Základní škola a Mateřská škola
Sepekov

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Jídelníček

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení pdf


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 200 Kč/pololetí.


 


Primární prevence

 


Měsíční plán

  ŘÍJEN
DATUM  
1.  
2.  
3.  
4.  
5. Projektový den v ŠD, MŠ - Polytechnická výchova
Mobilní planetárium - 1. a 2. stupeň
6. Pokusy s dusíkem - 1. a 2. stupeň
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13. DDM Písek - Polytechnická výchova - 7. třída
Burza škol Tábor - 9. třída
14. Žákovské volby - 8. a 9. rřída
15.  
16.  
17.  
18.  
19. Plavecký výcvik - 3., 4. a 5. třída
20. Návštěva Strahovského kláštera, výstup na Petřín - 2. stupeň
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26. Plavecký výcvik - 3., 4. a 5. třída
27. Podzimní prázdniny
28. Státní svátek
29. Podzimní prázdniny
30.  
31.