáci 9. třídy krátkým projevem a tanečním vystoupením. Po společné svačině navštívili všichni sepekovský kostel, kde je čekala komentovaná prohlídka. Tu obětavě překládala do němčiny paní učitelka Kašparová. Na závěr prohlídky dostaly smíšené skupiny žáků matematický úkol, související s šestiúhelníkovými dlaždicemi podlahy kostela. Pracovní listy byly v angličtině. Po obědě ve školní jídelně odjela rakouská skupina do ZVVZ Milevsko. I tam měli prohlídku v německém jazyce. Po návratu je ještě deváťáci provedli školou, zatímco učitelé domlouvali u kávy další spolupráci. Obě školy jsou si počtem žáků i velikostí místa, kde se nacházejí, velmi podobné. Navíc osobní přátelství mezi učiteli matematiky, kteří se již několik let pravidelně setkávají v rámci projektu MatemaTech, je zárukou, že zájem o partnerství škol je na obou stranách stejně silný. Po odchodu deváťáků, kteří spolupráci jako první nastartovali, převezme štafetu současná sedmička. Zástupci této třídy se zúčastnili setkání v Rakousku v červnu a nyní přivítali několik žáků odpovídajícího ročníku, kteří se přijeli představit do Sepekova. Pro obě skupiny žáků bylo vzájemné setkání výborným testem znalosti angličtiny a jistě i silnou motivací k dalšímu jazykovému vzdělávání.
Foto
Jitka Nováková a Miloš Kluiber


Prvouka třetí třídy v přírodě

Foto(jn)

Dopravní hříště

Ve středu 12. 9. 2018 navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště v Táboře. Nejprve je čekala teoretická výuka, při které si zopakovali pravidla týkající se cyklisty jako účastníka silničního provozu. Poté se všichni přesunuli na dopravní hřiště, kde si každý už prakticky vyzkoušel jízdu na kole podle dopravního značení.
Foto
Text a foto Miroslava Dědová


V první třídě

Prvňáčci si pomalu zvykají na školní docházku.
Foto(mk)


Traktor

V pátek 7. září měli všichni žáci sepekovské základní školy i školky možnost svézt se v novém moderním traktoru. Ti, kterým nechyběla odvaha, směli pod odborným dohledem učitele odborného výcviku Pavla Petráně traktor i řídit. Honza Fara z 9. třídy svezl dokonce paní ředitelku, která ze začátku vypadala poněkud vystrašeně, ale poté se jí jízda líbila. Pro děti to bylo pěkné zpestření dne. Všem se nevšední zážitek moc líbil.
Kateřina Bendová, Michal Hanák, 9. třída

Kolový traktor STEYR KOMPAKT 4065S pořídila SOŠ a SOU Milevsko na začátku roku 2018 v rámci projektu „Nový kolový traktor pro výuku“ , Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001555, který je financován z IROP. Traktor je osazen druhými pedály a je určen k výuce žáků v oborech Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce a k výcviku řidičů v autoškole.
Součástí projektu je i spolupráce SOŠ a SOU Milevsko se základními školami, která je realizovaná předvedením traktoru žákům přímo v jejich škole. Nejen, že se o traktoru dozví mnoho zajímavostí, ale mohou si dokonce zkusit traktor v areálu školy řídit jako v opravdové autoškole.
Jitka Nováková, ředitelka školy
Foto (mk)


První školní den v Sepekově

Po slunných prázdninách se v aule školy opět shromáždili všichni žáci, kde je do nového školního roku krátkými projevy přivítaly paní ředitelka Jitka Nováková, starostka městyse Pavlína Bambuškarová , místostarostka Božetic Drahomíra Glaserová a za ZVVZ tradiční host Šárka Nováková.
Zvláštní pozornost byla pochopitelně soustředěna na budoucí prvňáčky. Již před vchodem do školy zapózovali pro slavnostní foto a po vstupu do školy je čekali žáci 9. třídy, jejich budoucí patroni, kteří prvňáčky s rodiči odvedli do auly. Naposledy tam na své bývalé žáčky čekala paní učitelka Věra Máchová z mateřské školy, aby je odvedla na pódium a symbolicky předala paní učitelce Ludmile Tollingerové, která je bude provázet jejich prvními krůčky na „velké“ škole. Budoucí školáci byli představeni ostatním, dostali kytičku, pamětní list a malý dárek od ZVVZ Milevsko, patrona školy.
Popřejme všem žákům úspěšný školní rok a těm nejmenším ať se na naší škole daří a cítí se tu jako doma.
Fotogalerie
Hana Červená, foto Miloš Kluiber


Závěr školního roku 2017/2018

Ve čtvrtek 28. června se v aule školy shromáždili žáci školy, aby byli přítomni slavnostnímu zakončení školního roku 2017/2018. Žáci, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů a ti, kteří si jiným způsobem zasloužili být odměněni převzali pochvalné listy a věcné odměny. Součástí slavnostního zakončení byly krátké prezentace jednotlivých tříd. Se svými patrony, žáky deváté třídy, se rozloučili prvňáčci.
Slavnostní ukončení školního roku
Loučení se školou
Slavnostní předávání vysvědčení žákům deváté třídy


Na návštěvě v Rakousku

V pondělí 18.6. se 8. třída a několik žáků z ostatních tříd vydali do rakouského St. Peter am Wimberg. Spolu s námi jeli ještě žáci jedné českobudějovické školy. Po příjezdu na nás nejdříve čekala výborná svačina, pak jsme ve smíšených skupinách řešili matematické úkoly. Po náročném dopoledni jsme k obědu měli vepřový řízek s rýží, což pro nás byla nevídaná kombinace. Po obědě nás čekala procházka městečkem, opět zpestřená řešením matematických úkolů. Celý den jsme si užili a těšíme se na další návštěvy.
Kateřina Bendová a Michal Hanák, 8. třída
Foto (Jitka Nováková)


Myslivci ve škole

Krátce před koncem školního roku se zúčastnily postupně děti ze všech tříd besedy na téma myslivost. Velice hezky a srozumitelně byli všichni seznámeni s běžnými i méně častými živočichy, jejichž domovem je les, pole, louka, řeka nebo rybník, mohli si zblízka prohlédnout paroží, zuby i lebky zvířat, slyšeli zvuk lesnice, nástroje, který myslivci používají. Závěrem žáci poznávali formou soutěže nejen zvířata a ptáky, ale i stromy a jejich plody. Děti si tak zábavnou formou nejen zopakovaly učivo, ale dozvěděly se i spoustu nových zajímavostí.
Helena Smrčinová
Foto


Rozloučení budoucích prvňáčků s mateřskou školou

Budoucí prvňáčci se přišli do obřadní síně Úřadu městyse Sepekov ve středu 20. června 2018 slavnostně rozloučit se svojí mateřskou školou. více...


Pasování na čtenáře

Žáci 1. třídy Základní školy v Sepekově přišli spolu se svojí paní učitelkou Evou Kluiberovou v úterý 19. června 2018 do místní knihovny v Sepekově, aby zde byli pasováni na rytíře řádu čtenářského. Přišli netradičně - s námořnickými čepicemi, které si sami vyrobili pro poprázdninové vyplutí do 2. třídy. více...


Výlet 1. až 3. třída, Botanicus

Žáci 1., 2. a 3. třídy se ve čtvrtek 14. června 2018 zúčastnili exkurze do Ostré u Lysé nad Labem. Navštívili zde historickou vesničku Botanicus, ve které se nachází centrum umění a řemesel s bylinnou zahradou. Každý si mohl ve vesnici vyrobit a za groše zakoupit všelijaké předměty. V zahradě si děti prošly nejrůznější bludiště a obdivovaly krásně vypěstované rostliny. Exkurze se vydařila a všichni odjížděli spokojení s mnoha suvenýry na památku.
Foto
Miroslava Dědová


Ovoce do škol

Ovoce a zelenina do škol-ochutnávkový koš v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.
Foto
Jana Novotná


Výlet čtvrtá až šestá třída

V úterý 12. 6. se žáci 4. až 6. třídy vypravili na výlet do Českého Krumlova. Přestože počasí neslibovalo nijak pěkný den, nakonec se přece jen umoudřilo a děti zažily příjemný výlet. Zahájily ho procházkou zámeckým parkem, kde důkladně prohlížely otáčivé hlediště, poté se přemístily na prohlídku zámku. Zakončily ji sledováním a fotografováním posledního živého medvěda. Po krátkém občerstvení následovalo VAX muzeum, kde se chvílemi bály, za chvilku se zase smály, poznávaly i významné osobnosti českých dějin. V labyrintu složeném ze zrcadel si zadováděly a nakonec se dozvěděly od skvělého majitele loutek i spoustu zajímavostí nejen o loutkách, ale i o historii města. Každý sobě nebo svým blízkým přivezl i drobný upomínkový předmět. Ještě i další den děti štěbetaly a vyprávěly. Mají před závěrem školního roku hezkou vzpomínku na vydařený den.
Foto
Helena Smrčinová


Dopravní hřiště

Děti ze čtvrté třídy a Michal Klíma si prověřili své znalosti a dovednosti na dopravním hřišti v Táboře.
Foto
Text a foto Pavla Camrdová


Obhajoby absolventských prací

V pátek 8. června panovala na naší škole slavnostní nálada. Žáci 9. třídy obhajovali své absolventské práce. Slavnostně oblečeni a s lehkou nervozitou očekávali zahájení významného dne. Za přítomnosti starostky Sepekova, ředitelky školy, rodičů a spolužáků prezentovali své celoroční absolventské práce. Porotu tvořili nejen jejich učitelé, ale i RNDr. Radan Huth, DrSc., meteorolog a klimatolog z Přírodovědecké fakulty UK Praha. Všichni žáci 9. třídy při své první větší zkoušce obstáli, k čemuž jim gratulujeme. Po skončení obhajob pro ně ve školníí jídelně paní kuchařky připravily slavnostní oběd. Po něm se už beseda o oteplování planety s Radovanem Huthem nesla v uvolněné atmosféře.
 

Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


Výlet sedmá až devátá třída 2018

Cíl: Koněpruské jeskyně, naučná stezka Zlatý kůň, lom Velká Amerika a podhradí Karlštejna.
Foto


Oběžná dráha

V pátek 25. 5. se žáci 2. stupně se svými vyučujícími vydali do milevského domu kultury, kde se zúčastnili generální zkoušky hudebního pořadu Oběžná dráha. Jde o pěveckou soutěž, ve které si každoročně měří síly mladí zpěváci ve věku 10 – 20 let. Naši žáci obdivovali skvělé výkony svých vrstevníků, kteří se do Milevska sjeli z různých koutů Čech a Moravy. A i když to pravé finále s odbornou porotou (předseda Marek Ztracený) se konalo až večer, myslím, že si dopolední generálku patřičně užili.
Iveta Kašparová


Setkání rodičů budoucích prvňáčků

V úterý 12. června se od 16 hodin koná setkání rodičů budoucích prvňáčků.
Učebna 4. třídy.
Ludmila Tollingerová


Tonda obal

V úterý 22. května navštívil naši školu Tonda obal (http://www.tonda-obal.cz).
Žáci druhého stupně si rozšířili znalosti o třídění, recyklací a ukládání odpadu.
Foto


Výstava chovatelů

Naše škola přijala pozvání milevských chovatelů a žáci první až páté třídy navštívili 18. května jejich výstavu zvířat. Děti přivítali pořadatelé v maskách a kostýmech zvířátek. Poté rozdávali sladkosti a drobnosti, zatančili si s dětmi i při diskotéce. Všichni se zaujetím poslouchali informace o vystavovaných zvířátkách, některé si mohly děti i pochovat či pohladit. Chovatelé poskytovali zájemcům i dobré rady a odpovídali na všetečné dotazy dětí. Ty mezi chovateli objevily i žáka naší školy.
Chtěli bychom milevským chovatelům poděkovat za příjemně strávené chvíle a těšíme se, že se s nimi za rok opět setkáme.
H. Smrčinová


Planetárium

Ve čtvrtek 10. května 2018 navštívili žáci 2., 3. a 4. třídy Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích. Nejprve zhlédli film o kosmonautech. Poté se všichni přesunuli do planetária, kde si prohlédli hvězdnou oblohu a jevy, které na ní lze pozorovat. Mnozí si zde zakoupili suvenýry na památku. Exkurzi žáci zakončili na budějovickém náměstí. Obdivovali Samsonovu kašnu a také našli tzv. „bludný kámen“. Nikdo naštěstí nezabloudil a všichni se v pořádku vrátili domů.
Foto
Miroslava Dědová


Atletika

V pátek 4. května se vybraní žáci a žákyně 2.,3.,4. a 5. třídy zúčastnili atletického štafetového poháru v Písku, kde vybojovali 7. místo.
Foto (jn)


Nebojí se matematiky ani angličtiny

Čtyři žáci 8. třídy se ve čtvrtek 3. května zúčastnili soustředění rakouských a českých žáků se zájmem o matematiku v Neue Mittelschule St. Peter am Vimberg v Rakousku. To se uskutečnilo v rámci mezinárodního projektu MatemaTech – Matematickou cestou k technice, do kterého je naše škola zapojena. Žáci pracovali ve skupinách složených ze dvou českých a dvou rakouských účastníků a prokázat tak museli nejenom své matematické znalosti, ale i jazykové schopnosti. Všechny úlohy byly zadávané v angličtině. Domů si tak žáci odvezli nejen spoustu zážitků a zajímavých zkušeností, ale i kontakty na své nové rakouské kamarády.
 
Text a foto Jitka Nováková
Další fotky
 


Pěvecká soutěž

Každoročně se účastníme pěvecké soutěže Jihoččeský zvonek v Písku. Letos naši školu reprezentovaly dvě zpěvačky z 5. třídy. Bára Cézová si vyzpívala ocenění v bronzovém pásmu, Kačka Barborová přivezla čestné uznání. Obě dívky doprovázel na kytaru Míša Hanák z 8. třídy.


Text a foto Helena Smrčinová


Celostátní přehlídka dětské recitace

V Českém Krumlově se 26. dubna konalo Krajské kolo Celostátní přehlídky dětské recitace. V silné konkurenci ostatních soutěžících svým vystoupením porotu zaujala i Kateřina Bendová, žákyně 8. třídy naší školy.
Za svůj výkon si vysloužila čestné uznání.


Den Země

V pondělí 23. dubna se žáci zapojili do akce Den Země. Podle předem připraveného seznamu prací se pustili do úpravy školního areálu. Okopávali a stříhali keře, hrabali staré listí a trávu, čistili obrubníky a dlažbu před školou. Žáci zašli i do mateřské školy, kde se do práce podle svých možností zapojily i školkové děti. Počasí bylo příznivé, děti velmi pracovité, a tak je výsledek jejich snažení vidět na první pohled. Areál školy i školky je opět čistý a upravený a já všem za jejich práci děkuji. Poděkování patří i rodičům, kteří své děti vybavili potřebným nářadím.
Fotogalerie
Před a po...
Jitka Nováková


Jeden den s...KABA

V úterý 17. dubna 2018 jsme navštívili v rámci projektu Jeden den s…….truhlářství KABA v Božeticích. S pomocí Pavla Ondráčka jsme zde vyrobili stůl do školní družiny. Následně jsme si vyzkoušeli práci s pořízem. Pan Ondráček nařezal prkénka do kuchyně, o které jsme si zasoutěžili v zatloukání hřebíků.
Z kluků byl nejrychlejší Vít Kubec, z dívek Nikol Kostínková. Poté jsme si vybrali svá prkénka, která jsme si sami opracovali a odnesli si je domů na památku. Pan Ondráček nám řekl mnoho zajímavostí o své práci a ukázal věci, se kterými se v běžných hodinách pracovních činností ve školních dílnách nesetkáme.
Katka Bendová a Adéla Benediktová, 8. třída

Fotky z akce


McDonald´s Cup

V úterý 17. 4. 2018 se chlapci 2. a 3. třídy zúčastnili fotbalového turnaje v Písku. Z dvanácti přihlášených týmů obsadili krásné 4. místo.
Tímto blahopřejeme.
Foto (jn)


Zápis do první třídy

Foto ze zápisu

Foto pro rodiče (heslo v Bakaláři)


Žádost o přijetí k povinné školní docházce, Dotazník pro zákonné zástupce, případně Žádost o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na webových stránkách školy v Dokumentech ke stažení.
U zápisu je potřeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.


