Základní škola a Mateřská škola Sepekov 

Návod pro první přihlášení pdfZápis do 1. třídy

pátek 6. dubna od 15 do 18 hodin,
sobota 7. dubna od 9 do 10:30 hodin


Den otevřených dveří

Pátek 24.11.2017 dopoledne a odpoledne od 16 do 19 hodin


Třídní schůzky

7.11. od 16 hodin

10.4. od 16 hodin


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 150 Kč měsíčně.

Kroužek: 150 Kč za pololetí.

AKTUÁLNĚ


Předškoláček

Ve čtvrtek 22. března se předškoláčci naposledy sešli ve škole před zápisem do první třídy, který se koná 6. a 7. dubna.
Foto


Sběr papíru

Sběr papíru se koná ve středu 28. března od 7 do 7:30 hodin.


Šikovné recitátorky

Naše škola se opět může radovat z úspěchu svých žáků. 20. března jsme se zúčastnili okresního kola Přehlídky dětských recitátorů 2018 v Písku. Z pěti soutěžících z naší školy se ve svých kategoriích na předních příčkách umístily Kateřina Bendová z 8. třídy a Barbora Cézová z 5. třídy. Barča všechny potěšila 3. místem a Kačce můžeme gratulovat k 1. místu! Za své výkony byly ohodnoceny diplomem a pěknými cenami.
Kateřina Bendová navíc postupuje do krajského kola soutěže.
Hana ČervenáJeden den s...

Po třech čtyřhodinových blocích s truhlářem panem Karlem Šáchou (pro žáky 7., 8. a 9. třídy) navštívil školu stavbař pan Martin Pokorný.
Foto


SŠSS aneb Sepekovská Školní SuperStar

Svůj pěvecký a recitační talent mohli žáci školy předvést v 1. ročníku soutěže nazvané SŠSS. Vznikla na základě požadavku veřejného vystoupení žáků, kteří budou školu reprezentovat na hudebních a recitačních soutěžích. K nim se přidali ještě další spolužáci a nakonec soutěžilo cekem 24 dětí. Jako v opravdové Superstar, také zde byla odborná porota, která hodnotila výkony účinkujících. O umístění soutěžících však rozhodovali všichni žáci i učitelé školy hlasováním. Každý, kdo v soutěži vystoupil, si odnesl diplom, který navrhli žáci osmé třídy v hodině informatiky. Přestože se vystoupení protáhlo na tři hodiny, pozorně sledovat a fandit vydrželi žáci všech věkových kategorií po celou dobu soutěže. Věřím, že se v budoucnu dočká mnoha dalších ročníků.
Foto
Jitka Nováková a Miloš Kluiber


Vybíjená družstev v Milevsku

Žáci 2.a 3.třídy se 20.2.2018 zúčastnili vybíjené družstev v Milevsku, kde obsadili krásné čtvrté místo-gratulujeme.
Foto
Text a foto Jana Novotná


Český jazyk hravě

Děti ze 4. třídy si v knihovně zábavnou formou zopakovaly abecedu. Nejen že hledaly knihy podle abecedně řazených spisovatelů, ale poskládaly některá písmena z vlastních těl.
Foto
Text a foto Ludmila Tollingerová


Vánoční setkání

Vánoce nejsou pouze o bramborovém salátu, kaprovi a spoustě dárků, ale hlavně o setkávání lidí, kteří k sobě patří.Proto se poslední předvánoční den sešli žáci se svými učiteli v aule školy. Popřát hezké Vánoce a předat dárek jim přišel i Martin Toman ze ZVVZ Milevsko, společnosti, která je patronem naší školy.
V následujícím vánočním pořadu vystoupili žáci školy i jejich učitelé.
Foto
Jitka Nováková a Miloš Kluiber


Veselé Vánoce a šťastný nový rok


Vánoční vystoupení

Ve středu 20. prosince zněly naší školou písničky a básničky s vánoční tematikou. Dopoledne žáci vystupovali s vánočním programem před svými spolužáky, podvečerní představení bylo určeno pro rodiče, prarodiče a další milé hosty. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení žáků 6. třídy, které předvedli v angličtině. Děkuji všem žákům i jejich učitelům za krásný zážitek, který nám tímto vánočním programem připravili.
Jitka Nováková
Foto dopoledne
Foto večer


Stromek

Tradice pokračuje...zdobeni vánočního stromečku. A jsou tu Vánoce. A my-žáci 2. třídy-jsme se opět po roce sešli u našeho stromečku.
Foto
Text a foto Jana Novotná


Aranžování

V předvánočním týdnu si žáci vyšších ročníků zkusili vánoční aranžmá. Ve skupinách si jej nejenom vytvořili, ale každý si svoje dílo i vyfotil.
Fotogalerie


Mikuláš

V úterý 5. prosince navštívil naší školu Mikuláš a přivedl si s sebou i čerty.
Foto


Zdravé zoubky

Jak si správně čistit zuby, jak často chodit na preventivní zubní lékařské prohlídky a spoustu dalších zajímavých věcí o zubní péči se v pátek 1. prosince dozvěděli žáci Základní školy a Mateřské školy v Sepekově.
Foto
Hana Červená


Rozsvícení vánočního stromu v Božeticích a v Sepekově

Žáci naší školy přispěli svým vystoupením k milé atmosféře při rozsvícení vánočního stromu v Božeticích a o týden později i v Sepekově.
Zájem byl i o výrobky z našich vánočních dílniček.

