Základní škola a Mateřská škola
Sepekov

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Jídelníček

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 200 Kč/pololetí.


 


Primární prevence

 


AKTUÁLNĚ


Pozvánka na slavnost

Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři školy.


Koncert ZUŠ v Milevsku

Žáci 1. a 2. třídy se 18. května vypravili do Základní umělecké školy Milevsko, kde navštívili výchovný koncert.
Seznámili se s různými hudebními nástroji, společně si zazpívali, řešili hudební hádanky a hlavně se naučili, jak se na koncertě správně chovat.
Dětem se vystoupení líbilo, zvláště když na pódiu předvedla své umění jejich starší spolužačka Kačka Burdová.
Foto
(ek)


Jihočeský zvonek

Naše ostřílená zpěvačka Bára Cézová, která už pomalu za školními léty na naší škole zavírá vrátka, si ještě na rozloučenou stačila přivézt z krajského kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek stříbrné pásmo ve své kategorii. Soutěž se konala 19. 5. 2022 ve Strakonicích. Gratulujeme a věříme, že její pěvecký talent ocení i na nové škole, kam po prázdninách zamíří.

(hs)


Třídění odpadu a ekologická výchova

S žáky 6. a 7. třídy jsme se 18.5.2022 vypravili na exkurzi do firmy Jihosepar ve Vimperku, kde jsme se seznámili s principem odpadového hospodářství. Viděli jsme názornou ukázku zpracování odpadu od jeho svozu ke třídění, povídali jsme si o recyklaci a o energetickém využití odpadů. Následně jsme jeli do Prachatic do Centra ekologické výchovy Dřípatka. Tam se žáci 6. třídy účastnili přednášky o nebezpečných zvířatech, dozvěděli se, jak se chovat při setkání s medvědem a pak se seznámili s užovkou Žofkou. 7. třída měla přednášku z multikulturní výchovy na téma různých etnických skupin a jejich zvyků, seznámili se s obyvateli ze všech koutů světa a s principem fair trade výrobků.
Dnešek byl na zážitky opravdu pestrý a děti budou mít jistě na co vzpomínat.
(pk)
Foto


Zápis pro cizince - uprchlíky

Zápis pro cizince - uprchlíky bude probíhat 14. 6. 2022 od 13:00 - 14:30 v budově základní školy.
Info (doc ke stažení)


Prezentace k návštěvě divadla

Protože se blíží termín našeho zájezdu do Divadla na Vinohradech, připravili si žáci 6. až 9. třídy pro své kamarády informace nejen o tomto slavném divadle, ale i o autorovi a jeho divadelní hře, kterou ještě v květnu v Praze uvidíme. A na jakou hru se těšíme? Na Shakespearovu tragédii Romeo a Julie.
Foto
(hs)


Exkurze do muzea

Husitské muzeum v Táboře navštívili ve středu 11. května žáci 7. a 8. třídy naší školy. Se zájmem si prohlédli jednotlivé muzejní exponáty a dočetli se mnoho zajímavostí z období husitských válek. Součástí prohlídky byla i návštěva táborského podzemí, které zaujalo opravdu každého. Za velmi pěkného počasí byla příjemná a poučná i procházka historickým centrem města. Sladké občerstvení v podobě výborné zmrzliny bylo pomyslnou tečkou za podařeným dnem.
Foto
(hč)


Záchranáři soutěžili

Soutěží Mladých zdravotníků a Mladý záchranář se v Písku ve středu 11. 5. zúčastnilo deset žáků naší školy. V kategoriích mladších a starších žáků utvořili dvě družstva. Prokazovali dovednosti v poskytování první pomoci, museli dokázat, že si poradí i v případě požáru.
Foto od Stanislavy Vachtové


Den s truhlářem

V pondělí 9. května žáci osmé třídy strávili den v truhlářství KABA v Božeticích. Zde viděli, jak se ze čtyř metrů čtverečních materiálu dá vyrobit kompletní stůl.
Na závěr provedli i kalkulaci ceny výrobku, který Pavel Ondráček věnoval do soutěže na slavnost školy a městyse.
Zároveň si každý účastník akce vyrobil a odnesl domů kuchyňské prkénko.

Den s truhlářem
(mk)


Den v SPŠ Tábor

Již podruhé se žáci sedmé a osmé třídy vydali do Tábora na Střední průmyslovou školu.
Tentokrát pracovali v truhlářské dílně a nahlédli do světa virtuální reality.
Foto


Čarodějnický projektový den

Nadcházející poslední dubnovou noc jako svátek pálení čarodějnic si 29. dubna připomněli žáci sepekovské školy. Na prvním stupni přišli všichni v čarodějnickém. Navštívili čarodějnickou dílnu, které vládli deváťáci pod dohledem hlavní čarodějky, paní ředitelky.
Někteří dokonce získali pravý čarodějnický „řidičák“ na koště.
Žáci druhého stupně se seznámili s historií svátku a se zajímavostmi spjatými s touto tradicí.
Víte vůbec, jak se před čarodějnicemi chránit? Například svěcenou vodou, trnovými větvičkami, házením zapálených košťat, vložením vejce pod drn…
Tak ať vás čarodějnice neuhranou!
Foto


Rozhodnutí o přijetí do ZŠ a MŠ Sepekov

Nově zapsaní žáci:
do prvního ročníku
přijatí během školního roku do MŠ


Jihočeský zvonek

Z pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, která se konala v Písku 27.4., se naše zpěvačky vrátily spokojeny. Tereza Kolářová a Anna Kolčabová si za svůj výkon přivezly čestná uznání, Barbora Cézová obsadila ve své kategorii 2. místo a zařadila se mezi soutěžící, kteří postupují do krajského kola ve Strakonicích. Na klavír dívky doprovázela Kristýna Stejskalová.
Našim soutěžícím gratulujeme, všechny dívky si zaslouží i pochvalu za zodpovědnou přípravu na soutěž.
(hs)


Zápis do první třídy

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Sepekov, Sepekov 238, 398 51 Sepekov, jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škola a Mateřská škola Sepekov od školního roku 2022/2023 a zveřejňuje seznam přijatých uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem.
Děkujeme rodičům za zájem o naši školu.
Rozhodnutí o přijetí...zde
Mgr. Jana Kůsová Slámová
Fotogalerie ze zápisu
(mk)


Planetárium, Přírodovědné muzeum

V pátek 22.4.2022 jsme s žáky 3. - 5. třídy odjeli na exkurzi do Českých Budějovic a Týna nad Vltavou. V Českých Budějovicích jsme navštívili Planetárium, kde se děti seznámily s objekty denního i nočního nebe (planetami, Sluncem, hvězdami a souhvězdími) a naučily se orientovat na noční obloze. Cestou zpět jsme v Týně nad Vltavou zdolali rozhlednu Semenec a poté v Přírodovědném muzeu absolvovali výukový program Smrk není jedle. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o listnatých i jehličnatých stromech, všichni si zkusili schovat oříšek jako pravá veverka a poznávali jednotlivé stromy podle větviček s pupeny. Akce se vydařila a děti si odnesly mnoho nových informací a zážitků.
Foto
(pk)


Den Země v naší škole

Naši nejmladší žáčci z 1. a 2. třídy tento den strávili při pracovních aktivitách ve svých třídách. Žáci 3. až 5. třídy odjeli do Planetária v Českých Budějovicích, na zpáteční cestě ještě navštívili Přírodovědné muzeum v Semenci. Den Země si děti z 6. až 9. třídy připomněly úklidem v okolí školy, žáci 6. třídy navíc pomohli dětičkám z mateřské školky zasadit jedli ojíněnou. Děti se zájmem přihlížely, jak takový stromek začíná svůj nový život na jejich zahrádce a společně se staršími kamarády se i vyfotografovaly.
Den Země
Foto
(hs)


Dubnová výzdoba

Malé nahlédnutí do práce naší školy.
Foto


Další úspěchy

Přestože jsme malá venkovská škola, naši žáci se na didaktických olympiádách neztratí.
K předchozím úspěchům našich žáků přidala hezký dárek ke Dni učitelů Terezie Kara-Ivanská z 9. třídy. Bylo jím 4. místo v okresním kole Olympiády z českého jazyka. Umístila se hned za třemi zástupci píseckého gymnázia.
Také v dubnu naši žáci soutěžili. Velkou radost všem udělala žákyně 6. třídy Nella Kopečková, která v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce obsadila skvělé třetí místo. Šlo o její první prezentaci na okresní úrovni.
Mimořádným úspěchem je 7. místo v krajském kole Olympiády ze zeměpisu. Tohoto vynikajícího umístění dosáhl Radim Šťastný ze 7. třídy. Ï v této soutěži byli nejen zástupci základních škol, ale i víceletých gymnázií.
Všem úspěšným olympionikům gratulujeme a věříme, že své znalosti zúročí i v dalších ročnících didaktických soutěží


Polytechnická výchova na SPŠ Tábor

V pondělí 11. dubna se žáci 7. a 8. třídy vypravili na táborskou průmyslovku. Zde si v kovářské dílně vyzkoušeli trochu z černého řemesla. Domů si všichni odnesli vlastnoruční výrobek. V druhé části se v učebně automatizace potrápili s jednoduchými elektroobvody.
Všem se akce moc líbila.
Foto


Dopravní hřiště 4. třída

V pátek 8.4.2022 se žáci 4. třídy podívali na dětské dopravní hřiště do Tábora. Od září pilně trénovali dopravní výchovu a zde si pravidla silničního provozu znovu důkladně zopakovali. Následoval test z jízdy na kole, při kterém jezdili podle pravidel a snažili se vyhnout trestným bodům. Po něm je čekal ještě písemný test a někteří dostali průkaz cyklisty, z kterého měli zaslouženou radost. Všichni si jistě zaslouží velkou pochvalu. Jako ocenění jejich snahy si všichni odnesli odměnu v podobě sladké zlaté medaile.
Foto
(pk)


Beseda s porodní asistentkou

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 měli žáci 9. třídy besedu s porodní asistentkou Jaroslavou Haluzovou. V první části besedy se žáci seznámili s metodami a druhy antikoncepce. Také měli možnost vyzkoušet si, jak správně a bezpečně zacházet s kondomem. Druhá část besedy byla věnována těhotenství a porodu. Všichni se dozvěděli řadu poznatků z oboru gynekologie a porodnictví. Na závěr se mohli zeptat se na vše, co je zajímá o antikoncepčních metodách, těhotenství, porodu a péči o novorozence.
(pm)


Velikonoční dílničky

V pondělí 4. dubna proběhly na prvním stupni základní školy „Velikonoční dílničky".
Žáci vyráběli jarní dekorace, velikonoční vajíčka, kuřátka, ovečky, pomlázky a další.
Foto


Den s knihou

Poslední březnový den byl na naší škole věnován knihám.
Zábavné aktivity podporující čtenářství, například kvízy o knihách a pohádkách, popletená přísloví, hádanky, stopovačky vystřídalo povídání o oblíbených knihách, které si děti do školy přinesly a navzájem se tak inspirovaly k četbě.
Deváťáci pak třídám 1. stupně předčítali úryvky ze známých dětských knih a děti hádaly jméno díla a autora. Akce se setkala s úspěchem a žáci byli spokojeni.
Doufejme, že jim nadšení pro četbu vydrží a láska ke knihám je bude provázet po celý život.
Foto


Radost z úspěchů

V polovině března letošního roku začala okresní kola didaktických olympiád a žákům sepekovské školy se dařilo. Nejdříve v Olympiádě ze zeměpisu v kategorii A obsadila hezké 7. místo Anna Kolčabová ze 6. třídy. V kategorii B Ondřej Mácha vybojoval třetí a Radim Šťastný druhé místo. Chlapci jsou ze 7. třídy a jejich úspěch těší také proto, že oba postupují do krajského kola olympiády, které se bude konat 30. března v Českých Budějovicích.
Další okresní soutěží byla Fyzikální olympiáda. V té se mimořádně dařilo Matěji Hanákovi z 8. třídy. V kategorii E zazářil a obsadil 1. místo! Diplom.
A do třetice všeho dobrého. I v Dějepisné olympiádě si naši žáci vedli dobře. Opět to byl za 8. třídu Matěj Hanák, který se umístil na skvělém 5. místě a jeho spolužák Adam Jeřábek skončil na místě osmém a Michal Mácha na místě šestnáctém. Matěj Hanák a Adam Jeřábek také postupují do krajského kola soutěže.
Z pěkných umístění našich žáků se všichni radujeme a doufáme, že jejich úspěchy budou inspirací pro ostatní žáky naší školy.
(hč)


Předškoláček

Poslední setkání budoucích školáků před zápisem do první třídy se uskutečnilo ve středu 23. března 2022.
Fotogalerie
(mk)


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v průběhu školního roku 2021/2022

Nově přijatí žáci k základnímu vzdělávání, 25.3.2022...zde (soubor pdf)
Nově přijatí žáci k základnímu vzdělávání, 21.3.2022...zde (soubor pdf)


Beseda o kyberšikaně

V pátek 11. 3. 2022 se žáci 4. a 5.  třídy zúčastnili preventivního programu Městské knihovny Milevsko na téma Kyberšikana. Děti se seznámily s pojmem kyberšikana, dozvěděly se spoustu nových informací o ochraně osobních dat na internetu a bezpečné komunikaci na sociálních sítích. Získaly informace, jak se na internetu efektivně bránit.
Program byl velice zajímavý a poučný, vše probíhalo hravou formou a diskusí. Děti byly nadšené a z programu si odnesly mnoho užitečných ponaučení.
Foto
(pk)


Historie trochu jinak

Ve středu 2. března pokračovaly ve škole besedy s paní Kozákovou z milevské knihovny. Tentokrát se žáci 7. a 8. třídy seznámili s tvorbou spisovatelky Veroniky Válkové, která prostřednictvím svých knih zábavnou formou přibližuje dětem klíčová období historie.
Zajímavá byla i beseda o holokaustu, určená pro žáky 9. třídy.
O 2. světové válce se již učili, a proto je téma velmi zaujalo.
Foto
(hč)


Lyžařský výcvik, Zadov

První březnový den absolvovali žáci 5. až 9. třídy lyžařský výlet na šumavský Zadov. Za ideálního počasí si děti pod vedením zkušených instruktorů báječně zalyžovaly.
Výlet na Zadov
Foto
(mk)


Mediální výchova a Emoce nesou nemoce

Do naší školy zavítala paní Kozáková z milevské knihovny s dvěma besedami pro děti z 8. a 6. třídy.
Žáci z 8. třídy se seznámili s tím, jak se píše novinový článek, jak poznat fake news a překvapil je novinářský slang.
Děti ze 6. třídy si pomocí her uvědomily, jak důležité jsou v životě emoce.
Foto


První školní masopust

Děti z naší školy čekalo 22. 2. hned několik překvapení. Proč? Jak jinak si zažít masopustní tradice než na vlastní kůži? A tak je hned ráno u vstupu do školy vítala Mánička a čarodějnice, v šatně dohlížel medvěd, po chodbě pobíhala různá zvířata, sem tam se mihly jeptišky, objevil se i mnich, nechyběli ani turisté z Mexika nebo výrazné sportovní osobnosti. Ale ani děti nezůstaly pozadu a s velkou chutí místo nich do lavic zasedly kouzelné pohádkové bytosti, postavy z různých období pravěkem počínaje. Hrůzu vzbuzovaly podivné příšerky z budoucnosti a zastoupena byla i mnohá povolání.
První dvě hodiny ve škole se děti hravou formou seznamovaly s pradávnou masopustní tradicí, zjišťovaly, kdy vlastně vznikla, jak se propočítává konec masopustu, jaký význam má která maska a také, jak se takové masky vyrábějí. Překvapilo je i hodování v tomto období. Zatímco se děti takto seznamovaly s tradicemi, v kuchyni už se pro ně smažily voňavé koblížky a deváťáci zvali každou třídu zvlášť do průvodu.
Za doprovodu muziky a zpěvu všichni nejprve navštívili dům s pečovatelskou službou, děti ze školky i zatančily, všichni pak zamávali přihlížejícím a celý průvod se odebral na náměstí. I tam se zpívalo, tančilo a hodovalo. Po obdržení klíče od radnice z rukou paní starostky čekal na všechny teplý čaj, koláčky a bonbony. Poslední zastávkou se stal Hotel Smrž. I tady čekala děti sladká odměna. S úsměvem na tváři se všichni loučili máváním a debatou o tom, jakou masku zvolí příště.
Nová tradice se dětem zalíbila, mají o čem vyprávět a jistě si už po takto stráveném dni budou pamatovat, co to vlastně ten masopust je. 
Za podporu děkujeme Městysi Sepekov, panu Máchalovi, restauraci Pod Kaštanem, Hotelu Smrž, muzikantům panu Kofroňovi a panu Sedláčkovi. Poděkování patří i našim kuchařkám, které přichystaly chutné masopustní koblihy.
Fotogalerie
Foto žáka Ondřeje Máchy