Cesta ke kořenům

Dne 28. března. se na naší škole uskutečnil tanečně divadelní projekt „Cesta ke kořenům” v podání EFK dance family. Tato taneční skupina působí v Milevsku, v současné době má asi 60 členů. V představení nám tanečníci přiblížili vývoj street dancu, od afrických kmenových tanců až po dnešní dobu (funkové styly, hiphop, house, dancehall). Každá scéna byla doplněna nápaditými kostýmy a kulisami a také samozřejmě vhodným hudebním doprovodem. Ukázali se nám tanečníci ve věku od 10 do 25 let. Celým představením nás provázel Jarda „Jerry” Kálal, choreografii připravila Adéla Kašparová.
Žáci odměnili vystupující velkým potleskem.
Iveta Kašparová
Foto (mk)


Předškoláček

Ve čtvrtek 22. března se předškoláčci naposledy sešli ve škole před zápisem do první třídy, který se koná 6. a 7. dubna.
Foto (mk)


Sběr papíru

Sběr papíru se koná ve středu 28. března od 7 do 7:30 hodin.


Šikovné recitátorky

Naše škola se opět může radovat z úspěchu svých žáků. 20. března jsme se zúčastnili okresního kola Přehlídky dětských recitátorů 2018 v Písku. Z pěti soutěžících z naší školy se ve svých kategoriích na předních příčkách umístily Kateřina Bendová z 8. třídy a Barbora Cézová z 5. třídy. Barča všechny potěšila 3. místem a Kačce můžeme gratulovat k 1. místu! Za své výkony byly ohodnoceny diplomem a pěknými cenami.
Kateřina Bendová navíc postupuje do krajského kola soutěže.
Hana ČervenáJeden den s...

Po třech čtyřhodinových blocích s truhlářem panem Karlem Šáchou (pro žáky 7., 8. a 9. třídy) navštívil školu stavbař pan Martin Pokorný.
Foto


SŠSS aneb Sepekovská Školní SuperStar

Svůj pěvecký a recitační talent mohli žáci školy předvést v 1. ročníku soutěže nazvané SŠSS. Vznikla na základě požadavku veřejného vystoupení žáků, kteří budou školu reprezentovat na hudebních a recitačních soutěžích. K nim se přidali ještě další spolužáci a nakonec soutěžilo cekem 24 dětí. Jako v opravdové Superstar, také zde byla odborná porota, která hodnotila výkony účinkujících. O umístění soutěžících však rozhodovali všichni žáci i učitelé školy hlasováním. Každý, kdo v soutěži vystoupil, si odnesl diplom, který navrhli žáci osmé třídy v hodině informatiky. Přestože se vystoupení protáhlo na tři hodiny, pozorně sledovat a fandit vydrželi žáci všech věkových kategorií po celou dobu soutěže. Věřím, že se v budoucnu dočká mnoha dalších ročníků.
Foto
Jitka Nováková a Miloš Kluiber


Vybíjená družstev v Milevsku

Žáci 2.a 3.třídy se 20.2.2018 zúčastnili vybíjené družstev v Milevsku, kde obsadili krásné čtvrté místo-gratulujeme.
Foto
Text a foto Jana Novotná


Český jazyk hravě

Děti ze 4. třídy si v knihovně zábavnou formou zopakovaly abecedu. Nejen že hledaly knihy podle abecedně řazených spisovatelů, ale poskládaly některá písmena z vlastních těl.
Foto
Text a foto Ludmila Tollingerová


Vánoční setkání

Vánoce nejsou pouze o bramborovém salátu, kaprovi a spoustě dárků, ale hlavně o setkávání lidí, kteří k sobě patří.Proto se poslední předvánoční den sešli žáci se svými učiteli v aule školy. Popřát hezké Vánoce a předat dárek jim přišel i Martin Toman ze ZVVZ Milevsko, společnosti, která je patronem naší školy.
V následujícím vánočním pořadu vystoupili žáci školy i jejich učitelé.
Foto
Jitka Nováková a Miloš Kluiber


Veselé Vánoce a šťastný nový rok


Vánoční vystoupení

Ve středu 20. prosince zněly naší školou písničky a básničky s vánoční tematikou. Dopoledne žáci vystupovali s vánočním programem před svými spolužáky, podvečerní představení bylo určeno pro rodiče, prarodiče a další milé hosty. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení žáků 6. třídy, které předvedli v angličtině. Děkuji všem žákům i jejich učitelům za krásný zážitek, který nám tímto vánočním programem připravili.
Jitka Nováková
Foto dopoledne
Foto večer


Stromek

Tradice pokračuje...zdobeni vánočního stromečku. A jsou tu Vánoce. A my-žáci 2. třídy-jsme se opět po roce sešli u našeho stromečku.
Foto
Text a foto Jana Novotná


Aranžování

V předvánočním týdnu si žáci vyšších ročníků zkusili vánoční aranžmá. Ve skupinách si jej nejenom vytvořili, ale každý si svoje dílo i vyfotil.
Fotogalerie


Mikuláš

V úterý 5. prosince navštívil naší školu Mikuláš a přivedl si s sebou i čerty.
Foto


Zdravé zoubky

Jak si správně čistit zuby, jak často chodit na preventivní zubní lékařské prohlídky a spoustu dalších zajímavých věcí o zubní péči se v pátek 1. prosince dozvěděli žáci Základní školy a Mateřské školy v Sepekově.
Foto
Hana Červená


Rozsvícení vánočního stromu v Božeticích a v Sepekově

Žáci naší školy přispěli svým vystoupením k milé atmosféře při rozsvícení vánočního stromu v Božeticích a o týden později i v Sepekově.
Zájem byl i o výrobky z našich vánočních dílniček.

Foto Božetice

Foto Sepekov


Den otevřených dveří

Možnost podívat se přímo do výuky využili v rámci Dne otevřených dveří rodiče i prarodiče našich žáků. Také odpoledne bylo ve škole živo. Mezi návštěvníky byli i bývalí žáci školy.
Foto (ik)


Návštěva divadla Hybernia

V pondělí čekal žáky 5. - 9. třídy příjemný zážitek.Vypravili jsme se na muzikál Alenka v kraji zázraků do pražského divadla Hybernia. Téměř tříhodinové představení upoutalo nejen výkony zpěváků, ale i výpravou či kostýmy.
Dojmy a postřehy z představení si následně žáci sdělovali a porovnávali je při výuce českého jazyka.
Foto
Text a foto Helena Smrčinová


Vánoční dílničky

V úterý 21. listopadu na naší škole proběhly tradiční vánoční dílničky.
Výrobky budou použity na adventních trzích v Božeticích (26.11.)
a v Sepekově (2.12).

Fotogalerie
 Náš stromek po roce

My a náš stromek přesně po roce. Neustále sledujeme růst stromku a zároveň také sledujeme, jak rosteme my. Kdo bude dřív větší?
Žáci druhé třídy.
Foto (jn)


Čtenářský klub

Fotky z čtenářského klubu naší školy naleznete zde.
Téma: Kolážování-práce ve skupinách a „Co potřebuji ke čtení"-klid, světlo, teplo a svoje místo.

Sázení stromu

Tradice pokračuje...Stejně jak loni i letos si žáci 1. třídy zasadili svůj strom, o který se budou po celou dobu školní docházky starat. Společně budeme sledovat růst dětí a stromu.
Až děti dorostou do 9. třídy, věnují stromek o Vánocích škole.
Fotogalerie


Máme novou knihovnu

Během letních prázdnin proběhla plánovaná rekonstrukce školní knihovny. Místnost, kde byly uloženy knihy, se změnila na knihovnu – čítárnu. Žáci 1. stupně sem přicházejí na hodiny čtení, ti starší pak v rámci výuky literatury. Místnost umožňuje také skupinové činnosti, ke kterým některé kmenové třídy 1. stupně nemají vhodné prostorové podmínky. Knihovnu využívá ke svým schůzkám čtenářský klub. Žáci si mohou v určených hodinách půjčit knihy domů. Škola děkuje rodičům, kteří svými věcnými i finančními dary přispěli k vybavení knihovny.
Foto


První týden ve škole

Nejmladší žáci naší školy mají za sebou první týden školní docházky
Fotogalerie (ek)


Výstava hned druhý školní den

Žáci sepekovské školy navštívili hned druhý den nového školního roku zajímavou a poučnou výstavu. V milevském klášteře je v současné době instalovaná expozice věnovaná dějinám a restaurování obrazu Panny Marie Sepekovské. Na jednotlivých panelech je popsána nejen historie obrazu, ale i Sepekova jako významného poutního místa. Návštěva této výstavy měla u žáků prohloubit znalosti o místě, se kterým jsou úzce spjati tím, že zde vyrůstají nebo chodí do školy.
Jedinečnou příležitost spatřit historicky a umělecky významný triptych pohromadě zdůraznila starostka Sepekova na vernisáži výstavy. To inspirovalo vedení základní školy k rozhodnutí navštívit výstavu se všemi žáky. A nebyli by to učitelé, kdyby nenašli způsob, jak využít informace z výstavy ve výuce. Pro své žáky připravili pracovní listy přiměřené jejich věku. Děti se na výstavě neměly čas nudit. Na vystavených panelech vyhledávaly odpovědi na zadané otázky a úkoly. Tím však jejich práce neskončila. V následujících dnech se budou v jednotlivých předmětech k otázkám vracet a odpovědi rozšiřovat o informace získané z dalších zdrojů. Výstava tak vhodně a nenásilně obohatí výuku výtvarné výchovy, dějepisu, zeměpisu ale i třeba fyziky a hudební výchovy. Pohled na žáky, kteří si výstavu se zaujetím procházeli, byl odměnou pro učitele, kteří pro ně tuto akci připravili.
Fotogalerie


Poprvé ve škole

Do první třídy Základní školy a Mateřské školy Sepekov nastoupilo 17 žáků.
Fotogalerie


Závěr školního roku

Ve čtvrtek 29. června se v aule školy shromáždili žáci školy, aby byli přítomni slavnostnímu zakončení školního roku 2016/2017. Žáci, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů a ti, kteří si jiným způsobem zasloužili být odměněni převzali pochvalné listy a věcné odměny. Součástí slavnostního zakončení byly krátké prezentace jednotlivých tříd.
Slavnostní ukončení školního roku

V pátek 30. června se definitivně uzavřel školní rok vydáním vysvědčení. Na úplný závěr dostali slovo žáci deváté třídy, kteří se rozloučili se svými spolužáky a učiteli.
Rozloučení žáků deváté třídy
Rozloučení žáků 9. třídy na úřadu městyse


Sportovní den 2017

Dva dny před koncem školního roku žáci osmé a deváté třídy připravili pro své mladší spolužáky spotovní den. Všichni si zasoutěžili a na závěr je čekala sladká odměna.
Foto
Miloš Kluiber


Preventivní přednáška o nebezpečí užívání drog

Včasná prevence dokáže občas zamezit případným škodám na zdraví a někdy i ztrátě života. Proto škola uspořádala pro žáky 2. stupně přednášku o drogách od člověka opravdu zasvěceného – mjr. JUDr. Jaromíra Badina z protidrogového oddělení pražské kriminálky. Přednášku o drogách a jejich škodlivých účinkách na lidský organismus prokládal případy ze své dlouholeté praxe. Během ní se setkal s mnoha případy uživatelů drog mladších 15 let, a proto pořádá tyto preventivní přednášky i pro děti základní školy. Žáci si tak mohli dostatečně včas uvědomit, k jak strašným koncům může užívání drog vést.
Jak sám přednášející říká: „Kdyby mé vystoupení třeba jen jedno dítě odradilo od užívání drog, stálo to za to.“
Foto (mk)


Výlet do Prahy

Jako VIP návštěvníci se mohli cítit žáci naší školy, kteří v úterý 13. 6. navštívili Strahovský klášter v Praze. V doprovodu Otce Mikuláše se podívali i tam, kam ostatní návštěvníci, včetně japonských turistů, jen zvědavě nahlíželi. Jako první Sepekovští spatřili také nově rekonstruovaný obraz Panny Marie Sepekovské. Následovala návštěva petřínského rozária, Štefánikovy hvězdárny, výšlap na petřínskou věž nebo návštěva známého bludiště. Zážitkem byla i jízda lanovkou z Petřína. Počasí bylo jako na objednávku, a tak se výlet vydařil.
Fotogalerie
Hana Červená a Miloš Kluiber


Obhajoba absolventské práce

Naše letošní devítka zažila dnes jeden ze svých nezapomenutelných zážitků na základní škole. Všichni žáci úspěšně obhájili své absolventské práce. Přestože byli prvním ročníkem, který takovou událost zažil, dokázali překonat trému. Ta je provázela po celý tento týden, protože si s blížícím se termínem stále více uvědomovali, co je čeká.
Dnes předstoupili slavnostně oblečeni před své učitele a za přítomnosti a tiché podpory rodinných příslušníků i mladších kamarádů předvedli své prezentace, jež byly nedílnou součástí každé absolventské práce. Od zadání témat až k jejich obhajobě urazili velký kus cesty, na jejímž konci se předvedli jako připravení a zodpovědní mladí lidé. Také na sebe byli náležitě hrdí. Se stejným pocitem spokojenosti odcházeli i maminky, babičky, sourozenci a i učitelé žáků.


Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.
H. Smrčinová a M. Kluiber


Angličtina hravě a zdravě

V hodinách anglického jazyka se učíme nová slovíčka-ovoce a zeleniny. Proto jsme si řekli, že si zkusíme udělat ovocný salát. Každý, kdo chtěl salát ochutnat, přinesl nějaké ovoce. V salátu byly jahody, jablka, hrušky, ostružiny, citrónová šťáva, borůvky a banán. Také jsme ochutnali smoothie z manga. Povedlo se nám skoro všechno ovoce pojmenovat anglicky a kromě toho jsme si opravdu moc pochutnali!
Matěj Hanák, 3. třída
Foto
Text a foto Ludmila Tollingerová


Setkání na úřadě

Milé setkání čekalo na úřadě městyse Sepekov úspěšné žáky naší školy. Byli pozváni na slavnostní předání odměn za svou vzornou reprezentaci školy. Po slavnostním proslovu starostky Ing. Pavlíny Bambuškarové si ještě pochutnali i na sladké odměně. Setkání zakončila malá beseda. Děkujeme.
Helena Smrčinová
Foto ze stránek Městyse Sepekov


Den dětí

Ke Dni dětí dostali žáci naší školy dárek v podobě vystoupení skupiny historického šermu. Vtipnou formou se seznámili (někteří dokonce na vlastní kůži) se životem Vikingů. Poznali, jak se Vikingové oblékali, jakou nosili zbroj a kam až na svých výpravách dopluli. Někteří žáci se pod vedením šermířů na chvíli stali opravdovými bojovníky. Bavili se všichni, prvňáci i deváťáci.
Odpoledne strávili žáci druhého stupně na školním hřišti, kde jim vyučující připravili sportovní odpoledne.
Vikingové(mk)


Pasování na čtenáře

Do sepekovské knihovny zavítali ve středu 31.5.2017 opět král s královnou, aby zde pasovali prvńáčky na čtenáře. Pro upomínku děti dostaly „Pasovací list", knihu a drobné dárky.
Foto


Focení 2017


Jarní slavnost

V pondělí 15.5. uspořádala škola Jarní slavnost jako dárek maminkám k jejich nedělnímu svátku. Zazněly básničky a písničky o jaru, ale hlavně o lásce k mamince. Některá vystoupení pobavila, některá dojala. Každá maminka i babička dostala přáníčko, které pro ně děti v hodinách výtvarné výchovy vyrobily. Bonusem slavnosti bylo divadelní zpracování pohádky Lakomá Barka.
 

 Fotogalerie(mk)


Chovatelská výstava

V pátek 12. května žáci prvního stupně navštívili tradiční chovatelskou výstavu v Milevsku.
Fotogalerie (ek)


Reakce jedné z maminek na akci pořádanou školou

24. dubna 2017 jsem se zúčastnila přednášky na téma Nebezpečí v kyberprostoru, kterou uspořádala naše škola pro rodiče. Mgr. Vladimír Vácha nás velice poutavou formou seznámil s riziky, která hrozí našim dětem zejména na sociálních sítích, a jak se jim bránit. O tuto problematiku se dost zajímám, přesto jsem se na přednášce dozvěděla mnoho nového. Myslím, že v dnešním světě, kdy bez Facebooku jako by člověk ani nebyl a Youtubeři se stávají, bohužel, vzory našich dětí, by toto téma nemělo být cizí žádnému z rodičů. Přednáška byla dle mého názoru přínosná, zajímavá a ačkoli se jednalo o vážnou věc, pan přednášející ji dovedl podat zábavně a s humorem, takže se nikdo nenudil.
Lenka Hanáková


Planetárium České Budějovice

Ve čtvrtek 4. května 2017 navštívili žáci 3., 4. a 5. třídy Planetárium v Českých Budějovicích. Nejprve si všichni prohlédli hvězdnou oblohu a jevy, které na ní lze pozorovat. Poté se žáci přesunuli do kinosálu, kde zhlédli pořad s názvem „Virtuální telurium“. Dozvěděli se, proč dochází ke střídání dne a noci, ročních období, zatmění Slunce či Měsíce a další zajímavosti. Mnozí si během exkurze zakoupili suvenýry jako památku na návštěvu tohoto planetária.
Miroslava Dědová


Výstup na Chlum

Ve čtvrtek 4. května si žáci 8. a 9. třídy vyzkoušeli zrychlený přesun, ale hlavně poznávali okolí svého bydliště. Prozkoumali jsme Přírodní památku Smutný (chráněné území) a poté vystoupili na nejvyšší bod katastru obce Sepekov. Na vrcholu Chlumu (540 m n. m.) byli všichni poprvé.
Velkým zážitkem bylo setkání s nádhernou užovkou obojkovou.


