Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 

Návod pro první přihlášení pdfZápis do 1. třídy

pátek 5. 4. 2019 od 15 do 18,
sob 6. 4. 2019 od 9 do 11 hod.
 


Den otevřených dveří

Pondělí 17.12.2018
od 7:45 do 11:25 hodin


Třídní schůzky

13.11.2018 od 16 hodin

16.4.2019 od 16 hodin


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 400 Kč/pololetí.

Archiv


Závěr školního roku 2017/2018

Ve čtvrtek 28. června se v aule školy shromáždili žáci školy, aby byli přítomni slavnostnímu zakončení školního roku 2017/2018. Žáci, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů a ti, kteří si jiným způsobem zasloužili být odměněni převzali pochvalné listy a věcné odměny. Součástí slavnostního zakončení byly krátké prezentace jednotlivých tříd. Se svými patrony, žáky deváté třídy, se rozloučili prvňáčci.
Slavnostní ukončení školního roku
Loučení se školou
Slavnostní předávání vysvědčení žákům deváté třídy


Na návštěvě v Rakousku

V pondělí 18.6. se 8. třída a několik žáků z ostatních tříd vydali do rakouského St. Peter am Wimberg. Spolu s námi jeli ještě žáci jedné českobudějovické školy. Po příjezdu na nás nejdříve čekala výborná svačina, pak jsme ve smíšených skupinách řešili matematické úkoly. Po náročném dopoledni jsme k obědu měli vepřový řízek s rýží, což pro nás byla nevídaná kombinace. Po obědě nás čekala procházka městečkem, opět zpestřená řešením matematických úkolů. Celý den jsme si užili a těšíme se na další návštěvy.
Kateřina Bendová a Michal Hanák, 8. třída
Foto (Jitka Nováková)


Myslivci ve škole

Krátce před koncem školního roku se zúčastnily postupně děti ze všech tříd besedy na téma myslivost. Velice hezky a srozumitelně byli všichni seznámeni s běžnými i méně častými živočichy, jejichž domovem je les, pole, louka, řeka nebo rybník, mohli si zblízka prohlédnout paroží, zuby i lebky zvířat, slyšeli zvuk lesnice, nástroje, který myslivci používají. Závěrem žáci poznávali formou soutěže nejen zvířata a ptáky, ale i stromy a jejich plody. Děti si tak zábavnou formou nejen zopakovaly učivo, ale dozvěděly se i spoustu nových zajímavostí.
Helena Smrčinová
Foto


Rozloučení budoucích prvňáčků s mateřskou školou

Budoucí prvňáčci se přišli do obřadní síně Úřadu městyse Sepekov ve středu 20. června 2018 slavnostně rozloučit se svojí mateřskou školou. více...


Pasování na čtenáře

Žáci 1. třídy Základní školy v Sepekově přišli spolu se svojí paní učitelkou Evou Kluiberovou v úterý 19. června 2018 do místní knihovny v Sepekově, aby zde byli pasováni na rytíře řádu čtenářského. Přišli netradičně - s námořnickými čepicemi, které si sami vyrobili pro poprázdninové vyplutí do 2. třídy. více...


Výlet 1. až 3. třída, Botanicus

Žáci 1., 2. a 3. třídy se ve čtvrtek 14. června 2018 zúčastnili exkurze do Ostré u Lysé nad Labem. Navštívili zde historickou vesničku Botanicus, ve které se nachází centrum umění a řemesel s bylinnou zahradou. Každý si mohl ve vesnici vyrobit a za groše zakoupit všelijaké předměty. V zahradě si děti prošly nejrůznější bludiště a obdivovaly krásně vypěstované rostliny. Exkurze se vydařila a všichni odjížděli spokojení s mnoha suvenýry na památku.
Foto
Miroslava Dědová


Ovoce do škol

Ovoce a zelenina do škol-ochutnávkový koš v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.
Foto
Jana Novotná


Výlet čtvrtá až šestá třída

V úterý 12. 6. se žáci 4. až 6. třídy vypravili na výlet do Českého Krumlova. Přestože počasí neslibovalo nijak pěkný den, nakonec se přece jen umoudřilo a děti zažily příjemný výlet. Zahájily ho procházkou zámeckým parkem, kde důkladně prohlížely otáčivé hlediště, poté se přemístily na prohlídku zámku. Zakončily ji sledováním a fotografováním posledního živého medvěda. Po krátkém občerstvení následovalo VAX muzeum, kde se chvílemi bály, za chvilku se zase smály, poznávaly i významné osobnosti českých dějin. V labyrintu složeném ze zrcadel si zadováděly a nakonec se dozvěděly od skvělého majitele loutek i spoustu zajímavostí nejen o loutkách, ale i o historii města. Každý sobě nebo svým blízkým přivezl i drobný upomínkový předmět. Ještě i další den děti štěbetaly a vyprávěly. Mají před závěrem školního roku hezkou vzpomínku na vydařený den.
Foto
Helena Smrčinová


Dopravní hřiště

Děti ze čtvrté třídy a Michal Klíma si prověřili své znalosti a dovednosti na dopravním hřišti v Táboře.
Foto
Text a foto Pavla Camrdová


Obhajoby absolventských prací

V pátek 8. června panovala na naší škole slavnostní nálada. Žáci 9. třídy obhajovali své absolventské práce. Slavnostně oblečeni a s lehkou nervozitou očekávali zahájení významného dne. Za přítomnosti starostky Sepekova, ředitelky školy, rodičů a spolužáků prezentovali své celoroční absolventské práce. Porotu tvořili nejen jejich učitelé, ale i RNDr. Radan Huth, DrSc., meteorolog a klimatolog z Přírodovědecké fakulty UK Praha. Všichni žáci 9. třídy při své první větší zkoušce obstáli, k čemuž jim gratulujeme. Po skončení obhajob pro ně ve školníí jídelně paní kuchařky připravily slavnostní oběd. Po něm se už beseda o oteplování planety s Radovanem Huthem nesla v uvolněné atmosféře.
 

Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


Výlet sedmá až devátá třída 2018

Cíl: Koněpruské jeskyně, naučná stezka Zlatý kůň, lom Velká Amerika a podhradí Karlštejna.
Foto


Oběžná dráha

V pátek 25. 5. se žáci 2. stupně se svými vyučujícími vydali do milevského domu kultury, kde se zúčastnili generální zkoušky hudebního pořadu Oběžná dráha. Jde o pěveckou soutěž, ve které si každoročně měří síly mladí zpěváci ve věku 10 – 20 let. Naši žáci obdivovali skvělé výkony svých vrstevníků, kteří se do Milevska sjeli z různých koutů Čech a Moravy. A i když to pravé finále s odbornou porotou (předseda Marek Ztracený) se konalo až večer, myslím, že si dopolední generálku patřičně užili.
Iveta Kašparová


Setkání rodičů budoucích prvňáčků

V úterý 12. června se od 16 hodin koná setkání rodičů budoucích prvňáčků.
Učebna 4. třídy.
Ludmila Tollingerová


Tonda obal

V úterý 22. května navštívil naši školu Tonda obal (http://www.tonda-obal.cz).
Žáci druhého stupně si rozšířili znalosti o třídění, recyklací a ukládání odpadu.
Foto


Výstava chovatelů

Naše škola přijala pozvání milevských chovatelů a žáci první až páté třídy navštívili 18. května jejich výstavu zvířat. Děti přivítali pořadatelé v maskách a kostýmech zvířátek. Poté rozdávali sladkosti a drobnosti, zatančili si s dětmi i při diskotéce. Všichni se zaujetím poslouchali informace o vystavovaných zvířátkách, některé si mohly děti i pochovat či pohladit. Chovatelé poskytovali zájemcům i dobré rady a odpovídali na všetečné dotazy dětí. Ty mezi chovateli objevily i žáka naší školy.
Chtěli bychom milevským chovatelům poděkovat za příjemně strávené chvíle a těšíme se, že se s nimi za rok opět setkáme.
H. Smrčinová


Planetárium

Ve čtvrtek 10. května 2018 navštívili žáci 2., 3. a 4. třídy Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích. Nejprve zhlédli film o kosmonautech. Poté se všichni přesunuli do planetária, kde si prohlédli hvězdnou oblohu a jevy, které na ní lze pozorovat. Mnozí si zde zakoupili suvenýry na památku. Exkurzi žáci zakončili na budějovickém náměstí. Obdivovali Samsonovu kašnu a také našli tzv. „bludný kámen“. Nikdo naštěstí nezabloudil a všichni se v pořádku vrátili domů.
Foto
Miroslava Dědová


Atletika

V pátek 4. května se vybraní žáci a žákyně 2.,3.,4. a 5. třídy zúčastnili atletického štafetového poháru v Písku, kde vybojovali 7. místo.
Foto (jn)


Nebojí se matematiky ani angličtiny

Čtyři žáci 8. třídy se ve čtvrtek 3. května zúčastnili soustředění rakouských a českých žáků se zájmem o matematiku v Neue Mittelschule St. Peter am Vimberg v Rakousku. To se uskutečnilo v rámci mezinárodního projektu MatemaTech – Matematickou cestou k technice, do kterého je naše škola zapojena. Žáci pracovali ve skupinách složených ze dvou českých a dvou rakouských účastníků a prokázat tak museli nejenom své matematické znalosti, ale i jazykové schopnosti. Všechny úlohy byly zadávané v angličtině. Domů si tak žáci odvezli nejen spoustu zážitků a zajímavých zkušeností, ale i kontakty na své nové rakouské kamarády.
 
Text a foto Jitka Nováková
Další fotky
 


Pěvecká soutěž

Každoročně se účastníme pěvecké soutěže Jihoččeský zvonek v Písku. Letos naši školu reprezentovaly dvě zpěvačky z 5. třídy. Bára Cézová si vyzpívala ocenění v bronzovém pásmu, Kačka Barborová přivezla čestné uznání. Obě dívky doprovázel na kytaru Míša Hanák z 8. třídy.


Text a foto Helena Smrčinová


Celostátní přehlídka dětské recitace

V Českém Krumlově se 26. dubna konalo Krajské kolo Celostátní přehlídky dětské recitace. V silné konkurenci ostatních soutěžících svým vystoupením porotu zaujala i Kateřina Bendová, žákyně 8. třídy naší školy.
Za svůj výkon si vysloužila čestné uznání.


Den Země

V pondělí 23. dubna se žáci zapojili do akce Den Země. Podle předem připraveného seznamu prací se pustili do úpravy školního areálu. Okopávali a stříhali keře, hrabali staré listí a trávu, čistili obrubníky a dlažbu před školou. Žáci zašli i do mateřské školy, kde se do práce podle svých možností zapojily i školkové děti. Počasí bylo příznivé, děti velmi pracovité, a tak je výsledek jejich snažení vidět na první pohled. Areál školy i školky je opět čistý a upravený a já všem za jejich práci děkuji. Poděkování patří i rodičům, kteří své děti vybavili potřebným nářadím.
Fotogalerie
Před a po...
Jitka Nováková


Jeden den s...KABA

V úterý 17. dubna 2018 jsme navštívili v rámci projektu Jeden den s…….truhlářství KABA v Božeticích. S pomocí Pavla Ondráčka jsme zde vyrobili stůl do školní družiny. Následně jsme si vyzkoušeli práci s pořízem. Pan Ondráček nařezal prkénka do kuchyně, o které jsme si zasoutěžili v zatloukání hřebíků.
Z kluků byl nejrychlejší Vít Kubec, z dívek Nikol Kostínková. Poté jsme si vybrali svá prkénka, která jsme si sami opracovali a odnesli si je domů na památku. Pan Ondráček nám řekl mnoho zajímavostí o své práci a ukázal věci, se kterými se v běžných hodinách pracovních činností ve školních dílnách nesetkáme.
Katka Bendová a Adéla Benediktová, 8. třída

Fotky z akce


McDonald´s Cup

V úterý 17. 4. 2018 se chlapci 2. a 3. třídy zúčastnili fotbalového turnaje v Písku. Z dvanácti přihlášených týmů obsadili krásné 4. místo.
Tímto blahopřejeme.
Foto (jn)


Zápis do první třídy

Foto ze zápisu

Foto pro rodiče (heslo v Bakaláři)


Žádost o přijetí k povinné školní docházce, Dotazník pro zákonné zástupce, případně Žádost o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na webových stránkách školy v Dokumentech ke stažení.
U zápisu je potřeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.


Cesta ke kořenům

Dne 28. března. se na naší škole uskutečnil tanečně divadelní projekt „Cesta ke kořenům” v podání EFK dance family. Tato taneční skupina působí v Milevsku, v současné době má asi 60 členů. V představení nám tanečníci přiblížili vývoj street dancu, od afrických kmenových tanců až po dnešní dobu (funkové styly, hiphop, house, dancehall). Každá scéna byla doplněna nápaditými kostýmy a kulisami a také samozřejmě vhodným hudebním doprovodem. Ukázali se nám tanečníci ve věku od 10 do 25 let. Celým představením nás provázel Jarda „Jerry” Kálal, choreografii připravila Adéla Kašparová.
Žáci odměnili vystupující velkým potleskem.
Iveta Kašparová
Foto (mk)


Předškoláček

Ve čtvrtek 22. března se předškoláčci naposledy sešli ve škole před zápisem do první třídy, který se koná 6. a 7. dubna.
Foto (mk)


Sběr papíru

Sběr papíru se koná ve středu 28. března od 7 do 7:30 hodin.


Šikovné recitátorky

Naše škola se opět může radovat z úspěchu svých žáků. 20. března jsme se zúčastnili okresního kola Přehlídky dětských recitátorů 2018 v Písku. Z pěti soutěžících z naší školy se ve svých kategoriích na předních příčkách umístily Kateřina Bendová z 8. třídy a Barbora Cézová z 5. třídy. Barča všechny potěšila 3. místem a Kačce můžeme gratulovat k 1. místu! Za své výkony byly ohodnoceny diplomem a pěknými cenami.
Kateřina Bendová navíc postupuje do krajského kola soutěže.
Hana ČervenáJeden den s...

Po třech čtyřhodinových blocích s truhlářem panem Karlem Šáchou (pro žáky 7., 8. a 9. třídy) navštívil školu stavbař pan Martin Pokorný.
Foto


SŠSS aneb Sepekovská Školní SuperStar

Svůj pěvecký a recitační talent mohli žáci školy předvést v 1. ročníku soutěže nazvané SŠSS. Vznikla na základě požadavku veřejného vystoupení žáků, kteří budou školu reprezentovat na hudebních a recitačních soutěžích. K nim se přidali ještě další spolužáci a nakonec soutěžilo cekem 24 dětí. Jako v opravdové Superstar, také zde byla odborná porota, která hodnotila výkony účinkujících. O umístění soutěžících však rozhodovali všichni žáci i učitelé školy hlasováním. Každý, kdo v soutěži vystoupil, si odnesl diplom, který navrhli žáci osmé třídy v hodině informatiky. Přestože se vystoupení protáhlo na tři hodiny, pozorně sledovat a fandit vydrželi žáci všech věkových kategorií po celou dobu soutěže. Věřím, že se v budoucnu dočká mnoha dalších ročníků.
Foto
Jitka Nováková a Miloš Kluiber


Vybíjená družstev v Milevsku

Žáci 2.a 3.třídy se 20.2.2018 zúčastnili vybíjené družstev v Milevsku, kde obsadili krásné čtvrté místo-gratulujeme.
Foto
Text a foto Jana Novotná


Český jazyk hravě

Děti ze 4. třídy si v knihovně zábavnou formou zopakovaly abecedu. Nejen že hledaly knihy podle abecedně řazených spisovatelů, ale poskládaly některá písmena z vlastních těl.
Foto
Text a foto Ludmila Tollingerová


Vánoční setkání

Vánoce nejsou pouze o bramborovém salátu, kaprovi a spoustě dárků, ale hlavně o setkávání lidí, kteří k sobě patří.Proto se poslední předvánoční den sešli žáci se svými učiteli v aule školy. Popřát hezké Vánoce a předat dárek jim přišel i Martin Toman ze ZVVZ Milevsko, společnosti, která je patronem naší školy.
V následujícím vánočním pořadu vystoupili žáci školy i jejich učitelé.
Foto
Jitka Nováková a Miloš Kluiber


Veselé Vánoce a šťastný nový rok


Vánoční vystoupení

Ve středu 20. prosince zněly naší školou písničky a básničky s vánoční tematikou. Dopoledne žáci vystupovali s vánočním programem před svými spolužáky, podvečerní představení bylo určeno pro rodiče, prarodiče a další milé hosty. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení žáků 6. třídy, které předvedli v angličtině. Děkuji všem žákům i jejich učitelům za krásný zážitek, který nám tímto vánočním programem připravili.
Jitka Nováková
Foto dopoledne
Foto večer


Stromek

Tradice pokračuje...zdobeni vánočního stromečku. A jsou tu Vánoce. A my-žáci 2. třídy-jsme se opět po roce sešli u našeho stromečku.
Foto
Text a foto Jana Novotná


Aranžování

V předvánočním týdnu si žáci vyšších ročníků zkusili vánoční aranžmá. Ve skupinách si jej nejenom vytvořili, ale každý si svoje dílo i vyfotil.
Fotogalerie


Mikuláš

V úterý 5. prosince navštívil naší školu Mikuláš a přivedl si s sebou i čerty.
Foto


Zdravé zoubky

Jak si správně čistit zuby, jak často chodit na preventivní zubní lékařské prohlídky a spoustu dalších zajímavých věcí o zubní péči se v pátek 1. prosince dozvěděli žáci Základní školy a Mateřské školy v Sepekově.
Foto
Hana Červená


Rozsvícení vánočního stromu v Božeticích a v Sepekově

Žáci naší školy přispěli svým vystoupením k milé atmosféře při rozsvícení vánočního stromu v Božeticích a o týden později i v Sepekově.
Zájem byl i o výrobky z našich vánočních dílniček.

