Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení pdf


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 400 Kč/pololetí.


Foto první třída 2020/21

 


AKTUÁLNĚ


Nové informace

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021...zde
Žádost o ošetřovné...zde

Uzavření základní školy i mateřské školy: Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. osobní přítomnost dětí ve škole i v mateřské škole.
Usnesení vlády...zde
Od 1. března výuka na celé základní škole probíhá distančně, mateřská škola je uzavřena.

Pomníky v našich obcích

S velkým zájmem se žáci 6., 7. a 8. třídy zapojili do projektu Národní pedagogické knihovny J. A. Komenského mapování (Ne)zapomenutých pomníků vojáků a legionářů první světové války.
Nejdříve se všichni žáci v hodinách dějepisu a informatiky s danou problematikou seznámili. Intenzivně pak pracovali dál a podařilo se jim památníky v Sepekově a Božeticích zdokumentovat. Ze všech prací žáků byly vybrány ty nejzdařilejší, a tak se Matěji Hanákovi, Elišce Benešové ze 7. třídy a Terezii Kara-Ivanské z 8. třídy dostalo té cti, že jejich „zmapování“ památníků bylo zveřejněno.
Práce žáků na takovémto projektu si nesmírně ceníme, navíc pracovali v době, kdy výuka probíhá distančně. Všichni dokázali, že minulost naší obce je zajímá, a svým předkům tak vyjádřili úctu.
Sepekov náměstí...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1881
Sepekov hřbitov...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1882
Božetice...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1883
Sociální síť organizace...https://www.facebook.com/npkjak/
Fotodokumentace
Hana Červená a Miloš Kluiber
 


„Česko čte dětem"

Žáci druhé třídy se zapojili do projektu Česko čte dětem.
V hodinách českého jazyka - čtení - čtou nejen děti, ale i vyučující. Snažíme se tak dětem poskytnout každodenní kontakt s psaným slovem, vzbudit u dětí zájem o čtení a rozvíjet potřebu číst.
V současné době čteme knihu od Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. Kniha děti zaujala a líbí se jim. Za odměnu si pak v hodině výtvarné výchovy kocoura Modroočka žáci namalovali.
Foto
Jana Novotná


Škola hrou

Prvňáčci si udělali zábavné dopoledne. Blíží se jaro, a tak si z domova přinesli hrášek, fazolky, k tomu jim rodiče přibalili párátka, igelitový sáček a trochu vaty.
Žáčci si hrášek namočili a když změknul, dali se do práce. Nejdříve si zkusili sestrojit trojúhelník, čtverec, obdélník z párátek a na spojení se hodil právě hrášek.
Prvňáčkům to připadalo moc jednoduché, a tak se pustili do složitých staveb. Na lavicích za malou chvíli stál kostel sv. Mikuláše, hrad Karlík, gymnázium, škola, obchody, stan…
Postavili celé město. Zbytek hrášku si děti položily na misku s vatou a každý den budou sledovat, jak ze semínka roste rostlinka. Fazolky si děti daly do sáčku s vatičkou a přilepily na okno. Budou pozorovat, jestli bude rychlejší hrášek nebo fazolky.
Foto
Ludmila Tollingerová


Informatika v páté třídě

Žáci pátého ročníku v rámci informatiky vypracovali v textovém editoru krátký text s obrázkem.
Foto


Geometrie hrou

Žáci 2. třídy se v hodině geometrie učili zábavnou formou poznávat geometrická tělesa. Nejdříve si žáci vyrobili krychle, kvádry, jehlany a koule z tvrdého kartonu, pak si učivo procvičili na interaktivní tabuli a na závěr hodiny si z nich ve skupinách postavili hrady.
Foto
Jana Novotná


