Základní škola a Mateřská škola
Sepekov

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Jídelníček

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení pdf


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 200 Kč/pololetí.


 


Primární prevence

 


Ke stažení

Žádost o uvolnění žáka z vyučování...zde
Žádost o uvolnění z výuky- rekreace, soustředění...zde
Žádost o uvolnění z předmětu...zde
Žádost o přestup do jiné školy...zde


Dokumenty k zápisu do první třídy:

Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Dotazník pro zákonné zástupce
Žádost o odklad povinné školní docházky
Desatero pro rodiče
Podmínky pro přijetí


Dokumenty k zápisu do mateřské školy:

Zápisní list pro školní rok
Dotazník pro rodiče předškolního dítěte
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Kriteria pro zápis
Evidenční list, vyjádření lékaře


Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte