Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení pdf


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 400 Kč/pololetí.


Foto první třída 2020/21

 


AKTUÁLNĚ


Úřední hodiny

Úřední hodiny každé pondělí od 8 do 10 hodin.

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021.
Organizace školního roku 2021/2022


Závěr školního roku

Slavnostní zakončení letošního školního roku neproběhlo jako vždy v aule, ale tentokrát před budovou školy.
Žáci se rozloučili s odcházející ředitelkou Jitkou Novákovou.
Foto
Devátá třída převzala v obřadní síni úřadu městyse vysvědčení, pamětní list a šerpu.
Foto


Projektový den ve firmě Abadia

Den před koncem školního roku se žáci 8. třídy v rámci projektového dne podívali do firmy Abadia, která navrhuje a vyrábí ocelové konstrukce. V rámci pracovních činností navrhli konstrukci do školního skleníku, vytvořili technický výkres. Do firmy jeli vlakem na známé trati Tábor – Bechyně. Po příjezdu si prohlédli projektovou část firmy a seznámili se s jejími aktivitami. Následovala vlastní část projektu – diskuze nad navrhovanou konstrukcí. Na závěr žáci navštívili venkovní prostory výrobní části firmy, kde viděli různá stádia výrobního procesu a nahlédli do výrobních hal.
Třešničkou na dortu byla návštěva nedaleké rozhledny Hýlačka, která je názornou ukázkou ocelové konstrukce.
Foto
Jitka Nováková


Dopravní hřiště

V závěru školního roku se žáci 4. třídy vydali vlakem na malý výlet do Tábora, kde navštívili dopravní hřiště. Skoro všem čtvrťákům už je 10 let a mohou jezdit po silnici na kole bez doprovodu. Protože chtějí jezdit bezpečně, pilně se ve škole i doma učili znát dopravní značky a předpisy. Své vědomosti si upřesnili při teoretické výuce s dopravní instruktorkou a jízdu v dopravním provozu si prakticky vyzkoušeli na dopravním hřišti. Přesvědčili se, že dodržovat všechna pravidla je důležité a vůbec to není jednoduché. Na závěr žáci absolvovali svou první malou zkoušku. Pod dohledem paní instruktorky předvedli správnou jízdu na kole a v testu prokázali své znalosti dopravních předpisů.
Za pečlivou práci dostaly děti malé dárky. A pak už se mohly radovat ze získaného průkazu cyklisty.
Foto
Eva Kluiberová


Fotografování 2021

Fotografie tříd k nahlédnutí zde.
Miloš Kluiber


V keramické dílně

Výrobky si žáci nejen vyrobili, ale i sami nafotili a odeslali...foto žáků zde
Foto při práci s keramickou hlínou...zde
Foto z glazování keramiky...zde
Miloš Kluiber
 

Ukázky práce policejních psovodů

Ve čtvrtek 17. června do naší školy přijeli policisté z Písku se cvičenými psy. Ukázali žákům poslušnost, zadržení pachatele a sílu psů při přetahování.
Foto
Ludmila Tollingerová a Miloš Kluiber


2. třída-učíme se v přírodě

Žáci 2. třídy se ve skupinách vypravili učit prvouku a matematiku do přírody. První skupina žáků vyznačila barevnými fáborky cestu směrem k Borku a schovávala k nim úkoly, které pak druhá skupina žáků musela plnit. V cíli si úkoly vzájemně zkontrolovali.
Na závěr výuky v přírodě si žáci vytvořili v lese různé geometrické tvary ze šišek, klacíků a kamínků.
Foto
Jana Novotná


Beseda s automobilovým závodníkem

Žáci školy dostali překvapení v podobě návštěvy p. Josefa Hrdličky, tatínka naší prvňačky, který je automobilovým závodníkem. On a jeho tým přivezli před školu 7 závodních aut.
Vyučování bylo přerušeno zvukem přijíždějících se aut. Okna se zaplnila překvapenými žáky a s rychlostí závodních aut se přemístili před školu. Auta si prohlédli zvenku i zevnitř, obdivovali vítězné poháry, někteří si vyzkoušeli helmu...
Zážitek to byl obrovský.
Foto