Masopust ve škole

V Základní škole a Mateřské škole Sepekov se chystá projektový den na téma masopust. Čas masopustu, období před velikonočním půstem, se slaví v různých zemích světa. U nás se připomíná tradičním masopustním průvodem masek, které jsou doprovázeny muzikou, panuje všeobecné veselí a radost. Letos si masopustní období připomeneme i ve škole. V úterý 22. února budou děti moci přijít v maskách a kostýmech a vypraví se ve školním masopustním průvodu na náměstí. Doufáme, že si nejen naši žáci, ale i ti, kteří budou jen přihlížet, užijí spoustu legrace.
Snad se vše podaří a ve škole bude zavedena nová pěkná tradice.

Masopust

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. třídy základní školy proběhne 22. a 23. 4. 2022, podrobnější informace budou zveřejněny.


Nová výzdoba ve škole

V prostorách naší školy se objevila nová výzdoba. Zatímco tvoření s korkem probíhalo pod taktovkou žáků osmého ročníku, výzdoba vestibulu byla pro žáky překvapením a měla by prověřit jejich znalosti ze zeměpisu a historie.
Foto


Šatna v novém kabátě

Během uplynulého týdne se žáci zabydleli v nově vybavené šatně. Na každého čekala samostatná uzamykatelná skříňka.
K celkovému dojmu přispěla i nová dlažba, osvětlení a vymalování.
Foto


Letem vodním světem

Se zajímavým programem o životě sladkovodních živočichů v našich rybnících a řekách zavítali do naší školy pracovníci vzdělávacího střediska ochrany vod z Vodňan. Děti se dozvěděly zajímavosti ze světa ryb, uviděly skutečné preparáty rybích těl. Všechny překvapilo, že i kapr má zuby (ale až v krku).
Žáci si mohli vyzkoušet, jestli poznají druhy ryb, dokonce viděli živé jesetery a raky.
Protože je mezi našimi žáky hodně rybářů a rybářek, přednáška se setkala se značným ohlasem.
Foto
 


Program o životě včel

Mnoho zajímavostí o životě včel se v úterý 18. ledna dozvěděli žáci 1.-3. třídy. Do naší školy přišel pan Šimko z Božetic, který se již léta zabývá chovem včel. Již několikrát zavítal i k nám do školy a dětem poutavým způsobem vyprávěl o tom, jak včely umí udělat med, jaká je hierarchie ve včelím úle, jakou úlohu má včelí královna a mnoho dalších informací. Jako vždycky, tak i dnes se beseda setkala s velkým zájmem dětí.
Foto


Soutěž o nejhezčí PF 2022

PF 2022

Do soutěže o nejhezčí vánoční a novoroční přání se v naší škole zapojilo mnoho žáků. Z velkého množství novoročenek proto nebylo lehké vybírat. Ty nejhezčí z nich se nakonec staly oficiálními PF školy a mohly potěšit rodiče všech našich žáků. Některé děti dokonce vytvořily leporela. Doufáme, že ta udělají radost na úřadě Městyse Sepekov a v ZOD Sepekov.

Foto
Do soutěže o nejhezčí vánoční a novoroční přání se v naší škole zapojilo mnoho žáků. Z velkého množství novoročenek proto nebylo lehké vybírat. Ty nejhezčí z nich se nakonec staly oficiálními PF školy a mohly potěšit rodiče všech našich žáků. Některé děti dokonce vytvořily leporela. Doufáme, že ta udělají radost na úřadě Městyse Sepekov a v ZOD Sepekov.


Vánoční dárky dětem

S blížícími se Vánocemi si všichni uvědomujeme, že ne všechny děti mohou vyrůstat obklopeni rodičovskou láskou. Proto se i naše škola letos zapojila do Projektu pomoci ohroženým dětem. Žáci naší školy tak mohli tím, že přinesli pod školní vánoční stromeček malé i větší dárky, udělat radost dětem, které znají jenom podle jména a vědí, kolik jim je let.
Dárků se nashromáždilo opravdu hodně. Těší nás, že naši žáci nejsou lhostejní a že mají laskavé srdce. Díky jejich štědrosti se naše škola může pyšnit logem Škola se srdcem na správném místě, které je umístěno na vchodových dveřích školy.
Foto


Dárky pro školu

Svítící sněhulák od Městyse Sepekov a stromeček od firmy Burda se staly součástí výzdoby školy a přispěly tak k vytvoření vánoční atmosféry.
Základní škola moc děkuje.


