Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 

Návod pro první přihlášení pdfZápis do 1. třídy

pátek 5. 4. 2019 od 15 do 18,
sob 6. 4. 2019 od 9 do 11 hod.
 


Den otevřených dveří

Pondělí 17.12.2018
od 7:45 do 11:25 hodin


Třídní schůzky

13.11.2018 od 16 hodin

16.4.2019 od 16 hodin


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 400 Kč/pololetí.

Zaměstnanci

U č i t e l é
Mgr. Nováková Jitkaředitelka školy, matematika; zs.sepekov.novakovaj@centrum.cz
Mgr. Tollingerová Ludmilazástupkyně ředitele, I. stupeň;
zs.sepekov.tollingerova@centrum.cz
Mgr. Červená Hanavých. poradkyně, dějepis, angl. jazyk, český jazyk;
zs.sepekov.cervena@centrum.cz
Mgr. Novotná Jana
Mgr. Dědová Miroslava

Mgr. Kluiberová Eva
I. stupeň; zs.sepekov.novotnaj@centrum.cz
I. stupeň, německý jazyk; zs.sepekov.dedova@centrum.cz
I. stupeň; zs.sepekov.kluiberova@centrum.cz
Mgr. Máchová Jaroslavamatematika; zs.sepekov.machova@centrum.cz
Mgr. Himl Josef chemie, přírodopis;
zs.sepekov.himl@centrum.cz
Mgr. Himlová Alenatělesná výchova; zs.sepekov.himlovaa@centrum.cz
Mgr. Smrčinová Helenačeský jazyk, hudební výchova;
zs.sepekov.smrcinova@centrum.cz
Mgr. Kašparová Ivetaanglický jazyk, hudební výchova, německý jazyk; zs.sepekov.kasparova@centrum.cz
Mgr. Kluiber Milošfyzika, zeměpis, technika;
zs.sepekov.kluiber@centrum.cz
Mgr. Jana Soldátová
Marie Pavlíková
vychovatelky školní družiny
Iva Kučinková
Brigita Kabóková
Simona Vlková
asistentky
Mgr. Máchová Věravedoucí  učitelka mateřské školy;
ms.sepekov@seznam.cz
Kolčabová Jaroslava
Stejskalová Miluše
učitelky mateřské školy
Řežábková Tamaravedoucí školní jídelny; sj.sepekov@centrum.cz