Dotek historie

Na nádraží do Milevska se ve středu 9. června vydaly děti ze sepekovské školy, aby si prohlédly legionářský vlak. Projekt Legiovlak jim tak umožnil blíže se seznámit s nelehkým životem našich legionářů v Rusku během první světové války a občanské války v Rusku.
Děti si s opravdovým zájmem prohlížely vystavované exponáty a pročítaly zajímavé informace na panelech v jednotlivých vozech. Také kladly dotazy průvodcům v legionářských stejnokrojích, kteří jim ochotně poskytli zasvěcené informace. Kluci nejvíce obdivovali obrněný vůz se zbraněmi, překvapením pro děvčata byl krejčovský vůz vybavený šicími stroji. S trochou bázně všichni procházeli zdravotním vozem, protože chirurgické nástroje až příliš připomínaly, k čemu byly určeny. Někteří žáci si vyfotili to, co je nejvíc zaujalo, také si mohli koupit drobné pamětní předměty.
Ve škole si po návratu s vyučujícími sdělovali své dojmy a začali společně na téma Legiovlak připravovat školní nástěnku. Navázali tak na předchozí projekt (Ne)zapomenuté pomníky vojáků a legionářů 1. světové války.
Legionáři, kteří se zasloužili o vnik Československé republiky, jsou už prapraprapředky dnešních dětí. Přesto jsme po návštěvě legiovlaku měli všichni pocit, že se nás dávná historie bezprostředně dotkla.
Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


BADATELSKÝ KLUB

I mladí badatelé, žáci 5., 7. a 9. třídy, kteří mají zájem o přírodu, vyrážejí v těchto dnech na svá bádání do přírody. Po dlouhém období distanční výuky si užíváme středeční odpoledne v okolí školy. Při distanční výuce jsme do přírody společně vyrazit nemohli. Ale vyrážel každý sám. Chodili jsme přikrmovat zvířátka do lesa, dělali jsme různé projekty, vyráběli jsme krmítka pro ptáčky, hmyzí hotely, sledovali jsme stopy zvířat ve sněhu a prováděli jsme jednoduché domácí pokusy. Pár střípků z období distanční výuky naleznete ve fotogalerii.
Pokud nám to počasí umožňuje, vyrážíme při prezenční výuce do přírody každou středu odpoledne. V terénu poznáváme a určujeme rostliny a živočichy. Pracujeme s atlasy a klíči k určování jednotlivých rostlin a živočichů. Učíme se také pracovat s dalekohledy a fotoaparáty. Vždy se najde čas i na nějakou hru a soutěž. Pokud nám zrovna prší, bádáme v učebně přírodopisu a chemie. Pozorujeme pod mikroskopem části těl rostlin a živočichů. Pozorujeme jak trvalé mikroskopické preparáty, tak preparáty dočasné, které si tvoří již žáci sami.
Foto
Petra Máchová


Škola hrou v matematice 8. třídy

I matematika může žáky bavit. Žáci osmé třídy si vyzkoušeli v praxi, jaký je rozdíl mezi pravděpodobností a statistikou při losování barevných kuliček. Pracovali ve skupinách a sami si museli postup realizace zadaného úkolu vymyslet a rámci skupiny dohodnout. Přestože každá skupina zvolila jiný postup, všichni úkol úspěšně splnili. V následující hodině budou porovnávat teoretické výsledky určené pomocí pravděpodobnosti s reálnými výsledky provedené statistiky.
Foto
Jitka Nováková


Pasování na čtenáře

Žáci 2. třídy byli přijati mezi čtenáře.
Rytíř je mečem poklepal na rameno a tím je na čtenáře pasoval. Každý z žáků musel přečíst část textu z knihy.
Foto
Jana Novotná


Energie pro budoucnost

Ve čtvrtek 10. června absolvovali žáci deváté třídy besedu o šetření energie, její výrobě a nastupujících trendech. Lektor Pavel Vlček z Občanské iniciativy z Českých Budějovicích přitom zodpověděl dotazy žáků. Celá třída přitom absolvovala obrázkový tematický kvíz, za který byl nejlepší ze žáků Richard odměněn kšiltovkou. Účastníci besedy též obdrželi energetické placky.
Foto
Miloš Kluiber