Foto Božetice

Foto Sepekov


Den otevřených dveří

Možnost podívat se přímo do výuky využili v rámci Dne otevřených dveří rodiče i prarodiče našich žáků. Také odpoledne bylo ve škole živo. Mezi návštěvníky byli i bývalí žáci školy.
Foto (ik)


Návštěva divadla Hybernia

V pondělí čekal žáky 5. - 9. třídy příjemný zážitek.Vypravili jsme se na muzikál Alenka v kraji zázraků do pražského divadla Hybernia. Téměř tříhodinové představení upoutalo nejen výkony zpěváků, ale i výpravou či kostýmy.
Dojmy a postřehy z představení si následně žáci sdělovali a porovnávali je při výuce českého jazyka.
Foto
Text a foto Helena Smrčinová


Vánoční dílničky

V úterý 21. listopadu na naší škole proběhly tradiční vánoční dílničky.
Výrobky budou použity na adventních trzích v Božeticích (26.11.)
a v Sepekově (2.12).

Fotogalerie
 Náš stromek po roce

My a náš stromek přesně po roce. Neustále sledujeme růst stromku a zároveň také sledujeme, jak rosteme my. Kdo bude dřív větší?
Žáci druhé třídy.
Foto (jn)


Čtenářský klub

Fotky z čtenářského klubu naší školy naleznete zde.
Téma: Kolážování-práce ve skupinách a „Co potřebuji ke čtení"-klid, světlo, teplo a svoje místo.

Sázení stromu

Tradice pokračuje...Stejně jak loni i letos si žáci 1. třídy zasadili svůj strom, o který se budou po celou dobu školní docházky starat. Společně budeme sledovat růst dětí a stromu.
Až děti dorostou do 9. třídy, věnují stromek o Vánocích škole.
Fotogalerie


Máme novou knihovnu

Během letních prázdnin proběhla plánovaná rekonstrukce školní knihovny. Místnost, kde byly uloženy knihy, se změnila na knihovnu – čítárnu. Žáci 1. stupně sem přicházejí na hodiny čtení, ti starší pak v rámci výuky literatury. Místnost umožňuje také skupinové činnosti, ke kterým některé kmenové třídy 1. stupně nemají vhodné prostorové podmínky. Knihovnu využívá ke svým schůzkám čtenářský klub. Žáci si mohou v určených hodinách půjčit knihy domů. Škola děkuje rodičům, kteří svými věcnými i finančními dary přispěli k vybavení knihovny.
Foto


První týden ve škole

Nejmladší žáci naší školy mají za sebou první týden školní docházky
Fotogalerie (ek)


Výstava hned druhý školní den

Žáci sepekovské školy navštívili hned druhý den nového školního roku zajímavou a poučnou výstavu. V milevském klášteře je v současné době instalovaná expozice věnovaná dějinám a restaurování obrazu Panny Marie Sepekovské. Na jednotlivých panelech je popsána nejen historie obrazu, ale i Sepekova jako významného poutního místa. Návštěva této výstavy měla u žáků prohloubit znalosti o místě, se kterým jsou úzce spjati tím, že zde vyrůstají nebo chodí do školy.
Jedinečnou příležitost spatřit historicky a umělecky významný triptych pohromadě zdůraznila starostka Sepekova na vernisáži výstavy. To inspirovalo vedení základní školy k rozhodnutí navštívit výstavu se všemi žáky. A nebyli by to učitelé, kdyby nenašli způsob, jak využít informace z výstavy ve výuce. Pro své žáky připravili pracovní listy přiměřené jejich věku. Děti se na výstavě neměly čas nudit. Na vystavených panelech vyhledávaly odpovědi na zadané otázky a úkoly. Tím však jejich práce neskončila. V následujících dnech se budou v jednotlivých předmětech k otázkám vracet a odpovědi rozšiřovat o informace získané z dalších zdrojů. Výstava tak vhodně a nenásilně obohatí výuku výtvarné výchovy, dějepisu, zeměpisu ale i třeba fyziky a hudební výchovy. Pohled na žáky, kteří si výstavu se zaujetím procházeli, byl odměnou pro učitele, kteří pro ně tuto akci připravili.
Fotogalerie


Poprvé ve škole

Do první třídy Základní školy a Mateřské školy Sepekov nastoupilo 17 žáků.
Fotogalerie


Závěr školního roku

Ve čtvrtek 29. června se v aule školy shromáždili žáci školy, aby byli přítomni slavnostnímu zakončení školního roku 2016/2017. Žáci, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů a ti, kteří si jiným způsobem zasloužili být odměněni převzali pochvalné listy a věcné odměny. Součástí slavnostního zakončení byly krátké prezentace jednotlivých tříd.
Slavnostní ukončení školního roku

V pátek 30. června se definitivně uzavřel školní rok vydáním vysvědčení. Na úplný závěr dostali slovo žáci deváté třídy, kteří se rozloučili se svými spolužáky a učiteli.
Rozloučení žáků deváté třídy
Rozloučení žáků 9. třídy na úřadu městyse


Sportovní den 2017

Dva dny před koncem školního roku žáci osmé a deváté třídy připravili pro své mladší spolužáky spotovní den. Všichni si zasoutěžili a na závěr je čekala sladká odměna.
Foto
Miloš Kluiber


Preventivní přednáška o nebezpečí užívání drog

Včasná prevence dokáže občas zamezit případným škodám na zdraví a někdy i ztrátě života. Proto škola uspořádala pro žáky 2. stupně přednášku o drogách od člověka opravdu zasvěceného – mjr. JUDr. Jaromíra Badina z protidrogového oddělení pražské kriminálky. Přednášku o drogách a jejich škodlivých účinkách na lidský organismus prokládal případy ze své dlouholeté praxe. Během ní se setkal s mnoha případy uživatelů drog mladších 15 let, a proto pořádá tyto preventivní přednášky i pro děti základní školy. Žáci si tak mohli dostatečně včas uvědomit, k jak strašným koncům může užívání drog vést.
Jak sám přednášející říká: „Kdyby mé vystoupení třeba jen jedno dítě odradilo od užívání drog, stálo to za to.“
Foto (mk)


Výlet do Prahy

Jako VIP návštěvníci se mohli cítit žáci naší školy, kteří v úterý 13. 6. navštívili Strahovský klášter v Praze. V doprovodu Otce Mikuláše se podívali i tam, kam ostatní návštěvníci, včetně japonských turistů, jen zvědavě nahlíželi. Jako první Sepekovští spatřili také nově rekonstruovaný obraz Panny Marie Sepekovské. Následovala návštěva petřínského rozária, Štefánikovy hvězdárny, výšlap na petřínskou věž nebo návštěva známého bludiště. Zážitkem byla i jízda lanovkou z Petřína. Počasí bylo jako na objednávku, a tak se výlet vydařil.
Fotogalerie
Hana Červená a Miloš Kluiber


Obhajoba absolventské práce

Naše letošní devítka zažila dnes jeden ze svých nezapomenutelných zážitků na základní škole. Všichni žáci úspěšně obhájili své absolventské práce. Přestože byli prvním ročníkem, který takovou událost zažil, dokázali překonat trému. Ta je provázela po celý tento týden, protože si s blížícím se termínem stále více uvědomovali, co je čeká.
Dnes předstoupili slavnostně oblečeni před své učitele a za přítomnosti a tiché podpory rodinných příslušníků i mladších kamarádů předvedli své prezentace, jež byly nedílnou součástí každé absolventské práce. Od zadání témat až k jejich obhajobě urazili velký kus cesty, na jejímž konci se předvedli jako připravení a zodpovědní mladí lidé. Také na sebe byli náležitě hrdí. Se stejným pocitem spokojenosti odcházeli i maminky, babičky, sourozenci a i učitelé žáků.


Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.
H. Smrčinová a M. Kluiber


Angličtina hravě a zdravě

V hodinách anglického jazyka se učíme nová slovíčka-ovoce a zeleniny. Proto jsme si řekli, že si zkusíme udělat ovocný salát. Každý, kdo chtěl salát ochutnat, přinesl nějaké ovoce. V salátu byly jahody, jablka, hrušky, ostružiny, citrónová šťáva, borůvky a banán. Také jsme ochutnali smoothie z manga. Povedlo se nám skoro všechno ovoce pojmenovat anglicky a kromě toho jsme si opravdu moc pochutnali!
Matěj Hanák, 3. třída
Foto
Text a foto Ludmila Tollingerová


Setkání na úřadě

Milé setkání čekalo na úřadě městyse Sepekov úspěšné žáky naší školy. Byli pozváni na slavnostní předání odměn za svou vzornou reprezentaci školy. Po slavnostním proslovu starostky Ing. Pavlíny Bambuškarové si ještě pochutnali i na sladké odměně. Setkání zakončila malá beseda. Děkujeme.
Helena Smrčinová
Foto ze stránek Městyse Sepekov


Den dětí

Ke Dni dětí dostali žáci naší školy dárek v podobě vystoupení skupiny historického šermu. Vtipnou formou se seznámili (někteří dokonce na vlastní kůži) se životem Vikingů. Poznali, jak se Vikingové oblékali, jakou nosili zbroj a kam až na svých výpravách dopluli. Někteří žáci se pod vedením šermířů na chvíli stali opravdovými bojovníky. Bavili se všichni, prvňáci i deváťáci.
Odpoledne strávili žáci druhého stupně na školním hřišti, kde jim vyučující připravili sportovní odpoledne.
Vikingové(mk)


Pasování na čtenáře

Do sepekovské knihovny zavítali ve středu 31.5.2017 opět král s královnou, aby zde pasovali prvńáčky na čtenáře. Pro upomínku děti dostaly „Pasovací list", knihu a drobné dárky.
Foto


Focení 2017


Jarní slavnost

V pondělí 15.5. uspořádala škola Jarní slavnost jako dárek maminkám k jejich nedělnímu svátku. Zazněly básničky a písničky o jaru, ale hlavně o lásce k mamince. Některá vystoupení pobavila, některá dojala. Každá maminka i babička dostala přáníčko, které pro ně děti v hodinách výtvarné výchovy vyrobily. Bonusem slavnosti bylo divadelní zpracování pohádky Lakomá Barka.
 

 Fotogalerie(mk)


Chovatelská výstava

V pátek 12. května žáci prvního stupně navštívili tradiční chovatelskou výstavu v Milevsku.
Fotogalerie (ek)


Reakce jedné z maminek na akci pořádanou školou

24. dubna 2017 jsem se zúčastnila přednášky na téma Nebezpečí v kyberprostoru, kterou uspořádala naše škola pro rodiče. Mgr. Vladimír Vácha nás velice poutavou formou seznámil s riziky, která hrozí našim dětem zejména na sociálních sítích, a jak se jim bránit. O tuto problematiku se dost zajímám, přesto jsem se na přednášce dozvěděla mnoho nového. Myslím, že v dnešním světě, kdy bez Facebooku jako by člověk ani nebyl a Youtubeři se stávají, bohužel, vzory našich dětí, by toto téma nemělo být cizí žádnému z rodičů. Přednáška byla dle mého názoru přínosná, zajímavá a ačkoli se jednalo o vážnou věc, pan přednášející ji dovedl podat zábavně a s humorem, takže se nikdo nenudil.
Lenka Hanáková


Planetárium České Budějovice

Ve čtvrtek 4. května 2017 navštívili žáci 3., 4. a 5. třídy Planetárium v Českých Budějovicích. Nejprve si všichni prohlédli hvězdnou oblohu a jevy, které na ní lze pozorovat. Poté se žáci přesunuli do kinosálu, kde zhlédli pořad s názvem „Virtuální telurium“. Dozvěděli se, proč dochází ke střídání dne a noci, ročních období, zatmění Slunce či Měsíce a další zajímavosti. Mnozí si během exkurze zakoupili suvenýry jako památku na návštěvu tohoto planetária.
Miroslava Dědová


Výstup na Chlum

Ve čtvrtek 4. května si žáci 8. a 9. třídy vyzkoušeli zrychlený přesun, ale hlavně poznávali okolí svého bydliště. Prozkoumali jsme Přírodní památku Smutný (chráněné území) a poté vystoupili na nejvyšší bod katastru obce Sepekov. Na vrcholu Chlumu (540 m n. m.) byli všichni poprvé.
Velkým zážitkem bylo setkání s nádhernou užovkou obojkovou.


Zápis do první třídy

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 se dostavilo 19 dětí.
Fotogalerie (mk)
Seznam přijatých dětí zde.