Český jazyk v 1. třídě

Prvňáčkové si zpestřili hodinu českého jazyka prací s „notebooky“. Sice to byly zatím notebooky papírové, ale psaní slov i vět jim šlo pěkně od ruky.
Někteří si vyrobili doma svůj, a to pak nemohl chybět na displeji oblíbený zemědělský stroj, dinosaurus…
Foto
Ludmila Tollingerová


Škola trochu jinak

V hodině prvouky - kterou si žáci 2. třídy trochu prodloužili skoro na celé dopoledne - se vydali učit do přírody. Pozorovali a povídali si o zimní přírodě, hledali stopy zvířat ve sněhu, přinesli jim i něco dobrého k jídlu a na závěr vycházky si postavili sněhuláky.
Foto
Jana Novotná


Přání, autorka Terezie Kara-Ivanská


Sepekovská škola má matematický vánoční stromek

Vánoční stromek v sepekovské škole je letos ozdobený dost netradičně. Žáci deváté třídy se v době distanční výuky učili v matematice sestrojit síť kuželu a jehlanu. Tato tělesa pak měli ze sítí slepit. A tehdy vznikl trochu bláznivý nápad využít vzniklé modely jako ozdoby na stromek. Žáci je lepili z barevných papírů. A pak už si nápad žil vlastním životem. Úkol zněl jasně. Vyrobit ozdoby, které mají něco společného s matematikou. A nestačila jsem se divit, co všechno žáky napadlo. Pravoúhlý trojúhelník ozdobený Pythagorovou větou, model krychle ze špejlí s barevnou stěnovou a tělesovou uhlopříčkou. Přibyly také barevné kousky papíru s vyznačenými úhly. Z jedné strany byla hodnota úhlu a z druhé označení, zda je to úhel ostrý nebo tupý. K vidění jsou i útvary se vzorečky pro výpočet obsahu. Do zdobení se zapojily i další třídy.
Jitka Nováková
Foto


Mikulášská nadílka

Naši prvňáčci se v pátek 4.12. dočkali mikulášské nadílky, přestože Mikuláš s čerty za dětmi do školy přijít nemohli. Žáci 9. třídy pro své kamarády o hodině výtvarné výchovy vyrobili čertovské a mikulášské krabičky, které Mikuláš dětem naplnil dárečky, a paní učitelka je poté s radostí mohla nadšeným dětem předat.
Foto
Jaroslava Máchová a Miloš Kluiber


Sázení stromu žáky prvního ročníku

Jak se již stalo tradicí, žáci první třídy si na školní zahradě zasadili svůj strom.
Foto první třída 2020/21
Foto


Veselé zoubky

Žáci 2.třídy se zapojili do preventivního programu ,,Veselé zoubky".
Na úvod žáci zhlédli výukové DVD ,,Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek" a poté vyplnili pracovní listy na téma ,, Zoubky ".
Společně pak plnili úkoly na interaktivní tabuli.
Na závěr každý žák získal taštičku s produkty péče o zuby.
Foto
Jana Novotná


Zahájení školního roku 2020/2021

V Základní škole Sepekov přivítala třídní učitelka Ludmila Tollingerová čtrnáct prvňáčků.

Foto první třída 2020/21

Fotogalerie


Keramický kurz

Přípravný týden před začátkem nového školního měli pedagogové sepekovské školy zpestřen dvoudenním keramickým kurzem. Paní Věra Pichová z Milevska, která kurz vedla, je poutavým způsobem zasvětila do tajů výroby keramiky.
Nejen trocha teorie, ale hlavně vyzkoušení si různých technik výroby keramických předmětů se setkalo s mimořádným zájmem. A tak byste v učebně dílen mohli pozorovat učitelky a učitele (jen jednoho), kteří se vžili do role žáků a se zaujetím tvořili a tvořili…
Chvílemi bylo v učebně takové ticho, že byste slyšeli upadnout i špendlík. Sen každého učitele. Tak jen doufejme, že žáci školy, pro které bude nová keramická pec v letošním školním roce novinkou, budou pracovat se stejnou chutí a nadšením jako jejich pedagogové, novopečení „keramici“.
Foto


Loučení se školou

Fotogalerie


Focení 2020

Fotky tříd...zde
Miloš Kluiber

Absolventské práce v Sepekově

I přestože druhé pololetí letošního školního roku žáci základních škol museli zůstávat doma a vzdělávat se pouze distančně, sepekovští deváťáci dokázali napsat i absolventské práce. Všichni si vybrali témata, která jsou jim blízká, a tak v závěrečných obhajobách, které předvedli ve čtvrtek 25. června, velmi mile překvapili své učitele.
Kvalita absolventských prací kvůli koronavirové karanténě tedy nijak neutrpěla. Škoda jen, že obhajobám nemohli přihlížet rodiče žáků jako v předchozích letech. Mohli by být na své potomky právem pyšní.
Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


Soubor hygienických pokynů do konce školního roku

Opatření ministerstva školství od 22.6. do 30.6.2020...ZDE.
Aktualizovaný manuál hygienických pokynů pro ZŠ naleznete...ZDE.
Čestné prohlášení pro rodiče naleznete...ZDE.


Rozhodnutí o přijatých žácích do prvního ročníku

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání 2020...zde (soubor pdf)


Netradiční focení

Ke konci školního roku se žáci ve škole obvykle fotí, aby měli na svá školní léta památku. Naši páťáci se vyfotili také. A nejenom se svou třídní učitelkou. Protože letos měli díky koronaviru dlouhé nedobrovolné volno, museli se chtě nechtě učit sami doma s pomocí svých rodičů.
A proto si také na závěrečné focení každý s sebou přivedl i svou maminku, osobní domácí učitelku.
Mezi těmi se našla i fotografka, paní Vachtová, která byla ochotná udělat závěrečné foto. Patří jí za to dík, stejně tak jako všem maminkám, které se doma s dětmi učily. A nejenom jim, abychom nekřivdili tatínkům, kteří s domácí přípravou jistě také pomáhali.
Děti na výjimečný školní rok určitě nikdy nezapomenou. Přejme si však, abychom se příště mohli společně fotit raději za jiných okolností.

Foto pátá třída

Foto: Stanislava Vachtová
Hana Červená


Výuka na dálku ve 3. třídě

Také žáci třetí třídy a jejich rodiče si zaslouží velkou pochvalu za to, jak se zapojili do výuky na dálku. Po celou dobu domácího učení děti pilně pracují podle rozvrhu pomocí výkladových prezentací, elektronických učebnic, internetových odkazů a pracovních listů, které dostávají každý pracovní den k jednotlivým předmětům. Aby nám vydržela chuť do učení, přidáváme do úkolů hádanky, luštění, kreslení i vtipy. Abychom se viděli a byli si blíž, zařadili jsme výuku přes aplikaci Skype, pomocí které se můžeme nejen učit, ale také si spolu povídat, než zase společně zasedneme do našich školních lavic.
Na fotografiích si můžete prohlédnout, jak žáci pracují a přečíst si, co o domácí výuce napsali oni sami.
Obrázky
Eva Kluiberová


Období, které prožíváme mimo školní lavice

Žáci 6. třídy tvořili vlastní báseň na téma Období, které prožíváme mimo školní lavice:
Zamyšlení v době koronavirové
Venku jarní slunko svítí,
všude kolem roste kvítí.
Už mi chybí kamarádi,
uvidíme se zas rádi.
Šel bych radši do školy,
než doma psát úkoly.
A tak stěžuji si v básni,
už půjdu spát, mami, zhasni.
Matěj, 6. třída


Přírodopis 7. třída na dálku

V polovině jarních prázdnin nás všechny zaskočilo zavedení „domácí výuky“. Nikdo z nás s tím neměl žádné zkušenosti. Jak docílit toho, abychom nepřenášeli probírání nové látky na rodiče, aby získávání poznatků bylo zajímavé, aby to nebylo pouhé čtení učebnic, to byly myšlenky, které se mi hodily hlavou.
Je výhodou, že v sedmé třídě se mohu opřít o aktivitu a zájem velké části žáků a pochopení rodičů. A tak učebnice jsou doplňovány prezentacemi a podobnými materiály z internetu. Největší problém je objevit takové, aby souhlasily s látkou v učebnici. Pro větší atraktivnost je každé zadání učiva doplněno tematickou křížovkou nebo osmisměrkou a zadáním jednoduchého pokusu s rostlinným materiálem. Po probrání, zopakování a shrnutí učiva je zadán test. Za rychlé a správné odpovědi, vyluštěné křížovky a osmisměrky a zdokumentované pokusy dostávají „mimořádnou odměnu“ v podobě minerálů, kterou jim prozatím odkládám do krabiček.
Velkou výhodou je, že v tomto pololetí probíráme botaniku a tak studijního materiálu mají děti všude spoustu. Stačí jen vyrazit ven…
Obrázky
Josef Himl


Výuka na dálku ve 2. třídě

I žáci 2. třídy se doma v tomto období pilně připravují. Naše setkání přes Skype a další zpětná vazba mě vždy přesvědčí o tom, že domácí vzdělávání zvládají skvěle. Na přiložených fotografiích můžete vidět výtvarné ztvárnění a popis jejich oblíbené filmové či seriálové postavy. Všichni si nejen za tento tvořivý úkol zaslouží obrovskou pochvalu! Zároveň bych chtěla také poděkovat rodičům za spolupráci.
Obrázky
Miroslava Dědová


Anglický a německý jazyk online

Přestože se svět kolem nás zastavil, výuka cizích jazyků pokračuje dál. Žáci 1. i 2. stupně ve všední dny usedají k počítačovým obrazovkám, aby odpovídali na otázky, plnili úkoly a prohlubovali své znalosti stejně jako ve školních lavicích. Ne nadarmo se říká, že cizí jazyk si nejlépe osvojíme mluvením, proto komunikujeme prostřednictvím videohovorů, které probíhají přes aplikace Skype a ZOOM. Žáci také pravidelně doplňují cvičení v pracovních sešitech a tvoří různé kreativní úkoly, které odesílají přes Google formuláře. Aby výuka nebyla jednotvárná, zařazujeme do běžného programu i různé hry. Starší žáci z druhého stupně si oblíbili Kahoot. Na této mezinárodní internetové platformě mezi sebou soutěží a snaží se hledáním správných odpovědí získat co nejvíce bodů. Dalším příkladem zábavné webové stránky je Padlet, kde mají žáci prostor vytvářet projekty na zadaná témata. Mladší děti rády sledují seriál Angličtina s Hurvínkem. Na základě toho, čemu se v jednotlivých dílech přiučí, vytvářejí povedené obrázky s anglickými popisky. Psát a kreslit mohou klidně v pyžamu. Plnit zadané úlohy v pohodlí domova má přece jen své výhody. Během posledních týdnů jsme se společně naučili používat digitální technologie.
Klasickou výuku však nic nenahradí, proto se těšíme, až se budeme opět potkávat v budově naší základní školy.
Obrázky
Iveta Kašparová


Chemie v 8. třídě na dálku

Letošní osmáci si chemie tento školní rok moc neužili. I přes to už znají všechny prvky Periodické soustavy chemických prvků a umí vytvořit i pojmenovat vzorce oxidů, sulfidů, halogenidů, kyslíkatých i bezkyslíkatých kyselin. Při výuce „na dálku“ dostávají žáci výklad (nejčastěji formou prezentací) a pracovní listy. Žáky za svědomité plnění pracovních listů moc chválím a rodičům děkuji za spolupráci.
Obrázky
Petra Máchová