Zápis do první třídy

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 se dostavilo 19 dětí.
Fotogalerie (mk)
Seznam přijatých dětí zde.


Nebezpečí v kyberprostoru

Přednáška je realizována ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu.
Přednáška se zaměřuje především na nebezpečí v kyberprostoru – kyberšikanu, grooming, sexting, sociální sítě. Přednáška je zaměřena na popis jednotlivých typů rizik na internetu, konkrétní kazuistiku, způsoby ochrany. Dále je možno realizovat přednášky se zaměřením na jednotlivé problémy: Facebook a sociální sítě, Mobilní telefony, Kyberšikanu, Sexting atd.
Termín: 24.4.2017 od 17 hodin v budově ZŠ Sepekov.
Jitka NovákováKroužek háčkování

V letošním školním roce na naší škole funguje kroužek háčkování. Šikovná děvčata už se mohou pochlubit prvními výrobky.
Fotky
Miloš Kluiber


Jihočeský zvonek

Další úspěšnou zpěvačkou na naší škole se stala Barunka Cézová ze 4. třídy. V okresním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek získala stříbrné pásmo. Ani další dva zpěváci – Sofie Vaněčková z 5. třídy a Michal Hanák ze 7. třídy nezůstali bez ocenění. Za své výkony si přivezli čestná uznání.
H. Smrčinová


Předškoláček

Poslední Předškoláček před zápisem do první třídy proběhl ve čtvrtek 6. dubna.
Fotogalerie (mk)


Návštěva chovatelské stanice Katty champion Sepekov

Děti ze 3. třídy přivítaly jaro návštěvou chovatelské stanice v Sepekově. V prvouce se učí o domácích zvířatech, ale v chovatelské stanici se mohly seznámit s chovem psů na vlastní oči. Potěšily se s dvanácti štěňátky bernského salašnického psa. Majitelka, p. Krtková, dětem pověděla o těchto mazlíčcích, nechala děti, aby si štěňátka pochovaly a nakrmily. Dětem se návštěva moc líbila.
Text a foto Ludmila Tollingerová
Foto


Prácheňské muzeum

Žáci 5. a 6. třídy se ve středu 15. 3. 2017 vydali na exkurzi do Prácheňského muzea v Písku. Průvodce svým poutavým výkladem přiblížil historii regionu i samotného města Písek. Velice zajímavá byla pro žáky expozice živých ryb. Následně zhlédli ojedinělou výstavu minerálů, které byly do muzea dovezeny z Čertova břemene. Též měli možnost se podívat na nejstarší dochovaný most v České republice. Na závěr exkurze si všichni s nadšením zakoupili suvenýry jako památku na návštěvu píseckého muzea.
Miroslava Dědová
Foto (jh)


Exkurze do kláštera

Nejvýznamnější historickou památku našeho regionu, milevský klášter, navštívili žáci 7. -9. třídy naší školy ve středu 15. března. S průvodci prošli všemi klášterními objekty a dozvěděli se mnoho zajímavostí o jejich historii. Po prohlídce kláštera se vypravili ještě do muzea, kde jsou nyní mimořádně ke spatření exotičtí motýli a brouci. Domů se všichni vrátili trochu promrzlí, v klášteře byla opravdu zima, ale plni nových zážitků.
Hana Červená, foto mk
Fotky z akce

Exkurze Milevsko

Ve středu 15. 3. 2017 navštívili žáci prvního stupně Muzeum maškar, Milevské muzeum a knihovnu. Zde se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili programu věnovanému pověsti O Horymírovi a žáci 1. a 2. třídy si poslechli pohádku O špačkovi knihomolovi. Dětem se exkurze moc líbila.
Eva Nováková, foto lt
Fotky z akce


Přehlídka dětských recitátorů

Dvě čestná uznání přivezli žáci naší školy v úterý 7. března z okresního kola recitační soutěže. Za svůj přednes textů je získali Barbora Cézová (4.tř.) a Erik Cimfe (7. tř.). Soutěže se zúčastnily ještě Tereza Vejdovcová (4. tř.) a Kateřina Bendová (7. tř.). Všem čtyřem recitátorům patří pochvala, protože svých úkolů se zhostili se ctí. Výše zmíněná čestná uznání jsou jen příjemnou třešničkou na pomyslném dortu.
Hana Červená


Gratulejeme

Oldřišce Plíhalové ze 6. třídy se podařilo poslední únorový den vybojovat skvělé třetí místo v okresním kole Zeměpisné olympiády. Foto.
Úspěšným řešitelem okresního kola byl i Filip Šťastný z deváté třídy, který obsadil šesté místo a Adéla Benediktová ze třídy sedmé skončila ve své kategorii sedmá. Foto
Miloš Kluiber


Veselé zoubky

Preventivní program „Veselé zoubky", který připravila DM drogerie MARKT proběhl jako projektový den 1. března v první třídě.
Foto
Připravila Jana Novotná


Sběr papíru

Další sběr papíru se koná v pátek 17. února od 7 do 7:30 hodin.


Beseda o lesnictví

Nahlédnout do tajů lesního hospodářství a práce v lese mohli naši žáci ve čtvrtek 9. února. Školu navštívil bývalý žák Petr Bambuškar, který v současnosti navštěvuje Mendelovu Universitu v Brně. Se svou kolegyní Terezou Slivkovou dětem poutavě a názorně přiblížili vše, co se týká lesa.
Foto (mk)


Učitelé si připomněli zásady první pomoci

Celoživotní vzdělávání patří k povinnostem všech učitelů. V naší škole tuto povinnost rozhodně nepodceňujeme. Kromě účasti na odborných seminářích zaměřených na jednotlivé vyučovací předměty absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci i několik dalších vzdělávacích akcí. V loňském školním roce si rozšířili znalosti v oblasti práv a povinností žáků, rodičů i pedagogických pracovníků. V dalším semináři se seznámili se s problematikou dětí s ADHD syndromem. Letošní pololetní prázdniny využili k připomenutí zásad první pomoci. Zhlédli instruktážní videa komentovaná odborníkem. Ten se zaměřil na možné úrazy a zdravotní potíže dětí ve škole i mimo ni.
Doufám, že tyto informace nebudeme nikdy v praxi potřebovat, ale přesto je lepší znát a nepotřebovat než obráceně.
Jitka Novákova
Foto(mk)


Slavnostní ukončení prvního pololetí v sepekovské škole

Sepekovská škola má velkou aulu, která umožňuje společná setkání všech žáků a učitelů při významných dnech školního roku. Tím je bezpochyby i ukončení prvního pololetí. Proto se 31.ledna sešli v aule školy všichni žáci, aby před zraky celé školy mohli být oceněni ti nejúspěšnější z nich. Každý třídní učitel měl možnost udělit pochvalný list dvěma vybraným žákům své třídy, kteří si svým vystupováním, přístupem ke školním povinnostem nebo přátelským chováním ke spolužákům pochvalu zasloužili. Zazněla i jména žáků s nejlepším prospěchem. O slavnostní průběh těchto ocenění se postaraly jednotlivé třídy krátkým vystoupením. Zazněly básničky i písničky, sólová vystoupení se střídala se sborovou recitací a zpěvem. Tato vystoupení probíhají pravidelně, a tak jsou děti již od první třídy zvyklé veřejně vystupovat a není na nich vidět tréma. Každý chce předvést jen to nejlepší a s pomocí učitelů se jim to opravdu daří. Jako ředitelka školy bych chtěla poděkovat žákům i učitelům za hezký zážitek, který sobě i ostatním připravili. Těším se na další setkání školy, které proběhne na jaře jako oslava Dne matek. Fotky(mk).
Jitka Nováková


Hokejový turnaj

Ve čtvrtek 26. ledna žáci absolvovali školní turnaj v hokeji. Po tvrdé bitvě zvítězil tým JIRKA, ve složení Jiří Matěja, Míra Novák, Martin Turek a Martin Pokorný.
Nejlepším střelcem se stal Jiří Matěja se sedmnácti brankami.
Foto


Návštěva divadla

Nevšední zážitek měli žáci 2. stupně naší školy ve středu 18. ledna. Svátečně oblečeni i naladěni se totiž vypravili do pražského Divadla na Vinohradech na přestavení Loupežník z pera jednoho z našich nejvýznamnějších autorů, Karla Čapka. Na to, co je v divadle čeká, byli již ze školy dobře připraveni. Návštěvě divadla ve škole předcházela beseda o divadelní hře, o životě a díle Karla Čapka i o historii Vinohradského divadla.
Když se děti pohodlně usadily v divadelních lóžích, rozehrál se před nimi poetický příběh nedočkavého mládí, které naráží na nepochopení u starší generace. Divadelní představení pro ně bylo opravdu mimořádným zážitkem. Všichni poznávali herce známé z televizní obrazovky a o přestávce si mohli prohlédnout interiér naší přední scény. O tom, že se divadlo opravdu líbilo, svědčí následující otázka, kterou na cestě domů děti pokládaly své učitelce češtiny, která pro ně vše zařídila: „Paní učitelko, na co pojedeme příští rok?“
Hana Červená
Foto (hs)


Gratulujeme!

Filipu Šťastnému z naší školy se v pondělí 16. ledna opět podařilo uspět v okresním kole Dějepisné olympiády, čímž navázal na svůj úspěch v loňském školním roce, když v téže soutěži obsadil místo třetí. V silné konkurenci základních škol a víceletých gymnázií okresu se letos umístil na vynikajícím druhém místě. Pouhé tři body jej dělily od příčky nejvyšší. Svým úspěchem udělal radost nejen sám sobě, ale i své učitelce dějepisu a samozřejmě celé škole. Po skončení základní školy chce Filip studovat na zemědělské škole, kde dějepis jistě nebude hlavním předmětem, ale věříme, že historie se stane jeho krásným celoživotním koníčkem.
Hana Červená


Lyžařský výcvik

Ve dnech 9.1 až 12.1. proběhl povinný lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. Doplnili je spolužáci z dalších tříd 2. stupně. Společně se ZŠ Chyšky jezdili účastníci výcviku na nedaleký Moninec. Sněhu bylo hodně, lyžařů málo, počasí nám přálo a tak si všichni výcvik užívali.
Fotogalerie (jh)Vánoční setkání školy

Poslední předvánoční den se ve škole již neučilo. První dvě hodiny se všichni sešli v aule školy na vánočním setkání. V úvodu Ing. Šárka Nováková předala dárek od patrona naší školy ZVVZ Milevsko. Následovalo pásmo vánočních písní a recitace v provedení školního pěveckého sboru a recitačního kroužku, po něm vystoupení jednotlivých tříd. Ani učitelé nezůstali pozadu. Kromě hudebního doprovodu k vystoupení dětí na samý závěr letošního milého vánočního setkání v jejich podání zazněly krátké vánoční fejetony z pera známých autorů.
Pozvání školy využili i někteří rodiče a prarodiče, podívat se přišli i zástupci obecního úřadu.
Zbytek dne pak žáci věnovali rozdávání dárků a vánočním aktivitám v rámci jednotlivých tříd.
Foto (mk)


Prvňáčci si ozdobili svůj vánoční stromek

V některých třídách v posledním týdnu před Vánocemi žáci ozdobili vánoční stromek. Udělali to i naši prvňáčkové. Ti si však ozdobili ten „svůj“ stromeček, který před měsícem zasadili. Moc za tu dobu nevyrostl, a tak mnoho ozdob nepotřebovali.
Foto (jn)


Škola naruby

Jaké je to být učitelem si mohli vyzkoušet žáci 9. třídy. V tradičním Dnu naruby to byli oni, kdo dnes první dvě vyučovací hodiny předstoupil před žáky v jednotlivých třídách. Předměty si mohli vybrat, učili český jazyk, dějepis, tělocvik a ti odvážní se pustili i do matematiky. Na svá vystoupení se důkladně připravili a tak je vyučující v roli diváků za jejich výkony pochválili. Třeba si někteří z nich právě dnes zvolili své budoucí povolání...
Foto (mk)


Exkurze do JE Temelín

V úterý 13. prosince se po druhé vyučovací hodině žáci 7. až 9. třídy vydali směr Temelín. V Informačním středisku JETE se dozvěděli vše o výrobě elektrické energie z tohoto zdroje.


Kurz pro seniory s vnoučaty

Informace o KURZU PRO SENIORY S VNOUČATY pro jazyk ANGLICKÝ i NĚMECKÝ najdete v přiloženém dokumentu zde.


Mikuláš

V pondělí 5. prosince navštívil naší školu Mikuláš a přivedl si s sebou i čerty.
Foto (mk)


Den otevřených dveří

V pátek 2. 12. se škola otevřela pro rodiče žáků i pro zájemce z řad veřejnosti. Během dopoledne se mohli zúčastnit výuky a vidět tak žáky i učitele při běžné denní práci. V podvečer byla celá budova přístupná a tak se mohl každý podívat do jednotlivých učeben, dílny, zázemí u tělocvičny i školní družiny. Všichni učitelé se chlubili „svými" třídami, zapojilo se i několik ochotných žáků. Děkuji všem, kteří se do naší školy přišli podívat i učitelům a žákům, kteří se ochotně návštěvníkům věnovali.
Jitka Nováková
Ing. Tomáš Himl s dcerou

S dcerou zasedl do „své" lavice i Ing. Tomáš Himl
Fotogalerie (mk)


Vánoční dílničky, vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu

Čtvrteční den v sepekovské škole proběhl ve znamení Vánoc. Ze tříd se ozývalo švitoření žáků, kteří s obrovským nadšením vyráběli dárečky do vánočního stánku. Škola voněla po vánočkách a perníčcích, v dalším koutku se zpívalo a recitovalo. Všichni už se těší na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, čas adventní přichází.
Fotogalerie ze školy (mk)
Fotogalerie z vánočního trhu a rozsvícení vánočního stromu v Sepekově (mk)
Fotogalerie z rozsvícení vánočního stromu v Božeticích (mk)


Olympiáda z informatiky

V pondělí 14. 11. se žáci 9. třídy zúčastnili celorepublikové olympiády Informatiky 2016.
Ze 3 418 účastníků se tři žáci umístili v první čtvrtině. Jiří Matěja na 125. místě, Julie Burkušová na 483. a Jiří Mareda na 786 místě.
Všem třem gratulujeme.
Jitka Nováková


Jazykový kurz

ZŠ a MŠ Sepekov nabízí možnost rodinám zapojit prarodiče do jazykového vzdělávání dětí předškolního a raného školního věku v bezplatném desetihodinovém kurzu anglického nebo německého jazyka.
Pod vedením učitelů se formou hry seznámí se základními konverzačními tématy.
Kurzy začnou v lednu na základě dohody případných zájemců.
Jitka Nováková

Info (Pdf)


Den otevřených dveří

V pátek 2. prosince proběhne na naší škole den otevřených dveří.
7:45 až 11:25 možnost navštívit školu v době výuky
17:00 až 19:00 prohlídka školy


Předškoláček

Ve čtvrtek 3. listopadu uspořádala škola první letošní akci pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče pod názvem Předškoláček. Má je seznámit s prostředím školy, postupně je připravit na zápis a nástup do první třídy.
Vše probíhalo formou her a zábavných aktivit, ve kterých dětem pomáhali žáci školy i učitelé. Další taková setkání budou následovat ještě v průběhu školního roku.
Možnost navštívit školu využilo kolem sedmnácti zájemců.
Fotogalerie (mk)


Sázení stromu

Žáci 1. třídy si zasadili svůj strom, o který se budou po celou dobu školní docházky starat. Společně budeme sledovat růst dětí a stromu.
Až děti dorostou do 9. třídy, věnují stromek o Vánocích škole.
Doufáme, že jsme založili hezkou, novou tradici.
Jana Novotná
Fotogalerie (mk)


Halloween ve 3. třídě

Děti ze 3. třídy se při hodině anglického jazyka seznámily s Halloweenem.
Povídali jsme si o zvyklostech tohoto amerického svátku a pak si společnými silami vyřezali dýni.