Mikuláš a čerti ve škole

Vzhledem k pátečnímu plaveckému výcviku navštívil Mikuláš, anděl a čerti naši školu už ve čtvrtek 2. prosince.
Foto


Dárková sbírka

Naše škola se zapojila do dárkové sbírky pro rodiny sociálně slabší a ohrožené děti.
Dárky je možné odevzdat ve vestibulu školy do 17.12.2021.

Dárková sbírka


PF soutěž

Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí PF 2022. Zúčastnit se mohou všichni žáci prvního i druhého stupně základní školy.
Máte rádi tvoření? Píšete básničky? Zapojte se do naší soutěže!
Použijte své oblíbené výtvarné techniky, nebo vyzkoušejte nové.
Můžete kreslit, malovat, psát, lepit i vystřihovat. Vaší fantazii se meze nekladou. Vytvořte originální novoroční přání, známé PF. Své výtvory můžete odevzdávat do 10. 12. 2021 v kanceláři školy.
Vítěznou PF vybere komise složená ze zástupců žáků a učitelů naší školy a bude použita jako oficiální PF školy.
Na PF musí být uveden název naší školy – ZŠ a MŠ Sepekov.


Naše škola získala z dotace MŠMT nový schodolez

Schodolez


Adventní výzdoba před školou

Adventní výzdoba

Školní jídelna s novou výzdobou

Asistentky Simona Vlková a Anna Pešičková svými výrobky postupně vylepšily prostředí školní jídelny.
Foto


Vánoční dílničky

Dnešní den ve škole byl pro žáky i učitele tvůrčí. Ve všech třídách se stříhalo, lepilo, barvilo…
Výrobky připravené pro vánoční trh jistě potěší a stanou se součástí nejedné rodinné vánoční výzdoby.
Foto


Přijel svatý Martin

Pokud si někteří marně lámali hlavu tím, jaké že překvapení je čeká ve čtvrtek ve škole, dnes už je vše jasné. Je 11. listopadu, a to je svátek sv. Martina. Tento světec se do lidového povědomí dostal jako ten, který je zodpovědný za první sníh. Sněhu jsme se sice nedočkali, ale Martina ano. Přijel, a dokonce na koni. Opravdového živého koně mohly děti spatřit na zahradě ve školce a před naší školou. Uvnitř v budově byl kůň také živý, ale uměl mluvit a byla s ním docela legrace. O tom by něco mohli vědět deváťáci.
Ve škole pochodovaly na chodbě husy (nakreslené), k obědu bylo kuře a´la husa s knedlíky a zelím, děti mohly ochutnat i výborné svatomartinské rohlíčky. Jen to svatomartinské víno chybělo. To si mohou otevřít doma rodiče dětí a jejich učitelé, aby byl svátek se vším všudy.
Kontrolní otázka? Kdo si zahrál Martina?
Foto


Hádejte, kdo přijde na návštěvu

Jsou-li na jeho svátek mračna,
zima je levná;
jestli je noc jasná,
zima je mastná
.

Jestli podle lidové pranostiky pořád nevíte, koho přivítáme, těšte se ve čtvrtek do školy. Čekají vás tu mnohá překvapení.


Informace k provozu škol

Informace k provozu škol od 1. listopadu 2021...zde


Polytechnická výchova v Písku

Ve středu 3. listopadu se žáci šesté třídy v rámci polytechnické výchovy vydali vlakem do Písku, kde se ve dvou blocích zabývali úvodem do problematiky 3D tisku a robotiky.
Všichni si vytiskli na 3D tiskárně funkční píšťalku a ve skupinách si žáci postavili roboty, které poté naprogramovali.
Na závěr jsme si v Sepekově na vytisklé píšťalky zapískali.
Foto
Miloš Kluiber