Nebezpečí v kyberprostoru

Přednáška je realizována ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu.
Přednáška se zaměřuje především na nebezpečí v kyberprostoru – kyberšikanu, grooming, sexting, sociální sítě. Přednáška je zaměřena na popis jednotlivých typů rizik na internetu, konkrétní kazuistiku, způsoby ochrany. Dále je možno realizovat přednášky se zaměřením na jednotlivé problémy: Facebook a sociální sítě, Mobilní telefony, Kyberšikanu, Sexting atd.
Termín: 24.4.2017 od 17 hodin v budově ZŠ Sepekov.
Jitka NovákováKroužek háčkování

V letošním školním roce na naší škole funguje kroužek háčkování. Šikovná děvčata už se mohou pochlubit prvními výrobky.
Fotky
Miloš Kluiber


Jihočeský zvonek

Další úspěšnou zpěvačkou na naší škole se stala Barunka Cézová ze 4. třídy. V okresním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek získala stříbrné pásmo. Ani další dva zpěváci – Sofie Vaněčková z 5. třídy a Michal Hanák ze 7. třídy nezůstali bez ocenění. Za své výkony si přivezli čestná uznání.
H. Smrčinová


Předškoláček

Poslední Předškoláček před zápisem do první třídy proběhl ve čtvrtek 6. dubna.
Fotogalerie (mk)


Návštěva chovatelské stanice Katty champion Sepekov

Děti ze 3. třídy přivítaly jaro návštěvou chovatelské stanice v Sepekově. V prvouce se učí o domácích zvířatech, ale v chovatelské stanici se mohly seznámit s chovem psů na vlastní oči. Potěšily se s dvanácti štěňátky bernského salašnického psa. Majitelka, p. Krtková, dětem pověděla o těchto mazlíčcích, nechala děti, aby si štěňátka pochovaly a nakrmily. Dětem se návštěva moc líbila.
Text a foto Ludmila Tollingerová
Foto


Prácheňské muzeum

Žáci 5. a 6. třídy se ve středu 15. 3. 2017 vydali na exkurzi do Prácheňského muzea v Písku. Průvodce svým poutavým výkladem přiblížil historii regionu i samotného města Písek. Velice zajímavá byla pro žáky expozice živých ryb. Následně zhlédli ojedinělou výstavu minerálů, které byly do muzea dovezeny z Čertova břemene. Též měli možnost se podívat na nejstarší dochovaný most v České republice. Na závěr exkurze si všichni s nadšením zakoupili suvenýry jako památku na návštěvu píseckého muzea.
Miroslava Dědová
Foto (jh)


Exkurze do kláštera

Nejvýznamnější historickou památku našeho regionu, milevský klášter, navštívili žáci 7. -9. třídy naší školy ve středu 15. března. S průvodci prošli všemi klášterními objekty a dozvěděli se mnoho zajímavostí o jejich historii. Po prohlídce kláštera se vypravili ještě do muzea, kde jsou nyní mimořádně ke spatření exotičtí motýli a brouci. Domů se všichni vrátili trochu promrzlí, v klášteře byla opravdu zima, ale plni nových zážitků.
Hana Červená, foto mk
Fotky z akce

Exkurze Milevsko

Ve středu 15. 3. 2017 navštívili žáci prvního stupně Muzeum maškar, Milevské muzeum a knihovnu. Zde se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili programu věnovanému pověsti O Horymírovi a žáci 1. a 2. třídy si poslechli pohádku O špačkovi knihomolovi. Dětem se exkurze moc líbila.
Eva Nováková, foto lt
Fotky z akce


Přehlídka dětských recitátorů

Dvě čestná uznání přivezli žáci naší školy v úterý 7. března z okresního kola recitační soutěže. Za svůj přednes textů je získali Barbora Cézová (4.tř.) a Erik Cimfe (7. tř.). Soutěže se zúčastnily ještě Tereza Vejdovcová (4. tř.) a Kateřina Bendová (7. tř.). Všem čtyřem recitátorům patří pochvala, protože svých úkolů se zhostili se ctí. Výše zmíněná čestná uznání jsou jen příjemnou třešničkou na pomyslném dortu.
Hana Červená


Gratulejeme

Oldřišce Plíhalové ze 6. třídy se podařilo poslední únorový den vybojovat skvělé třetí místo v okresním kole Zeměpisné olympiády. Foto.
Úspěšným řešitelem okresního kola byl i Filip Šťastný z deváté třídy, který obsadil šesté místo a Adéla Benediktová ze třídy sedmé skončila ve své kategorii sedmá. Foto
Miloš Kluiber


Veselé zoubky

Preventivní program „Veselé zoubky", který připravila DM drogerie MARKT proběhl jako projektový den 1. března v první třídě.
Foto
Připravila Jana Novotná


Sběr papíru

Další sběr papíru se koná v pátek 17. února od 7 do 7:30 hodin.


Beseda o lesnictví

Nahlédnout do tajů lesního hospodářství a práce v lese mohli naši žáci ve čtvrtek 9. února. Školu navštívil bývalý žák Petr Bambuškar, který v současnosti navštěvuje Mendelovu Universitu v Brně. Se svou kolegyní Terezou Slivkovou dětem poutavě a názorně přiblížili vše, co se týká lesa.
Foto (mk)


Učitelé si připomněli zásady první pomoci

Celoživotní vzdělávání patří k povinnostem všech učitelů. V naší škole tuto povinnost rozhodně nepodceňujeme. Kromě účasti na odborných seminářích zaměřených na jednotlivé vyučovací předměty absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci i několik dalších vzdělávacích akcí. V loňském školním roce si rozšířili znalosti v oblasti práv a povinností žáků, rodičů i pedagogických pracovníků. V dalším semináři se seznámili se s problematikou dětí s ADHD syndromem. Letošní pololetní prázdniny využili k připomenutí zásad první pomoci. Zhlédli instruktážní videa komentovaná odborníkem. Ten se zaměřil na možné úrazy a zdravotní potíže dětí ve škole i mimo ni.
Doufám, že tyto informace nebudeme nikdy v praxi potřebovat, ale přesto je lepší znát a nepotřebovat než obráceně.
Jitka Novákova
Foto(mk)


Slavnostní ukončení prvního pololetí v sepekovské škole

Sepekovská škola má velkou aulu, která umožňuje společná setkání všech žáků a učitelů při významných dnech školního roku. Tím je bezpochyby i ukončení prvního pololetí. Proto se 31.ledna sešli v aule školy všichni žáci, aby před zraky celé školy mohli být oceněni ti nejúspěšnější z nich. Každý třídní učitel měl možnost udělit pochvalný list dvěma vybraným žákům své třídy, kteří si svým vystupováním, přístupem ke školním povinnostem nebo přátelským chováním ke spolužákům pochvalu zasloužili. Zazněla i jména žáků s nejlepším prospěchem. O slavnostní průběh těchto ocenění se postaraly jednotlivé třídy krátkým vystoupením. Zazněly básničky i písničky, sólová vystoupení se střídala se sborovou recitací a zpěvem. Tato vystoupení probíhají pravidelně, a tak jsou děti již od první třídy zvyklé veřejně vystupovat a není na nich vidět tréma. Každý chce předvést jen to nejlepší a s pomocí učitelů se jim to opravdu daří. Jako ředitelka školy bych chtěla poděkovat žákům i učitelům za hezký zážitek, který sobě i ostatním připravili. Těším se na další setkání školy, které proběhne na jaře jako oslava Dne matek. Fotky(mk).
Jitka Nováková


Hokejový turnaj

Ve čtvrtek 26. ledna žáci absolvovali školní turnaj v hokeji. Po tvrdé bitvě zvítězil tým JIRKA, ve složení Jiří Matěja, Míra Novák, Martin Turek a Martin Pokorný.
Nejlepším střelcem se stal Jiří Matěja se sedmnácti brankami.
Foto


Návštěva divadla

Nevšední zážitek měli žáci 2. stupně naší školy ve středu 18. ledna. Svátečně oblečeni i naladěni se totiž vypravili do pražského Divadla na Vinohradech na přestavení Loupežník z pera jednoho z našich nejvýznamnějších autorů, Karla Čapka. Na to, co je v divadle čeká, byli již ze školy dobře připraveni. Návštěvě divadla ve škole předcházela beseda o divadelní hře, o životě a díle Karla Čapka i o historii Vinohradského divadla.
Když se děti pohodlně usadily v divadelních lóžích, rozehrál se před nimi poetický příběh nedočkavého mládí, které naráží na nepochopení u starší generace. Divadelní představení pro ně bylo opravdu mimořádným zážitkem. Všichni poznávali herce známé z televizní obrazovky a o přestávce si mohli prohlédnout interiér naší přední scény. O tom, že se divadlo opravdu líbilo, svědčí následující otázka, kterou na cestě domů děti pokládaly své učitelce češtiny, která pro ně vše zařídila: „Paní učitelko, na co pojedeme příští rok?“
Hana Červená
Foto (hs)


Gratulujeme!

Filipu Šťastnému z naší školy se v pondělí 16. ledna opět podařilo uspět v okresním kole Dějepisné olympiády, čímž navázal na svůj úspěch v loňském školním roce, když v téže soutěži obsadil místo třetí. V silné konkurenci základních škol a víceletých gymnázií okresu se letos umístil na vynikajícím druhém místě. Pouhé tři body jej dělily od příčky nejvyšší. Svým úspěchem udělal radost nejen sám sobě, ale i své učitelce dějepisu a samozřejmě celé škole. Po skončení základní školy chce Filip studovat na zemědělské škole, kde dějepis jistě nebude hlavním předmětem, ale věříme, že historie se stane jeho krásným celoživotním koníčkem.
Hana Červená


Lyžařský výcvik

Ve dnech 9.1 až 12.1. proběhl povinný lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. Doplnili je spolužáci z dalších tříd 2. stupně. Společně se ZŠ Chyšky jezdili účastníci výcviku na nedaleký Moninec. Sněhu bylo hodně, lyžařů málo, počasí nám přálo a tak si všichni výcvik užívali.
Fotogalerie (jh)Vánoční setkání školy

Poslední předvánoční den se ve škole již neučilo. První dvě hodiny se všichni sešli v aule školy na vánočním setkání. V úvodu Ing. Šárka Nováková předala dárek od patrona naší školy ZVVZ Milevsko. Následovalo pásmo vánočních písní a recitace v provedení školního pěveckého sboru a recitačního kroužku, po něm vystoupení jednotlivých tříd. Ani učitelé nezůstali pozadu. Kromě hudebního doprovodu k vystoupení dětí na samý závěr letošního milého vánočního setkání v jejich podání zazněly krátké vánoční fejetony z pera známých autorů.
Pozvání školy využili i někteří rodiče a prarodiče, podívat se přišli i zástupci obecního úřadu.
Zbytek dne pak žáci věnovali rozdávání dárků a vánočním aktivitám v rámci jednotlivých tříd.
Foto (mk)


Prvňáčci si ozdobili svůj vánoční stromek

V některých třídách v posledním týdnu před Vánocemi žáci ozdobili vánoční stromek. Udělali to i naši prvňáčkové. Ti si však ozdobili ten „svůj“ stromeček, který před měsícem zasadili. Moc za tu dobu nevyrostl, a tak mnoho ozdob nepotřebovali.
Foto (jn)


Škola naruby

Jaké je to být učitelem si mohli vyzkoušet žáci 9. třídy. V tradičním Dnu naruby to byli oni, kdo dnes první dvě vyučovací hodiny předstoupil před žáky v jednotlivých třídách. Předměty si mohli vybrat, učili český jazyk, dějepis, tělocvik a ti odvážní se pustili i do matematiky. Na svá vystoupení se důkladně připravili a tak je vyučující v roli diváků za jejich výkony pochválili. Třeba si někteří z nich právě dnes zvolili své budoucí povolání...
Foto (mk)


Exkurze do JE Temelín

V úterý 13. prosince se po druhé vyučovací hodině žáci 7. až 9. třídy vydali směr Temelín. V Informačním středisku JETE se dozvěděli vše o výrobě elektrické energie z tohoto zdroje.


Kurz pro seniory s vnoučaty

Informace o KURZU PRO SENIORY S VNOUČATY pro jazyk ANGLICKÝ i NĚMECKÝ najdete v přiloženém dokumentu zde.


Mikuláš

V pondělí 5. prosince navštívil naší školu Mikuláš a přivedl si s sebou i čerty.
Foto (mk)


Den otevřených dveří

V pátek 2. 12. se škola otevřela pro rodiče žáků i pro zájemce z řad veřejnosti. Během dopoledne se mohli zúčastnit výuky a vidět tak žáky i učitele při běžné denní práci. V podvečer byla celá budova přístupná a tak se mohl každý podívat do jednotlivých učeben, dílny, zázemí u tělocvičny i školní družiny. Všichni učitelé se chlubili „svými" třídami, zapojilo se i několik ochotných žáků. Děkuji všem, kteří se do naší školy přišli podívat i učitelům a žákům, kteří se ochotně návštěvníkům věnovali.
Jitka Nováková
Ing. Tomáš Himl s dcerou

S dcerou zasedl do „své" lavice i Ing. Tomáš Himl
Fotogalerie (mk)


Vánoční dílničky, vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu

Čtvrteční den v sepekovské škole proběhl ve znamení Vánoc. Ze tříd se ozývalo švitoření žáků, kteří s obrovským nadšením vyráběli dárečky do vánočního stánku. Škola voněla po vánočkách a perníčcích, v dalším koutku se zpívalo a recitovalo. Všichni už se těší na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, čas adventní přichází.
Fotogalerie ze školy (mk)
Fotogalerie z vánočního trhu a rozsvícení vánočního stromu v Sepekově (mk)
Fotogalerie z rozsvícení vánočního stromu v Božeticích (mk)


Olympiáda z informatiky

V pondělí 14. 11. se žáci 9. třídy zúčastnili celorepublikové olympiády Informatiky 2016.
Ze 3 418 účastníků se tři žáci umístili v první čtvrtině. Jiří Matěja na 125. místě, Julie Burkušová na 483. a Jiří Mareda na 786 místě.
Všem třem gratulujeme.
Jitka Nováková


Jazykový kurz

ZŠ a MŠ Sepekov nabízí možnost rodinám zapojit prarodiče do jazykového vzdělávání dětí předškolního a raného školního věku v bezplatném desetihodinovém kurzu anglického nebo německého jazyka.
Pod vedením učitelů se formou hry seznámí se základními konverzačními tématy.
Kurzy začnou v lednu na základě dohody případných zájemců.
Jitka Nováková

Info (Pdf)


Den otevřených dveří

V pátek 2. prosince proběhne na naší škole den otevřených dveří.
7:45 až 11:25 možnost navštívit školu v době výuky
17:00 až 19:00 prohlídka školy


Předškoláček

Ve čtvrtek 3. listopadu uspořádala škola první letošní akci pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče pod názvem Předškoláček. Má je seznámit s prostředím školy, postupně je připravit na zápis a nástup do první třídy.
Vše probíhalo formou her a zábavných aktivit, ve kterých dětem pomáhali žáci školy i učitelé. Další taková setkání budou následovat ještě v průběhu školního roku.
Možnost navštívit školu využilo kolem sedmnácti zájemců.
Fotogalerie (mk)


Sázení stromu

Žáci 1. třídy si zasadili svůj strom, o který se budou po celou dobu školní docházky starat. Společně budeme sledovat růst dětí a stromu.
Až děti dorostou do 9. třídy, věnují stromek o Vánocích škole.
Doufáme, že jsme založili hezkou, novou tradici.
Jana Novotná
Fotogalerie (mk)


Halloween ve 3. třídě

Děti ze 3. třídy se při hodině anglického jazyka seznámily s Halloweenem.
Povídali jsme si o zvyklostech tohoto amerického svátku a pak si společnými silami vyřezali dýni.

Foto (lt)

Předškoláček


Přednáška o zodpovědném chování

Ve čtvrtek 20.10.2016 zajistila škola pro žáky druhého stupně přednášky o zodpovědném chování. Lektorem byl Mgr. Vladimír Vácha z ACET ČR, spolku zabývajícího se prevencí proti AIDS. Žáky 6. a 7. třídy seznámil se zásadami bezpečného chování při elektronické komunikaci a používání internetu v přednášce nazvané Rizika v kyberprostoru. Pro 8. a 9. třídu připravil přednášku Sex, AIDS, vztahy, ve které popisoval způsoby nákazy virem HIV a varoval před nezodpovědným sexuálním chováním.

Foto (mk)

Žáci ZŠ Sepekov volili do krajského zastupitelstva

Úřad Městyse Sepekov zprostředkoval žákům 8. a 9. třídy zajímavý zážitek. V týdnu mezi první a druhou volbou do senátu navštívili volební místnost a vyzkoušeli si, jak se volí. Použili k tomu nevyužité lístky z hlasování do zastupitelstva kraje, aby vše probíhalo jako u opravdových voleb. Až za pár let půjdou poprvé volit, budou už vědět, co mají dělat. Taková zkušenost se jim jistě bude hodit. Následovala druhá část spolupráce mezi školou a úřadem městyse. Vhozené volební lístky žáci 9. třídy použili v hodinách matematiky pro výuku statistiky. Výsledky zpracovali, určili procentuální zastoupení volených stran a vše graficky znázornili.
A tak se jeden zajímavý nápad využil hned ve dvou předmětech–občanské výchově a matematice.
Věřím, že takové oživení výuky je pro žáky zábavné a zároveň poučné.
Jitka Nováková

Foto (Archiv Městyse Sepekov)

Beseda s MVDr. Lucií Lehkou

Žáci 3. až 9. třídy se postupně v pátek 14. října zúčastnili přednášky MVDr. Lucie Lehké o chovu domácích mazlíčků.