Foto (lt)

Předškoláček


Přednáška o zodpovědném chování

Ve čtvrtek 20.10.2016 zajistila škola pro žáky druhého stupně přednášky o zodpovědném chování. Lektorem byl Mgr. Vladimír Vácha z ACET ČR, spolku zabývajícího se prevencí proti AIDS. Žáky 6. a 7. třídy seznámil se zásadami bezpečného chování při elektronické komunikaci a používání internetu v přednášce nazvané Rizika v kyberprostoru. Pro 8. a 9. třídu připravil přednášku Sex, AIDS, vztahy, ve které popisoval způsoby nákazy virem HIV a varoval před nezodpovědným sexuálním chováním.

Foto (mk)

Žáci ZŠ Sepekov volili do krajského zastupitelstva

Úřad Městyse Sepekov zprostředkoval žákům 8. a 9. třídy zajímavý zážitek. V týdnu mezi první a druhou volbou do senátu navštívili volební místnost a vyzkoušeli si, jak se volí. Použili k tomu nevyužité lístky z hlasování do zastupitelstva kraje, aby vše probíhalo jako u opravdových voleb. Až za pár let půjdou poprvé volit, budou už vědět, co mají dělat. Taková zkušenost se jim jistě bude hodit. Následovala druhá část spolupráce mezi školou a úřadem městyse. Vhozené volební lístky žáci 9. třídy použili v hodinách matematiky pro výuku statistiky. Výsledky zpracovali, určili procentuální zastoupení volených stran a vše graficky znázornili.
A tak se jeden zajímavý nápad využil hned ve dvou předmětech–občanské výchově a matematice.
Věřím, že takové oživení výuky je pro žáky zábavné a zároveň poučné.
Jitka Nováková

Foto (Archiv Městyse Sepekov)

Beseda s MVDr. Lucií Lehkou

Žáci 3. až 9. třídy se postupně v pátek 14. října zúčastnili přednášky MVDr. Lucie Lehké o chovu domácích mazlíčků.

Foto  (mk)

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2016/2017

Zde naleznete všechny důležité informace...INFO


Návštěva kravína ZOD Sepekov

Ve čtvrtek 6. října se vypravili žáci 8. a 9. třídy na prohlídku kravína Zemědělského družstva v Sepekově.
Fotogalerie (mk)


Dopravní hřiště

Ve středu 7. září žáci 4. třídy absolvovali kurz bezpečnosti silničního provozu na dopravním hřišti v Táboře.
Fotogalerie (foto Eva Kluiberová)


Návštěva muzea v Božeticích

Začátkem nového školního roku se žáci 7.-9. třídy vypravili do Muzea mlynářství, pekařství a zemědělství do Božetic. Je otevřeno teprve krátce, ale za tu dobu si našlo své návštěvníky nejen z řad pamětníků, sběratelských nadšenců či rodáků, ale zavítala sem již i televize s pořadem Toulavá kamera. A muzeum je zajímavým místem i pro mladou generaci. Důvodů, proč jej navštívit, je hned několik. Zájemcům je zde připomenuto, jak se z obilí stával voňavý pecen chleba, jak těžkou fyzickou práci museli naši předkové zastávat, s jakou péčí se starali o svůj majetek a živobytí. V příjemném prostředí a při zajímavém výkladu dvou ochotných průvodců se žáci seznámili s těžkým životem venkovských obyvatel v dobách minulých. Byli překvapeni i tím, že některé stroje či domácí pomocníky sami znají z půd svých babičerk či dědečků. Při zpáteční cestě si měli o čem vyprávět.
Helena Smrčinová


Zahájení školního roku 2016/2017

Letošní slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září v aule sepekovské školy za přítomnosti starostky městyse Ing. Pavlíny Bambuškarové, která popřála všem přítomným úspěšné vkročení do nového školního roku. Vzácnými hosty byli zástupci ZVVZ Milevsko Ing. Martin Toman, personální ředitel a Mgr. Šárka Nováková, specialistka útvaru Personalistika, kteří předali prvňáčkům dárkový balíček k jejich významnému dni. Tímto odstartovala spolupráce mezi sepekovskou školou a ZVVZ Milevsko. Doufáme, že bude úspěšně pokračovat i v dalších letech.

Fotogalerie z přivítání prvňáčků

Slavnostní zakončení školního roku

Fotogalerie
Fotogalerie ze školy
Fotogalerie z obřadní síně


Den her, tance a sportu

V pátek 24. června se žáci naší školy neučili. Deváťáci si pro žáky prvního stupně připravili diskotéku se spoustou her a na druhém stupni se soutěžilo ve sportovních disciplínách.
Fotogalerie


Pečení perníčků

Děti ze 2. třídy si ve středu 22.6. upekly perníčky. Nazdobily je cukrovou polevou. Ty, které nestačily sníst , odnesly domů rodičům pro radost.
Foto (Ludmila Tollingerová)


Exkurze do Božetic

Ve středu 15. 6. 2016 se žáci 5. a 9. třídy vypravili pěšky ze Sepekova do Božetic do Muzea mlynářství, zemědělství a pekařství. Žáci se seznámili s dobovými vesnickými řemesly a stylem života lidí na vesnici. Se zájmem si prohlíželi všechny vystavené exponáty. Děvčata se nejdéle zdržela u vystavených panenek a kočárků, kluky zase nejvíce zaujaly modely bitev. V muzeu se všem žákům velmi líbilo, jedinou vadou na kráse byl déšť, který nám cestu znepříjemnil.
Foto (Eva Nováková)


Slavnostní ocenění žáků, kteří reprezentovali školu na soutěžích

Ve čtvrtek 9. června v obřadní síni úřadu Městyse Sepekov ocenila starostka obce Ing. Pavlína Bambuškarová žáky naší školy, kteří v průběhu školního roku dosáhli významných úspěchů v okresních kolech soutěží a reprezentovali školu v soutěžích krajských.
Fotogalerie


Ovoce do škol

Mimořádná zásilka vitamínů v rámci akce Ovoce do škol žáky potěšila.
Třeťáci si připravili malé pohoštění.


Fotogalerie (Eva Kluiberová)


Výlet 5. až 8. třída

V úterý 7. června žáci navštívili Pražský hrad


Deváťáci...


Dravci ke dni dětí

V úterý 31. května žáci zhlédli ukázky z výcviku dravců. Vystoupení bylo hrazeno z prostředků získaných na adventním stánku a ze školní besídky.
Foto


Výlet 1. až 4. třída

Výlet žáků první až páté třídy do Lysé nad Labem se uskutečnil 26. května.
Foto (Jana Novotná)


Poslední letošní předškoláček

Předškoláček proběhl 18. května, tentokrát na téma Vysvědčení.
Foto (Jana Novotná)


Beseda o včelařství

V pondělí 16. května se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili besedy o včelařství. Pan Šimko děti zaujal poutavým vyprávěním a ukázkami.
Foto (Text a foto Eva Nováková)


Chovatelská výstava v Milevsku

V pátek 13. května se žáci prvního stupně podívali na chovatelskou výstavu do Milevska.
Foto (Eva Kluiberová)


Den matek

„Krásný Den matek, děkujeme."
Tahle slova zněla z úst dětí v pátek 6. května. S přáníčky a krátkým vystoupením žáci popřáli maminkám a babičkám z Domu s pečovatelskou službou Sepekov k jejich nedělnímu svátku.
Foto


Třídění odpadu

V pátek 6. května se žáci naší školy v rámci enviromentální výchovy seznámili s tím, proč a jak je nutné třídit odpad.
Foto


Velký úspěch školního časopisu

Naše škola přivezla z krajské soutěže další úspěch. Tentokrát se v pondělí 25. 4. konalo na Krajském úřadě v Českých Budějovicích slavnostní vyhlášení soutěže Jihočeský časopis roku. Zúčastnilo se 29 školních časopisů, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
V kategorii určené pro 2. stupeň základních škol jsme obsadili skvělé 3. místo.
Slavnostního vyhlášení se bohužel nemohli zúčastnit naši redaktoři z 9. třídy, protože je čekalo 2. kolo přijímacího řízení na střední školy. Zastoupili je jejich kamarádi z nižších ročníků - Filip Šťastný, Eliška Čtrnáctová a Matouš Mlčkovský.
Snad si přivezli kromě ocenění i zajímavé zkušenosti a nápady, jak tvořit náš časopis v dalších letech.
Helena Smrčinová


Den Země

Některé komunikace v okolí Sepekova byly v pátek 22. dubna opět lemovány velkými modrými pytli, které žáci základní školy naplnili až po okraj předměty, které do přírody rozhodně nepatří. Každoročně tak děti u příležitosti Dne Země odstraňují z okolí silnic plastové kelímky, PET lahve, igelitové sáčky a jiné. Akce se neúčastnili pouze žáci 9. třídy, ti totiž dělali přijímací zkoušky na střední školy. I oni se však zapojili do úklidu znečištěného přírodního prostředí. V pátek 16. dubna v rámci projektu Ukliďme Česko navštívili nedaleký lom u Kvěchova, kde kromě úklidu pozorovali přírodniny a rostliny, snažili se objevit některé ohrožené druhy živočichů, kteří se v dané lokalitě běžně vyskytují (např. výr velký, čolek obecný).
Po oba dva dny se vydařilo počasí, děti tak strávily den na čerstvém vzduchu a užily si krásných jarních dnů. Možná by bylo lepší, kdyby příště mohly jít v tento den raději na hřiště a hrát si, než se věnovat uklízení nepořádku po některých nezodpovědných lidech. Nestojí to za zamyšlení?
Foto


Záchranáři ve škole

Ve čtvrtek 21. dubna navštívili naši školu záchranáři manželé Urbanovi. Seznámili žáky se zásadami první pomoci a děti si mohly prohlédnout vybavení žluté sanitky, vozu rychlé záchranné služby. Akce se zúčastnily i děti z mateřské školy.
Foto


Jihočeský zvonek a krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo soutěže Jihočeský zvonek, které se konalo dne 14. 4. v Písku, proběhlo za účasti tří sepekovských zástupců. V kategorii pro nejmladší účastníky si Adéla Kotalíková ze 4. třídy přivezla čestné uznání, v další kategorii pak přivezli shodné umístění - bronzové pásmo - Lucie Čunátová ze 7. třídy a Michal Hanák ze 6. třídy. Kytarový doprovod zajistila Michala Nečasová z 9. třídy, na klavír doprovázela Lucie Čunátová ze 7. třídy.

Na krajské kolo Olympiády v českém jazyce se 12. 4. vypravila dvě děvčata z deváté třídy - Anežka Plíhalová a Sára Netíková (na snímku v Českých Budějovicích).


   Text a foto Helena Smrčinová


„Sobě blíž“

V dnešní době plné xenofobie a rasové nesnášenlivosti jsou projekty typu Sobě blíž cestou, jak přivést mladé lidi k větší toleranci vůči odlišným etnickým skupinám...více


Beseda s pracovníky Celní správy

V úterý 29. 3. měli žáci 7. až 9. třídy možnost nahlédnou pod pokličku práce Celní správy. Školu navštívili její pracovníci a během dvouhodinové prezentace seznámili žáky se strukturou Celní správy v České republice, informacemi o daních, právech a povinnostech Celní správy. Po teoretické části následovaly dvě, pro žáky mnohem přitažlivější, praktické ukázky. V první se dozvěděli zajímavé informace o padělcích, o nebezpečí nakupování v levných internetových obchodech, o nekalých praktikách padělatelů značkového zboží. Celníci vyprávěli o tom, jak některé padělky objevili a co se s takovým zbožím dál provádí. Výklad byl podpořen velkým množstvím ukázek padělků s poučením, jak je poznat od originálů. Snad ještě větší zájem byl o ukázky zabavených předmětů z oblasti nedovoleného dovozu zvířat a rostlin. Žáci si mohli prohlédnout kůži z polárního vlka, medvěda, z různých hadů a ještěrů. Rovněž vycpaná nebo v alkoholu naložená zvířata. Dívčí část publika jistě zaujaly boty, kabelky, peněženky a šperky z krokodýlí kůže. Smutný byl pohled na fotografie zvířat, která při pašování uhynula díky naprosto nevyhovujícím podmínkám. Snad si žáci zapamatují základní rady a varování celníků, jak se vyhnout potížím na celnici.
Foto z akce

Tentýž den, v rámci zdravotní výchovy, přivítali druháci a třeťáci maminku jejich spolužačky Anežky, zdravotní sestru paní Urbanovou, aby se dozvěděli, jak postupovat v případě první pomoci.
Foto

Následující den navštívili žáci 3. až 5. třídy Planetárium v Českých Budějovicích.

Planetárium České Budějovice


Vzdělávají se nejen žáci, ale i učitelé

V úterý odpoledne do lavic naší školy zasedli místo žáků učitelé. Společně s učiteli školy z Chyšek absolvovali čtyřhodinový seminář Mgr. Michaely Veselé o právech a povinnostech učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců. Příští týden je ještě čeká seminář o specifických poruchách chování a učení. Na ten se naši učitelé vypraví do chyšecké školy.Po jeho absolvování budou lépe připraveni na včasné rozpoznání těchto poruch u žáků a zároveň se seznámí s tím, jak s takovými žáky co nejefektivněji pracovat. Naši učitelé tak budou mít náskok před těmi školami, které problém inkluze (začleňování znevýhodněných žáků do běžných tříd) začnou řešit až s příchodem těchto žáků do školy.
To, že se na seminářích společně vzdělávají naši učitelé s chyšeckými, má ještě další pozitiva. Mohou společně diskutovat o problémech, které jsou na obou malých venkovských školách podobné, mohou si předávat zkušenosti a v neposlední řadě navázat nové osobní vztahy. Chyšečtí učitelé si také se zájmem prohlédli naši školu a my jsme již teď zvědavi, jaká je ta jejich.
Fotogalerie
Text a foto Jitka Nováková


Angličtina trochu jinak

Angličtina ve 4. třídě trochu jinak.
Welcome to our fashion show. We will show you what we're wearing.
Foto


Další školní úspěchy

První březnový čtvrtek byl šťastným dnem pro Erika Šerhanta, žáka 6. třídy naší školy. Proč? Spolu se spolužačkou Kateřinou Bendovou, žákyněmi 3. třídy Barborou Cézovou a Terezou Vejdovcovou se zúčastnil okresního kola recitační soutěže. Všichni velice hezky přednesli své texty, ale Erik se ve své kategorii líbil porotě z našich recitátorů nejvíc. Po napínavém čekání na její verdikt se dočkal ocenění v podobě 2. místa s postupem do krajského kola soutěže. Za velmi dobrou reprezentaci školy patří velký dík nejen Eriku Šerhantovi, ale i děvčatům, pro která účast v soutěži byla jistě cennou zkušeností.
Hana Červená


Plesová sezóna

Žáci osmého a devátého ročníku nacvičili taneční vystoupení na zahájení Obecního plesu v Sepekově. Poprvé vystoupili na veřejnosti v rámci školní vánoční besídky. Asi úspěšně, protože následovalo pozvání do Líšnice a na dva plesy do Božetic. Už ve svých školou povinných letech pochopili, čemu se říká plesová sezóna. Vystupovali každý druhý víkend a já bych ještě jednou chtěla poděkovat obětavým rodičům, kteří je po okolních vesnicích o sobotních večerech rozváželi. A samozřejmě děkuji i samotným žákům, že se nechali přesvědčit a na plesech vystupovali.
(Kolegům slibuji, že už školou nebude každou chvíli znít písnička, na kterou skupina tančila.)
Jitka Nováková


Sběr papíru

Další sběr papíru se koná ve čtvrtek 25. února od 7 do 7:30 hodin.


Dny otevřených dveří

ZŠ Sepekov zve všechny zájemce na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 18. února v době od 7:30 do 11:30, kdy můžete navštívit výuku, a v pátek 19. února v době od 16:00 do 18:00, kdy bude škola otevřená k prohlídce.
Jitka Nováková, ředitelka školy
Fotogalerie


Sepekovská škola slaví úspěchy v okresních kolech

Série úspěchů žáků sepekovské školy začala 3. místem Filipa Šťastného v dějepisné olympiádě žáků osmých a devátých tříd. V pondělí 15. února pokračovala 1. místem žákyně deváté třídy Sáry Netíkové v olympiádě v českém jazyce. Druhé místo ve stejné soutěži obsadila Sářina spolužačka Anežka Plíhalová. Ta navíc prokázala i výborné znalosti v zeměpisné olympiádě, kde se, den poté, také umístila na druhém místě.
Všichni jmenovaní žáci postupují do krajského kola soutěží. Přeji jim hodně štěstí a zároveň děkuji jejich učitelům, kteří žáky na soutěže připravili.
15. února ještě chlapci ze 6. a 7. třídy obsadili 5. místo na okresním kole minikopané.
Jitka Nováková, ředitelka školy


Baketbalový turnaj

Den pololetních prázdnin, pátek 29. ledna 2016, využili sportovně založení žáci naší školy k uspořádání turnaje v basketbalu. Protože tělocvična nemá odpovídající rozměry, nastoupila proti sobě tříčlenná družstva.
Více...