Exkurze do Prahy

Podívat se do Strahovského kláštera měli možnost žáci druhého stupně Základní školy v Sepekově. Průvodcem po nádherných prostorách barokního kláštera a druhou nejstarší církevní knihovnou v Čechách jim byl Mikuláš Selvek, farář kláštera, který dříve působil v Sepekově. Naši žáci se podívali do všech klášterních prostor. Všechny překvapilo, když uviděli panel s velkými fotografiemi sepekovského kostela. Rázem byli na místo, kde žijí, o trochu pyšnější.
Počasí bylo jak na objednávku, a tak po zevrubné prohlídce kláštera následovala procházka na Petřín a výstup na rozhlednu. Některé děti se podívaly i do zrcadlového bludiště.
Exkurze do Prahy se vydařila.
Po návratu do školy mají žáci v plánu zpracovat projekt o Strahovském klášteře, ve kterém shrnou vše, co se dozvěděli.
Foto


V obecní knihovně

Tak jako každý rok, i letos se žáci 6. třídy vypravili při hodině českého jazyka do obecní knihovny, kde si mohli v dětském oddělení vypůjčit vybrané knihy. Každý si vyhledal to, co ho zajímá, případně to, co by mohl využít ve škole při hodinách literatury. Paní Mikešová jim ochotně ukázala i stránky, na nichž viděli fotografie a podpisy, jak byli v 1. třídě pasováni na čtenáře. Několik žáků si pořídilo i čtenářskou průkazku. Kromě školní knihovny si tedy mohou vybírat i zde.
Foto
Helena Smrčinová


Volby „nanečisto“

Ve čtvrtek 14. 10. měli žáci 8. a 9. třídy možnost vyzkoušet si „nanečisto“ volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tématu voleb se žáci ve škole věnovali v hodinách občanské výchovy. Paní starostka Pavlína Bambuškarová seznámila žáky s pravidly voleb a s volebním zákonem. Poté měl každý žák možnost vžít se do role voliče a zvolit politickou stranu, hnutí nebo koalici dle svého uvážení. Byla sestavena i volební komise, která po skončení hlasování všechny hlasy sečetla a seznámila žáky s výsledkem žákovských voleb. Se sčítáním hlasů pomohla matrikářka obce paní Ivana Šťastná. Všechny volební lístky byly platné.
Při hodinách informatiky si žáci zanesou výsledky do grafů.
Možnost vyzkoušet si netradiční volby žáci uvítali.
Děkujeme starostce Pavlíně Bambuškarové a matrikářce Ivaně Šťastné za skvělou organizaci akce.
Foto
Petra Máchová  Miloš Kluiber


Burza škol

Ve středu 13. října se žáci 9. třídy zúčastnili burzy škol v Táboře. V hotelu Palcát na žáky čekala prezentace středních škol a učilišť našeho regionu. Učitelé a studenti jednotlivých škol předali žákům informace ohledně učebních plánů, stravování, ubytování a volnočasových aktivit, které daná škola nabízí.
Pro naše žáky byla návštěva burzy přínosná.
Foto
Petra Máchová


Polytechnická výchova

Ve středu 13. října se žáci sedmé a osmé třídy v rámci polytechnické výchovy vypravili vlakem do Písku. Čtyři hodiny se zabývali úvodem do problematiky 3D tisku a robotiky.
Každý si vytiskl funkční píšťalku a ve skupinách si žáci postavili roboty, které poté naprogramovali.
V listopadu akci absolvují také žáci šesté třídy.
Foto
Miloš Kluiber


Pokusy s dusíkem

Co všechno umí dusík, když je v kapalném stavu, se dozvěděli žáci základní i mateřské školy. Ve středu 6. října se zaujetím sledovali pokusy, které jim předváděl Miroslav Ťoupal z bernartické školy. Vše, co viděli, si mohli také vyzkoušet.
Spontánní závěrečný potlesk byl důkazem toho, že děti se opravdu bavily.
Foto


Mobilní planetárium

Do dávného světa pravěkých dinosaurů a tajuplného světa vesmíru mohli v úterý 5. října nahlédnout žáci Základní školy v Sepekově. Projekt Mobilní planetárium zorganizovala a financovala Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
Žáci v improvizovaném planetáriu umístěném v tělocvičně se zájmem sledovali programy pod názvy: Astronomie pro děti, Dinosauři, Neuvěřitelný Vesmír a Původ života.
Díky Mobilnímu planetáriu se dětem vzdálené světy o trochu více přiblížily.