Foto  (mk)

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2016/2017

Zde naleznete všechny důležité informace...INFO


Návštěva kravína ZOD Sepekov

Ve čtvrtek 6. října se vypravili žáci 8. a 9. třídy na prohlídku kravína Zemědělského družstva v Sepekově.
Fotogalerie (mk)


Dopravní hřiště

Ve středu 7. září žáci 4. třídy absolvovali kurz bezpečnosti silničního provozu na dopravním hřišti v Táboře.
Fotogalerie (foto Eva Kluiberová)


Návštěva muzea v Božeticích

Začátkem nového školního roku se žáci 7.-9. třídy vypravili do Muzea mlynářství, pekařství a zemědělství do Božetic. Je otevřeno teprve krátce, ale za tu dobu si našlo své návštěvníky nejen z řad pamětníků, sběratelských nadšenců či rodáků, ale zavítala sem již i televize s pořadem Toulavá kamera. A muzeum je zajímavým místem i pro mladou generaci. Důvodů, proč jej navštívit, je hned několik. Zájemcům je zde připomenuto, jak se z obilí stával voňavý pecen chleba, jak těžkou fyzickou práci museli naši předkové zastávat, s jakou péčí se starali o svůj majetek a živobytí. V příjemném prostředí a při zajímavém výkladu dvou ochotných průvodců se žáci seznámili s těžkým životem venkovských obyvatel v dobách minulých. Byli překvapeni i tím, že některé stroje či domácí pomocníky sami znají z půd svých babičerk či dědečků. Při zpáteční cestě si měli o čem vyprávět.
Helena Smrčinová


Zahájení školního roku 2016/2017

Letošní slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září v aule sepekovské školy za přítomnosti starostky městyse Ing. Pavlíny Bambuškarové, která popřála všem přítomným úspěšné vkročení do nového školního roku. Vzácnými hosty byli zástupci ZVVZ Milevsko Ing. Martin Toman, personální ředitel a Mgr. Šárka Nováková, specialistka útvaru Personalistika, kteří předali prvňáčkům dárkový balíček k jejich významnému dni. Tímto odstartovala spolupráce mezi sepekovskou školou a ZVVZ Milevsko. Doufáme, že bude úspěšně pokračovat i v dalších letech.

Fotogalerie z přivítání prvňáčků

Slavnostní zakončení školního roku

Fotogalerie
Fotogalerie ze školy
Fotogalerie z obřadní síně


Den her, tance a sportu

V pátek 24. června se žáci naší školy neučili. Deváťáci si pro žáky prvního stupně připravili diskotéku se spoustou her a na druhém stupni se soutěžilo ve sportovních disciplínách.
Fotogalerie


Pečení perníčků

Děti ze 2. třídy si ve středu 22.6. upekly perníčky. Nazdobily je cukrovou polevou. Ty, které nestačily sníst , odnesly domů rodičům pro radost.
Foto (Ludmila Tollingerová)


Exkurze do Božetic

Ve středu 15. 6. 2016 se žáci 5. a 9. třídy vypravili pěšky ze Sepekova do Božetic do Muzea mlynářství, zemědělství a pekařství. Žáci se seznámili s dobovými vesnickými řemesly a stylem života lidí na vesnici. Se zájmem si prohlíželi všechny vystavené exponáty. Děvčata se nejdéle zdržela u vystavených panenek a kočárků, kluky zase nejvíce zaujaly modely bitev. V muzeu se všem žákům velmi líbilo, jedinou vadou na kráse byl déšť, který nám cestu znepříjemnil.
Foto (Eva Nováková)


Slavnostní ocenění žáků, kteří reprezentovali školu na soutěžích

Ve čtvrtek 9. června v obřadní síni úřadu Městyse Sepekov ocenila starostka obce Ing. Pavlína Bambuškarová žáky naší školy, kteří v průběhu školního roku dosáhli významných úspěchů v okresních kolech soutěží a reprezentovali školu v soutěžích krajských.
Fotogalerie


Ovoce do škol

Mimořádná zásilka vitamínů v rámci akce Ovoce do škol žáky potěšila.
Třeťáci si připravili malé pohoštění.


Fotogalerie (Eva Kluiberová)


Výlet 5. až 8. třída

V úterý 7. června žáci navštívili Pražský hrad


Deváťáci...


Dravci ke dni dětí

V úterý 31. května žáci zhlédli ukázky z výcviku dravců. Vystoupení bylo hrazeno z prostředků získaných na adventním stánku a ze školní besídky.
Foto


Výlet 1. až 4. třída

Výlet žáků první až páté třídy do Lysé nad Labem se uskutečnil 26. května.
Foto (Jana Novotná)


Poslední letošní předškoláček

Předškoláček proběhl 18. května, tentokrát na téma Vysvědčení.
Foto (Jana Novotná)


Beseda o včelařství

V pondělí 16. května se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili besedy o včelařství. Pan Šimko děti zaujal poutavým vyprávěním a ukázkami.
Foto (Text a foto Eva Nováková)


Chovatelská výstava v Milevsku

V pátek 13. května se žáci prvního stupně podívali na chovatelskou výstavu do Milevska.
Foto (Eva Kluiberová)


Den matek

„Krásný Den matek, děkujeme."
Tahle slova zněla z úst dětí v pátek 6. května. S přáníčky a krátkým vystoupením žáci popřáli maminkám a babičkám z Domu s pečovatelskou službou Sepekov k jejich nedělnímu svátku.
Foto


Třídění odpadu

V pátek 6. května se žáci naší školy v rámci enviromentální výchovy seznámili s tím, proč a jak je nutné třídit odpad.
Foto


Velký úspěch školního časopisu

Naše škola přivezla z krajské soutěže další úspěch. Tentokrát se v pondělí 25. 4. konalo na Krajském úřadě v Českých Budějovicích slavnostní vyhlášení soutěže Jihočeský časopis roku. Zúčastnilo se 29 školních časopisů, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
V kategorii určené pro 2. stupeň základních škol jsme obsadili skvělé 3. místo.
Slavnostního vyhlášení se bohužel nemohli zúčastnit naši redaktoři z 9. třídy, protože je čekalo 2. kolo přijímacího řízení na střední školy. Zastoupili je jejich kamarádi z nižších ročníků - Filip Šťastný, Eliška Čtrnáctová a Matouš Mlčkovský.
Snad si přivezli kromě ocenění i zajímavé zkušenosti a nápady, jak tvořit náš časopis v dalších letech.
Helena Smrčinová


Den Země

Některé komunikace v okolí Sepekova byly v pátek 22. dubna opět lemovány velkými modrými pytli, které žáci základní školy naplnili až po okraj předměty, které do přírody rozhodně nepatří. Každoročně tak děti u příležitosti Dne Země odstraňují z okolí silnic plastové kelímky, PET lahve, igelitové sáčky a jiné. Akce se neúčastnili pouze žáci 9. třídy, ti totiž dělali přijímací zkoušky na střední školy. I oni se však zapojili do úklidu znečištěného přírodního prostředí. V pátek 16. dubna v rámci projektu Ukliďme Česko navštívili nedaleký lom u Kvěchova, kde kromě úklidu pozorovali přírodniny a rostliny, snažili se objevit některé ohrožené druhy živočichů, kteří se v dané lokalitě běžně vyskytují (např. výr velký, čolek obecný).
Po oba dva dny se vydařilo počasí, děti tak strávily den na čerstvém vzduchu a užily si krásných jarních dnů. Možná by bylo lepší, kdyby příště mohly jít v tento den raději na hřiště a hrát si, než se věnovat uklízení nepořádku po některých nezodpovědných lidech. Nestojí to za zamyšlení?
Foto


Záchranáři ve škole

Ve čtvrtek 21. dubna navštívili naši školu záchranáři manželé Urbanovi. Seznámili žáky se zásadami první pomoci a děti si mohly prohlédnout vybavení žluté sanitky, vozu rychlé záchranné služby. Akce se zúčastnily i děti z mateřské školy.
Foto


Jihočeský zvonek a krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo soutěže Jihočeský zvonek, které se konalo dne 14. 4. v Písku, proběhlo za účasti tří sepekovských zástupců. V kategorii pro nejmladší účastníky si Adéla Kotalíková ze 4. třídy přivezla čestné uznání, v další kategorii pak přivezli shodné umístění - bronzové pásmo - Lucie Čunátová ze 7. třídy a Michal Hanák ze 6. třídy. Kytarový doprovod zajistila Michala Nečasová z 9. třídy, na klavír doprovázela Lucie Čunátová ze 7. třídy.

Na krajské kolo Olympiády v českém jazyce se 12. 4. vypravila dvě děvčata z deváté třídy - Anežka Plíhalová a Sára Netíková (na snímku v Českých Budějovicích).


   Text a foto Helena Smrčinová


„Sobě blíž“

V dnešní době plné xenofobie a rasové nesnášenlivosti jsou projekty typu Sobě blíž cestou, jak přivést mladé lidi k větší toleranci vůči odlišným etnickým skupinám...více


Beseda s pracovníky Celní správy

V úterý 29. 3. měli žáci 7. až 9. třídy možnost nahlédnou pod pokličku práce Celní správy. Školu navštívili její pracovníci a během dvouhodinové prezentace seznámili žáky se strukturou Celní správy v České republice, informacemi o daních, právech a povinnostech Celní správy. Po teoretické části následovaly dvě, pro žáky mnohem přitažlivější, praktické ukázky. V první se dozvěděli zajímavé informace o padělcích, o nebezpečí nakupování v levných internetových obchodech, o nekalých praktikách padělatelů značkového zboží. Celníci vyprávěli o tom, jak některé padělky objevili a co se s takovým zbožím dál provádí. Výklad byl podpořen velkým množstvím ukázek padělků s poučením, jak je poznat od originálů. Snad ještě větší zájem byl o ukázky zabavených předmětů z oblasti nedovoleného dovozu zvířat a rostlin. Žáci si mohli prohlédnout kůži z polárního vlka, medvěda, z různých hadů a ještěrů. Rovněž vycpaná nebo v alkoholu naložená zvířata. Dívčí část publika jistě zaujaly boty, kabelky, peněženky a šperky z krokodýlí kůže. Smutný byl pohled na fotografie zvířat, která při pašování uhynula díky naprosto nevyhovujícím podmínkám. Snad si žáci zapamatují základní rady a varování celníků, jak se vyhnout potížím na celnici.
Foto z akce

Tentýž den, v rámci zdravotní výchovy, přivítali druháci a třeťáci maminku jejich spolužačky Anežky, zdravotní sestru paní Urbanovou, aby se dozvěděli, jak postupovat v případě první pomoci.
Foto

Následující den navštívili žáci 3. až 5. třídy Planetárium v Českých Budějovicích.

Planetárium České Budějovice


Vzdělávají se nejen žáci, ale i učitelé

V úterý odpoledne do lavic naší školy zasedli místo žáků učitelé. Společně s učiteli školy z Chyšek absolvovali čtyřhodinový seminář Mgr. Michaely Veselé o právech a povinnostech učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců. Příští týden je ještě čeká seminář o specifických poruchách chování a učení. Na ten se naši učitelé vypraví do chyšecké školy.Po jeho absolvování budou lépe připraveni na včasné rozpoznání těchto poruch u žáků a zároveň se seznámí s tím, jak s takovými žáky co nejefektivněji pracovat. Naši učitelé tak budou mít náskok před těmi školami, které problém inkluze (začleňování znevýhodněných žáků do běžných tříd) začnou řešit až s příchodem těchto žáků do školy.
To, že se na seminářích společně vzdělávají naši učitelé s chyšeckými, má ještě další pozitiva. Mohou společně diskutovat o problémech, které jsou na obou malých venkovských školách podobné, mohou si předávat zkušenosti a v neposlední řadě navázat nové osobní vztahy. Chyšečtí učitelé si také se zájmem prohlédli naši školu a my jsme již teď zvědavi, jaká je ta jejich.
Fotogalerie
Text a foto Jitka Nováková


Angličtina trochu jinak

Angličtina ve 4. třídě trochu jinak.
Welcome to our fashion show. We will show you what we're wearing.
Foto


Další školní úspěchy

První březnový čtvrtek byl šťastným dnem pro Erika Šerhanta, žáka 6. třídy naší školy. Proč? Spolu se spolužačkou Kateřinou Bendovou, žákyněmi 3. třídy Barborou Cézovou a Terezou Vejdovcovou se zúčastnil okresního kola recitační soutěže. Všichni velice hezky přednesli své texty, ale Erik se ve své kategorii líbil porotě z našich recitátorů nejvíc. Po napínavém čekání na její verdikt se dočkal ocenění v podobě 2. místa s postupem do krajského kola soutěže. Za velmi dobrou reprezentaci školy patří velký dík nejen Eriku Šerhantovi, ale i děvčatům, pro která účast v soutěži byla jistě cennou zkušeností.
Hana Červená


Plesová sezóna

Žáci osmého a devátého ročníku nacvičili taneční vystoupení na zahájení Obecního plesu v Sepekově. Poprvé vystoupili na veřejnosti v rámci školní vánoční besídky. Asi úspěšně, protože následovalo pozvání do Líšnice a na dva plesy do Božetic. Už ve svých školou povinných letech pochopili, čemu se říká plesová sezóna. Vystupovali každý druhý víkend a já bych ještě jednou chtěla poděkovat obětavým rodičům, kteří je po okolních vesnicích o sobotních večerech rozváželi. A samozřejmě děkuji i samotným žákům, že se nechali přesvědčit a na plesech vystupovali.
(Kolegům slibuji, že už školou nebude každou chvíli znít písnička, na kterou skupina tančila.)
Jitka Nováková


Sběr papíru

Další sběr papíru se koná ve čtvrtek 25. února od 7 do 7:30 hodin.


Dny otevřených dveří

ZŠ Sepekov zve všechny zájemce na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 18. února v době od 7:30 do 11:30, kdy můžete navštívit výuku, a v pátek 19. února v době od 16:00 do 18:00, kdy bude škola otevřená k prohlídce.
Jitka Nováková, ředitelka školy
Fotogalerie


Sepekovská škola slaví úspěchy v okresních kolech

Série úspěchů žáků sepekovské školy začala 3. místem Filipa Šťastného v dějepisné olympiádě žáků osmých a devátých tříd. V pondělí 15. února pokračovala 1. místem žákyně deváté třídy Sáry Netíkové v olympiádě v českém jazyce. Druhé místo ve stejné soutěži obsadila Sářina spolužačka Anežka Plíhalová. Ta navíc prokázala i výborné znalosti v zeměpisné olympiádě, kde se, den poté, také umístila na druhém místě.
Všichni jmenovaní žáci postupují do krajského kola soutěží. Přeji jim hodně štěstí a zároveň děkuji jejich učitelům, kteří žáky na soutěže připravili.
15. února ještě chlapci ze 6. a 7. třídy obsadili 5. místo na okresním kole minikopané.
Jitka Nováková, ředitelka školy


Baketbalový turnaj

Den pololetních prázdnin, pátek 29. ledna 2016, využili sportovně založení žáci naší školy k uspořádání turnaje v basketbalu. Protože tělocvična nemá odpovídající rozměry, nastoupila proti sobě tříčlenná družstva.
Více...


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy proběhl v pátek 22. ledna a v sobotu 23. ledna, celkem bylo zapsáno 17 dětí.
Fotogalerie


Turnaj v přehazované

S nápadem uspořádat školní turnaj v přehazované přišla děvčata ze sedmého ročníku. Podařilo se jim přesvědčit ostatní třídy, aby se turnaje zúčastnily a tak mohl v sobotu 16.ledna 2016 sportovní boj vypuknout...více


Radost z úspěchu

Okresního kola Dějepisné olympiády, které se konalo 18. ledna v Písku, se z naší školy účastnili dva žáci. Vít Urban z 9. třídy a FilipŠťastný z 8. třídy.
Letošní téma soutěže bylo věnováno Lucemburkům.
V soutěži se více dařilo Filipu Šťastnému.
Ve velké konkurenci (soutěžilo 40 žáků základních škol a víceletých gymnázií) obsadil nádherné 3. místo, pouhý bod jej dělil od druhé příčky. Dějepis je již dávno Filipovým koníčkem, doba vlády Karla IV. zvlášť. Přípravě na soutěž věnoval mnoho hodin usilovného studia. Důkladná příprava se vyplatila a Filip tak svým úspěchem udělal radost nejen sám sobě, ale především své učitelce dějepisu a celé škole. Za vzornou reprezentaci školy Filipovi patří velký dík. Zárověň se může těšit na možný postup do krajského kola této soutěže a jistě i na příští ročník Dějepisné olympiády.
Gratulujeme!


Sběr papíru

Další sběr papíru ve čtvrtek 21. ledna od 7 do 7:30 hodin


Předškoláček

Ve čtvrtek 14. ledna proběhl poslední Předškoláček před zápisem do první třídy.
Foto (Jana Novotná)


Pronájem tělocvičny

ZŠ a MŠ Sepekov nabízí možnost pronájmu tělocvičny s příslušným zázemím (šatny, WC, sprchy) v odpoledních a večerních hodinách všedního dne a o víkendech a svátcích.
Další informace a provoz.


