Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 

Návod pro první přihlášení pdfZápis do 1. třídy

pátek 5. 4. 2019 od 15 do 18,
sob 6. 4. 2019 od 9 do 11 hod.
 


Den otevřených dveří

Pondělí 17.12.2018
od 7:45 do 11:25 hodin


Třídní schůzky

13.11.2018 od 16 hodin

16.4.2019 od 16 hodin


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 400 Kč/pololetí.

Zájmové útvary:

Pohybové hry I. st.

 Dědová Miroslava

Pěvecký sbor

 Smrčinová Helena

Dovedné ruce I.st.

 Tollingerová Ludmila

Dovedné ruce II.st.

 Tollingerová Ludmila

Míčové hry, Florbal

 Himl Josef

Flétna I. a II. st.

 Novotná Jana

Anglická konverzace II.st.

 Kašparová Iveta

Německá konverzace II.

 Kašparová Iveta

Anglický jazyk 2.tř.

 Kluiberová Eva

 

Další kroužky se otevírají podle zájmu dětí a možností školy.

Kromě získávání znalostí a dovedností při vlastní školní výuce mohou žáci pracovat v řadě kroužků a zájmových útvarů.
Žáci základní a mateřské školy pořádají školní akademie, účastní se s kulturními pořady například při vítání dětí a různých dalších společenských akcích, jak obecních tak i pořádaných spolky v obci.