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy proběhl v pátek 22. ledna a v sobotu 23. ledna, celkem bylo zapsáno 17 dětí.
Fotogalerie


Turnaj v přehazované

S nápadem uspořádat školní turnaj v přehazované přišla děvčata ze sedmého ročníku. Podařilo se jim přesvědčit ostatní třídy, aby se turnaje zúčastnily a tak mohl v sobotu 16.ledna 2016 sportovní boj vypuknout...více


Radost z úspěchu

Okresního kola Dějepisné olympiády, které se konalo 18. ledna v Písku, se z naší školy účastnili dva žáci. Vít Urban z 9. třídy a FilipŠťastný z 8. třídy.
Letošní téma soutěže bylo věnováno Lucemburkům.
V soutěži se více dařilo Filipu Šťastnému.
Ve velké konkurenci (soutěžilo 40 žáků základních škol a víceletých gymnázií) obsadil nádherné 3. místo, pouhý bod jej dělil od druhé příčky. Dějepis je již dávno Filipovým koníčkem, doba vlády Karla IV. zvlášť. Přípravě na soutěž věnoval mnoho hodin usilovného studia. Důkladná příprava se vyplatila a Filip tak svým úspěchem udělal radost nejen sám sobě, ale především své učitelce dějepisu a celé škole. Za vzornou reprezentaci školy Filipovi patří velký dík. Zárověň se může těšit na možný postup do krajského kola této soutěže a jistě i na příští ročník Dějepisné olympiády.
Gratulujeme!


Sběr papíru

Další sběr papíru ve čtvrtek 21. ledna od 7 do 7:30 hodin


Předškoláček

Ve čtvrtek 14. ledna proběhl poslední Předškoláček před zápisem do první třídy.
Foto (Jana Novotná)


Pronájem tělocvičny

ZŠ a MŠ Sepekov nabízí možnost pronájmu tělocvičny s příslušným zázemím (šatny, WC, sprchy) v odpoledních a večerních hodinách všedního dne a o víkendech a svátcích.
Další informace a provoz.


Školní besídka

Z důvodu vysoké nemocnosti žáků před Vánocemi, se tradiční školní besídka uskutečnila až 5. ledna. Žáci si přichystali pro zcela zaplněnou aule skoro dvouhodinové představení.
Fotogalerie


Školní zájezd do Německa

Někteří žáci naší školy se vydali ve dnech 13. – 18. prosince na zájezd do Německa. Navštívili Drážďany, Moritzburg, Postupim a Berlín. V těchto městech poznali mnoho zajímavostí jako například : Zwinger, zámek Sanssouci, Braniborskou bránu, Reichstag a Muzejní ostrov. Součástí zájezdu byla i výuka v německé škole, kde si žáci ověřili a prohloubili své znalosti německého jazyka. Nakonec všichni obdrželi certifikát. Poslední den si žáci užili koupání v Tropical Island. Žákům se zájezd velmi líbil.
Eva Nováková
Foto z akce
 


Neznalost neomlouvá

V pátek 11. 12. se žáci druhého stupně ZŠ Sepekov zúčastnili přednášky na téma Trestní odpovědnost mládeže. Nprap. Bc. Jan Novák vysvětlil žákům, že neznalost neomlouvá. Seznámil je s tím, co se považuje za delikvenci a jaké postihy jim mohou hrozit. Zmínil se také o kriminalitě páchané na dětech a mladistvých.
V tělocvičně se pak žáci seznámili se základními pravidly sebeobrany. Bc. Vladimír Houška jim důrazně kladl na srdce, že základem sebeobrany je zodpovědné chování, vyhýbání se nebezpečným situacím. A také zásadu, že přijít o mobil nebo peněženku je rozumnější volba, než přijít o život. Nejlepší obranou je útěk. Následovaly ukázky základních prvků sebeobrany, které si může osvojit i dítě.
Věřím, že obě vystoupení byla pro žáky poučná a mohou je v budoucnosti uchránit před mnohými nesnázemi, které by jim neznalost mohla způsobit.
Jitka Nováková

 

Fotogalerie (mk)


Mikuláš ve škole


Projektový den Vánoční dílničky

Ve čtvrtek 26. listopadu se žáci naší školy neučili. Celý den, v rámci projektu Domácí dílničky, pracovali na výrobcích do sobotního adventního stánku.
Základní škola děkuje rodičům za materiální pomoc.
Dílničky
Výrobky do stánku
Adventní trhy


Rok 1968 v Sepekově

Na besedu se žáky devátého ročníku zavítala v pondělí 23. listopadu do sepekovské školy paní Jana Kakosová, kronikářka obce a bývalá učitelka školy. Beseda se uskutečnila v rámci projektu Příběhy bezpráví, který je každoročně věnován určitému tématu. Tentokrát to byl rok 1968. Paní Kakosová dětem poutavým způsobem přiblížila, jak tuto dobu prožívala sama, jak krutě nelehká doba poznamenala osudy lidí, které znala, a jak neblahé důsledky měl kritický rok pro celou naši společnost.
Beseda proběhla neformálně v učebně jazyků a dějepisu, která je k takovýmto účelům nově vybavena polštáři k sezení na zemi. Žáci měli příležitost klást otázky, na které jim paní Kakosová ochotně odpovídala. Neméně zajímavé pro děti bylo i dozvědět se, že bývalá paní učitelka před lety působila na naší škole a znala tedy dobře jejich rodiče, strýčky či tetičky. Ale to už je zase jiná historie, naštěstí veselejší.


Devátá třída 2015/2016


Předškoláček

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se uskutečnil podzimní předškoláček, tentokrát na téma „S barevnou žížalou“. Děti vyráběly žížaly z barevného papíru, vyzkoušely si také práci na interaktivní tabuli. Byly pozvány do školní družiny, kde si mohly hrát s hračkami a ve vedlejší místnosti se seznámily s hudebními nástroji. Velký zájem byl i o cvičení ve školní tělocvičně.

Fotogalerie

Školní zájezd do Anglie

Ve dnech 21. – 26. 10. 2015 se někteří žáci 8. a 9. třídy zúčastnili zájezdu do Velké Británie. Žáci byli ubytováni ve školní rezidenci v Hastingsu.
Hlavním programem na dopoledne byla výuka angličtiny, při níž si žáci prověřili své znalosti anglického jazyka.
Po ukončení kurzu žáci obdrželi certifikáty. Velkou radostí pro nás bylo, že naši žáci si ve srovnání s ostatními nevedli vůbec špatně. Jejich hodnocení bylo velmi dobré Zatímco výuka angličtiny probíhala dopoledne, odpolední hodiny byly věnovány poznávání památek a zajímavostí Hastingsu, Brightonu a Londýna.
Díky projektu „ Výzva 56 – zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“ měli žáci zájezd zdarma.


Beseda Energie pro budoucnost

V pátek 16. října proběhla na naší škole beseda žáků druhého stupně s Mgr. Pavlem Vlčkem. Žáci si ujasnili rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, seznámili se s výrobou energie v jednotlivých typech elektráren a hlavně získali informace o možnostech šetření. Součástí besedy byla praktická ukázka energetické náročnosti některých spotřebičů. Na závěr si žáci poznatky ověřili v soutěži o drobné ceny.
Fotogalerie


Kvalifikační turnaj soutěže Coca-Cola Cupu v Sepekově

V pondělí 5. října se uskutečnil na hřišti za školou kvalifikační turnaj celorepublikové meziškolní soutěže v kopané „Coca-Cola Školský pohár“. Sportovního klání se zúčastnila družstva „ZŠ a MŠ Sepekov“, „ZŠ Kovářov“, „1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko“ a „2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko“. Ve sportovním duchu a za pěkného počasí bylo odehráno 6 zápasů, které rozhodly o konečném pořadí:
1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko
2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko
3. ZŠ a MŠ Sepekov
4. ZŠ Kovářov
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně sportovního štěstí v dalším kole turnaje.
Fotogalerie


Výuka nejen ve školních lavicích

V minulých dnech navštívily v rámci hodiny občanské výchovy všechny třídy druhého stupně ZŠ Sepekov výstavu s názvem Má vlast cestami proměn, která je umístěna u sepekovského kostela. Žáci si prohlédli panely s ukázkami proměn budov, církevních památek, parků a náměstí po celé republice. Našli i panel zobrazující akce v našem okolí. Doprovodný text je dvojjazyčný a tak si zároveň procvičili i své znalosti z angličtiny. Navíc cesta od školy ke kostelu a zpět je sportovní výkon, s ohledem na rychlý přesun, který od nich vyučující požadoval. A tak se tato akce dá považovat za úspěšné propojení hned tří vyučovacích předmětů. Další podobné budou jistě brzy následovat.
Fotogalerie


Vítání prvňáků ve škole v Sepekově

Je již zaběhnutou tradicí, že se o nové žáky školy starají jejich nejstarší spolužáci. I letos vítal každého prvňáka žák deváté třídy, dal mu na přivítanou květinu a dovedl ho do auly školy na slavnostní zahájení školního roku. Nakonec „svého“ prvňáka doprovodil do třídy, kde mu pomohl najít přidělené místo v lavici. Tím ale péče rozhodně nekončí. Pomocnou ruku budou deváťáci nabízet po celý školní rok. Tak ať se našim prvňáčkům ve škole opravdu líbí.
Mgr. Jitka Nováková

Fotogalerie

Sepekovská škola v novém

Během prázdnin prošla škola v Sepekově významnou proměnou. Zateplily se stropy v horním patře školy, luxferové stěny nahradila plastová okna a dokončuje se vnější zateplení celé budovy. Všechny třídy mají pevné připojení na internet a postupně budou vybaveny počítačem s dataprojektorem, aby učitelé mohli plně využívat všechny moderní výukové metody. Na druhém stupni školy vznikly odborné učebny, do kterých budou žáci přecházet na jednotlivé předměty. Věříme, že se žákům i učitelům bude v této nové škole opravdu líbit.
Mgr. Jitka Nováková


Loučení se školou

V úterý 30. června byl v Aule základní školy slavnostně ukončen školní rok 2014/2015.
Naposledy se se školou rozloučili žáci deváté třídy, kteří obdrželi vysvědčení v obřadní síni úřadu městyse Sepekov.
Loučení se školou, foto St. Sedláček

Fotogalerie ze školy (foto Mirka Rybáková)...zde
Fotogalerie ze školy a obřadní síně...zde
Fotogalerie z obřadní síně (foto Stanislav Sedláček)...zde


Organizace školního roku

Organizace školního roku 2015/2016...zde


Školní časopis

Právě vyšlo nové číslo školního časopisu!
Elektronická verze ve formátu Pdf zde.


Sběr papíru

V letošním školním roce se naši žáci opět zapojili do sběru odpadových surovin. Celkem společně nashromáždili úctyhodných 8 tun papíru. Nejlepší sběrači, kteří jsou uvedeni v následující tabulce, budou oceněni.
Nejvíce celkově sesbírali žáci 2. třídy.

Štěpán Peterka

2. třída

1322 kg

Filip Mol

3. třída

993 kg

Filip Šťastný

7. třída

397 kg

Aneta Volavková

4. třída

318 kg

Beran Jaroslav

8. třída

313 kg

Jakub Vrchota

2. třída

279 kg

Kateřina Bendová

5. třída

249 kg

Plochová Denisa

8. třída

244 kg

Kotalíková Adéla

3. třída

225 kg

Kotalíková Anna

3. třída

225 kg

Urban Petr

6. třída

201 kg

 


Výlety

Žáci prvního stupně navštívili Chýnovské jeskyně a Červenou Lhotu...foto

Druhý stupeň byl v Pelhřimově...foto

Žáci 6. třídy absolvovali exkurzi po jihočeských mostech...foto

Třeťáci na vycházce do přírody...foto

Žáci deváté třídy si prohlédli Buškův hamr u Trhových Svinů a Muzeum historických vozidel v Pořežanech...foto

Zájezd do Velké Británie-osm žáků naší školy se vydalo s 2. ZŠ Milevsko ve dnech 6. až 11. 5. 2015 na poznávací zájezd do Velké Británie, kde navštívili mnoho zajímavostí a památek Londýna. Své jazykové dovednosti si ověřili v rodinách, ve kterých byli ubytováni. Všichni se v pořádku vrátili, byli velmi spokojeni a přivezli si mnoho zajímavých zážitků...foto


Vyučování na základní škole

1. hodina

7:45 -   8:30

 

2. hodina

8:40 -   9:25

 

3. hodina

9:45 - 10:30

 

4. hodina

10:40 - 11:25

 

5. hodina

11:35 - 12:20

 

6. hodina

12:30 - 13:15

 

7. hodina

13:20 - 14:05

 

8. hodina

14:10 - 14:55

 

Den Země

21. 4. 2015
Stalo se již dobrou tradicí na naší škole, že na Den Země vyrazili žáci všech tříd na úklid nejen v okolí školy, ale i po vsi a v přilehlém okolí.
Do pytlů se hromadily odpadky. Děti poctivě pracovaly a měly ze své dobře odvedené práce radost.


Přečtěte si nové číslo školního časopisu...zde


Škola naruby

V pátek 27. března si žáci devátého ročníku vyzkoušeli práci učitelů. První čtyři vyučovací hodiny zaujali místo před katedrou na prvním stupni naší školy.
Fotogalerie


Zeměpisná olympiáda

Žákyně 8. třídy Anežka Plíhalová obsadila skvělé sedmé místo v krajském kole Zeměpisné olympiády a stala se úspěšnou řešitelkou kategorie c (žáci 8. a 9. tříd a příslušných ročníků gymnázií).
Gratulujeme.


Předškoláček

Další Předškoláček se uskutečnil 24. března. Fotogalerie (foto j. h.)


Soutěže

Během ledna a února se žáci naší školy zúčastnili několika soutěží.
27. 1. Vít Urban a Michala Nečasová okresního kola Dějepisné olympiády.
10. 2. Olympiády z českého jazyka Vendula Plavcová.
18. 2. Žáci 6. a 7. tř. absolvovali okresní kolo minifotbalu a získali krásné 3. místo.
23. 2. Okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A (6. tř.) se Timon Vadás umístil na 4. místě. V kategorii B (7. tř.) Filip Šťastný skončil na 7. místě. V kategorii C (8. a 9. tř.) Anežka Plíhalová vybojovala druhé místo a už potřetí postoupila do krajského kola této soutěže.
25. 2. V soutěži O nejsilnějšího žáka milevských škol se nejlépe umístil Miroslav Novák na 2. místě v kategorii 6. a 7. tříd.
 


Zápis do 1. třídy ZŠ Sepekov

Zápis do 1. třídy proběhl ve dnech 23. a 24. ledna, celkem se dostavilo 19 dětí.

Zápis do 1. třídy

Fotogalerie

Rodiče nově příchozích žáků získávají příspěvek 1500 Kč.


Předškoláček

Poslední předškoláček před zápisem do 1. třídy proběhl v budově ZŠ Sepekov v úterý 13. ledna.
Fotogalerie


Dne 16. prosince se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnila školní besídka.
Fotogalerie


Mikulášská nadílka

V pátek 5. prosince proběhla na naší škole mikulášská nadílka. Výborně se jí zhostili žáci deváté třídy, později potom paní kuchařky ve školní jídelně.


Fotogalerie


Rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy

Při sobotním slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Sepekově si občané mohli zakoupit výrobky dětí u školního stánku.
Vánoční atmosféru doladilo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ zakončené společným zpěvem s místním chrámovým sborem.
Fotogalerie


Dne 20. listopadu se žáci deváté třídy v rámci přípravy na budoucí povolání zúčastnili exkurze do SOŠ a SOU v Písku.
Navštívili také Státní hřebčinec v Písku, kde je přivítal senátor a ředitel podniku Ing. Karel Kratochvíle (na snímku v uniformě).

