Základní škola a Mateřská škola Sepekov

 

Návod pro první přihlášení pdfČasopis Školní výqět

2. číslo 2016/17

1. číslo 2016/17


Den otevřených dveří

 


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 150 Kč měsíčně.

Kroužek: 100 Kč za pololetí.

AKTUÁLNĚ


Zápis do první třídy

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 se dostavilo 19 dětí.
Fotogalerie (mk)


Nebezpečí v kyberprostoru

Přednáška je realizována ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu.
Přednáška se zaměřuje především na nebezpečí v kyberprostoru – kyberšikanu, grooming, sexting, sociální sítě. Přednáška je zaměřena na popis jednotlivých typů rizik na internetu, konkrétní kazuistiku, způsoby ochrany. Dále je možno realizovat přednášky se zaměřením na jednotlivé problémy: Facebook a sociální sítě, Mobilní telefony, Kyberšikanu, Sexting atd.
Termín: 24.4.2017 od 17 hodin v budově ZŠ Sepekov.
Jitka NovákováKroužek háčkování

V letošním školním roce na naší škole funguje kroužek háčkování. Šikovná děvčata už se mohou pochlubit prvními výrobky.
Fotky
Miloš Kluiber


Jihočeský zvonek

Další úspěšnou zpěvačkou na naší škole se stala Barunka Cézová ze 4. třídy. V okresním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek získala stříbrné pásmo. Ani další dva zpěváci – Sofie Vaněčková z 5. třídy a Michal Hanák ze 7. třídy nezůstali bez ocenění. Za své výkony si přivezli čestná uznání.
H. Smrčinová


Předškoláček

Poslední Předškoláček před zápisem do první třídy proběhl ve čtvrtek 6. dubna.
Fotogalerie (mk)


Návštěva chovatelské stanice Katty champion Sepekov

Děti ze 3. třídy přivítaly jaro návštěvou chovatelské stanice v Sepekově. V prvouce se učí o domácích zvířatech, ale v chovatelské stanici se mohly seznámit s chovem psů na vlastní oči. Potěšily se s dvanácti štěňátky bernského salašnického psa. Majitelka, p. Krtková, dětem pověděla o těchto mazlíčcích, nechala děti, aby si štěňátka pochovaly a nakrmily. Dětem se návštěva moc líbila.
Text a foto Ludmila Tollingerová
Foto


Prácheňské muzeum

Žáci 5. a 6. třídy se ve středu 15. 3. 2017 vydali na exkurzi do Prácheňského muzea v Písku. Průvodce svým poutavým výkladem přiblížil historii regionu i samotného města Písek. Velice zajímavá byla pro žáky expozice živých ryb. Následně zhlédli ojedinělou výstavu minerálů, které byly do muzea dovezeny z Čertova břemene. Též měli možnost se podívat na nejstarší dochovaný most v České republice. Na závěr exkurze si všichni s nadšením zakoupili suvenýry jako památku na návštěvu píseckého muzea.
Miroslava Dědová
Foto (jh)


Exkurze do kláštera

Nejvýznamnější historickou památku našeho regionu, milevský klášter, navštívili žáci 7. -9. třídy naší školy ve středu 15. března. S průvodci prošli všemi klášterními objekty a dozvěděli se mnoho zajímavostí o jejich historii. Po prohlídce kláštera se vypravili ještě do muzea, kde jsou nyní mimořádně ke spatření exotičtí motýli a brouci. Domů se všichni vrátili trochu promrzlí, v klášteře byla opravdu zima, ale plni nových zážitků.
Hana Červená, foto mk
Fotky z akce

Exkurze Milevsko

Ve středu 15. 3. 2017 navštívili žáci prvního stupně Muzeum maškar, Milevské muzeum a knihovnu. Zde se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili programu věnovanému pověsti O Horymírovi a žáci 1. a 2. třídy si poslechli pohádku O špačkovi knihomolovi. Dětem se exkurze moc líbila.
Eva Nováková, foto lt
Fotky z akce


