Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 

Návod pro první přihlášení pdfZápis do 1. třídy

pátek 5. 4. 2019 od 15 do 18,
sob 6. 4. 2019 od 9 do 11 hod.
 


Den otevřených dveří

Pondělí 17.12.2018
od 7:45 do 11:25 hodin


Třídní schůzky

13.11.2018 od 16 hodin

16.4.2019 od 16 hodin


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 400 Kč/pololetí.

Školská rada

Od 1. ledna 2006 musí při všech základních školách působit školské rady. Ty mají právo kontrolovat činnost a hospodaření školy, navrhovat opatření ke zlepšení práce a k zaměření např. výukových plánů apod. Jednu třetinu rady musí tvořit zástupci obce, druhou rodičovská veřejnost a třetí pracovníci školy (členem rady nesmí být ředitel školy).

Rada pracuje v tomto složení:

zástupci zřizovatele -
Martin Pokorný-předseda rady
Cihlář Miloslav
Urban Petr

za rodičovskou veřejnost -
Kotalíková Romana
Šťastná Ivana
Hanáková Lenka

za pracovníky školy -
Mgr. Smrčinová Helena
Mgr. Soldátová Jana
Mgr. Kluiber Miloš