Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 


Kontakty

Telefon: 380 426 469

Mobil: 607 050 417

e-mail: machovav@zssepekov.cz
 


Učitelky mateřské školy

Mgr. Věra Máchová
e-mail: machovav@zssepekov.cz

Romana Kotalíková

Miluše Stejskalová

Mgr. Hana Buchnarová

e-mail: ucitelky.ms@zssepekov.cz


Provoz mateřské školy

Provoz školky je od 6:15 do 16:15 hodin.


Poplatky

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.


Počty žáků

Pro školní rok 2020/2021 je zapsáno 50 dětí ve věku od 2 do 6 let, děti jsou rozděleny do dvou tříd dle věku:
„Broučci" - učitelky Miluše Stejskalová, Mgr. Hana Buchnarová
„Berušky" - učitelky Romana Kotalíková, Mgr. Věra Máchová


Mateřská škola Sepekov

Vzdělávací program Mateřské školy Sepekov nazvaný „Svět kolem nás“ je založen na přímých zážitcích dětí, vychází z jejich samostatné činnosti a individuální volby.
Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti.

Během roku připravujeme pro děti například rej masek, mikulášskou a vánoční nadílku.
Děti se zúčastňují slavnostního vítání občánků do života, připravujeme vystoupení pro obyvatele DPS Sepekov.
Navštěvujeme knihovnu, kde se děti zúčastňují výtvarných soutěží. Zveme do školky divadelní soubory s pohádkami.
Zúčastňujeme se „Sportovních her pro mateřské školy“ v Milevsku. Koncem roku se vydáváme za zvířátky do ZOO v Hluboké nad Vltavou. Budoucí školáci vystavují tablo a jsou slavnostně pasováni na „školáky“ v obřadní síni Městyse Sepekov.
Děti mají možnost účastnit se plaveckého kurzu v táborském bazénu.
Navázali jsme spolupráci s Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Zkušení lektoři přijíždí s výukovým programem pro mateřské školy za dětmi a formou her je seznamují s přírodou.

Mgr. Věra Máchová