Přehlídka dětských recitátorů

Dvě čestná uznání přivezli žáci naší školy v úterý 7. března z okresního kola recitační soutěže. Za svůj přednes textů je získali Barbora Cézová (4.tř.) a Erik Cimfe (7. tř.). Soutěže se zúčastnily ještě Tereza Vejdovcová (4. tř.) a Kateřina Bendová (7. tř.). Všem čtyřem recitátorům patří pochvala, protože svých úkolů se zhostili se ctí. Výše zmíněná čestná uznání jsou jen příjemnou třešničkou na pomyslném dortu.
Hana Červená


Gratulejeme

Oldřišce Plíhalové ze 6. třídy se podařilo poslední únorový den vybojovat skvělé třetí místo v okresním kole Zeměpisné olympiády. Foto.
Úspěšným řešitelem okresního kola byl i Filip Šťastný z deváté třídy, který obsadil šesté místo a Adéla Benediktová ze třídy sedmé skončila ve své kategorii sedmá. Foto
Miloš Kluiber


Veselé zoubky

Preventivní program „Veselé zoubky", který připravila DM drogerie MARKT proběhl jako projektový den 1. března v první třídě.
Foto
Připravila Jana Novotná


Sběr papíru

Další sběr papíru se koná v pátek 17. února od 7 do 7:30 hodin.


Beseda o lesnictví

Nahlédnout do tajů lesního hospodářství a práce v lese mohli naši žáci ve čtvrtek 9. února. Školu navštívil bývalý žák Petr Bambuškar, který v současnosti navštěvuje Mendelovu Universitu v Brně. Se svou kolegyní Terezou Slivkovou dětem poutavě a názorně přiblížili vše, co se týká lesa.
Foto (mk)


Učitelé si připomněli zásady první pomoci

Celoživotní vzdělávání patří k povinnostem všech učitelů. V naší škole tuto povinnost rozhodně nepodceňujeme. Kromě účasti na odborných seminářích zaměřených na jednotlivé vyučovací předměty absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci i několik dalších vzdělávacích akcí. V loňském školním roce si rozšířili znalosti v oblasti práv a povinností žáků, rodičů i pedagogických pracovníků. V dalším semináři se seznámili se s problematikou dětí s ADHD syndromem. Letošní pololetní prázdniny využili k připomenutí zásad první pomoci. Zhlédli instruktážní videa komentovaná odborníkem. Ten se zaměřil na možné úrazy a zdravotní potíže dětí ve škole i mimo ni.
Doufám, že tyto informace nebudeme nikdy v praxi potřebovat, ale přesto je lepší znát a nepotřebovat než obráceně.
Jitka Novákova
Foto(mk)


Slavnostní ukončení prvního pololetí v sepekovské škole

Sepekovská škola má velkou aulu, která umožňuje společná setkání všech žáků a učitelů při významných dnech školního roku. Tím je bezpochyby i ukončení prvního pololetí. Proto se 31.ledna sešli v aule školy všichni žáci, aby před zraky celé školy mohli být oceněni ti nejúspěšnější z nich. Každý třídní učitel měl možnost udělit pochvalný list dvěma vybraným žákům své třídy, kteří si svým vystupováním, přístupem ke školním povinnostem nebo přátelským chováním ke spolužákům pochvalu zasloužili. Zazněla i jména žáků s nejlepším prospěchem. O slavnostní průběh těchto ocenění se postaraly jednotlivé třídy krátkým vystoupením. Zazněly básničky i písničky, sólová vystoupení se střídala se sborovou recitací a zpěvem. Tato vystoupení probíhají pravidelně, a tak jsou děti již od první třídy zvyklé veřejně vystupovat a není na nich vidět tréma. Každý chce předvést jen to nejlepší a s pomocí učitelů se jim to opravdu daří. Jako ředitelka školy bych chtěla poděkovat žákům i učitelům za hezký zážitek, který sobě i ostatním připravili. Těším se na další setkání školy, které proběhne na jaře jako oslava Dne matek. Fotky(mk).
Jitka Nováková


Hokejový turnaj

Ve čtvrtek 26. ledna žáci absolvovali školní turnaj v hokeji. Po tvrdé bitvě zvítězil tým JIRKA, ve složení Jiří Matěja, Míra Novák, Martin Turek a Martin Pokorný.
Nejlepším střelcem se stal Jiří Matěja se sedmnácti brankami.
Foto