Školní besídka

Z důvodu vysoké nemocnosti žáků před Vánocemi, se tradiční školní besídka uskutečnila až 5. ledna. Žáci si přichystali pro zcela zaplněnou aule skoro dvouhodinové představení.
Fotogalerie


Školní zájezd do Německa

Někteří žáci naší školy se vydali ve dnech 13. – 18. prosince na zájezd do Německa. Navštívili Drážďany, Moritzburg, Postupim a Berlín. V těchto městech poznali mnoho zajímavostí jako například : Zwinger, zámek Sanssouci, Braniborskou bránu, Reichstag a Muzejní ostrov. Součástí zájezdu byla i výuka v německé škole, kde si žáci ověřili a prohloubili své znalosti německého jazyka. Nakonec všichni obdrželi certifikát. Poslední den si žáci užili koupání v Tropical Island. Žákům se zájezd velmi líbil.
Eva Nováková
Foto z akce
 


Neznalost neomlouvá

V pátek 11. 12. se žáci druhého stupně ZŠ Sepekov zúčastnili přednášky na téma Trestní odpovědnost mládeže. Nprap. Bc. Jan Novák vysvětlil žákům, že neznalost neomlouvá. Seznámil je s tím, co se považuje za delikvenci a jaké postihy jim mohou hrozit. Zmínil se také o kriminalitě páchané na dětech a mladistvých.
V tělocvičně se pak žáci seznámili se základními pravidly sebeobrany. Bc. Vladimír Houška jim důrazně kladl na srdce, že základem sebeobrany je zodpovědné chování, vyhýbání se nebezpečným situacím. A také zásadu, že přijít o mobil nebo peněženku je rozumnější volba, než přijít o život. Nejlepší obranou je útěk. Následovaly ukázky základních prvků sebeobrany, které si může osvojit i dítě.
Věřím, že obě vystoupení byla pro žáky poučná a mohou je v budoucnosti uchránit před mnohými nesnázemi, které by jim neznalost mohla způsobit.
Jitka Nováková

 

Fotogalerie (mk)


Mikuláš ve škole


Projektový den Vánoční dílničky

Ve čtvrtek 26. listopadu se žáci naší školy neučili. Celý den, v rámci projektu Domácí dílničky, pracovali na výrobcích do sobotního adventního stánku.
Základní škola děkuje rodičům za materiální pomoc.
Dílničky
Výrobky do stánku
Adventní trhy


Rok 1968 v Sepekově

Na besedu se žáky devátého ročníku zavítala v pondělí 23. listopadu do sepekovské školy paní Jana Kakosová, kronikářka obce a bývalá učitelka školy. Beseda se uskutečnila v rámci projektu Příběhy bezpráví, který je každoročně věnován určitému tématu. Tentokrát to byl rok 1968. Paní Kakosová dětem poutavým způsobem přiblížila, jak tuto dobu prožívala sama, jak krutě nelehká doba poznamenala osudy lidí, které znala, a jak neblahé důsledky měl kritický rok pro celou naši společnost.
Beseda proběhla neformálně v učebně jazyků a dějepisu, která je k takovýmto účelům nově vybavena polštáři k sezení na zemi. Žáci měli příležitost klást otázky, na které jim paní Kakosová ochotně odpovídala. Neméně zajímavé pro děti bylo i dozvědět se, že bývalá paní učitelka před lety působila na naší škole a znala tedy dobře jejich rodiče, strýčky či tetičky. Ale to už je zase jiná historie, naštěstí veselejší.


Devátá třída 2015/2016


Předškoláček

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se uskutečnil podzimní předškoláček, tentokrát na téma „S barevnou žížalou“. Děti vyráběly žížaly z barevného papíru, vyzkoušely si také práci na interaktivní tabuli. Byly pozvány do školní družiny, kde si mohly hrát s hračkami a ve vedlejší místnosti se seznámily s hudebními nástroji. Velký zájem byl i o cvičení ve školní tělocvičně.

Fotogalerie

Školní zájezd do Anglie

Ve dnech 21. – 26. 10. 2015 se někteří žáci 8. a 9. třídy zúčastnili zájezdu do Velké Británie. Žáci byli ubytováni ve školní rezidenci v Hastingsu.
Hlavním programem na dopoledne byla výuka angličtiny, při níž si žáci prověřili své znalosti anglického jazyka.
Po ukončení kurzu žáci obdrželi certifikáty. Velkou radostí pro nás bylo, že naši žáci si ve srovnání s ostatními nevedli vůbec špatně. Jejich hodnocení bylo velmi dobré Zatímco výuka angličtiny probíhala dopoledne, odpolední hodiny byly věnovány poznávání památek a zajímavostí Hastingsu, Brightonu a Londýna.
Díky projektu „ Výzva 56 – zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“ měli žáci zájezd zdarma.


Beseda Energie pro budoucnost

V pátek 16. října proběhla na naší škole beseda žáků druhého stupně s Mgr. Pavlem Vlčkem. Žáci si ujasnili rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, seznámili se s výrobou energie v jednotlivých typech elektráren a hlavně získali informace o možnostech šetření. Součástí besedy byla praktická ukázka energetické náročnosti některých spotřebičů. Na závěr si žáci poznatky ověřili v soutěži o drobné ceny.
Fotogalerie


Kvalifikační turnaj soutěže Coca-Cola Cupu v Sepekově

V pondělí 5. října se uskutečnil na hřišti za školou kvalifikační turnaj celorepublikové meziškolní soutěže v kopané „Coca-Cola Školský pohár“. Sportovního klání se zúčastnila družstva „ZŠ a MŠ Sepekov“, „ZŠ Kovářov“, „1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko“ a „2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko“. Ve sportovním duchu a za pěkného počasí bylo odehráno 6 zápasů, které rozhodly o konečném pořadí:
1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko
2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko
3. ZŠ a MŠ Sepekov
4. ZŠ Kovářov
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně sportovního štěstí v dalším kole turnaje.
Fotogalerie


Výuka nejen ve školních lavicích

V minulých dnech navštívily v rámci hodiny občanské výchovy všechny třídy druhého stupně ZŠ Sepekov výstavu s názvem Má vlast cestami proměn, která je umístěna u sepekovského kostela. Žáci si prohlédli panely s ukázkami proměn budov, církevních památek, parků a náměstí po celé republice. Našli i panel zobrazující akce v našem okolí. Doprovodný text je dvojjazyčný a tak si zároveň procvičili i své znalosti z angličtiny. Navíc cesta od školy ke kostelu a zpět je sportovní výkon, s ohledem na rychlý přesun, který od nich vyučující požadoval. A tak se tato akce dá považovat za úspěšné propojení hned tří vyučovacích předmětů. Další podobné budou jistě brzy následovat.
Fotogalerie


Vítání prvňáků ve škole v Sepekově

Je již zaběhnutou tradicí, že se o nové žáky školy starají jejich nejstarší spolužáci. I letos vítal každého prvňáka žák deváté třídy, dal mu na přivítanou květinu a dovedl ho do auly školy na slavnostní zahájení školního roku. Nakonec „svého“ prvňáka doprovodil do třídy, kde mu pomohl najít přidělené místo v lavici. Tím ale péče rozhodně nekončí. Pomocnou ruku budou deváťáci nabízet po celý školní rok. Tak ať se našim prvňáčkům ve škole opravdu líbí.
Mgr. Jitka Nováková

Fotogalerie

Sepekovská škola v novém

Během prázdnin prošla škola v Sepekově významnou proměnou. Zateplily se stropy v horním patře školy, luxferové stěny nahradila plastová okna a dokončuje se vnější zateplení celé budovy. Všechny třídy mají pevné připojení na internet a postupně budou vybaveny počítačem s dataprojektorem, aby učitelé mohli plně využívat všechny moderní výukové metody. Na druhém stupni školy vznikly odborné učebny, do kterých budou žáci přecházet na jednotlivé předměty. Věříme, že se žákům i učitelům bude v této nové škole opravdu líbit.
Mgr. Jitka Nováková


Loučení se školou

V úterý 30. června byl v Aule základní školy slavnostně ukončen školní rok 2014/2015.
Naposledy se se školou rozloučili žáci deváté třídy, kteří obdrželi vysvědčení v obřadní síni úřadu městyse Sepekov.
Loučení se školou, foto St. Sedláček

Fotogalerie ze školy (foto Mirka Rybáková)...zde
Fotogalerie ze školy a obřadní síně...zde
Fotogalerie z obřadní síně (foto Stanislav Sedláček)...zde


Organizace školního roku

Organizace školního roku 2015/2016...zde


Školní časopis

Právě vyšlo nové číslo školního časopisu!
Elektronická verze ve formátu Pdf zde.


Sběr papíru

V letošním školním roce se naši žáci opět zapojili do sběru odpadových surovin. Celkem společně nashromáždili úctyhodných 8 tun papíru. Nejlepší sběrači, kteří jsou uvedeni v následující tabulce, budou oceněni.
Nejvíce celkově sesbírali žáci 2. třídy.

Štěpán Peterka

2. třída

1322 kg

Filip Mol

3. třída

993 kg

Filip Šťastný

7. třída

397 kg

Aneta Volavková

4. třída

318 kg

Beran Jaroslav

8. třída

313 kg

Jakub Vrchota

2. třída

279 kg

Kateřina Bendová

5. třída

249 kg

Plochová Denisa

8. třída

244 kg

Kotalíková Adéla

3. třída

225 kg

Kotalíková Anna

3. třída

225 kg

Urban Petr

6. třída

201 kg

 


Výlety

Žáci prvního stupně navštívili Chýnovské jeskyně a Červenou Lhotu...foto

Druhý stupeň byl v Pelhřimově...foto

Žáci 6. třídy absolvovali exkurzi po jihočeských mostech...foto

Třeťáci na vycházce do přírody...foto

Žáci deváté třídy si prohlédli Buškův hamr u Trhových Svinů a Muzeum historických vozidel v Pořežanech...foto

Zájezd do Velké Británie-osm žáků naší školy se vydalo s 2. ZŠ Milevsko ve dnech 6. až 11. 5. 2015 na poznávací zájezd do Velké Británie, kde navštívili mnoho zajímavostí a památek Londýna. Své jazykové dovednosti si ověřili v rodinách, ve kterých byli ubytováni. Všichni se v pořádku vrátili, byli velmi spokojeni a přivezli si mnoho zajímavých zážitků...foto


Vyučování na základní škole

1. hodina

7:45 -   8:30

 

2. hodina

8:40 -   9:25

 

3. hodina

9:45 - 10:30

 

4. hodina

10:40 - 11:25

 

5. hodina

11:35 - 12:20

 

6. hodina

12:30 - 13:15

 

7. hodina

13:20 - 14:05

 

8. hodina

14:10 - 14:55

 

Den Země

21. 4. 2015
Stalo se již dobrou tradicí na naší škole, že na Den Země vyrazili žáci všech tříd na úklid nejen v okolí školy, ale i po vsi a v přilehlém okolí.
Do pytlů se hromadily odpadky. Děti poctivě pracovaly a měly ze své dobře odvedené práce radost.


Přečtěte si nové číslo školního časopisu...zde


Škola naruby

V pátek 27. března si žáci devátého ročníku vyzkoušeli práci učitelů. První čtyři vyučovací hodiny zaujali místo před katedrou na prvním stupni naší školy.
Fotogalerie


Zeměpisná olympiáda

Žákyně 8. třídy Anežka Plíhalová obsadila skvělé sedmé místo v krajském kole Zeměpisné olympiády a stala se úspěšnou řešitelkou kategorie c (žáci 8. a 9. tříd a příslušných ročníků gymnázií).
Gratulujeme.


Předškoláček

Další Předškoláček se uskutečnil 24. března. Fotogalerie (foto j. h.)


Soutěže

Během ledna a února se žáci naší školy zúčastnili několika soutěží.
27. 1. Vít Urban a Michala Nečasová okresního kola Dějepisné olympiády.
10. 2. Olympiády z českého jazyka Vendula Plavcová.
18. 2. Žáci 6. a 7. tř. absolvovali okresní kolo minifotbalu a získali krásné 3. místo.
23. 2. Okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A (6. tř.) se Timon Vadás umístil na 4. místě. V kategorii B (7. tř.) Filip Šťastný skončil na 7. místě. V kategorii C (8. a 9. tř.) Anežka Plíhalová vybojovala druhé místo a už potřetí postoupila do krajského kola této soutěže.
25. 2. V soutěži O nejsilnějšího žáka milevských škol se nejlépe umístil Miroslav Novák na 2. místě v kategorii 6. a 7. tříd.
 


Zápis do 1. třídy ZŠ Sepekov

Zápis do 1. třídy proběhl ve dnech 23. a 24. ledna, celkem se dostavilo 19 dětí.

Zápis do 1. třídy

Fotogalerie

Rodiče nově příchozích žáků získávají příspěvek 1500 Kč.


Předškoláček

Poslední předškoláček před zápisem do 1. třídy proběhl v budově ZŠ Sepekov v úterý 13. ledna.
Fotogalerie


Dne 16. prosince se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnila školní besídka.
Fotogalerie


Mikulášská nadílka

V pátek 5. prosince proběhla na naší škole mikulášská nadílka. Výborně se jí zhostili žáci deváté třídy, později potom paní kuchařky ve školní jídelně.


Fotogalerie


Rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy

Při sobotním slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Sepekově si občané mohli zakoupit výrobky dětí u školního stánku.
Vánoční atmosféru doladilo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ zakončené společným zpěvem s místním chrámovým sborem.
Fotogalerie


Dne 20. listopadu se žáci deváté třídy v rámci přípravy na budoucí povolání zúčastnili exkurze do SOŠ a SOU v Písku.
Navštívili také Státní hřebčinec v Písku, kde je přivítal senátor a ředitel podniku Ing. Karel Kratochvíle (na snímku v uniformě).

Státní hřebčinec v Písku


Tvořivé dílničky

Ve dnech 30. a 31. října proběhly na naší škole projektové dny "Tvořivé dílničky". Výrobky žáků se budou prodávat v tradičním předvánočním stánku.
Foto


Předškoláček, 23.10.2014


Devátá třída 2014/2015

Devátá třída


Milá návštěva

Příjemně strávili žáci 8. a 9. třídy poslední dvě vyučovací hodiny v pátek před druhou poutí. Svou návštěvou je poctila paní Eva Bor, která již 47 let žije v americkém Seattlu. Každý rok zavítá do Milevska při návštěvě svých příbuzných v původní vlasti. Shodou okolností se podařilo pozvat ji na besedu do Sepekova.
Její manžel, významný dětský kardiolog, který byl židovského původu, ztratil celou svou rodinu za druhé světové války, otec paní Evy Bor byl vězněn v komunistických vězeních. Bylo o čem vyprávět. S velkým zájmem žáci poslouchali o tom, jak těžce si musela vydobýt právo na vzdělání, jak se její rodině podařilo v době komunistické totality emigrovat a jak nelehké byly začátky v cizím prostředí. Děti se také dozvěděly mnohé zajímavosti o současném Seattlu a o životě v Americe.
Vzácná návštěva si svou bezprostředností a příjemným vystupováním děti okamžitě získala, a tak není divu, že se všechny děti chtěly s paní Evou Bor na památku vyfotografovat. Foto
Hana Červená


Exkurze do Prahy

Žáci 2. až 9. ročníku absolvovali ve dnech 10. a 11. září exkurzi do Prahy. Navštívili Muzeum Karlova mostu a památky staré Prahy obdivovali i z paluby výletní lodě.
Doprava všech žáků bude hrazena školou z prostředků získaných sběrem druhotných surovin a ze vstupného na školní besídku.
Foto


Zahájení školního roku

Ve školním roce 2014/2015 usedlo do lavic naší školy 109 žáků. Všechny učebny byly během letošních prázdnin vymalovány a dovybaveny novým nábytkem. Doufáme, že se dětem v novém útulném prostředí bude líbit.
Do první třídy přivítali nové školáky žáci deváté třídy...Fotogalerie


Loučení se školou 2013/2014

Fotogalerie z loučení vycházejících žáků na úřadu městyse zde

Fotogalerie ze závěru školního roku zde


Exkurze na Šumavu

Dne 17.6.2014 se žákyně 8. a 9. třídy zúčastnily exkurze "Modrava".
Dívky navštívily elektrárnu Vydra, Čeňkovu pilu, Vchýnicko-tetovský kanál, muzeum Dřevák a Muzeum Šumavy v Sušici.
Eva Nováková

Foto

Beseda o včelařství

V pátek 16. června proběhlo na naší škole velmi zajímavé vyprávění včelaře pana Šimka o jeho životním koníčku.