Přírodověda v 5. třídě, přírodopis v 6. a 8. třídě na dálku

I výuka přírodovědy a přírodopisu „na dálku“ je pro žáky úplně něco jiného. Místo jarních vycházek do přírody a poznávaní a pozorování organismů v terénu se učíme z powerpointových prezentací a poznávaček organismů. Žáci také pravidelně dostávají pracovní listy. Většina žáků plní pracovní listy velmi svědomitě. Zvládají i náročnější úkoly, které řeší společně s rodiči nebo staršími sourozenci. Informace vyhledávají na internetu nebo v encyklopediích. V pátém ročníku vytvořili žáci krásné plakáty na téma ZDRAVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A ZDRAVÁ VÝŽIVA. Až se ve škole zase sejdeme, uděláme si z plakátů krásnou nástěnku. V šestém ročníku probíráme HMYZ. Žáci pozorují při vycházkách do přírody a snaží se poznávat organismy podle obrázků v učebnicích nebo podle obrázků, které mají v prezentacích. Naši vycházku do přírody si nahradíme v září J. Žáci osmého ročníku se učí STAVBU TĚLA ČLOVĚKA a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav.
Obrázky
Petra Máchová


4. třída, škola hrou?

Nejsme ve škole , nesedíme v lavicích , nehlásíme se , neběháme po chodbě o přestávce - a přesto jsme ve škole a učíme se.
Domácí výuka probíhá ve 4. třídě formou e-mailů nebo se setkáváme několikrát týdně na Skypu. Zaměřili jsme se hlavně na učivo matematiky , geometrie a českého jazyka. V českém jazyce v současné době rozlouskáváme těžký oříšek - učíme se podstatná jména rodu mužského a shodu podmětu s přísudkem.
Já osobně chválím a děkuji všem žákům , jak svědomitě a odpovědně přistupují k plnění zadaných úkolů. Stejné poděkování patří i rodičům , jak se k této nelehké situaci dokázali postavit a obstáli v ní na výbornou. Vypadá to, že tento rok budu zřejmě psát dvě vysvědčení - žákům a i rodičům. Děkuji.
Fotky
Jana Novotná


Matematika v 8. třídě probíhá na Skype

Místo 1. vyučovací hodiny ve škole se žáci 8. třídy denně učí matematiku na skype. Při výuce vidí moji obrazovku, na které do předem připraveného zadání postupně zapisuji řešení úlohy. Stejně jako v normální hodině se jich ptám na jednotlivé kroky a jejich odůvodnění. A stejně jako v normální hodině občas někdo jiný než dotazovaný, vykřikne „Můžu to říct? Já to vím!“ Výklad je podpořen i GeoGebrou, interaktivním programem na geometrii. Největší přínos distanční výuky pomocí skype vidím v tom, že se žáci jako vedlejší produkt tohoto způsobu výuky učí psát matematické texty, vkládat a upravovat obrázky, programovat v GeoGebře. A tak i jejich zpětná vazba formou vypracovaných úloh mě občas velmi mile překvapí. Na závěr úlohy z geometrie jsem okopírovala komentář z e-mailu, který úlohu doprovázel. Žáky za jejich svědomitě vypracované úlohy chválím. Na ukázku přikládám domácí práce žáků a záznam hodiny, který žáci dostávají ode mě.
Obrázky
Jitka Nováková


Informatika na dálku

V současné době žáci všech typů škol získávají nebývalé dovednosti v práci s digitální technikou. Informatika na dálku je jen třešničkou na dortu.
Žáci nižších ročníků vypracovávají nejrůznější grafické a textové úkoly, osmáci momentálně dodělávají prezentace, pak zkusíme Excel. Deváťáci pracují na své absolventské práci.
Na ukázku jsem vybral čtyři práce s textem ve Wordu žáků sedmé třídy. Žáci páté třídy měli za úkol napsat pohádku a k ní v grafickém editoru vytvořit obrázek. Nejvíce ovšem páťáky bavila housenka, kterou tvořili podle podrobného návodu.
Žáci šesté a sedmé třídy si mohli do domácích počítačů, tabletů nebo mobilů nainstalovat školní licenci MS Office (8. a 9. třída měla tuto možnost už v zimě).
Obrázky
Miloš Kluiber