Foto Božetice

Foto Sepekov


Den otevřených dveří

Možnost podívat se přímo do výuky využili v rámci Dne otevřených dveří rodiče i prarodiče našich žáků. Také odpoledne bylo ve škole živo. Mezi návštěvníky byli i bývalí žáci školy.
Foto (ik)


Návštěva divadla Hybernia

V pondělí čekal žáky 5. - 9. třídy příjemný zážitek.Vypravili jsme se na muzikál Alenka v kraji zázraků do pražského divadla Hybernia. Téměř tříhodinové představení upoutalo nejen výkony zpěváků, ale i výpravou či kostýmy.
Dojmy a postřehy z představení si následně žáci sdělovali a porovnávali je při výuce českého jazyka.
Foto
Text a foto Helena Smrčinová


Vánoční dílničky

V úterý 21. listopadu na naší škole proběhly tradiční vánoční dílničky.
Výrobky budou použity na adventních trzích v Božeticích (26.11.)
a v Sepekově (2.12).

Fotogalerie
 Náš stromek po roce

My a náš stromek přesně po roce. Neustále sledujeme růst stromku a zároveň také sledujeme, jak rosteme my. Kdo bude dřív větší?
Žáci druhé třídy.
Foto (jn)


Čtenářský klub

Fotky z čtenářského klubu naší školy naleznete zde.
Téma: Kolážování-práce ve skupinách a „Co potřebuji ke čtení"-klid, světlo, teplo a svoje místo.

Sázení stromu

Tradice pokračuje...Stejně jak loni i letos si žáci 1. třídy zasadili svůj strom, o který se budou po celou dobu školní docházky starat. Společně budeme sledovat růst dětí a stromu.
Až děti dorostou do 9. třídy, věnují stromek o Vánocích škole.
Fotogalerie


Máme novou knihovnu

Během letních prázdnin proběhla plánovaná rekonstrukce školní knihovny. Místnost, kde byly uloženy knihy, se změnila na knihovnu – čítárnu. Žáci 1. stupně sem přicházejí na hodiny čtení, ti starší pak v rámci výuky literatury. Místnost umožňuje také skupinové činnosti, ke kterým některé kmenové třídy 1. stupně nemají vhodné prostorové podmínky. Knihovnu využívá ke svým schůzkám čtenářský klub. Žáci si mohou v určených hodinách půjčit knihy domů. Škola děkuje rodičům, kteří svými věcnými i finančními dary přispěli k vybavení knihovny.
Foto


První týden ve škole

Nejmladší žáci naší školy mají za sebou první týden školní docházky
Fotogalerie (ek)


Výstava hned druhý školní den

Žáci sepekovské školy navštívili hned druhý den nového školního roku zajímavou a poučnou výstavu. V milevském klášteře je v současné době instalovaná expozice věnovaná dějinám a restaurování obrazu Panny Marie Sepekovské. Na jednotlivých panelech je popsána nejen historie obrazu, ale i Sepekova jako významného poutního místa. Návštěva této výstavy měla u žáků prohloubit znalosti o místě, se kterým jsou úzce spjati tím, že zde vyrůstají nebo chodí do školy.
Jedinečnou příležitost spatřit historicky a umělecky významný triptych pohromadě zdůraznila starostka Sepekova na vernisáži výstavy. To inspirovalo vedení základní školy k rozhodnutí navštívit výstavu se všemi žáky. A nebyli by to učitelé, kdyby nenašli způsob, jak využít informace z výstavy ve výuce. Pro své žáky připravili pracovní listy přiměřené jejich věku. Děti se na výstavě neměly čas nudit. Na vystavených panelech vyhledávaly odpovědi na zadané otázky a úkoly. Tím však jejich práce neskončila. V následujících dnech se budou v jednotlivých předmětech k otázkám vracet a odpovědi rozšiřovat o informace získané z dalších zdrojů. Výstava tak vhodně a nenásilně obohatí výuku výtvarné výchovy, dějepisu, zeměpisu ale i třeba fyziky a hudební výchovy. Pohled na žáky, kteří si výstavu se zaujetím procházeli, byl odměnou pro učitele, kteří pro ně tuto akci připravili.
Fotogalerie


Poprvé ve škole

Do první třídy Základní školy a Mateřské školy Sepekov nastoupilo 17 žáků.
Fotogalerie


Závěr školního roku

Ve čtvrtek 29. června se v aule školy shromáždili žáci školy, aby byli přítomni slavnostnímu zakončení školního roku 2016/2017. Žáci, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů a ti, kteří si jiným způsobem zasloužili být odměněni převzali pochvalné listy a věcné odměny. Součástí slavnostního zakončení byly krátké prezentace jednotlivých tříd.
Slavnostní ukončení školního roku

V pátek 30. června se definitivně uzavřel školní rok vydáním vysvědčení. Na úplný závěr dostali slovo žáci deváté třídy, kteří se rozloučili se svými spolužáky a učiteli.
Rozloučení žáků deváté třídy
Rozloučení žáků 9. třídy na úřadu městyse


Archiv