Pasování čtenářů

V 1. třídě byli žáci pasováni na čtenáře. Aby si to zasloužili, museli vysvobodit princeznu-odemknout pěti klíči zámek. Každý klíč znamenal jeden úkol.
Nejdříve vyprávěli o knize, kterou v současné době čtou. Pak museli princeznu i zámek pěkně vybarvit.
Třetí klíč odemkli hádankou z pohádky. Čtvrtý klíč znamenal slib čtenáře a poslední klíč mohli odemknout vlastnoručním podpisem na listinu čtenářů.
Všichni se s úkoly vypořádali a vstoupili slavnostně do řádu rytířského.
Foto
Ludmila Tollingerová


Geogebra ve 2. třídě

Žáci druhé třídy se v rámci šablon seznámili s programem geogebra. Na tabletech si vyzkoušeli třídit geometrické tvary, skládali z nich obrázky, vyhledávali je na fotografii a nakonec si nakresli obrázek svůj.
Foto
Ludmila Tollingerová


Prvouka v přírodě

Konečně vykouklo sluníčko a žáci 2. třídy se vypravili učit prvouku do přírody. Žáci pozorovali život živočichů v přírodě, povídali si o něm, snažili se také poznávat stromy, keře a rostliny v lese, na louce a v okolí rybníka.
Na závěr si ve skupinách postavili domečky z listí, mechu, větviček a kůry pro lesní zvířátka - mravence, veverky...
Foto
Jana Novotná


Vycházka do přírody

Žáci první třídy vyrazili místo sezení v lavicích do přírody. Ze školy si s sebou vzali paletky, kam měli za úkol lepit drobné předměty, které najdou a řadit je podle barev. Zjistili, že příroda nabízí spoustu rozmanitých barev a odstínů.
Dalším úkolem bylo, do připravené slepé mapy České republiky najít pozadí, které se jim nejvíc líbí. Mapy se brzy zaplnily.
Počasí jim přálo, a tak si dopoledne děti hezky užily.
Foto
Ludmila Tollingerová


Učíme se v přírodě

Na hodinu matematiky žáci 2. třídy opustili školní lavice ve třídě a vypravili se učit do přírody. Zábavnou formou si zde procvičovali násobení a dělení. V přírodě hledali barevné kartičky s příklady na násobení a dělení a následně je pak přiřazovali ke správným výsledkům.
Foto
Jana Novotná


Rozhodnutí o přijetí do MŠ Sepekov

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy ve školním roce 2021/2022...zde
Datum zveřejnění 26. 5. 2021.


Naši prvňáčci

Žáci 1. třídy se zatím rotačně učí týden ve škole, týden doma.
Ve škole si o hodinách matematiky vyzkoušeli činnosti s geodeskami. Na nich si vymodelovali základní geometrické útvary. Nakonec si z nich společně udělali obrázek.
Při domácím učení měli za úkol postavit svým čarodějnicím co nejvyšší hranici.
Myslím, že všichni svůj úkol splnili na 1.
Velké poděkování patří i rodičům, kteří se do výzvy zapojili také.
Foto
Ludmila Tollingerová


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých žáků do první třídy 2021/2022...zde
Datum zveřejnění 28. 4. 2021.


Zpátky ve škole

V pondělí 12. dubna se po dlouhé době opět shledali ve škole žáci 3. třídy. Do školy se už všichni moc těšili.
Pro zpestření výuky je v hodině matematiky čekalo procvičování násobení a dělení hravou formou pomocí kartiček s čísly, děti se řadily za sebe, aby vytvořily správně příklad. V češtině si děti zase vyzkoušely interaktivní tabuli při probírání podstatných jmen a při hodině pracovních činností si vyrobily krásného ptáčka z vlny a záložky do knížky ve tvaru lesních zvířátek.
Foto
Pavlína Kadlecová, třídní učitelka ve 3. třídě
Fotky z pondělního testování před vyučováním...zde


Prohlídka naší školy pro budoucí školáky

Zápis do první třídy s veverkou


Hrajeme si se slovíčky

Prvňáčci jsou velice šikovní, distanční výuku zvládají na jedničku.
Aby si odpočinuli od počítačů, dostali úkol z jiného „soudku“. Měli složit slova z čehokoli, co doma najdou. Musím pochválit nejen děti, jak se s tím popraly, ale i rodiče, že zapůjčili různé věci, potraviny…. Některá slova byla tak dlouhá a písmenka tak velká, že se bohužel nevešla do pokojíčku ani na fotografii.
Jako třešnička na dortu byla složená kytička pro paní učitelku.
Patří jim velké díky.
Foto
Ludmila Tollingerová


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v termínu 1.-18. dubna 2021, bez přítomnosti dětí.
Dokumenty je možné vyplnit elektronicky a zaslat:
1. Datovou schránkou na ID 5r4mhfg 
2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zs.sepekov@centrum.cz
3. Poštou- na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Sepekov; Sepekov 238; 398 51 Sepekov
4. Osobně do schránky na budově školy- bude se vybírat každý den
Více v dokumentu (pdf).