Matematika v 5., 6., 7. a 9. třídě na dálku

Výuka matematiky je teď úplně něco jiného, přestože se stejně jako ve škole k žákům dostane výklad, cvičení z pracovního sešitu, online cvičení či pracovní listy. Deváťáci se k tomu všemu ještě připravují na přijímací zkoušky, k čemuž rádi využívají naše hovory přes Skype.
Asi nikdo z nás doposud netušil, co vše jsme schopni zvládnout.
Moc si práce žáků (a jejich celé široké rodiny) vážím.
Foto
Jaroslava Máchová


Český jazyk na dálku

Z češtiny dostávají žáci úkoly zaměřené z větší části na pravopis (obr.1), mohou vyplňovat buď on line nebo dostávají zadání v pracovním sešitě. Druhá část je zaměřena na nové učivo, ke kterému se po návratu do školy ale samozřejmě vrátíme (obr.2 a 3). Třetí část se soustředí na sloh (obr.4), v tomto případě bylo zadané téma Můj volný čas v této době.
Čtvrtá část se týká literatury, tam mají děti za úkol především hodně číst, zapisují si do sešitu spisovatele a přečtené knihy. Samostatnou kapitolou jsou přijímačky žáků 9. třídy, budoucí studenti dostávají pravidelně testy k procvičování učiva, od pondělí 11.5. již bude příprava probíhat ve škole.
Obrázky
Helena Smrčinová


Škola na dálku v 1. třídě

Prvňáčci si letošního školního rok moc neužili. Situace, která nastala, je připravila hlavně o kontakt s kamarády. Domácí výuka však probíhá dobře. Rodiče se vžili úspěšně do role učitelů a učitelek. Pravidelně probíhá vyučování pomocí Skypu, kde se děti mohou mezi sebou také pozdravit a popovídat si. Všichni prvňáčci už umí číst, psát a počítat do 20.
Kromě klasického učiva dostávají i netradiční úkoly. Například na apríla měli „zákaz“ učení doma. Měli se vypravit s rodiči do přírody a hledat tam věci, které jim připomínají nějaká písmenka, napsat z přírodnin slova.
Před Velikonocemi si v rámci pracovních činností upekli beránky, namalovali vajíčka.
Nezapomněli jsme ani na Den Země. Rodiče dostali výzvu, aby odložili sešity, knížky, tužky a vzali děti na zahradu, louku, k potoku, kde by mohly děti pomoci přírodě. Všichni si udělali svůj plán a zasazovali stromy, sázeli květiny, sbírali odpadky, krmili ptáčky…. A když u rybníka zpozorovali žábu, nezapomněli na připomenutí písmenka Ž, které jsme se zrovna učili.
Na konci dubna se chystali na čarodějnice. Vypořádali se s kouzelnými lektvary, kde museli spočítat, co do nich mohou dát. S pomocí rodičů si vyrobili krásné čarodějnice.
Děkuji dětem a hlavně rodičům za spolupráci, za fotografie a krásná videa. Posílám všem velkou jedničku.
Fotky
Ludmila Tollingerová


Zápis do první třídy

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v termínu 1.-17. dubna 2020, ale bez přítomnosti dětí.
Dokumenty je možné vyplnit elektronicky a zaslat:
1. Datovou schránkou s uznávaným elektronickým podpisem
2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zs.sepekov@centrum.cz
3. Poštou- doporučeným psaním na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Sepekov; Sepekov 238; 398 51 Sepekov
4. Osobně do schránky na budově školy- bude se vybírat každý den
Více v dokumentu (pdf).

Potřebné dokumenty k zápisu do ZŠ i MŠ najdete zde