Státní hřebčinec v Písku


Tvořivé dílničky

Ve dnech 30. a 31. října proběhly na naší škole projektové dny "Tvořivé dílničky". Výrobky žáků se budou prodávat v tradičním předvánočním stánku.
Foto


Předškoláček, 23.10.2014


Devátá třída 2014/2015

Devátá třída


Milá návštěva

Příjemně strávili žáci 8. a 9. třídy poslední dvě vyučovací hodiny v pátek před druhou poutí. Svou návštěvou je poctila paní Eva Bor, která již 47 let žije v americkém Seattlu. Každý rok zavítá do Milevska při návštěvě svých příbuzných v původní vlasti. Shodou okolností se podařilo pozvat ji na besedu do Sepekova.
Její manžel, významný dětský kardiolog, který byl židovského původu, ztratil celou svou rodinu za druhé světové války, otec paní Evy Bor byl vězněn v komunistických vězeních. Bylo o čem vyprávět. S velkým zájmem žáci poslouchali o tom, jak těžce si musela vydobýt právo na vzdělání, jak se její rodině podařilo v době komunistické totality emigrovat a jak nelehké byly začátky v cizím prostředí. Děti se také dozvěděly mnohé zajímavosti o současném Seattlu a o životě v Americe.
Vzácná návštěva si svou bezprostředností a příjemným vystupováním děti okamžitě získala, a tak není divu, že se všechny děti chtěly s paní Evou Bor na památku vyfotografovat. Foto
Hana Červená


Exkurze do Prahy

Žáci 2. až 9. ročníku absolvovali ve dnech 10. a 11. září exkurzi do Prahy. Navštívili Muzeum Karlova mostu a památky staré Prahy obdivovali i z paluby výletní lodě.
Doprava všech žáků bude hrazena školou z prostředků získaných sběrem druhotných surovin a ze vstupného na školní besídku.
Foto


Zahájení školního roku

Ve školním roce 2014/2015 usedlo do lavic naší školy 109 žáků. Všechny učebny byly během letošních prázdnin vymalovány a dovybaveny novým nábytkem. Doufáme, že se dětem v novém útulném prostředí bude líbit.
Do první třídy přivítali nové školáky žáci deváté třídy...Fotogalerie


Loučení se školou 2013/2014

Fotogalerie z loučení vycházejících žáků na úřadu městyse zde

Fotogalerie ze závěru školního roku zde


Exkurze na Šumavu

Dne 17.6.2014 se žákyně 8. a 9. třídy zúčastnily exkurze "Modrava".
Dívky navštívily elektrárnu Vydra, Čeňkovu pilu, Vchýnicko-tetovský kanál, muzeum Dřevák a Muzeum Šumavy v Sušici.
Eva Nováková

Foto

Beseda o včelařství

V pátek 16. června proběhlo na naší škole velmi zajímavé vyprávění včelaře pana Šimka o jeho životním koníčku.

Beseda o včelařství


Letní učebna ZŠ Sepekov

Dne 10. června byla v areálu základní školy otevřena letní učebna.
Hned první den, za tropického vedra, se náramně osvědčila.

Letní učebna


Soutěž s Era klubem

Sedmá třída se na začátku školního roku zúčastnila soutěže PaySecCup. Soutěžily třídy od 6. do 9. ročníku z celé republiky. Každý měsíc na stránce Era klubu přišlo 22 otázek, na které jsme museli do určité doby odpovědět. Celkem bylo 5 základních soutěžních kol. Probojovali jsme až do Play-off, ve kterém už se bohužel vyřazovalo. Z 220 škol jsme skončili na krásném 9. -16. místě. Sice jsme nevyhráli zájezd, ale dostali jsme maskoty soutěže.
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Era klub


Sběr papíru

TřídaMnožství v kg

 Nejlepší sběrači školy

1. 1404 1. Mol Filip, 2. tř., 1011 kg
2. 2487 2. Kubíčková Sabina, 2. tř., 500kg
3. 474 3. Krtek Milan, 4. tř., 490 kg
4. 2565 4. Peterka Štěpán, 1. tř., 450 kg
5. 1161 5. Bendová Kateřina, 4. tř., 400 kg
6. 351 6. a 7. Kotalíková Adéla, 2. tř., 350 kg;
Kotalíková Anna, 2. tř., 350 kg
7. 1180 8. Beran Jaroslav, 7. tř., 340 kg
8. 608 9. Mašková Barbora, 5. tř., 320 kg
9. 738 10. Volavková Aneta, 3. tř., 300 kg

Žáci druhé a čtvrté třídy si vychutnají sladkou odměnu, osm nejlepších sběračů obdrží hodnotný věcný dárek


Fotky z Lipna

Výlet 1. až 3. třídy: Stezka korunami stromů, Lipno
foto

Výlet 6. a 7. třída, tamtéž
foto


Úspěch v atletice

Ve středu 21. května na Atletickém čtyřboji v Písku obsadil Martin Kálal ze sedmé třídy 2. místo mezi 50 žáky píseckých škol.
Výkony: 60 m za 8,87s; výška 158 cm; kriket 59.58 m a 800 m za 2:38,40 min.


Před kamerou za kamerou

Informace, že naši školu navštíví regionální televize, způsobila poprask. V pondělí 26. května jsme nedočkavě čekali, až přijede. Starší žáky naší školy přivítali dva sympatičtí páni z pořadu Před kamerou za kamerou. Vtipnou scénkou nám ukázali, co může způsobit televizní střih. Mohli jsme si prohlédnout a vyzkoušet televizní kameru. Věděli jsme, že mají pro nás připravenou soutěž. Utkat se proti sobě mělo družstvo dívek a družstvo chlapců. Soutěžící museli zvládnout vymyslet příběh, ve kterém všechna slova začínají na stejné písmeno, mluvit o obyčejném předmětu tři minuty či představit svou školu. Odměnou byla možnost natočit předpověď počasí, která se na jejich televizním kanálu odvysílá.
Všem se představení moc líbilo a doufáme, že nás zase někdy navštíví.
Foto


Den Země

Jak už bývá tradicí, i letos, ve čtvrtek 24. dubna se žáci naší školy jako každý rok vypravili sbírat odpadky v okolí Sepekova. I naši nejmenší se vydali na cestu, aby se už od útlého věku učili, že plastové lahve, papírky od bonbónů a spousta dalšího do přírody nepatří.
Starší žáci se vypravili na delší trasy, přesto nenasbírali o moc víc. Je tedy zřejmé, že se lidé snaží, aby prostředí, ve kterém žijí, bylo co nejčistší.
Uklízeli jsme cestou k Líšnici, Zálší, Milevsku a rybníku Tovaryš.
Letos nám i počasí přálo a tak byla tato činnost mnohem příjemnější.
Doufáme, že naši práci ocení jak lidé, kteří rádi tráví čas v přírodě, tak i ti, kterým záleží na životním prostředí kolem nás.


Úspěšní soutěžící

Po obrovském úspěchu Anežky Plíhalové (7. třída), která v dubnu na krajském kole Zeměpisné olympiády v Českých Budějovicích obsadila čtvrté místo, přivezl žák 4. třídy Michal Hanák z okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek třetí místo. Gratulujeme.

Michal Hanák


Zeměpisná olympiáda

Žákyně 7. třídy Anežka Plíhalová získala 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády kategorie B. Postoupila do krajského kola v Českých Budějovicích, kde vybojovala 4. místo.
Žák 6. třídy Filip Šťastný obsadil v kategorii A 3. místo a postup do krajského kola mu tedy těsně unikl.
Na snímku Anežka a Filip při soutěži v Písku.


Olympiáda v českém jazyce

Bohumíra Rybáková z 9. třídy úspěšně reprezentovala školu na okresním kole Olympiády v českém jazyce. V konkurenci 28 soutěžících se dělila o 6. – 7. příčku.


Zápis do 1. třídy

V pátek 24. ledna bylo zapsáno do 1. třídy Základní školy Sepekov 12 budoucích prvňáčků.


Vánoční besídka

Sepekovská vánoční besídka se již stala milou tradicí. Letos se připraveným vystoupením mohli všichni potěšit v pondělí 16. prosince v podvečerních hodinách v aule školy. Práce dětí a jejich učitelů byla odměněna bohatým potleskem. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude milým příspěvkem na školní výlety.
Velké množství fotek si můžete prohlédnout zde


Pracovní vyučování v SOŠ a SOU Milevsko

Žáci naší školy v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji navštěvují dílny SOŠ a SOU Milevsko.
V prosinci pracovali čtvrťáci na učilišti a osmáci přímo v dílně ZVVZ.
Foto

30. června: tradiční rozloučení se školou
Fotogalerie ze školy, aktualizováno 4. 7.
Fotogalerie ze slavnostního předání vysvědčení žákům deváté třídy
Fotogalerie ze slavnostního předání vysvědčení v první třídě

Loučení se školou 2011


Zástupci ZŠ Sepekov převzali v Českém Krumlově ocenění za vydávání časopisu "Školní VýQět"...více zde


ZŠ Sepekov se zúčastnila soutěže
"Pětiboj Martiny Sáblíkové"

Vše o této celorepublikové akci najdete zde

Výsledky:

1. a 2. třída...zde
3. - 5. třída...zde
6. - 9. třída...zde


12. květen 2011- návštěva 1. a 3. třídy na Dni otevřených dveří u profesionálních hasičů v Milevsku a u záchranné služby. Foto


11. květen- žáci první třídy předali starostovi městyse obecní znak,
který v rámci Dne Země vytvořili převážně z víček od PET lahví.


Znak městyse Sepekov


V úterý 12. dubna proběhl ve škole další Předškoláček, tentokrát na téma Velikonoční dílničky. Foto


Sepekovští žáci uspěli

Dne 5. května se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Sepekovskou školu reprezentovala vítězka okresního kola Alena Čunátová z 9. ročníku. Zabojovala i v tomto kole, odvezla si velmi pěkné 8. až 11. místo.

31. března hoši obsadili 3. místo na krajském kole v halové kopané ...více

Jirka Doubek, Láďa Dittrich a Lukáš Koutník získali 23. března druhé místo v silovém trojboji v Milevsku, zvítězili siláci z Bernartic.

sepekovští siláci

Mimořádným úspěchem pro sepekovskou základní školu skončilo 21. března 2011 okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Postaraly se o něj žákyně 9. třídy. Alena Čunátová v Písku zvítězila a postupuje do krajského kola v Českých Budějovicích, Tereza Hejlová skončila na velmi pěkném 4. místě. V silné konkurenci 34 účastníků obě dívky dokázaly, že mateřštinu zvládají výborně a svými výsledky potěšily nejen pedagogy, ale i své spolužáky.

Navázaly tak na úspěch Leoše Glasera z 8. třídy v Dějepisné olympiádě (11. místo), Diany Benediktové a Ondřeje Bolka ze 7. třídy, kteří se v Zeměpisné olympiádě umístili na 10. a 11. místě.

Dne 23. března 2011 se děvčata zúčastnila turnaje ve vybíjené v Milevsku a obsadila 4. místo.


Warning: include(paticka.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 3954

Warning: include(): Failed opening 'paticka.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 3954
ZŠ a MŠ SEPEKOV

Základní škola a Mateřská škola Sepekov


Warning: include(menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 4069

Warning: include(): Failed opening 'menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 4069

Warning: include(pravy.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 4076

Warning: include(): Failed opening 'pravy.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 4076

Archiv


Slavnostní zakončení školního roku

Fotogalerie
Fotogalerie ze školy
Fotogalerie z obřadní síně


Den her, tance a sportu

V pátek 24. června se žáci naší školy neučili. Deváťáci si pro žáky prvního stupně připravili diskotéku se spoustou her a na druhém stupni se soutěžilo ve sportovních disciplínách.
Fotogalerie


Pečení perníčků

Děti ze 2. třídy si ve středu 22.6. upekly perníčky. Nazdobily je cukrovou polevou. Ty, které nestačily sníst , odnesly domů rodičům pro radost.
Foto (Ludmila Tollingerová)


Exkurze do Božetic

Ve středu 15. 6. 2016 se žáci 5. a 9. třídy vypravili pěšky ze Sepekova do Božetic do Muzea mlynářství, zemědělství a pekařství. Žáci se seznámili s dobovými vesnickými řemesly a stylem života lidí na vesnici. Se zájmem si prohlíželi všechny vystavené exponáty. Děvčata se nejdéle zdržela u vystavených panenek a kočárků, kluky zase nejvíce zaujaly modely bitev. V muzeu se všem žákům velmi líbilo, jedinou vadou na kráse byl déšť, který nám cestu znepříjemnil.
Foto (Eva Nováková)


Slavnostní ocenění žáků, kteří reprezentovali školu na soutěžích

Ve čtvrtek 9. června v obřadní síni úřadu Městyse Sepekov ocenila starostka obce Ing. Pavlína Bambuškarová žáky naší školy, kteří v průběhu školního roku dosáhli významných úspěchů v okresních kolech soutěží a reprezentovali školu v soutěžích krajských.
Fotogalerie


Ovoce do škol

Mimořádná zásilka vitamínů v rámci akce Ovoce do škol žáky potěšila.
Třeťáci si připravili malé pohoštění.


Fotogalerie (Eva Kluiberová)


Výlet 5. až 8. třída

V úterý 7. června žáci navštívili Pražský hrad


Deváťáci...


Dravci ke dni dětí

V úterý 31. května žáci zhlédli ukázky z výcviku dravců. Vystoupení bylo hrazeno z prostředků získaných na adventním stánku a ze školní besídky.
Foto


Výlet 1. až 4. třída

Výlet žáků první až páté třídy do Lysé nad Labem se uskutečnil 26. května.
Foto (Jana Novotná)


Poslední letošní předškoláček

Předškoláček proběhl 18. května, tentokrát na téma Vysvědčení.
Foto (Jana Novotná)


Beseda o včelařství

V pondělí 16. května se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili besedy o včelařství. Pan Šimko děti zaujal poutavým vyprávěním a ukázkami.
Foto (Text a foto Eva Nováková)


Chovatelská výstava v Milevsku

V pátek 13. května se žáci prvního stupně podívali na chovatelskou výstavu do Milevska.
Foto (Eva Kluiberová)


Den matek

„Krásný Den matek, děkujeme."
Tahle slova zněla z úst dětí v pátek 6. května. S přáníčky a krátkým vystoupením žáci popřáli maminkám a babičkám z Domu s pečovatelskou službou Sepekov k jejich nedělnímu svátku.
Foto


Třídění odpadu

V pátek 6. května se žáci naší školy v rámci enviromentální výchovy seznámili s tím, proč a jak je nutné třídit odpad.
Foto


Velký úspěch školního časopisu

Naše škola přivezla z krajské soutěže další úspěch. Tentokrát se v pondělí 25. 4. konalo na Krajském úřadě v Českých Budějovicích slavnostní vyhlášení soutěže Jihočeský časopis roku. Zúčastnilo se 29 školních časopisů, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
V kategorii určené pro 2. stupeň základních škol jsme obsadili skvělé 3. místo.
Slavnostního vyhlášení se bohužel nemohli zúčastnit naši redaktoři z 9. třídy, protože je čekalo 2. kolo přijímacího řízení na střední školy. Zastoupili je jejich kamarádi z nižších ročníků - Filip Šťastný, Eliška Čtrnáctová a Matouš Mlčkovský.
Snad si přivezli kromě ocenění i zajímavé zkušenosti a nápady, jak tvořit náš časopis v dalších letech.
Helena Smrčinová


Den Země

Některé komunikace v okolí Sepekova byly v pátek 22. dubna opět lemovány velkými modrými pytli, které žáci základní školy naplnili až po okraj předměty, které do přírody rozhodně nepatří. Každoročně tak děti u příležitosti Dne Země odstraňují z okolí silnic plastové kelímky, PET lahve, igelitové sáčky a jiné. Akce se neúčastnili pouze žáci 9. třídy, ti totiž dělali přijímací zkoušky na střední školy. I oni se však zapojili do úklidu znečištěného přírodního prostředí. V pátek 16. dubna v rámci projektu Ukliďme Česko navštívili nedaleký lom u Kvěchova, kde kromě úklidu pozorovali přírodniny a rostliny, snažili se objevit některé ohrožené druhy živočichů, kteří se v dané lokalitě běžně vyskytují (např. výr velký, čolek obecný).
Po oba dva dny se vydařilo počasí, děti tak strávily den na čerstvém vzduchu a užily si krásných jarních dnů. Možná by bylo lepší, kdyby příště mohly jít v tento den raději na hřiště a hrát si, než se věnovat uklízení nepořádku po některých nezodpovědných lidech. Nestojí to za zamyšlení?
Foto


Záchranáři ve škole

Ve čtvrtek 21. dubna navštívili naši školu záchranáři manželé Urbanovi. Seznámili žáky se zásadami první pomoci a děti si mohly prohlédnout vybavení žluté sanitky, vozu rychlé záchranné služby. Akce se zúčastnily i děti z mateřské školy.
Foto


Jihočeský zvonek a krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo soutěže Jihočeský zvonek, které se konalo dne 14. 4. v Písku, proběhlo za účasti tří sepekovských zástupců. V kategorii pro nejmladší účastníky si Adéla Kotalíková ze 4. třídy přivezla čestné uznání, v další kategorii pak přivezli shodné umístění - bronzové pásmo - Lucie Čunátová ze 7. třídy a Michal Hanák ze 6. třídy. Kytarový doprovod zajistila Michala Nečasová z 9. třídy, na klavír doprovázela Lucie Čunátová ze 7. třídy.

