Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 


Kontakty

Telefon: 380 426 469

Mobil: 607 050 417

e-mail: ms.sepekov@seznam.cz


Učitelky mateřské školy

Mgr. Věra Máchová

Jaroslava Kolčabová

Miluše Stejskalová


Provoz mateřské školy

Provoz školky je od 6:15 do 16 hodin.


Poplatky

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.


Zápis dětí do MŠ

Čtvrtek 9.5.2019 14 až 16 hod.


Zápis do 1. třídy

pátek 5. 4. 2019 od 15 do 18,
sobota 6. 4. 2019, 9 až 11 hod.


Počty žáků

Pro školní rok 2017/2018 je zapsáno do mateřské školy 46 dětí ve věku dva až šest let, děti jsou rozděleny do dvou tříd.


Mateřská škola Sepekov

Vzdělávací program Mateřské školy Sepekov nazvaný „Svět kolem nás“ je založen na přímých zážitcích dětí, vychází z jejich samostatné činnosti a individuální volby.
Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti.

Během roku připravujeme pro děti například rej masek, mikulášskou a vánoční nadílku.
Děti se zúčastňují slavnostního vítání občánků do života, připravujeme vystoupení pro obyvatele DPS Sepekov.
Navštěvujeme knihovnu, kde se děti zúčastňují výtvarných soutěží. Zveme do školky divadelní soubory s pohádkami.
Zúčastňujeme se „Sportovních her pro mateřské školy“ v Milevsku. Koncem roku se vydáváme za zvířátky do ZOO v Hluboké nad Vltavou. Budoucí školáci vystavují tablo a jsou slavnostně pasováni na „školáky“ v obřadní síni Městyse Sepekov.
Děti mají možnost účastnit se plaveckého kurzu v táborském bazénu.
Navázali jsme spolupráci s Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Zkušení lektoři přijíždí s výukovým programem pro mateřské školy za dětmi a formou her je seznamují s přírodou.

Mgr. Věra Máchová