Potřebné dokumenty k zápisu do ZŠ i MŠ najdete zde


Pohádka do ouška

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem" jsme nabídli online předčítání žákům od prvního do čtvrtého ročníku naší ZŠ. Předčítáme od pondělí do pátku v těchto časech: 1., 2. a 3. třída v 18:00 hod., 4. třída ve 12:15 hod. Účast dětí je dobrovolná. S pravidelným předčítáním jsme začali 15. 3. 2021 a zatím s kladnými odezvami.
Odměnou nám bude probuzení zájmu dětí o knihy.
Jana Soldátová, Brigita Kabóková, Simona Vlková, Lubomír Doležel


Pomníky v našich obcích

S velkým zájmem se žáci 6., 7. a 8. třídy zapojili do projektu Národní pedagogické knihovny J. A. Komenského mapování (Ne)zapomenutých pomníků vojáků a legionářů první světové války.
Nejdříve se všichni žáci v hodinách dějepisu a informatiky s danou problematikou seznámili. Intenzivně pak pracovali dál a podařilo se jim památníky v Sepekově a Božeticích zdokumentovat. Ze všech prací žáků byly vybrány ty nejzdařilejší, a tak se Matěji Hanákovi, Elišce Benešové ze 7. třídy a Terezii Kara-Ivanské z 8. třídy dostalo té cti, že jejich „zmapování“ památníků bylo zveřejněno.
Práce žáků na takovémto projektu si nesmírně ceníme, navíc pracovali v době, kdy výuka probíhá distančně. Všichni dokázali, že minulost naší obce je zajímá, a svým předkům tak vyjádřili úctu.
Sepekov náměstí...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1881
Sepekov hřbitov...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1882
Božetice...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1883
Sociální síť organizace...https://www.facebook.com/npkjak/
Fotodokumentace
Hana Červená a Miloš Kluiber
 


„Česko čte dětem"

Žáci druhé třídy se zapojili do projektu Česko čte dětem.
V hodinách českého jazyka - čtení - čtou nejen děti, ale i vyučující. Snažíme se tak dětem poskytnout každodenní kontakt s psaným slovem, vzbudit u dětí zájem o čtení a rozvíjet potřebu číst.
V současné době čteme knihu od Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. Kniha děti zaujala a líbí se jim. Za odměnu si pak v hodině výtvarné výchovy kocoura Modroočka žáci namalovali.
Foto
Jana Novotná


Škola hrou

Prvňáčci si udělali zábavné dopoledne. Blíží se jaro, a tak si z domova přinesli hrášek, fazolky, k tomu jim rodiče přibalili párátka, igelitový sáček a trochu vaty.
Žáčci si hrášek namočili a když změknul, dali se do práce. Nejdříve si zkusili sestrojit trojúhelník, čtverec, obdélník z párátek a na spojení se hodil právě hrášek.
Prvňáčkům to připadalo moc jednoduché, a tak se pustili do složitých staveb. Na lavicích za malou chvíli stál kostel sv. Mikuláše, hrad Karlík, gymnázium, škola, obchody, stan…
Postavili celé město. Zbytek hrášku si děti položily na misku s vatou a každý den budou sledovat, jak ze semínka roste rostlinka. Fazolky si děti daly do sáčku s vatičkou a přilepily na okno. Budou pozorovat, jestli bude rychlejší hrášek nebo fazolky.
Foto
Ludmila Tollingerová


Informatika v páté třídě

Žáci pátého ročníku v rámci informatiky vypracovali v textovém editoru krátký text s obrázkem.
Foto


Geometrie hrou

Žáci 2. třídy se v hodině geometrie učili zábavnou formou poznávat geometrická tělesa. Nejdříve si žáci vyrobili krychle, kvádry, jehlany a koule z tvrdého kartonu, pak si učivo procvičili na interaktivní tabuli a na závěr hodiny si z nich ve skupinách postavili hrady.
Foto
Jana Novotná