Na krajské kolo Olympiády v českém jazyce se 12. 4. vypravila dvě děvčata z deváté třídy - Anežka Plíhalová a Sára Netíková (na snímku v Českých Budějovicích).


   Text a foto Helena Smrčinová


„Sobě blíž“

V dnešní době plné xenofobie a rasové nesnášenlivosti jsou projekty typu Sobě blíž cestou, jak přivést mladé lidi k větší toleranci vůči odlišným etnickým skupinám...více


Beseda s pracovníky Celní správy

V úterý 29. 3. měli žáci 7. až 9. třídy možnost nahlédnou pod pokličku práce Celní správy. Školu navštívili její pracovníci a během dvouhodinové prezentace seznámili žáky se strukturou Celní správy v České republice, informacemi o daních, právech a povinnostech Celní správy. Po teoretické části následovaly dvě, pro žáky mnohem přitažlivější, praktické ukázky. V první se dozvěděli zajímavé informace o padělcích, o nebezpečí nakupování v levných internetových obchodech, o nekalých praktikách padělatelů značkového zboží. Celníci vyprávěli o tom, jak některé padělky objevili a co se s takovým zbožím dál provádí. Výklad byl podpořen velkým množstvím ukázek padělků s poučením, jak je poznat od originálů. Snad ještě větší zájem byl o ukázky zabavených předmětů z oblasti nedovoleného dovozu zvířat a rostlin. Žáci si mohli prohlédnout kůži z polárního vlka, medvěda, z různých hadů a ještěrů. Rovněž vycpaná nebo v alkoholu naložená zvířata. Dívčí část publika jistě zaujaly boty, kabelky, peněženky a šperky z krokodýlí kůže. Smutný byl pohled na fotografie zvířat, která při pašování uhynula díky naprosto nevyhovujícím podmínkám. Snad si žáci zapamatují základní rady a varování celníků, jak se vyhnout potížím na celnici.
Foto z akce

Tentýž den, v rámci zdravotní výchovy, přivítali druháci a třeťáci maminku jejich spolužačky Anežky, zdravotní sestru paní Urbanovou, aby se dozvěděli, jak postupovat v případě první pomoci.
Foto

Následující den navštívili žáci 3. až 5. třídy Planetárium v Českých Budějovicích.

Planetárium České Budějovice


Vzdělávají se nejen žáci, ale i učitelé

V úterý odpoledne do lavic naší školy zasedli místo žáků učitelé. Společně s učiteli školy z Chyšek absolvovali čtyřhodinový seminář Mgr. Michaely Veselé o právech a povinnostech učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců. Příští týden je ještě čeká seminář o specifických poruchách chování a učení. Na ten se naši učitelé vypraví do chyšecké školy.Po jeho absolvování budou lépe připraveni na včasné rozpoznání těchto poruch u žáků a zároveň se seznámí s tím, jak s takovými žáky co nejefektivněji pracovat. Naši učitelé tak budou mít náskok před těmi školami, které problém inkluze (začleňování znevýhodněných žáků do běžných tříd) začnou řešit až s příchodem těchto žáků do školy.
To, že se na seminářích společně vzdělávají naši učitelé s chyšeckými, má ještě další pozitiva. Mohou společně diskutovat o problémech, které jsou na obou malých venkovských školách podobné, mohou si předávat zkušenosti a v neposlední řadě navázat nové osobní vztahy. Chyšečtí učitelé si také se zájmem prohlédli naši školu a my jsme již teď zvědavi, jaká je ta jejich.
Fotogalerie
Text a foto Jitka Nováková


Angličtina trochu jinak

Angličtina ve 4. třídě trochu jinak.
Welcome to our fashion show. We will show you what we're wearing.
Foto


Další školní úspěchy

První březnový čtvrtek byl šťastným dnem pro Erika Šerhanta, žáka 6. třídy naší školy. Proč? Spolu se spolužačkou Kateřinou Bendovou, žákyněmi 3. třídy Barborou Cézovou a Terezou Vejdovcovou se zúčastnil okresního kola recitační soutěže. Všichni velice hezky přednesli své texty, ale Erik se ve své kategorii líbil porotě z našich recitátorů nejvíc. Po napínavém čekání na její verdikt se dočkal ocenění v podobě 2. místa s postupem do krajského kola soutěže. Za velmi dobrou reprezentaci školy patří velký dík nejen Eriku Šerhantovi, ale i děvčatům, pro která účast v soutěži byla jistě cennou zkušeností.
Hana Červená


Plesová sezóna

Žáci osmého a devátého ročníku nacvičili taneční vystoupení na zahájení Obecního plesu v Sepekově. Poprvé vystoupili na veřejnosti v rámci školní vánoční besídky. Asi úspěšně, protože následovalo pozvání do Líšnice a na dva plesy do Božetic. Už ve svých školou povinných letech pochopili, čemu se říká plesová sezóna. Vystupovali každý druhý víkend a já bych ještě jednou chtěla poděkovat obětavým rodičům, kteří je po okolních vesnicích o sobotních večerech rozváželi. A samozřejmě děkuji i samotným žákům, že se nechali přesvědčit a na plesech vystupovali.
(Kolegům slibuji, že už školou nebude každou chvíli znít písnička, na kterou skupina tančila.)
Jitka Nováková


Sběr papíru

Další sběr papíru se koná ve čtvrtek 25. února od 7 do 7:30 hodin.


Dny otevřených dveří

ZŠ Sepekov zve všechny zájemce na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 18. února v době od 7:30 do 11:30, kdy můžete navštívit výuku, a v pátek 19. února v době od 16:00 do 18:00, kdy bude škola otevřená k prohlídce.
Jitka Nováková, ředitelka školy
Fotogalerie


Sepekovská škola slaví úspěchy v okresních kolech

Série úspěchů žáků sepekovské školy začala 3. místem Filipa Šťastného v dějepisné olympiádě žáků osmých a devátých tříd. V pondělí 15. února pokračovala 1. místem žákyně deváté třídy Sáry Netíkové v olympiádě v českém jazyce. Druhé místo ve stejné soutěži obsadila Sářina spolužačka Anežka Plíhalová. Ta navíc prokázala i výborné znalosti v zeměpisné olympiádě, kde se, den poté, také umístila na druhém místě.
Všichni jmenovaní žáci postupují do krajského kola soutěží. Přeji jim hodně štěstí a zároveň děkuji jejich učitelům, kteří žáky na soutěže připravili.
15. února ještě chlapci ze 6. a 7. třídy obsadili 5. místo na okresním kole minikopané.
Jitka Nováková, ředitelka školy


Baketbalový turnaj

Den pololetních prázdnin, pátek 29. ledna 2016, využili sportovně založení žáci naší školy k uspořádání turnaje v basketbalu. Protože tělocvična nemá odpovídající rozměry, nastoupila proti sobě tříčlenná družstva.
Více...


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy proběhl v pátek 22. ledna a v sobotu 23. ledna, celkem bylo zapsáno 17 dětí.
Fotogalerie


Turnaj v přehazované

S nápadem uspořádat školní turnaj v přehazované přišla děvčata ze sedmého ročníku. Podařilo se jim přesvědčit ostatní třídy, aby se turnaje zúčastnily a tak mohl v sobotu 16.ledna 2016 sportovní boj vypuknout...více


Radost z úspěchu

Okresního kola Dějepisné olympiády, které se konalo 18. ledna v Písku, se z naší školy účastnili dva žáci. Vít Urban z 9. třídy a FilipŠťastný z 8. třídy.
Letošní téma soutěže bylo věnováno Lucemburkům.
V soutěži se více dařilo Filipu Šťastnému.
Ve velké konkurenci (soutěžilo 40 žáků základních škol a víceletých gymnázií) obsadil nádherné 3. místo, pouhý bod jej dělil od druhé příčky. Dějepis je již dávno Filipovým koníčkem, doba vlády Karla IV. zvlášť. Přípravě na soutěž věnoval mnoho hodin usilovného studia. Důkladná příprava se vyplatila a Filip tak svým úspěchem udělal radost nejen sám sobě, ale především své učitelce dějepisu a celé škole. Za vzornou reprezentaci školy Filipovi patří velký dík. Zárověň se může těšit na možný postup do krajského kola této soutěže a jistě i na příští ročník Dějepisné olympiády.
Gratulujeme!


Sběr papíru

Další sběr papíru ve čtvrtek 21. ledna od 7 do 7:30 hodin


Předškoláček

Ve čtvrtek 14. ledna proběhl poslední Předškoláček před zápisem do první třídy.
Foto (Jana Novotná)


Pronájem tělocvičny

ZŠ a MŠ Sepekov nabízí možnost pronájmu tělocvičny s příslušným zázemím (šatny, WC, sprchy) v odpoledních a večerních hodinách všedního dne a o víkendech a svátcích.
Další informace a provoz.


Školní besídka

Z důvodu vysoké nemocnosti žáků před Vánocemi, se tradiční školní besídka uskutečnila až 5. ledna. Žáci si přichystali pro zcela zaplněnou aule skoro dvouhodinové představení.
Fotogalerie


Školní zájezd do Německa

Někteří žáci naší školy se vydali ve dnech 13. – 18. prosince na zájezd do Německa. Navštívili Drážďany, Moritzburg, Postupim a Berlín. V těchto městech poznali mnoho zajímavostí jako například : Zwinger, zámek Sanssouci, Braniborskou bránu, Reichstag a Muzejní ostrov. Součástí zájezdu byla i výuka v německé škole, kde si žáci ověřili a prohloubili své znalosti německého jazyka. Nakonec všichni obdrželi certifikát. Poslední den si žáci užili koupání v Tropical Island. Žákům se zájezd velmi líbil.
Eva Nováková
Foto z akce
 


Neznalost neomlouvá

V pátek 11. 12. se žáci druhého stupně ZŠ Sepekov zúčastnili přednášky na téma Trestní odpovědnost mládeže. Nprap. Bc. Jan Novák vysvětlil žákům, že neznalost neomlouvá. Seznámil je s tím, co se považuje za delikvenci a jaké postihy jim mohou hrozit. Zmínil se také o kriminalitě páchané na dětech a mladistvých.
V tělocvičně se pak žáci seznámili se základními pravidly sebeobrany. Bc. Vladimír Houška jim důrazně kladl na srdce, že základem sebeobrany je zodpovědné chování, vyhýbání se nebezpečným situacím. A také zásadu, že přijít o mobil nebo peněženku je rozumnější volba, než přijít o život. Nejlepší obranou je útěk. Následovaly ukázky základních prvků sebeobrany, které si může osvojit i dítě.
Věřím, že obě vystoupení byla pro žáky poučná a mohou je v budoucnosti uchránit před mnohými nesnázemi, které by jim neznalost mohla způsobit.
Jitka Nováková

 

Fotogalerie (mk)


Mikuláš ve škole


Projektový den Vánoční dílničky

Ve čtvrtek 26. listopadu se žáci naší školy neučili. Celý den, v rámci projektu Domácí dílničky, pracovali na výrobcích do sobotního adventního stánku.
Základní škola děkuje rodičům za materiální pomoc.
Dílničky
Výrobky do stánku
Adventní trhy


Rok 1968 v Sepekově

Na besedu se žáky devátého ročníku zavítala v pondělí 23. listopadu do sepekovské školy paní Jana Kakosová, kronikářka obce a bývalá učitelka školy. Beseda se uskutečnila v rámci projektu Příběhy bezpráví, který je každoročně věnován určitému tématu. Tentokrát to byl rok 1968. Paní Kakosová dětem poutavým způsobem přiblížila, jak tuto dobu prožívala sama, jak krutě nelehká doba poznamenala osudy lidí, které znala, a jak neblahé důsledky měl kritický rok pro celou naši společnost.
Beseda proběhla neformálně v učebně jazyků a dějepisu, která je k takovýmto účelům nově vybavena polštáři k sezení na zemi. Žáci měli příležitost klást otázky, na které jim paní Kakosová ochotně odpovídala. Neméně zajímavé pro děti bylo i dozvědět se, že bývalá paní učitelka před lety působila na naší škole a znala tedy dobře jejich rodiče, strýčky či tetičky. Ale to už je zase jiná historie, naštěstí veselejší.


Devátá třída 2015/2016


Předškoláček

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se uskutečnil podzimní předškoláček, tentokrát na téma „S barevnou žížalou“. Děti vyráběly žížaly z barevného papíru, vyzkoušely si také práci na interaktivní tabuli. Byly pozvány do školní družiny, kde si mohly hrát s hračkami a ve vedlejší místnosti se seznámily s hudebními nástroji. Velký zájem byl i o cvičení ve školní tělocvičně.

Fotogalerie

Školní zájezd do Anglie

Ve dnech 21. – 26. 10. 2015 se někteří žáci 8. a 9. třídy zúčastnili zájezdu do Velké Británie. Žáci byli ubytováni ve školní rezidenci v Hastingsu.
Hlavním programem na dopoledne byla výuka angličtiny, při níž si žáci prověřili své znalosti anglického jazyka.
Po ukončení kurzu žáci obdrželi certifikáty. Velkou radostí pro nás bylo, že naši žáci si ve srovnání s ostatními nevedli vůbec špatně. Jejich hodnocení bylo velmi dobré Zatímco výuka angličtiny probíhala dopoledne, odpolední hodiny byly věnovány poznávání památek a zajímavostí Hastingsu, Brightonu a Londýna.
Díky projektu „ Výzva 56 – zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“ měli žáci zájezd zdarma.


Beseda Energie pro budoucnost

V pátek 16. října proběhla na naší škole beseda žáků druhého stupně s Mgr. Pavlem Vlčkem. Žáci si ujasnili rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, seznámili se s výrobou energie v jednotlivých typech elektráren a hlavně získali informace o možnostech šetření. Součástí besedy byla praktická ukázka energetické náročnosti některých spotřebičů. Na závěr si žáci poznatky ověřili v soutěži o drobné ceny.
Fotogalerie


Kvalifikační turnaj soutěže Coca-Cola Cupu v Sepekově

V pondělí 5. října se uskutečnil na hřišti za školou kvalifikační turnaj celorepublikové meziškolní soutěže v kopané „Coca-Cola Školský pohár“. Sportovního klání se zúčastnila družstva „ZŠ a MŠ Sepekov“, „ZŠ Kovářov“, „1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko“ a „2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko“. Ve sportovním duchu a za pěkného počasí bylo odehráno 6 zápasů, které rozhodly o konečném pořadí:
1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko
2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko
3. ZŠ a MŠ Sepekov
4. ZŠ Kovářov
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně sportovního štěstí v dalším kole turnaje.
Fotogalerie


Výuka nejen ve školních lavicích

V minulých dnech navštívily v rámci hodiny občanské výchovy všechny třídy druhého stupně ZŠ Sepekov výstavu s názvem Má vlast cestami proměn, která je umístěna u sepekovského kostela. Žáci si prohlédli panely s ukázkami proměn budov, církevních památek, parků a náměstí po celé republice. Našli i panel zobrazující akce v našem okolí. Doprovodný text je dvojjazyčný a tak si zároveň procvičili i své znalosti z angličtiny. Navíc cesta od školy ke kostelu a zpět je sportovní výkon, s ohledem na rychlý přesun, který od nich vyučující požadoval. A tak se tato akce dá považovat za úspěšné propojení hned tří vyučovacích předmětů. Další podobné budou jistě brzy následovat.
Fotogalerie


Vítání prvňáků ve škole v Sepekově

Je již zaběhnutou tradicí, že se o nové žáky školy starají jejich nejstarší spolužáci. I letos vítal každého prvňáka žák deváté třídy, dal mu na přivítanou květinu a dovedl ho do auly školy na slavnostní zahájení školního roku. Nakonec „svého“ prvňáka doprovodil do třídy, kde mu pomohl najít přidělené místo v lavici. Tím ale péče rozhodně nekončí. Pomocnou ruku budou deváťáci nabízet po celý školní rok. Tak ať se našim prvňáčkům ve škole opravdu líbí.
Mgr. Jitka Nováková

Fotogalerie

Sepekovská škola v novém

Během prázdnin prošla škola v Sepekově významnou proměnou. Zateplily se stropy v horním patře školy, luxferové stěny nahradila plastová okna a dokončuje se vnější zateplení celé budovy. Všechny třídy mají pevné připojení na internet a postupně budou vybaveny počítačem s dataprojektorem, aby učitelé mohli plně využívat všechny moderní výukové metody. Na druhém stupni školy vznikly odborné učebny, do kterých budou žáci přecházet na jednotlivé předměty. Věříme, že se žákům i učitelům bude v této nové škole opravdu líbit.
Mgr. Jitka Nováková


Loučení se školou

V úterý 30. června byl v Aule základní školy slavnostně ukončen školní rok 2014/2015.
Naposledy se se školou rozloučili žáci deváté třídy, kteří obdrželi vysvědčení v obřadní síni úřadu městyse Sepekov.
Loučení se školou, foto St. Sedláček

Fotogalerie ze školy (foto Mirka Rybáková)...zde
Fotogalerie ze školy a obřadní síně...zde
Fotogalerie z obřadní síně (foto Stanislav Sedláček)...zde


Organizace školního roku

Organizace školního roku 2015/2016...zde


Školní časopis

Právě vyšlo nové číslo školního časopisu!
Elektronická verze ve formátu Pdf zde.