Beseda o včelařství


Letní učebna ZŠ Sepekov

Dne 10. června byla v areálu základní školy otevřena letní učebna.
Hned první den, za tropického vedra, se náramně osvědčila.

Letní učebna


Soutěž s Era klubem

Sedmá třída se na začátku školního roku zúčastnila soutěže PaySecCup. Soutěžily třídy od 6. do 9. ročníku z celé republiky. Každý měsíc na stránce Era klubu přišlo 22 otázek, na které jsme museli do určité doby odpovědět. Celkem bylo 5 základních soutěžních kol. Probojovali jsme až do Play-off, ve kterém už se bohužel vyřazovalo. Z 220 škol jsme skončili na krásném 9. -16. místě. Sice jsme nevyhráli zájezd, ale dostali jsme maskoty soutěže.
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Era klub


Sběr papíru

TřídaMnožství v kg

 Nejlepší sběrači školy

1. 1404 1. Mol Filip, 2. tř., 1011 kg
2. 2487 2. Kubíčková Sabina, 2. tř., 500kg
3. 474 3. Krtek Milan, 4. tř., 490 kg
4. 2565 4. Peterka Štěpán, 1. tř., 450 kg
5. 1161 5. Bendová Kateřina, 4. tř., 400 kg
6. 351 6. a 7. Kotalíková Adéla, 2. tř., 350 kg;
Kotalíková Anna, 2. tř., 350 kg
7. 1180 8. Beran Jaroslav, 7. tř., 340 kg
8. 608 9. Mašková Barbora, 5. tř., 320 kg
9. 738 10. Volavková Aneta, 3. tř., 300 kg

Žáci druhé a čtvrté třídy si vychutnají sladkou odměnu, osm nejlepších sběračů obdrží hodnotný věcný dárek


Fotky z Lipna

Výlet 1. až 3. třídy: Stezka korunami stromů, Lipno
foto

Výlet 6. a 7. třída, tamtéž
foto


Úspěch v atletice

Ve středu 21. května na Atletickém čtyřboji v Písku obsadil Martin Kálal ze sedmé třídy 2. místo mezi 50 žáky píseckých škol.
Výkony: 60 m za 8,87s; výška 158 cm; kriket 59.58 m a 800 m za 2:38,40 min.


Před kamerou za kamerou

Informace, že naši školu navštíví regionální televize, způsobila poprask. V pondělí 26. května jsme nedočkavě čekali, až přijede. Starší žáky naší školy přivítali dva sympatičtí páni z pořadu Před kamerou za kamerou. Vtipnou scénkou nám ukázali, co může způsobit televizní střih. Mohli jsme si prohlédnout a vyzkoušet televizní kameru. Věděli jsme, že mají pro nás připravenou soutěž. Utkat se proti sobě mělo družstvo dívek a družstvo chlapců. Soutěžící museli zvládnout vymyslet příběh, ve kterém všechna slova začínají na stejné písmeno, mluvit o obyčejném předmětu tři minuty či představit svou školu. Odměnou byla možnost natočit předpověď počasí, která se na jejich televizním kanálu odvysílá.
Všem se představení moc líbilo a doufáme, že nás zase někdy navštíví.
Foto


Den Země

Jak už bývá tradicí, i letos, ve čtvrtek 24. dubna se žáci naší školy jako každý rok vypravili sbírat odpadky v okolí Sepekova. I naši nejmenší se vydali na cestu, aby se už od útlého věku učili, že plastové lahve, papírky od bonbónů a spousta dalšího do přírody nepatří.
Starší žáci se vypravili na delší trasy, přesto nenasbírali o moc víc. Je tedy zřejmé, že se lidé snaží, aby prostředí, ve kterém žijí, bylo co nejčistší.
Uklízeli jsme cestou k Líšnici, Zálší, Milevsku a rybníku Tovaryš.
Letos nám i počasí přálo a tak byla tato činnost mnohem příjemnější.
Doufáme, že naši práci ocení jak lidé, kteří rádi tráví čas v přírodě, tak i ti, kterým záleží na životním prostředí kolem nás.


Úspěšní soutěžící

Po obrovském úspěchu Anežky Plíhalové (7. třída), která v dubnu na krajském kole Zeměpisné olympiády v Českých Budějovicích obsadila čtvrté místo, přivezl žák 4. třídy Michal Hanák z okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek třetí místo. Gratulujeme.

Michal Hanák


Zeměpisná olympiáda

Žákyně 7. třídy Anežka Plíhalová získala 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády kategorie B. Postoupila do krajského kola v Českých Budějovicích, kde vybojovala 4. místo.
Žák 6. třídy Filip Šťastný obsadil v kategorii A 3. místo a postup do krajského kola mu tedy těsně unikl.
Na snímku Anežka a Filip při soutěži v Písku.


Olympiáda v českém jazyce

Bohumíra Rybáková z 9. třídy úspěšně reprezentovala školu na okresním kole Olympiády v českém jazyce. V konkurenci 28 soutěžících se dělila o 6. – 7. příčku.


Zápis do 1. třídy

V pátek 24. ledna bylo zapsáno do 1. třídy Základní školy Sepekov 12 budoucích prvňáčků.


Vánoční besídka

Sepekovská vánoční besídka se již stala milou tradicí. Letos se připraveným vystoupením mohli všichni potěšit v pondělí 16. prosince v podvečerních hodinách v aule školy. Práce dětí a jejich učitelů byla odměněna bohatým potleskem. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude milým příspěvkem na školní výlety.
Velké množství fotek si můžete prohlédnout zde


Pracovní vyučování v SOŠ a SOU Milevsko

Žáci naší školy v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji navštěvují dílny SOŠ a SOU Milevsko.
V prosinci pracovali čtvrťáci na učilišti a osmáci přímo v dílně ZVVZ.
Foto

30. června: tradiční rozloučení se školou
Fotogalerie ze školy, aktualizováno 4. 7.
Fotogalerie ze slavnostního předání vysvědčení žákům deváté třídy
Fotogalerie ze slavnostního předání vysvědčení v první třídě

Loučení se školou 2011


Zástupci ZŠ Sepekov převzali v Českém Krumlově ocenění za vydávání časopisu "Školní VýQět"...více zde


ZŠ Sepekov se zúčastnila soutěže
"Pětiboj Martiny Sáblíkové"

Vše o této celorepublikové akci najdete zde

Výsledky:

1. a 2. třída...zde
3. - 5. třída...zde
6. - 9. třída...zde


12. květen 2011- návštěva 1. a 3. třídy na Dni otevřených dveří u profesionálních hasičů v Milevsku a u záchranné služby. Foto


11. květen- žáci první třídy předali starostovi městyse obecní znak,
který v rámci Dne Země vytvořili převážně z víček od PET lahví.


Znak městyse Sepekov


V úterý 12. dubna proběhl ve škole další Předškoláček, tentokrát na téma Velikonoční dílničky. Foto


Sepekovští žáci uspěli

Dne 5. května se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Sepekovskou školu reprezentovala vítězka okresního kola Alena Čunátová z 9. ročníku. Zabojovala i v tomto kole, odvezla si velmi pěkné 8. až 11. místo.

31. března hoši obsadili 3. místo na krajském kole v halové kopané ...více

Jirka Doubek, Láďa Dittrich a Lukáš Koutník získali 23. března druhé místo v silovém trojboji v Milevsku, zvítězili siláci z Bernartic.

sepekovští siláci

Mimořádným úspěchem pro sepekovskou základní školu skončilo 21. března 2011 okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Postaraly se o něj žákyně 9. třídy. Alena Čunátová v Písku zvítězila a postupuje do krajského kola v Českých Budějovicích, Tereza Hejlová skončila na velmi pěkném 4. místě. V silné konkurenci 34 účastníků obě dívky dokázaly, že mateřštinu zvládají výborně a svými výsledky potěšily nejen pedagogy, ale i své spolužáky.

Navázaly tak na úspěch Leoše Glasera z 8. třídy v Dějepisné olympiádě (11. místo), Diany Benediktové a Ondřeje Bolka ze 7. třídy, kteří se v Zeměpisné olympiádě umístili na 10. a 11. místě.

Dne 23. března 2011 se děvčata zúčastnila turnaje ve vybíjené v Milevsku a obsadila 4. místo.


Warning: include(paticka.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 2453

Warning: include(): Failed opening 'paticka.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 2453
ZŠ a MŠ SEPEKOV

Základní škola a Mateřská škola Sepekov


Warning: include(menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 2568

Warning: include(): Failed opening 'menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 2568

Warning: include(pravy.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 2575

Warning: include(): Failed opening 'pravy.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/zssepekov.cz/zssepekov.cz/archiv.php on line 2575

Archiv


Slavnostní zakončení školního roku

Fotogalerie
Fotogalerie ze školy
Fotogalerie z obřadní síně


Den her, tance a sportu

V pátek 24. června se žáci naší školy neučili. Deváťáci si pro žáky prvního stupně připravili diskotéku se spoustou her a na druhém stupni se soutěžilo ve sportovních disciplínách.
Fotogalerie


Pečení perníčků

Děti ze 2. třídy si ve středu 22.6. upekly perníčky. Nazdobily je cukrovou polevou. Ty, které nestačily sníst , odnesly domů rodičům pro radost.
Foto (Ludmila Tollingerová)


Exkurze do Božetic

Ve středu 15. 6. 2016 se žáci 5. a 9. třídy vypravili pěšky ze Sepekova do Božetic do Muzea mlynářství, zemědělství a pekařství. Žáci se seznámili s dobovými vesnickými řemesly a stylem života lidí na vesnici. Se zájmem si prohlíželi všechny vystavené exponáty. Děvčata se nejdéle zdržela u vystavených panenek a kočárků, kluky zase nejvíce zaujaly modely bitev. V muzeu se všem žákům velmi líbilo, jedinou vadou na kráse byl déšť, který nám cestu znepříjemnil.
Foto (Eva Nováková)


Slavnostní ocenění žáků, kteří reprezentovali školu na soutěžích

Ve čtvrtek 9. června v obřadní síni úřadu Městyse Sepekov ocenila starostka obce Ing. Pavlína Bambuškarová žáky naší školy, kteří v průběhu školního roku dosáhli významných úspěchů v okresních kolech soutěží a reprezentovali školu v soutěžích krajských.
Fotogalerie


Ovoce do škol

Mimořádná zásilka vitamínů v rámci akce Ovoce do škol žáky potěšila.
Třeťáci si připravili malé pohoštění.


Fotogalerie (Eva Kluiberová)


Výlet 5. až 8. třída

V úterý 7. června žáci navštívili Pražský hrad


Deváťáci...


Dravci ke dni dětí

V úterý 31. května žáci zhlédli ukázky z výcviku dravců. Vystoupení bylo hrazeno z prostředků získaných na adventním stánku a ze školní besídky.
Foto


Výlet 1. až 4. třída

Výlet žáků první až páté třídy do Lysé nad Labem se uskutečnil 26. května.
Foto (Jana Novotná)


Poslední letošní předškoláček

Předškoláček proběhl 18. května, tentokrát na téma Vysvědčení.
Foto (Jana Novotná)


Beseda o včelařství

V pondělí 16. května se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili besedy o včelařství. Pan Šimko děti zaujal poutavým vyprávěním a ukázkami.
Foto (Text a foto Eva Nováková)


Chovatelská výstava v Milevsku

V pátek 13. května se žáci prvního stupně podívali na chovatelskou výstavu do Milevska.
Foto (Eva Kluiberová)


Den matek

„Krásný Den matek, děkujeme."
Tahle slova zněla z úst dětí v pátek 6. května. S přáníčky a krátkým vystoupením žáci popřáli maminkám a babičkám z Domu s pečovatelskou službou Sepekov k jejich nedělnímu svátku.
Foto


Třídění odpadu

V pátek 6. května se žáci naší školy v rámci enviromentální výchovy seznámili s tím, proč a jak je nutné třídit odpad.
Foto


Velký úspěch školního časopisu

Naše škola přivezla z krajské soutěže další úspěch. Tentokrát se v pondělí 25. 4. konalo na Krajském úřadě v Českých Budějovicích slavnostní vyhlášení soutěže Jihočeský časopis roku. Zúčastnilo se 29 školních časopisů, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
V kategorii určené pro 2. stupeň základních škol jsme obsadili skvělé 3. místo.
Slavnostního vyhlášení se bohužel nemohli zúčastnit naši redaktoři z 9. třídy, protože je čekalo 2. kolo přijímacího řízení na střední školy. Zastoupili je jejich kamarádi z nižších ročníků - Filip Šťastný, Eliška Čtrnáctová a Matouš Mlčkovský.
Snad si přivezli kromě ocenění i zajímavé zkušenosti a nápady, jak tvořit náš časopis v dalších letech.
Helena Smrčinová


Den Země

Některé komunikace v okolí Sepekova byly v pátek 22. dubna opět lemovány velkými modrými pytli, které žáci základní školy naplnili až po okraj předměty, které do přírody rozhodně nepatří. Každoročně tak děti u příležitosti Dne Země odstraňují z okolí silnic plastové kelímky, PET lahve, igelitové sáčky a jiné. Akce se neúčastnili pouze žáci 9. třídy, ti totiž dělali přijímací zkoušky na střední školy. I oni se však zapojili do úklidu znečištěného přírodního prostředí. V pátek 16. dubna v rámci projektu Ukliďme Česko navštívili nedaleký lom u Kvěchova, kde kromě úklidu pozorovali přírodniny a rostliny, snažili se objevit některé ohrožené druhy živočichů, kteří se v dané lokalitě běžně vyskytují (např. výr velký, čolek obecný).
Po oba dva dny se vydařilo počasí, děti tak strávily den na čerstvém vzduchu a užily si krásných jarních dnů. Možná by bylo lepší, kdyby příště mohly jít v tento den raději na hřiště a hrát si, než se věnovat uklízení nepořádku po některých nezodpovědných lidech. Nestojí to za zamyšlení?
Foto


Záchranáři ve škole

Ve čtvrtek 21. dubna navštívili naši školu záchranáři manželé Urbanovi. Seznámili žáky se zásadami první pomoci a děti si mohly prohlédnout vybavení žluté sanitky, vozu rychlé záchranné služby. Akce se zúčastnily i děti z mateřské školy.
Foto


Jihočeský zvonek a krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo soutěže Jihočeský zvonek, které se konalo dne 14. 4. v Písku, proběhlo za účasti tří sepekovských zástupců. V kategorii pro nejmladší účastníky si Adéla Kotalíková ze 4. třídy přivezla čestné uznání, v další kategorii pak přivezli shodné umístění - bronzové pásmo - Lucie Čunátová ze 7. třídy a Michal Hanák ze 6. třídy. Kytarový doprovod zajistila Michala Nečasová z 9. třídy, na klavír doprovázela Lucie Čunátová ze 7. třídy.

Na krajské kolo Olympiády v českém jazyce se 12. 4. vypravila dvě děvčata z deváté třídy - Anežka Plíhalová a Sára Netíková (na snímku v Českých Budějovicích).


