Základní škola a Mateřská škola
Sepekov

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Jídelníček

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení pdf


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 200 Kč/pololetí.


 


Primární prevence

 


Školská rada

Od 1. ledna 2006 musí při všech základních školách působit školské rady. Ty mají právo kontrolovat činnost a hospodaření školy, navrhovat opatření ke zlepšení práce a k zaměření např. výukových plánů apod. Jednu třetinu rady musí tvořit zástupci obce, druhou rodičovská veřejnost a třetí pracovníci školy (členem rady nesmí být ředitel školy).

Rada pracuje v tomto složení:

zástupci zřizovatele -
Ing. Pavlína Bambuškarová
Petr Šimeček
Mgr. Štěpánka Kadlecová

za rodičovskou veřejnost -
Tomáš Kara-Ivanský
Petra Peterková
Lenka Hanáková

za pracovníky školy -
Mgr. Jaroslava Máchová
Mgr. Petra Máchová
Mgr. Iveta Kašparová