Základní škola a Mateřská škola
Sepekov

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Jídelníček

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení pdf


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 200 Kč/pololetí.


 


Primární prevence

 


Školní jídelna


Ceny stravování

Školní jídelna nabízí obědy pro veřejnost. Odběr obědů je možný v pracovní dny v době od 10,30 do 11 hodin.
Cena oběda je 72 Kč.

Ceny obědů a svačin v základní škole:

1. kategorie 7 - 10 let 25 Kč
2. kategorie 11 - 14 let 27 Kč
15 let a více 29 Kč

Cena dopolední svačiny pro žáky základní školy je 14 korun.

Ceny obědů při onemocnění žáka:

První den nemoci je cena oběda bez příplatku, další dny se k ceně oběda připočítává 19 Kč.

Ceny stravování v mateřské škole:

přesnídávka + nápoj  9 Kč
oběd  18 Kč
svačinka + nápoj 9 Kč
MŠ celodenní strava 36 Kč

Při onemocnění dítěte první den bez příplatků, další dny nemoci je cena stravy + 19 Kč.

Obědy můžete přihlašovat a odhlašovat osobně, telefonicky na čísle
380 426 471 nebo e-mailem na adrese skolni.jidelna@zssepekov.cz

Tamara Řežábková, vedoucí školní jídelny