   Text a foto Helena Smrčinová


„Sobě blíž“

V dnešní době plné xenofobie a rasové nesnášenlivosti jsou projekty typu Sobě blíž cestou, jak přivést mladé lidi k větší toleranci vůči odlišným etnickým skupinám...více


Beseda s pracovníky Celní správy

V úterý 29. 3. měli žáci 7. až 9. třídy možnost nahlédnou pod pokličku práce Celní správy. Školu navštívili její pracovníci a během dvouhodinové prezentace seznámili žáky se strukturou Celní správy v České republice, informacemi o daních, právech a povinnostech Celní správy. Po teoretické části následovaly dvě, pro žáky mnohem přitažlivější, praktické ukázky. V první se dozvěděli zajímavé informace o padělcích, o nebezpečí nakupování v levných internetových obchodech, o nekalých praktikách padělatelů značkového zboží. Celníci vyprávěli o tom, jak některé padělky objevili a co se s takovým zbožím dál provádí. Výklad byl podpořen velkým množstvím ukázek padělků s poučením, jak je poznat od originálů. Snad ještě větší zájem byl o ukázky zabavených předmětů z oblasti nedovoleného dovozu zvířat a rostlin. Žáci si mohli prohlédnout kůži z polárního vlka, medvěda, z různých hadů a ještěrů. Rovněž vycpaná nebo v alkoholu naložená zvířata. Dívčí část publika jistě zaujaly boty, kabelky, peněženky a šperky z krokodýlí kůže. Smutný byl pohled na fotografie zvířat, která při pašování uhynula díky naprosto nevyhovujícím podmínkám. Snad si žáci zapamatují základní rady a varování celníků, jak se vyhnout potížím na celnici.
Foto z akce

Tentýž den, v rámci zdravotní výchovy, přivítali druháci a třeťáci maminku jejich spolužačky Anežky, zdravotní sestru paní Urbanovou, aby se dozvěděli, jak postupovat v případě první pomoci.
Foto

Následující den navštívili žáci 3. až 5. třídy Planetárium v Českých Budějovicích.

Planetárium České Budějovice


Vzdělávají se nejen žáci, ale i učitelé

V úterý odpoledne do lavic naší školy zasedli místo žáků učitelé. Společně s učiteli školy z Chyšek absolvovali čtyřhodinový seminář Mgr. Michaely Veselé o právech a povinnostech učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců. Příští týden je ještě čeká seminář o specifických poruchách chování a učení. Na ten se naši učitelé vypraví do chyšecké školy.Po jeho absolvování budou lépe připraveni na včasné rozpoznání těchto poruch u žáků a zároveň se seznámí s tím, jak s takovými žáky co nejefektivněji pracovat. Naši učitelé tak budou mít náskok před těmi školami, které problém inkluze (začleňování znevýhodněných žáků do běžných tříd) začnou řešit až s příchodem těchto žáků do školy.
To, že se na seminářích společně vzdělávají naši učitelé s chyšeckými, má ještě další pozitiva. Mohou společně diskutovat o problémech, které jsou na obou malých venkovských školách podobné, mohou si předávat zkušenosti a v neposlední řadě navázat nové osobní vztahy. Chyšečtí učitelé si také se zájmem prohlédli naši školu a my jsme již teď zvědavi, jaká je ta jejich.
Fotogalerie
Text a foto Jitka Nováková


Angličtina trochu jinak

Angličtina ve 4. třídě trochu jinak.
Welcome to our fashion show. We will show you what we're wearing.
Foto


Další školní úspěchy

První březnový čtvrtek byl šťastným dnem pro Erika Šerhanta, žáka 6. třídy naší školy. Proč? Spolu se spolužačkou Kateřinou Bendovou, žákyněmi 3. třídy Barborou Cézovou a Terezou Vejdovcovou se zúčastnil okresního kola recitační soutěže. Všichni velice hezky přednesli své texty, ale Erik se ve své kategorii líbil porotě z našich recitátorů nejvíc. Po napínavém čekání na její verdikt se dočkal ocenění v podobě 2. místa s postupem do krajského kola soutěže. Za velmi dobrou reprezentaci školy patří velký dík nejen Eriku Šerhantovi, ale i děvčatům, pro která účast v soutěži byla jistě cennou zkušeností.
Hana Červená


Plesová sezóna

Žáci osmého a devátého ročníku nacvičili taneční vystoupení na zahájení Obecního plesu v Sepekově. Poprvé vystoupili na veřejnosti v rámci školní vánoční besídky. Asi úspěšně, protože následovalo pozvání do Líšnice a na dva plesy do Božetic. Už ve svých školou povinných letech pochopili, čemu se říká plesová sezóna. Vystupovali každý druhý víkend a já bych ještě jednou chtěla poděkovat obětavým rodičům, kteří je po okolních vesnicích o sobotních večerech rozváželi. A samozřejmě děkuji i samotným žákům, že se nechali přesvědčit a na plesech vystupovali.
(Kolegům slibuji, že už školou nebude každou chvíli znít písnička, na kterou skupina tančila.)
Jitka Nováková


Sběr papíru

Další sběr papíru se koná ve čtvrtek 25. února od 7 do 7:30 hodin.


Dny otevřených dveří

ZŠ Sepekov zve všechny zájemce na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 18. února v době od 7:30 do 11:30, kdy můžete navštívit výuku, a v pátek 19. února v době od 16:00 do 18:00, kdy bude škola otevřená k prohlídce.
Jitka Nováková, ředitelka školy
Fotogalerie


Sepekovská škola slaví úspěchy v okresních kolech

Série úspěchů žáků sepekovské školy začala 3. místem Filipa Šťastného v dějepisné olympiádě žáků osmých a devátých tříd. V pondělí 15. února pokračovala 1. místem žákyně deváté třídy Sáry Netíkové v olympiádě v českém jazyce. Druhé místo ve stejné soutěži obsadila Sářina spolužačka Anežka Plíhalová. Ta navíc prokázala i výborné znalosti v zeměpisné olympiádě, kde se, den poté, také umístila na druhém místě.
Všichni jmenovaní žáci postupují do krajského kola soutěží. Přeji jim hodně štěstí a zároveň děkuji jejich učitelům, kteří žáky na soutěže připravili.
15. února ještě chlapci ze 6. a 7. třídy obsadili 5. místo na okresním kole minikopané.
Jitka Nováková, ředitelka školy


Baketbalový turnaj

Den pololetních prázdnin, pátek 29. ledna 2016, využili sportovně založení žáci naší školy k uspořádání turnaje v basketbalu. Protože tělocvična nemá odpovídající rozměry, nastoupila proti sobě tříčlenná družstva.
Více...


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy proběhl v pátek 22. ledna a v sobotu 23. ledna, celkem bylo zapsáno 17 dětí.
Fotogalerie


Turnaj v přehazované

S nápadem uspořádat školní turnaj v přehazované přišla děvčata ze sedmého ročníku. Podařilo se jim přesvědčit ostatní třídy, aby se turnaje zúčastnily a tak mohl v sobotu 16.ledna 2016 sportovní boj vypuknout...více


Radost z úspěchu

Okresního kola Dějepisné olympiády, které se konalo 18. ledna v Písku, se z naší školy účastnili dva žáci. Vít Urban z 9. třídy a FilipŠťastný z 8. třídy.
Letošní téma soutěže bylo věnováno Lucemburkům.
V soutěži se více dařilo Filipu Šťastnému.
Ve velké konkurenci (soutěžilo 40 žáků základních škol a víceletých gymnázií) obsadil nádherné 3. místo, pouhý bod jej dělil od druhé příčky. Dějepis je již dávno Filipovým koníčkem, doba vlády Karla IV. zvlášť. Přípravě na soutěž věnoval mnoho hodin usilovného studia. Důkladná příprava se vyplatila a Filip tak svým úspěchem udělal radost nejen sám sobě, ale především své učitelce dějepisu a celé škole. Za vzornou reprezentaci školy Filipovi patří velký dík. Zárověň se může těšit na možný postup do krajského kola této soutěže a jistě i na příští ročník Dějepisné olympiády.
Gratulujeme!


Sběr papíru

Další sběr papíru ve čtvrtek 21. ledna od 7 do 7:30 hodin


Předškoláček

Ve čtvrtek 14. ledna proběhl poslední Předškoláček před zápisem do první třídy.
Foto (Jana Novotná)


Pronájem tělocvičny

ZŠ a MŠ Sepekov nabízí možnost pronájmu tělocvičny s příslušným zázemím (šatny, WC, sprchy) v odpoledních a večerních hodinách všedního dne a o víkendech a svátcích.
Další informace a provoz.


Školní besídka

Z důvodu vysoké nemocnosti žáků před Vánocemi, se tradiční školní besídka uskutečnila až 5. ledna. Žáci si přichystali pro zcela zaplněnou aule skoro dvouhodinové představení.
Fotogalerie


Školní zájezd do Německa

Někteří žáci naší školy se vydali ve dnech 13. – 18. prosince na zájezd do Německa. Navštívili Drážďany, Moritzburg, Postupim a Berlín. V těchto městech poznali mnoho zajímavostí jako například : Zwinger, zámek Sanssouci, Braniborskou bránu, Reichstag a Muzejní ostrov. Součástí zájezdu byla i výuka v německé škole, kde si žáci ověřili a prohloubili své znalosti německého jazyka. Nakonec všichni obdrželi certifikát. Poslední den si žáci užili koupání v Tropical Island. Žákům se zájezd velmi líbil.
Eva Nováková
Foto z akce
 


Neznalost neomlouvá

V pátek 11. 12. se žáci druhého stupně ZŠ Sepekov zúčastnili přednášky na téma Trestní odpovědnost mládeže. Nprap. Bc. Jan Novák vysvětlil žákům, že neznalost neomlouvá. Seznámil je s tím, co se považuje za delikvenci a jaké postihy jim mohou hrozit. Zmínil se také o kriminalitě páchané na dětech a mladistvých.
V tělocvičně se pak žáci seznámili se základními pravidly sebeobrany. Bc. Vladimír Houška jim důrazně kladl na srdce, že základem sebeobrany je zodpovědné chování, vyhýbání se nebezpečným situacím. A také zásadu, že přijít o mobil nebo peněženku je rozumnější volba, než přijít o život. Nejlepší obranou je útěk. Následovaly ukázky základních prvků sebeobrany, které si může osvojit i dítě.
Věřím, že obě vystoupení byla pro žáky poučná a mohou je v budoucnosti uchránit před mnohými nesnázemi, které by jim neznalost mohla způsobit.
Jitka Nováková

 

Fotogalerie (mk)


Mikuláš ve škole


Projektový den Vánoční dílničky

Ve čtvrtek 26. listopadu se žáci naší školy neučili. Celý den, v rámci projektu Domácí dílničky, pracovali na výrobcích do sobotního adventního stánku.
Základní škola děkuje rodičům za materiální pomoc.
Dílničky
Výrobky do stánku
Adventní trhy


Rok 1968 v Sepekově

Na besedu se žáky devátého ročníku zavítala v pondělí 23. listopadu do sepekovské školy paní Jana Kakosová, kronikářka obce a bývalá učitelka školy. Beseda se uskutečnila v rámci projektu Příběhy bezpráví, který je každoročně věnován určitému tématu. Tentokrát to byl rok 1968. Paní Kakosová dětem poutavým způsobem přiblížila, jak tuto dobu prožívala sama, jak krutě nelehká doba poznamenala osudy lidí, které znala, a jak neblahé důsledky měl kritický rok pro celou naši společnost.
Beseda proběhla neformálně v učebně jazyků a dějepisu, která je k takovýmto účelům nově vybavena polštáři k sezení na zemi. Žáci měli příležitost klást otázky, na které jim paní Kakosová ochotně odpovídala. Neméně zajímavé pro děti bylo i dozvědět se, že bývalá paní učitelka před lety působila na naší škole a znala tedy dobře jejich rodiče, strýčky či tetičky. Ale to už je zase jiná historie, naštěstí veselejší.


Devátá třída 2015/2016


Předškoláček

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se uskutečnil podzimní předškoláček, tentokrát na téma „S barevnou žížalou“. Děti vyráběly žížaly z barevného papíru, vyzkoušely si také práci na interaktivní tabuli. Byly pozvány do školní družiny, kde si mohly hrát s hračkami a ve vedlejší místnosti se seznámily s hudebními nástroji. Velký zájem byl i o cvičení ve školní tělocvičně.

Fotogalerie

Školní zájezd do Anglie

Ve dnech 21. – 26. 10. 2015 se někteří žáci 8. a 9. třídy zúčastnili zájezdu do Velké Británie. Žáci byli ubytováni ve školní rezidenci v Hastingsu.
Hlavním programem na dopoledne byla výuka angličtiny, při níž si žáci prověřili své znalosti anglického jazyka.
Po ukončení kurzu žáci obdrželi certifikáty. Velkou radostí pro nás bylo, že naši žáci si ve srovnání s ostatními nevedli vůbec špatně. Jejich hodnocení bylo velmi dobré Zatímco výuka angličtiny probíhala dopoledne, odpolední hodiny byly věnovány poznávání památek a zajímavostí Hastingsu, Brightonu a Londýna.
Díky projektu „ Výzva 56 – zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“ měli žáci zájezd zdarma.


Beseda Energie pro budoucnost

V pátek 16. října proběhla na naší škole beseda žáků druhého stupně s Mgr. Pavlem Vlčkem. Žáci si ujasnili rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, seznámili se s výrobou energie v jednotlivých typech elektráren a hlavně získali informace o možnostech šetření. Součástí besedy byla praktická ukázka energetické náročnosti některých spotřebičů. Na závěr si žáci poznatky ověřili v soutěži o drobné ceny.
Fotogalerie


Kvalifikační turnaj soutěže Coca-Cola Cupu v Sepekově

V pondělí 5. října se uskutečnil na hřišti za školou kvalifikační turnaj celorepublikové meziškolní soutěže v kopané „Coca-Cola Školský pohár“. Sportovního klání se zúčastnila družstva „ZŠ a MŠ Sepekov“, „ZŠ Kovářov“, „1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko“ a „2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko“. Ve sportovním duchu a za pěkného počasí bylo odehráno 6 zápasů, které rozhodly o konečném pořadí:
1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko
2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko
3. ZŠ a MŠ Sepekov
4. ZŠ Kovářov
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně sportovního štěstí v dalším kole turnaje.
Fotogalerie


Výuka nejen ve školních lavicích

V minulých dnech navštívily v rámci hodiny občanské výchovy všechny třídy druhého stupně ZŠ Sepekov výstavu s názvem Má vlast cestami proměn, která je umístěna u sepekovského kostela. Žáci si prohlédli panely s ukázkami proměn budov, církevních památek, parků a náměstí po celé republice. Našli i panel zobrazující akce v našem okolí. Doprovodný text je dvojjazyčný a tak si zároveň procvičili i své znalosti z angličtiny. Navíc cesta od školy ke kostelu a zpět je sportovní výkon, s ohledem na rychlý přesun, který od nich vyučující požadoval. A tak se tato akce dá považovat za úspěšné propojení hned tří vyučovacích předmětů. Další podobné budou jistě brzy následovat.
Fotogalerie


Vítání prvňáků ve škole v Sepekově

Je již zaběhnutou tradicí, že se o nové žáky školy starají jejich nejstarší spolužáci. I letos vítal každého prvňáka žák deváté třídy, dal mu na přivítanou květinu a dovedl ho do auly školy na slavnostní zahájení školního roku. Nakonec „svého“ prvňáka doprovodil do třídy, kde mu pomohl najít přidělené místo v lavici. Tím ale péče rozhodně nekončí. Pomocnou ruku budou deváťáci nabízet po celý školní rok. Tak ať se našim prvňáčkům ve škole opravdu líbí.
Mgr. Jitka Nováková

Fotogalerie

Sepekovská škola v novém

Během prázdnin prošla škola v Sepekově významnou proměnou. Zateplily se stropy v horním patře školy, luxferové stěny nahradila plastová okna a dokončuje se vnější zateplení celé budovy. Všechny třídy mají pevné připojení na internet a postupně budou vybaveny počítačem s dataprojektorem, aby učitelé mohli plně využívat všechny moderní výukové metody. Na druhém stupni školy vznikly odborné učebny, do kterých budou žáci přecházet na jednotlivé předměty. Věříme, že se žákům i učitelům bude v této nové škole opravdu líbit.
Mgr. Jitka Nováková


Loučení se školou

V úterý 30. června byl v Aule základní školy slavnostně ukončen školní rok 2014/2015.
Naposledy se se školou rozloučili žáci deváté třídy, kteří obdrželi vysvědčení v obřadní síni úřadu městyse Sepekov.
Loučení se školou, foto St. Sedláček

Fotogalerie ze školy (foto Mirka Rybáková)...zde
Fotogalerie ze školy a obřadní síně...zde
Fotogalerie z obřadní síně (foto Stanislav Sedláček)...zde


Organizace školního roku

Organizace školního roku 2015/2016...zde


Školní časopis

Právě vyšlo nové číslo školního časopisu!
Elektronická verze ve formátu Pdf zde.