Návštěva divadla

Nevšední zážitek měli žáci 2. stupně naší školy ve středu 18. ledna. Svátečně oblečeni i naladěni se totiž vypravili do pražského Divadla na Vinohradech na přestavení Loupežník z pera jednoho z našich nejvýznamnějších autorů, Karla Čapka. Na to, co je v divadle čeká, byli již ze školy dobře připraveni. Návštěvě divadla ve škole předcházela beseda o divadelní hře, o životě a díle Karla Čapka i o historii Vinohradského divadla.
Když se děti pohodlně usadily v divadelních lóžích, rozehrál se před nimi poetický příběh nedočkavého mládí, které naráží na nepochopení u starší generace. Divadelní představení pro ně bylo opravdu mimořádným zážitkem. Všichni poznávali herce známé z televizní obrazovky a o přestávce si mohli prohlédnout interiér naší přední scény. O tom, že se divadlo opravdu líbilo, svědčí následující otázka, kterou na cestě domů děti pokládaly své učitelce češtiny, která pro ně vše zařídila: „Paní učitelko, na co pojedeme příští rok?“
Hana Červená
Foto (hs)


Gratulujeme!

Filipu Šťastnému z naší školy se v pondělí 16. ledna opět podařilo uspět v okresním kole Dějepisné olympiády, čímž navázal na svůj úspěch v loňském školním roce, když v téže soutěži obsadil místo třetí. V silné konkurenci základních škol a víceletých gymnázií okresu se letos umístil na vynikajícím druhém místě. Pouhé tři body jej dělily od příčky nejvyšší. Svým úspěchem udělal radost nejen sám sobě, ale i své učitelce dějepisu a samozřejmě celé škole. Po skončení základní školy chce Filip studovat na zemědělské škole, kde dějepis jistě nebude hlavním předmětem, ale věříme, že historie se stane jeho krásným celoživotním koníčkem.
Hana Červená


Lyžařský výcvik

Ve dnech 9.1 až 12.1. proběhl povinný lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. Doplnili je spolužáci z dalších tříd 2. stupně. Společně se ZŠ Chyšky jezdili účastníci výcviku na nedaleký Moninec. Sněhu bylo hodně, lyžařů málo, počasí nám přálo a tak si všichni výcvik užívali.
Fotogalerie (jh)Vánoční setkání školy

Poslední předvánoční den se ve škole již neučilo. První dvě hodiny se všichni sešli v aule školy na vánočním setkání. V úvodu Ing. Šárka Nováková předala dárek od patrona naší školy ZVVZ Milevsko. Následovalo pásmo vánočních písní a recitace v provedení školního pěveckého sboru a recitačního kroužku, po něm vystoupení jednotlivých tříd. Ani učitelé nezůstali pozadu. Kromě hudebního doprovodu k vystoupení dětí na samý závěr letošního milého vánočního setkání v jejich podání zazněly krátké vánoční fejetony z pera známých autorů.
Pozvání školy využili i někteří rodiče a prarodiče, podívat se přišli i zástupci obecního úřadu.
Zbytek dne pak žáci věnovali rozdávání dárků a vánočním aktivitám v rámci jednotlivých tříd.
Foto (mk)


Prvňáčci si ozdobili svůj vánoční stromek

V některých třídách v posledním týdnu před Vánocemi žáci ozdobili vánoční stromek. Udělali to i naši prvňáčkové. Ti si však ozdobili ten „svůj“ stromeček, který před měsícem zasadili. Moc za tu dobu nevyrostl, a tak mnoho ozdob nepotřebovali.
Foto (jn)


Škola naruby

Jaké je to být učitelem si mohli vyzkoušet žáci 9. třídy. V tradičním Dnu naruby to byli oni, kdo dnes první dvě vyučovací hodiny předstoupil před žáky v jednotlivých třídách. Předměty si mohli vybrat, učili český jazyk, dějepis, tělocvik a ti odvážní se pustili i do matematiky. Na svá vystoupení se důkladně připravili a tak je vyučující v roli diváků za jejich výkony pochválili. Třeba si někteří z nich právě dnes zvolili své budoucí povolání...
Foto (mk)


Exkurze do JE Temelín

V úterý 13. prosince se po druhé vyučovací hodině žáci 7. až 9. třídy vydali směr Temelín. V Informačním středisku JETE se dozvěděli vše o výrobě elektrické energie z tohoto zdroje.