Naše škola se zapojila do projektu pro prevenci

Primární prevence

Beseda o první pomoci

Ve středu 22. 9. 2021 se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastnili zajímavé a přínosné přednášky studenta medicíny Filipa Sobotky o tom, co je laická první pomoc a jak se poskytuje.
Dozvěděli se, kdy volat záchranku a co se stane, když vytočí linku 155. Velmi důležitá byla zmínka o existenci mobilní aplikace Záchranka.
Všichni si teoreticky mohli vyzkoušet například resuscitaci na figuríně, uložení postiženého do stabilizované polohy, zástavu krve, fixaci zlomeniny apod. Důležitou byla i informace o tom, že při poskytování první pomoci musíme vždy dbát na vlastní bezpečnost.
Přednáška prohloubila znalosti dětí v oblasti zdravovědy, v neposlední řadě u mnohých probudila zájem o zdravotnické obory.
Foto


Nově na školních stránkách

V odkazu Organizace školního roku nově naleznete důležité informace o plánovaných akcích, dnech volna, třídních schůzkách, projektových dnech atd.
V odkazu Ke stažení najdete potřebné dokumenty k uvolnění žáka z vyučování, dokumenty k zápisu do školy či zdravotní způsobilost dítěte.


Výstava v hotelu Smrž

V úterý 14. 9. a ve středu 15. 9. se žáci 7., 8. a 9. třídy byli podívat na výstavě dobových exponátů bývalého sepekovského kina. D tisku a robotiky.
Pan Břicháček, který zde mnoho let promítal, sdělil žákům řadu informací a zajímavostí. Žáci si zde mohli prohlédnout dobové materiály, fotografie, programy a filmové plakáty tehdejšího kina. Zhlédli také řadu filmových ukázek. Pro žáky bylo mimo jiné připraveno i občerstvení a popcorn. Odcházeli plni nových zážitků a podnětů.
Foto
Petra Máchová


Informace MŠMT

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách.


Dopravní hříště

V pátek 10. září se žáci 4. třídy vypravili vlakem na dětské dopravní hřiště do Tábora. Pod vedením instruktorky paní Flachsové absolvovali žáci nejprve teoretickou průpravu a zhlédli instruktážní video Červený blesk. Děti se naučily poznávat dopravní značky a řešit i problémové dopravní situace. Poté následovala výuka venku na dopravním hřišti. Každý žák si zde na vlastní kůži vyzkoušel, jak se v provozu umí orientovat. Počasí se nám vydařilo a děti se do školy vracely plné krásných zážitků.
Foto
Petra Máchová


První školní den

Letošní školní rok na ZŠ Sepekov proběhl opět ve slavnostním duchu. Nová paní ředitelka Jana Kůsová Slámová na malou školní slavnost pozvala zástupce obou obcí a zemědělského družstva, Pavlínu Bambuškarovou, Františka Horka a Ludmilu Hanusovou, kteří také poskytli dárečky pro malé školáky.
O sladké překvapení pro děti se postaral i podnikatel David Pejša.
Do auly školy přivedly prvňáčky jejich bývalé učitelky z mateřských školek a předaly je třídní učitelce Evě Kluiberové. Ta si své nové žáčky odvedla do vyzdobené třídy.
Děti i jejich rodiče budou mít na první školní den hezké vzpomínky.
Za milá slova hostů a dárečky pro naše nejmenší děkujeme.
Jana Kůsová Slámová, ředitelka školy

18 prvňáčku s paní učitelkou Kluiberovou

Fotogalerie


Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Informace k provozu základní školy najdete...zde

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021.
1. ročník- slavnostní zahájení školního roku od 7:45 hodin.
2. až 9. ročník- jedna vyučovací hodina; školní družina od 6:15 hodin.
Od 2. září 2021 - výuka všech tříd dle rozvrhu; družina v běžném provozu (6:15 až 16 hodin).

Manuál MŠMT k provozu školy vzhledem ke Covid - 19...zde


Závěr školního roku 2020/2021

Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021 neproběhlo jako vždy v aule, ale tentokrát před budovou školy.
Žáci se rozloučili s odcházející ředitelkou Jitkou Novákovou.
Foto
Devátá třída převzala v obřadní síni úřadu městyse vysvědčení, pamětní list a šerpu.
Foto


Archivní příspěvky