Sběr papíru

V letošním školním roce se naši žáci opět zapojili do sběru odpadových surovin. Celkem společně nashromáždili úctyhodných 8 tun papíru. Nejlepší sběrači, kteří jsou uvedeni v následující tabulce, budou oceněni.
Nejvíce celkově sesbírali žáci 2. třídy.

Štěpán Peterka

2. třída

1322 kg

Filip Mol

3. třída

993 kg

Filip Šťastný

7. třída

397 kg

Aneta Volavková

4. třída

318 kg

Beran Jaroslav

8. třída

313 kg

Jakub Vrchota

2. třída

279 kg

Kateřina Bendová

5. třída

249 kg

Plochová Denisa

8. třída

244 kg

Kotalíková Adéla

3. třída

225 kg

Kotalíková Anna

3. třída

225 kg

Urban Petr

6. třída

201 kg

 


Výlety

Žáci prvního stupně navštívili Chýnovské jeskyně a Červenou Lhotu...foto

Druhý stupeň byl v Pelhřimově...foto

Žáci 6. třídy absolvovali exkurzi po jihočeských mostech...foto

Třeťáci na vycházce do přírody...foto

Žáci deváté třídy si prohlédli Buškův hamr u Trhových Svinů a Muzeum historických vozidel v Pořežanech...foto

Zájezd do Velké Británie-osm žáků naší školy se vydalo s 2. ZŠ Milevsko ve dnech 6. až 11. 5. 2015 na poznávací zájezd do Velké Británie, kde navštívili mnoho zajímavostí a památek Londýna. Své jazykové dovednosti si ověřili v rodinách, ve kterých byli ubytováni. Všichni se v pořádku vrátili, byli velmi spokojeni a přivezli si mnoho zajímavých zážitků...foto


Vyučování na základní škole

1. hodina

7:45 -   8:30

 

2. hodina

8:40 -   9:25

 

3. hodina

9:45 - 10:30

 

4. hodina

10:40 - 11:25

 

5. hodina

11:35 - 12:20

 

6. hodina

12:30 - 13:15

 

7. hodina

13:20 - 14:05

 

8. hodina

14:10 - 14:55

 

Den Země

21. 4. 2015
Stalo se již dobrou tradicí na naší škole, že na Den Země vyrazili žáci všech tříd na úklid nejen v okolí školy, ale i po vsi a v přilehlém okolí.
Do pytlů se hromadily odpadky. Děti poctivě pracovaly a měly ze své dobře odvedené práce radost.


Přečtěte si nové číslo školního časopisu...zde


Škola naruby

V pátek 27. března si žáci devátého ročníku vyzkoušeli práci učitelů. První čtyři vyučovací hodiny zaujali místo před katedrou na prvním stupni naší školy.
Fotogalerie


Zeměpisná olympiáda

Žákyně 8. třídy Anežka Plíhalová obsadila skvělé sedmé místo v krajském kole Zeměpisné olympiády a stala se úspěšnou řešitelkou kategorie c (žáci 8. a 9. tříd a příslušných ročníků gymnázií).
Gratulujeme.


Předškoláček

Další Předškoláček se uskutečnil 24. března. Fotogalerie (foto j. h.)


Soutěže

Během ledna a února se žáci naší školy zúčastnili několika soutěží.
27. 1. Vít Urban a Michala Nečasová okresního kola Dějepisné olympiády.
10. 2. Olympiády z českého jazyka Vendula Plavcová.
18. 2. Žáci 6. a 7. tř. absolvovali okresní kolo minifotbalu a získali krásné 3. místo.
23. 2. Okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A (6. tř.) se Timon Vadás umístil na 4. místě. V kategorii B (7. tř.) Filip Šťastný skončil na 7. místě. V kategorii C (8. a 9. tř.) Anežka Plíhalová vybojovala druhé místo a už potřetí postoupila do krajského kola této soutěže.
25. 2. V soutěži O nejsilnějšího žáka milevských škol se nejlépe umístil Miroslav Novák na 2. místě v kategorii 6. a 7. tříd.
 


Zápis do 1. třídy ZŠ Sepekov

Zápis do 1. třídy proběhl ve dnech 23. a 24. ledna, celkem se dostavilo 19 dětí.

Zápis do 1. třídy

Fotogalerie

Rodiče nově příchozích žáků získávají příspěvek 1500 Kč.


Předškoláček

Poslední předškoláček před zápisem do 1. třídy proběhl v budově ZŠ Sepekov v úterý 13. ledna.
Fotogalerie


Dne 16. prosince se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnila školní besídka.
Fotogalerie


Mikulášská nadílka

V pátek 5. prosince proběhla na naší škole mikulášská nadílka. Výborně se jí zhostili žáci deváté třídy, později potom paní kuchařky ve školní jídelně.


Fotogalerie


Rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy

Při sobotním slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Sepekově si občané mohli zakoupit výrobky dětí u školního stánku.
Vánoční atmosféru doladilo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ zakončené společným zpěvem s místním chrámovým sborem.
Fotogalerie


Dne 20. listopadu se žáci deváté třídy v rámci přípravy na budoucí povolání zúčastnili exkurze do SOŠ a SOU v Písku.
Navštívili také Státní hřebčinec v Písku, kde je přivítal senátor a ředitel podniku Ing. Karel Kratochvíle (na snímku v uniformě).

Státní hřebčinec v Písku


Tvořivé dílničky

Ve dnech 30. a 31. října proběhly na naší škole projektové dny "Tvořivé dílničky". Výrobky žáků se budou prodávat v tradičním předvánočním stánku.
Foto


Předškoláček, 23.10.2014


Devátá třída 2014/2015

Devátá třída


Milá návštěva

Příjemně strávili žáci 8. a 9. třídy poslední dvě vyučovací hodiny v pátek před druhou poutí. Svou návštěvou je poctila paní Eva Bor, která již 47 let žije v americkém Seattlu. Každý rok zavítá do Milevska při návštěvě svých příbuzných v původní vlasti. Shodou okolností se podařilo pozvat ji na besedu do Sepekova.
Její manžel, významný dětský kardiolog, který byl židovského původu, ztratil celou svou rodinu za druhé světové války, otec paní Evy Bor byl vězněn v komunistických vězeních. Bylo o čem vyprávět. S velkým zájmem žáci poslouchali o tom, jak těžce si musela vydobýt právo na vzdělání, jak se její rodině podařilo v době komunistické totality emigrovat a jak nelehké byly začátky v cizím prostředí. Děti se také dozvěděly mnohé zajímavosti o současném Seattlu a o životě v Americe.
Vzácná návštěva si svou bezprostředností a příjemným vystupováním děti okamžitě získala, a tak není divu, že se všechny děti chtěly s paní Evou Bor na památku vyfotografovat. Foto
Hana Červená


Exkurze do Prahy

Žáci 2. až 9. ročníku absolvovali ve dnech 10. a 11. září exkurzi do Prahy. Navštívili Muzeum Karlova mostu a památky staré Prahy obdivovali i z paluby výletní lodě.
Doprava všech žáků bude hrazena školou z prostředků získaných sběrem druhotných surovin a ze vstupného na školní besídku.
Foto


Zahájení školního roku

Ve školním roce 2014/2015 usedlo do lavic naší školy 109 žáků. Všechny učebny byly během letošních prázdnin vymalovány a dovybaveny novým nábytkem. Doufáme, že se dětem v novém útulném prostředí bude líbit.
Do první třídy přivítali nové školáky žáci deváté třídy...Fotogalerie


Loučení se školou 2013/2014

Fotogalerie z loučení vycházejících žáků na úřadu městyse zde

Fotogalerie ze závěru školního roku zde


Exkurze na Šumavu

Dne 17.6.2014 se žákyně 8. a 9. třídy zúčastnily exkurze "Modrava".
Dívky navštívily elektrárnu Vydra, Čeňkovu pilu, Vchýnicko-tetovský kanál, muzeum Dřevák a Muzeum Šumavy v Sušici.
Eva Nováková

Foto

Beseda o včelařství

V pátek 16. června proběhlo na naší škole velmi zajímavé vyprávění včelaře pana Šimka o jeho životním koníčku.

Beseda o včelařství


Letní učebna ZŠ Sepekov

Dne 10. června byla v areálu základní školy otevřena letní učebna.
Hned první den, za tropického vedra, se náramně osvědčila.

Letní učebna


Soutěž s Era klubem

Sedmá třída se na začátku školního roku zúčastnila soutěže PaySecCup. Soutěžily třídy od 6. do 9. ročníku z celé republiky. Každý měsíc na stránce Era klubu přišlo 22 otázek, na které jsme museli do určité doby odpovědět. Celkem bylo 5 základních soutěžních kol. Probojovali jsme až do Play-off, ve kterém už se bohužel vyřazovalo. Z 220 škol jsme skončili na krásném 9. -16. místě. Sice jsme nevyhráli zájezd, ale dostali jsme maskoty soutěže.
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Era klub


Sběr papíru

TřídaMnožství v kg

 Nejlepší sběrači školy

1. 1404 1. Mol Filip, 2. tř., 1011 kg
2. 2487 2. Kubíčková Sabina, 2. tř., 500kg
3. 474 3. Krtek Milan, 4. tř., 490 kg
4. 2565 4. Peterka Štěpán, 1. tř., 450 kg
5. 1161 5. Bendová Kateřina, 4. tř., 400 kg
6. 351 6. a 7. Kotalíková Adéla, 2. tř., 350 kg;
Kotalíková Anna, 2. tř., 350 kg
7. 1180 8. Beran Jaroslav, 7. tř., 340 kg
8. 608 9. Mašková Barbora, 5. tř., 320 kg
9. 738 10. Volavková Aneta, 3. tř., 300 kg

Žáci druhé a čtvrté třídy si vychutnají sladkou odměnu, osm nejlepších sběračů obdrží hodnotný věcný dárek


Fotky z Lipna

Výlet 1. až 3. třídy: Stezka korunami stromů, Lipno
foto

Výlet 6. a 7. třída, tamtéž
foto


Úspěch v atletice

Ve středu 21. května na Atletickém čtyřboji v Písku obsadil Martin Kálal ze sedmé třídy 2. místo mezi 50 žáky píseckých škol.
Výkony: 60 m za 8,87s; výška 158 cm; kriket 59.58 m a 800 m za 2:38,40 min.


Před kamerou za kamerou

Informace, že naši školu navštíví regionální televize, způsobila poprask. V pondělí 26. května jsme nedočkavě čekali, až přijede. Starší žáky naší školy přivítali dva sympatičtí páni z pořadu Před kamerou za kamerou. Vtipnou scénkou nám ukázali, co může způsobit televizní střih. Mohli jsme si prohlédnout a vyzkoušet televizní kameru. Věděli jsme, že mají pro nás připravenou soutěž. Utkat se proti sobě mělo družstvo dívek a družstvo chlapců. Soutěžící museli zvládnout vymyslet příběh, ve kterém všechna slova začínají na stejné písmeno, mluvit o obyčejném předmětu tři minuty či představit svou školu. Odměnou byla možnost natočit předpověď počasí, která se na jejich televizním kanálu odvysílá.
Všem se představení moc líbilo a doufáme, že nás zase někdy navštíví.
Foto


Den Země

Jak už bývá tradicí, i letos, ve čtvrtek 24. dubna se žáci naší školy jako každý rok vypravili sbírat odpadky v okolí Sepekova. I naši nejmenší se vydali na cestu, aby se už od útlého věku učili, že plastové lahve, papírky od bonbónů a spousta dalšího do přírody nepatří.
Starší žáci se vypravili na delší trasy, přesto nenasbírali o moc víc. Je tedy zřejmé, že se lidé snaží, aby prostředí, ve kterém žijí, bylo co nejčistší.
Uklízeli jsme cestou k Líšnici, Zálší, Milevsku a rybníku Tovaryš.
Letos nám i počasí přálo a tak byla tato činnost mnohem příjemnější.
Doufáme, že naši práci ocení jak lidé, kteří rádi tráví čas v přírodě, tak i ti, kterým záleží na životním prostředí kolem nás.


Úspěšní soutěžící

Po obrovském úspěchu Anežky Plíhalové (7. třída), která v dubnu na krajském kole Zeměpisné olympiády v Českých Budějovicích obsadila čtvrté místo, přivezl žák 4. třídy Michal Hanák z okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek třetí místo. Gratulujeme.

Michal Hanák


Zeměpisná olympiáda

Žákyně 7. třídy Anežka Plíhalová získala 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády kategorie B. Postoupila do krajského kola v Českých Budějovicích, kde vybojovala 4. místo.
Žák 6. třídy Filip Šťastný obsadil v kategorii A 3. místo a postup do krajského kola mu tedy těsně unikl.
Na snímku Anežka a Filip při soutěži v Písku.


Olympiáda v českém jazyce

Bohumíra Rybáková z 9. třídy úspěšně reprezentovala školu na okresním kole Olympiády v českém jazyce. V konkurenci 28 soutěžících se dělila o 6. – 7. příčku.


Zápis do 1. třídy

V pátek 24. ledna bylo zapsáno do 1. třídy Základní školy Sepekov 12 budoucích prvňáčků.


Vánoční besídka

Sepekovská vánoční besídka se již stala milou tradicí. Letos se připraveným vystoupením mohli všichni potěšit v pondělí 16. prosince v podvečerních hodinách v aule školy. Práce dětí a jejich učitelů byla odměněna bohatým potleskem. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude milým příspěvkem na školní výlety.
Velké množství fotek si můžete prohlédnout zde


Pracovní vyučování v SOŠ a SOU Milevsko

Žáci naší školy v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji navštěvují dílny SOŠ a SOU Milevsko.
V prosinci pracovali čtvrťáci na učilišti a osmáci přímo v dílně ZVVZ.
Foto

30. června: tradiční rozloučení se školou
Fotogalerie ze školy, aktualizováno 4. 7.
Fotogalerie ze slavnostního předání vysvědčení žákům deváté třídy
Fotogalerie ze slavnostního předání vysvědčení v první třídě

Loučení se školou 2011


Zástupci ZŠ Sepekov převzali v Českém Krumlově ocenění za vydávání časopisu "Školní VýQět"...více zde


ZŠ Sepekov se zúčastnila soutěže
"Pětiboj Martiny Sáblíkové"

Vše o této celorepublikové akci najdete zde

Výsledky:

1. a 2. třída...zde
3. - 5. třída...zde
6. - 9. třída...zde


12. květen 2011- návštěva 1. a 3. třídy na Dni otevřených dveří u profesionálních hasičů v Milevsku a u záchranné služby. Foto


11. květen- žáci první třídy předali starostovi městyse obecní znak,
který v rámci Dne Země vytvořili převážně z víček od PET lahví.


Znak městyse Sepekov


V úterý 12. dubna proběhl ve škole další Předškoláček, tentokrát na téma Velikonoční dílničky. Foto


Sepekovští žáci uspěli

Dne 5. května se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Sepekovskou školu reprezentovala vítězka okresního kola Alena Čunátová z 9. ročníku. Zabojovala i v tomto kole, odvezla si velmi pěkné 8. až 11. místo.

31. března hoši obsadili 3. místo na krajském kole v halové kopané ...více

Jirka Doubek, Láďa Dittrich a Lukáš Koutník získali 23. března druhé místo v silovém trojboji v Milevsku, zvítězili siláci z Bernartic.

sepekovští siláci

Mimořádným úspěchem pro sepekovskou základní školu skončilo 21. března 2011 okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Postaraly se o něj žákyně 9. třídy. Alena Čunátová v Písku zvítězila a postupuje do krajského kola v Českých Budějovicích, Tereza Hejlová skončila na velmi pěkném 4. místě. V silné konkurenci 34 účastníků obě dívky dokázaly, že mateřštinu zvládají výborně a svými výsledky potěšily nejen pedagogy, ale i své spolužáky.

Navázaly tak na úspěch Leoše Glasera z 8. třídy v Dějepisné olympiádě (11. místo), Diany Benediktové a Ondřeje Bolka ze 7. třídy, kteří se v Zeměpisné olympiádě umístili na 10. a 11. místě.

Dne 23. března 2011 se děvčata zúčastnila turnaje ve vybíjené v Milevsku a obsadila 4. místo.