Sběr papíru

V letošním školním roce se naši žáci opět zapojili do sběru odpadových surovin. Celkem společně nashromáždili úctyhodných 8 tun papíru. Nejlepší sběrači, kteří jsou uvedeni v následující tabulce, budou oceněni.
Nejvíce celkově sesbírali žáci 2. třídy.

Štěpán Peterka

2. třída

1322 kg

Filip Mol

3. třída

993 kg

Filip Šťastný

7. třída

397 kg

Aneta Volavková

4. třída

318 kg

Beran Jaroslav

8. třída

313 kg

Jakub Vrchota

2. třída

279 kg

Kateřina Bendová

5. třída

249 kg

Plochová Denisa

8. třída

244 kg

Kotalíková Adéla

3. třída

225 kg

Kotalíková Anna

3. třída

225 kg

Urban Petr

6. třída

201 kg

 


Výlety

Žáci prvního stupně navštívili Chýnovské jeskyně a Červenou Lhotu...foto

Druhý stupeň byl v Pelhřimově...foto

Žáci 6. třídy absolvovali exkurzi po jihočeských mostech...foto

Třeťáci na vycházce do přírody...foto

Žáci deváté třídy si prohlédli Buškův hamr u Trhových Svinů a Muzeum historických vozidel v Pořežanech...foto

Zájezd do Velké Británie-osm žáků naší školy se vydalo s 2. ZŠ Milevsko ve dnech 6. až 11. 5. 2015 na poznávací zájezd do Velké Británie, kde navštívili mnoho zajímavostí a památek Londýna. Své jazykové dovednosti si ověřili v rodinách, ve kterých byli ubytováni. Všichni se v pořádku vrátili, byli velmi spokojeni a přivezli si mnoho zajímavých zážitků...foto


Vyučování na základní škole

1. hodina

7:45 -   8:30

 

2. hodina

8:40 -   9:25

 

3. hodina

9:45 - 10:30

 

4. hodina

10:40 - 11:25

 

5. hodina

11:35 - 12:20

 

6. hodina

12:30 - 13:15

 

7. hodina

13:20 - 14:05

 

8. hodina

14:10 - 14:55

 

Den Země

21. 4. 2015
Stalo se již dobrou tradicí na naší škole, že na Den Země vyrazili žáci všech tříd na úklid nejen v okolí školy, ale i po vsi a v přilehlém okolí.
Do pytlů se hromadily odpadky. Děti poctivě pracovaly a měly ze své dobře odvedené práce radost.


Přečtěte si nové číslo školního časopisu...zde


Škola naruby

V pátek 27. března si žáci devátého ročníku vyzkoušeli práci učitelů. První čtyři vyučovací hodiny zaujali místo před katedrou na prvním stupni naší školy.
Fotogalerie


Zeměpisná olympiáda

Žákyně 8. třídy Anežka Plíhalová obsadila skvělé sedmé místo v krajském kole Zeměpisné olympiády a stala se úspěšnou řešitelkou kategorie c (žáci 8. a 9. tříd a příslušných ročníků gymnázií).
Gratulujeme.


Předškoláček

Další Předškoláček se uskutečnil 24. března. Fotogalerie (foto j. h.)


Soutěže

Během ledna a února se žáci naší školy zúčastnili několika soutěží.
27. 1. Vít Urban a Michala Nečasová okresního kola Dějepisné olympiády.
10. 2. Olympiády z českého jazyka Vendula Plavcová.
18. 2. Žáci 6. a 7. tř. absolvovali okresní kolo minifotbalu a získali krásné 3. místo.
23. 2. Okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A (6. tř.) se Timon Vadás umístil na 4. místě. V kategorii B (7. tř.) Filip Šťastný skončil na 7. místě. V kategorii C (8. a 9. tř.) Anežka Plíhalová vybojovala druhé místo a už potřetí postoupila do krajského kola této soutěže.
25. 2. V soutěži O nejsilnějšího žáka milevských škol se nejlépe umístil Miroslav Novák na 2. místě v kategorii 6. a 7. tříd.
 


Zápis do 1. třídy ZŠ Sepekov

Zápis do 1. třídy proběhl ve dnech 23. a 24. ledna, celkem se dostavilo 19 dětí.

Zápis do 1. třídy

Fotogalerie

Rodiče nově příchozích žáků získávají příspěvek 1500 Kč.


Předškoláček

Poslední předškoláček před zápisem do 1. třídy proběhl v budově ZŠ Sepekov v úterý 13. ledna.
Fotogalerie


Dne 16. prosince se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnila školní besídka.
Fotogalerie


Mikulášská nadílka

V pátek 5. prosince proběhla na naší škole mikulášská nadílka. Výborně se jí zhostili žáci deváté třídy, později potom paní kuchařky ve školní jídelně.


Fotogalerie


Rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy

Při sobotním slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Sepekově si občané mohli zakoupit výrobky dětí u školního stánku.
Vánoční atmosféru doladilo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ zakončené společným zpěvem s místním chrámovým sborem.
Fotogalerie


Dne 20. listopadu se žáci deváté třídy v rámci přípravy na budoucí povolání zúčastnili exkurze do SOŠ a SOU v Písku.
Navštívili také Státní hřebčinec v Písku, kde je přivítal senátor a ředitel podniku Ing. Karel Kratochvíle (na snímku v uniformě).

Státní hřebčinec v Písku


Tvořivé dílničky

Ve dnech 30. a 31. října proběhly na naší škole projektové dny "Tvořivé dílničky". Výrobky žáků se budou prodávat v tradičním předvánočním stánku.
Foto


Předškoláček, 23.10.2014


Devátá třída 2014/2015

Devátá třída


Milá návštěva

Příjemně strávili žáci 8. a 9. třídy poslední dvě vyučovací hodiny v pátek před druhou poutí. Svou návštěvou je poctila paní Eva Bor, která již 47 let žije v americkém Seattlu. Každý rok zavítá do Milevska při návštěvě svých příbuzných v původní vlasti. Shodou okolností se podařilo pozvat ji na besedu do Sepekova.
Její manžel, významný dětský kardiolog, který byl židovského původu, ztratil celou svou rodinu za druhé světové války, otec paní Evy Bor byl vězněn v komunistických vězeních. Bylo o čem vyprávět. S velkým zájmem žáci poslouchali o tom, jak těžce si musela vydobýt právo na vzdělání, jak se její rodině podařilo v době komunistické totality emigrovat a jak nelehké byly začátky v cizím prostředí. Děti se také dozvěděly mnohé zajímavosti o současném Seattlu a o životě v Americe.
Vzácná návštěva si svou bezprostředností a příjemným vystupováním děti okamžitě získala, a tak není divu, že se všechny děti chtěly s paní Evou Bor na památku vyfotografovat. Foto
Hana Červená


Exkurze do Prahy

Žáci 2. až 9. ročníku absolvovali ve dnech 10. a 11. září exkurzi do Prahy. Navštívili Muzeum Karlova mostu a památky staré Prahy obdivovali i z paluby výletní lodě.
Doprava všech žáků bude hrazena školou z prostředků získaných sběrem druhotných surovin a ze vstupného na školní besídku.
Foto


Zahájení školního roku

Ve školním roce 2014/2015 usedlo do lavic naší školy 109 žáků. Všechny učebny byly během letošních prázdnin vymalovány a dovybaveny novým nábytkem. Doufáme, že se dětem v novém útulném prostředí bude líbit.
Do první třídy přivítali nové školáky žáci deváté třídy...Fotogalerie


Loučení se školou 2013/2014

Fotogalerie z loučení vycházejících žáků na úřadu městyse zde

Fotogalerie ze závěru školního roku zde


Exkurze na Šumavu

Dne 17.6.2014 se žákyně 8. a 9. třídy zúčastnily exkurze "Modrava".
Dívky navštívily elektrárnu Vydra, Čeňkovu pilu, Vchýnicko-tetovský kanál, muzeum Dřevák a Muzeum Šumavy v Sušici.
Eva Nováková

Foto

Beseda o včelařství

V pátek 16. června proběhlo na naší škole velmi zajímavé vyprávění včelaře pana Šimka o jeho životním koníčku.

Beseda o včelařství


Letní učebna ZŠ Sepekov

Dne 10. června byla v areálu základní školy otevřena letní učebna.
Hned první den, za tropického vedra, se náramně osvědčila.

Letní učebna


Soutěž s Era klubem

Sedmá třída se na začátku školního roku zúčastnila soutěže PaySecCup. Soutěžily třídy od 6. do 9. ročníku z celé republiky. Každý měsíc na stránce Era klubu přišlo 22 otázek, na které jsme museli do určité doby odpovědět. Celkem bylo 5 základních soutěžních kol. Probojovali jsme až do Play-off, ve kterém už se bohužel vyřazovalo. Z 220 škol jsme skončili na krásném 9. -16. místě. Sice jsme nevyhráli zájezd, ale dostali jsme maskoty soutěže.
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Era klub


Sběr papíru

TřídaMnožství v kg

 Nejlepší sběrači školy

1. 1404 1. Mol Filip, 2. tř., 1011 kg
2. 2487 2. Kubíčková Sabina, 2. tř., 500kg
3. 474 3. Krtek Milan, 4. tř., 490 kg
4. 2565 4. Peterka Štěpán, 1. tř., 450 kg
5. 1161 5. Bendová Kateřina, 4. tř., 400 kg
6. 351 6. a 7. Kotalíková Adéla, 2. tř., 350 kg;
Kotalíková Anna, 2. tř., 350 kg
7. 1180 8. Beran Jaroslav, 7. tř., 340 kg
8. 608 9. Mašková Barbora, 5. tř., 320 kg
9. 738 10. Volavková Aneta, 3. tř., 300 kg

Žáci druhé a čtvrté třídy si vychutnají sladkou odměnu, osm nejlepších sběračů obdrží hodnotný věcný dárek


Fotky z Lipna

Výlet 1. až 3. třídy: Stezka korunami stromů, Lipno
foto

Výlet 6. a 7. třída, tamtéž
foto


Úspěch v atletice

Ve středu 21. května na Atletickém čtyřboji v Písku obsadil Martin Kálal ze sedmé třídy 2. místo mezi 50 žáky píseckých škol.
Výkony: 60 m za 8,87s; výška 158 cm; kriket 59.58 m a 800 m za 2:38,40 min.


Před kamerou za kamerou

Informace, že naši školu navštíví regionální televize, způsobila poprask. V pondělí 26. května jsme nedočkavě čekali, až přijede. Starší žáky naší školy přivítali dva sympatičtí páni z pořadu Před kamerou za kamerou. Vtipnou scénkou nám ukázali, co může způsobit televizní střih. Mohli jsme si prohlédnout a vyzkoušet televizní kameru. Věděli jsme, že mají pro nás připravenou soutěž. Utkat se proti sobě mělo družstvo dívek a družstvo chlapců. Soutěžící museli zvládnout vymyslet příběh, ve kterém všechna slova začínají na stejné písmeno, mluvit o obyčejném předmětu tři minuty či představit svou školu. Odměnou byla možnost natočit předpověď počasí, která se na jejich televizním kanálu odvysílá.
Všem se představení moc líbilo a doufáme, že nás zase někdy navštíví.
Foto


Den Země

Jak už bývá tradicí, i letos, ve čtvrtek 24. dubna se žáci naší školy jako každý rok vypravili sbírat odpadky v okolí Sepekova. I naši nejmenší se vydali na cestu, aby se už od útlého věku učili, že plastové lahve, papírky od bonbónů a spousta dalšího do přírody nepatří.
Starší žáci se vypravili na delší trasy, přesto nenasbírali o moc víc. Je tedy zřejmé, že se lidé snaží, aby prostředí, ve kterém žijí, bylo co nejčistší.
Uklízeli jsme cestou k Líšnici, Zálší, Milevsku a rybníku Tovaryš.
Letos nám i počasí přálo a tak byla tato činnost mnohem příjemnější.
Doufáme, že naši práci ocení jak lidé, kteří rádi tráví čas v přírodě, tak i ti, kterým záleží na životním prostředí kolem nás.


Úspěšní soutěžící

Po obrovském úspěchu Anežky Plíhalové (7. třída), která v dubnu na krajském kole Zeměpisné olympiády v Českých Budějovicích obsadila čtvrté místo, přivezl žák 4. třídy Michal Hanák z okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek třetí místo. Gratulujeme.

Michal Hanák


Zeměpisná olympiáda

Žákyně 7. třídy Anežka Plíhalová získala 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády kategorie B. Postoupila do krajského kola v Českých Budějovicích, kde vybojovala 4. místo.
Žák 6. třídy Filip Šťastný obsadil v kategorii A 3. místo a postup do krajského kola mu tedy těsně unikl.
Na snímku Anežka a Filip při soutěži v Písku.


Olympiáda v českém jazyce

Bohumíra Rybáková z 9. třídy úspěšně reprezentovala školu na okresním kole Olympiády v českém jazyce. V konkurenci 28 soutěžících se dělila o 6. – 7. příčku.


Zápis do 1. třídy

V pátek 24. ledna bylo zapsáno do 1. třídy Základní školy Sepekov 12 budoucích prvňáčků.


Vánoční besídka

Sepekovská vánoční besídka se již stala milou tradicí. Letos se připraveným vystoupením mohli všichni potěšit v pondělí 16. prosince v podvečerních hodinách v aule školy. Práce dětí a jejich učitelů byla odměněna bohatým potleskem. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude milým příspěvkem na školní výlety.
Velké množství fotek si můžete prohlédnout zde


Pracovní vyučování v SOŠ a SOU Milevsko

Žáci naší školy v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji navštěvují dílny SOŠ a SOU Milevsko.
V prosinci pracovali čtvrťáci na učilišti a osmáci přímo v dílně ZVVZ.
Foto

30. června: tradiční rozloučení se školou
Fotogalerie ze školy, aktualizováno 4. 7.
Fotogalerie ze slavnostního předání vysvědčení žákům deváté třídy
Fotogalerie ze slavnostního předání vysvědčení v první třídě

Loučení se školou 2011


Zástupci ZŠ Sepekov převzali v Českém Krumlově ocenění za vydávání časopisu "Školní VýQět"...více zde


ZŠ Sepekov se zúčastnila soutěže
"Pětiboj Martiny Sáblíkové"

Vše o této celorepublikové akci najdete zde

Výsledky:

1. a 2. třída...zde
3. - 5. třída...zde
6. - 9. třída...zde


12. květen 2011- návštěva 1. a 3. třídy na Dni otevřených dveří u profesionálních hasičů v Milevsku a u záchranné služby. Foto


11. květen- žáci první třídy předali starostovi městyse obecní znak,
který v rámci Dne Země vytvořili převážně z víček od PET lahví.


Znak městyse Sepekov


V úterý 12. dubna proběhl ve škole další Předškoláček, tentokrát na téma Velikonoční dílničky. Foto


Sepekovští žáci uspěli

Dne 5. května se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Sepekovskou školu reprezentovala vítězka okresního kola Alena Čunátová z 9. ročníku. Zabojovala i v tomto kole, odvezla si velmi pěkné 8. až 11. místo.

31. března hoši obsadili 3. místo na krajském kole v halové kopané ...více

Jirka Doubek, Láďa Dittrich a Lukáš Koutník získali 23. března druhé místo v silovém trojboji v Milevsku, zvítězili siláci z Bernartic.

sepekovští siláci

Mimořádným úspěchem pro sepekovskou základní školu skončilo 21. března 2011 okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Postaraly se o něj žákyně 9. třídy. Alena Čunátová v Písku zvítězila a postupuje do krajského kola v Českých Budějovicích, Tereza Hejlová skončila na velmi pěkném 4. místě. V silné konkurenci 34 účastníků obě dívky dokázaly, že mateřštinu zvládají výborně a svými výsledky potěšily nejen pedagogy, ale i své spolužáky.

Navázaly tak na úspěch Leoše Glasera z 8. třídy v Dějepisné olympiádě (11. místo), Diany Benediktové a Ondřeje Bolka ze 7. třídy, kteří se v Zeměpisné olympiádě umístili na 10. a 11. místě.

Dne 23. března 2011 se děvčata zúčastnila turnaje ve vybíjené v Milevsku a obsadila 4. místo.