Základní škola a Mateřská škola
Sepekov

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Jídelníček

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení pdf


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 200 Kč/pololetí.


 


Primární prevence

 


Zaměstnanci

U č i t e l é
Mgr. Kůsová Slámová Janaředitelka školy, chemie přírodopis jana.kusova@zssepekov.cz
Mgr. Tollingerová Ludmilazástupkyně ředitele, I. stupeň;
tollingerova@zssepekov.cz
Mgr. Červená Hanadějepis, angl. jazyk, český jazyk;
cervena@zssepekov.cz
Mgr. Novotná Jana
Mgr. Kadlecová Pavlína
Mgr. Kluiberová Eva
I. stupeň; novotna@zssepekov.cz
I. stupeň, kadlecova@zssepekov.cz
I. stupeň; kluiberova@zssepekov.cz
Mgr. Máchová Jaroslavamatematika, německý jazyk jaroslava.machova@zssepekov.cz
Mgr. Doležel Lubomírtělesná výchova; společenské vědy
dolezel@zssepekov.cz
Mgr. Smrčinová Helenačeský jazyk, hudební výchova;
smrcinova@zssepekov.cz
Mgr. Kašparová Ivetaanglický jazyk, hudební výchova, německý jazyk; kasparova@zssepekov.cz
Mgr. Máchová Petra přírodopis, matematika, výchovy
petra.machova@zssepekov.cz
Mgr. Bendová Zdena výtvarná výchova
Mgr. Kluiber Milošfyzika, zeměpis, informatika;
kluiber@zssepekov.cz
Mgr. Soldátová Jana
Bc. Kabóková Brigita
vychovatelky školní družiny
soldatova@zssepekov.cz
kabokova@zssepekov.cz
Kara-Ivanská Zuzana asistentka, sekretářka
kara-ivanska@zssepekov.cz
Anna  Pešičková
Vlková Simona
asistentka; pesickova@zssepekov.cz
asistentka; vlkova@zssepekov.cz
Mgr. Máchová Věravedoucí  učitelka mateřské školy;
machovav@zssepekov.cz
Stejskalová Miluše
Kotalíková Romana
Petra Rygálová
učitelky mateřské školy
ucitelky.ms@zssepekov.cz
Řežábková Tamaravedoucí školní jídelny; skolni.jidelna@zssepekov.cz
;