Český jazyk v 1. třídě

Prvňáčkové si zpestřili hodinu českého jazyka prací s „notebooky“. Sice to byly zatím notebooky papírové, ale psaní slov i vět jim šlo pěkně od ruky.
Někteří si vyrobili doma svůj, a to pak nemohl chybět na displeji oblíbený zemědělský stroj, dinosaurus…
Foto
Ludmila Tollingerová


Škola trochu jinak

V hodině prvouky - kterou si žáci 2. třídy trochu prodloužili skoro na celé dopoledne - se vydali učit do přírody. Pozorovali a povídali si o zimní přírodě, hledali stopy zvířat ve sněhu, přinesli jim i něco dobrého k jídlu a na závěr vycházky si postavili sněhuláky.
Foto
Jana Novotná


Přání, autorka Terezie Kara-Ivanská


Sepekovská škola má matematický vánoční stromek

Vánoční stromek v sepekovské škole je letos ozdobený dost netradičně. Žáci deváté třídy se v době distanční výuky učili v matematice sestrojit síť kuželu a jehlanu. Tato tělesa pak měli ze sítí slepit. A tehdy vznikl trochu bláznivý nápad využít vzniklé modely jako ozdoby na stromek. Žáci je lepili z barevných papírů. A pak už si nápad žil vlastním životem. Úkol zněl jasně. Vyrobit ozdoby, které mají něco společného s matematikou. A nestačila jsem se divit, co všechno žáky napadlo. Pravoúhlý trojúhelník ozdobený Pythagorovou větou, model krychle ze špejlí s barevnou stěnovou a tělesovou uhlopříčkou. Přibyly také barevné kousky papíru s vyznačenými úhly. Z jedné strany byla hodnota úhlu a z druhé označení, zda je to úhel ostrý nebo tupý. K vidění jsou i útvary se vzorečky pro výpočet obsahu. Do zdobení se zapojily i další třídy.
Jitka Nováková
Foto


Mikulášská nadílka

Naši prvňáčci se v pátek 4.12. dočkali mikulášské nadílky, přestože Mikuláš s čerty za dětmi do školy přijít nemohli. Žáci 9. třídy pro své kamarády o hodině výtvarné výchovy vyrobili čertovské a mikulášské krabičky, které Mikuláš dětem naplnil dárečky, a paní učitelka je poté s radostí mohla nadšeným dětem předat.
Foto
Jaroslava Máchová a Miloš Kluiber


Sázení stromu žáky prvního ročníku

Jak se již stalo tradicí, žáci první třídy si na školní zahradě zasadili svůj strom.
Foto první třída 2020/21
Foto


Veselé zoubky

Žáci 2.třídy se zapojili do preventivního programu ,,Veselé zoubky".
Na úvod žáci zhlédli výukové DVD ,,Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek" a poté vyplnili pracovní listy na téma ,, Zoubky ".
Společně pak plnili úkoly na interaktivní tabuli.
Na závěr každý žák získal taštičku s produkty péče o zuby.
Foto
Jana Novotná


Zahájení školního roku 2020/2021

V Základní škole Sepekov přivítala třídní učitelka Ludmila Tollingerová čtrnáct prvňáčků.

Foto první třída 2020/21

Fotogalerie


Keramický kurz

Přípravný týden před začátkem nového školního měli pedagogové sepekovské školy zpestřen dvoudenním keramickým kurzem. Paní Věra Pichová z Milevska, která kurz vedla, je poutavým způsobem zasvětila do tajů výroby keramiky.
Nejen trocha teorie, ale hlavně vyzkoušení si různých technik výroby keramických předmětů se setkalo s mimořádným zájmem. A tak byste v učebně dílen mohli pozorovat učitelky a učitele (jen jednoho), kteří se vžili do role žáků a se zaujetím tvořili a tvořili…
Chvílemi bylo v učebně takové ticho, že byste slyšeli upadnout i špendlík. Sen každého učitele. Tak jen doufejme, že žáci školy, pro které bude nová keramická pec v letošním školním roce novinkou, budou pracovat se stejnou chutí a nadšením jako jejich pedagogové, novopečení „keramici“.
Foto


Loučení se školou

Fotogalerie