Základní škola a Mateřská škola
Sepekov

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Jídelníček

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení pdf


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 200 Kč/pololetí.


Foto první třída 2020/21

 


Zájmové útvary:

V letošním školním roce zatím kroužky nefungují.

 

Další kroužky se otevírají podle zájmu dětí a možností školy.

Kromě získávání znalostí a dovedností při vlastní školní výuce mohou žáci pracovat v řadě kroužků a zájmových útvarů.
Žáci základní a mateřské školy pořádají školní akademie, účastní se s kulturními pořady například při vítání dětí a různých dalších společenských akcích, jak obecních tak i pořádaných spolky v obci.