Kurz pro seniory s vnoučaty

Informace o KURZU PRO SENIORY S VNOUČATY pro jazyk ANGLICKÝ i NĚMECKÝ najdete v přiloženém dokumentu zde.


Mikuláš

V pondělí 5. prosince navštívil naší školu Mikuláš a přivedl si s sebou i čerty.
Foto (mk)


Den otevřených dveří

V pátek 2. 12. se škola otevřela pro rodiče žáků i pro zájemce z řad veřejnosti. Během dopoledne se mohli zúčastnit výuky a vidět tak žáky i učitele při běžné denní práci. V podvečer byla celá budova přístupná a tak se mohl každý podívat do jednotlivých učeben, dílny, zázemí u tělocvičny i školní družiny. Všichni učitelé se chlubili „svými" třídami, zapojilo se i několik ochotných žáků. Děkuji všem, kteří se do naší školy přišli podívat i učitelům a žákům, kteří se ochotně návštěvníkům věnovali.
Jitka Nováková
Ing. Tomáš Himl s dcerou

S dcerou zasedl do „své" lavice i Ing. Tomáš Himl
Fotogalerie (mk)


Vánoční dílničky, vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu

Čtvrteční den v sepekovské škole proběhl ve znamení Vánoc. Ze tříd se ozývalo švitoření žáků, kteří s obrovským nadšením vyráběli dárečky do vánočního stánku. Škola voněla po vánočkách a perníčcích, v dalším koutku se zpívalo a recitovalo. Všichni už se těší na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, čas adventní přichází.
Fotogalerie ze školy (mk)
Fotogalerie z vánočního trhu a rozsvícení vánočního stromu v Sepekově (mk)
Fotogalerie z rozsvícení vánočního stromu v Božeticích (mk)


Olympiáda z informatiky

V pondělí 14. 11. se žáci 9. třídy zúčastnili celorepublikové olympiády Informatiky 2016.
Ze 3 418 účastníků se tři žáci umístili v první čtvrtině. Jiří Matěja na 125. místě, Julie Burkušová na 483. a Jiří Mareda na 786 místě.
Všem třem gratulujeme.
Jitka Nováková


Jazykový kurz

ZŠ a MŠ Sepekov nabízí možnost rodinám zapojit prarodiče do jazykového vzdělávání dětí předškolního a raného školního věku v bezplatném desetihodinovém kurzu anglického nebo německého jazyka.
Pod vedením učitelů se formou hry seznámí se základními konverzačními tématy.
Kurzy začnou v lednu na základě dohody případných zájemců.
Jitka Nováková

Info (Pdf)


Den otevřených dveří

V pátek 2. prosince proběhne na naší škole den otevřených dveří.
7:45 až 11:25 možnost navštívit školu v době výuky
17:00 až 19:00 prohlídka školy


Předškoláček

Ve čtvrtek 3. listopadu uspořádala škola první letošní akci pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče pod názvem Předškoláček. Má je seznámit s prostředím školy, postupně je připravit na zápis a nástup do první třídy.
Vše probíhalo formou her a zábavných aktivit, ve kterých dětem pomáhali žáci školy i učitelé. Další taková setkání budou následovat ještě v průběhu školního roku.
Možnost navštívit školu využilo kolem sedmnácti zájemců.
Fotogalerie (mk)


Sázení stromu

Žáci 1. třídy si zasadili svůj strom, o který se budou po celou dobu školní docházky starat. Společně budeme sledovat růst dětí a stromu.
Až děti dorostou do 9. třídy, věnují stromek o Vánocích škole.
Doufáme, že jsme založili hezkou, novou tradici.
Jana Novotná
Fotogalerie (mk)


Halloween ve 3. třídě

Děti ze 3. třídy se při hodině anglického jazyka seznámily s Halloweenem.
Povídali jsme si o zvyklostech tohoto amerického svátku a pak si společnými silami vyřezali dýni.

