Základní škola a Mateřská škola
Sepekov

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Jídelníček

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení pdf


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 200 Kč/pololetí.


 


Primární prevence

 


Zájmové útvary:

V letošním školním roce bylo otevřeno 5 kroužků, vycházeli jsme ze zájmu dětí a možností školy.

Na obou stupních školy běží florbalový kroužek pod vedením zkušeného trenéra Došwichu Lukáše Dolejše.

Dovedné ruce pro žáky 2. a 3. třídy vede paní učitelka Ludmila Tollingerová.
Děti z 1. a 2. třídy mají možnost se v rámci kroužku s paní Marcelou Árendášovou věnovat anglickému jazyku.
Nechybí ani již tradiční sborový zpěv pod vedením Heleny Smrčinové.
Naši nabídku uzavírá kroužek, v němž se děvčata věnují spolu s Petrou Máchovou vaření.