Foto (lt)

Předškoláček


Přednáška o zodpovědném chování

Ve čtvrtek 20.10.2016 zajistila škola pro žáky druhého stupně přednášky o zodpovědném chování. Lektorem byl Mgr. Vladimír Vácha z ACET ČR, spolku zabývajícího se prevencí proti AIDS. Žáky 6. a 7. třídy seznámil se zásadami bezpečného chování při elektronické komunikaci a používání internetu v přednášce nazvané Rizika v kyberprostoru. Pro 8. a 9. třídu připravil přednášku Sex, AIDS, vztahy, ve které popisoval způsoby nákazy virem HIV a varoval před nezodpovědným sexuálním chováním.

Foto (mk)

Žáci ZŠ Sepekov volili do krajského zastupitelstva

Úřad Městyse Sepekov zprostředkoval žákům 8. a 9. třídy zajímavý zážitek. V týdnu mezi první a druhou volbou do senátu navštívili volební místnost a vyzkoušeli si, jak se volí. Použili k tomu nevyužité lístky z hlasování do zastupitelstva kraje, aby vše probíhalo jako u opravdových voleb. Až za pár let půjdou poprvé volit, budou už vědět, co mají dělat. Taková zkušenost se jim jistě bude hodit. Následovala druhá část spolupráce mezi školou a úřadem městyse. Vhozené volební lístky žáci 9. třídy použili v hodinách matematiky pro výuku statistiky. Výsledky zpracovali, určili procentuální zastoupení volených stran a vše graficky znázornili.
A tak se jeden zajímavý nápad využil hned ve dvou předmětech–občanské výchově a matematice.
Věřím, že takové oživení výuky je pro žáky zábavné a zároveň poučné.
Jitka Nováková

Foto (Archiv Městyse Sepekov)

Beseda s MVDr. Lucií Lehkou

Žáci 3. až 9. třídy se postupně v pátek 14. října zúčastnili přednášky MVDr. Lucie Lehké o chovu domácích mazlíčků.

Foto  (mk)

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2016/2017

Zde naleznete všechny důležité informace...INFO


Návštěva kravína ZOD Sepekov

Ve čtvrtek 6. října se vypravili žáci 8. a 9. třídy na prohlídku kravína Zemědělského družstva v Sepekově.
Fotogalerie (mk)


Dopravní hřiště

Ve středu 7. září žáci 4. třídy absolvovali kurz bezpečnosti silničního provozu na dopravním hřišti v Táboře.
Fotogalerie (foto Eva Kluiberová)


Návštěva muzea v Božeticích

Začátkem nového školního roku se žáci 7.-9. třídy vypravili do Muzea mlynářství, pekařství a zemědělství do Božetic. Je otevřeno teprve krátce, ale za tu dobu si našlo své návštěvníky nejen z řad pamětníků, sběratelských nadšenců či rodáků, ale zavítala sem již i televize s pořadem Toulavá kamera. A muzeum je zajímavým místem i pro mladou generaci. Důvodů, proč jej navštívit, je hned několik. Zájemcům je zde připomenuto, jak se z obilí stával voňavý pecen chleba, jak těžkou fyzickou práci museli naši předkové zastávat, s jakou péčí se starali o svůj majetek a živobytí. V příjemném prostředí a při zajímavém výkladu dvou ochotných průvodců se žáci seznámili s těžkým životem venkovských obyvatel v dobách minulých. Byli překvapeni i tím, že některé stroje či domácí pomocníky sami znají z půd svých babičerk či dědečků. Při zpáteční cestě si měli o čem vyprávět.
Helena Smrčinová


Zahájení školního roku 2016/2017

Letošní slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září v aule sepekovské školy za přítomnosti starostky městyse Ing. Pavlíny Bambuškarové, která popřála všem přítomným úspěšné vkročení do nového školního roku. Vzácnými hosty byli zástupci ZVVZ Milevsko Ing. Martin Toman, personální ředitel a Mgr. Šárka Nováková, specialistka útvaru Personalistika, kteří předali prvňáčkům dárkový balíček k jejich významnému dni. Tímto odstartovala spolupráce mezi sepekovskou školou a ZVVZ Milevsko. Doufáme, že bude úspěšně pokračovat i v dalších letech.

Fotogalerie z přivítání prvňáčků

Archiv