Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 

Bakaláři

Návod pro první přihlášení pdf


Vstupte do fotogalerie Základní školy Sepekov

Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 400 Kč/pololetí.


Foto první třída 2020/21

 


AKTUÁLNĚ


Nové informace

V týdnu od pondělí 10.5. do pátku 14.5. probíhá výuka ve škole pro žáky 3., 4., 5., 6. a 7. třídy.
Ostatní třídy mají v daném týdnu výuku distanční formou.
Žáci 3. -5. třídy se budou testovat pouze v pondělí, žáci 6. a 7. třídy v pondělí a čtvrtek.
Od pondělí 17.5. bude probíhat výuka prezenčně pro všechny žáky prvního stupně. Na 2. stupni budou ve škole žáci 8. a 9. třídy. 
Distančně se budou v týdnu 17.5. - 21.5. vzdělávat pouze žáci 6. a 7. třídy.
Vyučování bude probíhat podle nového rozvrhu, který je v Bakalářích.
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021...zde
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021...zde
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví...zde
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí...zde
Čestné prohlášení o prodělání nemoci COVID.doc ke stažení...zde


Naši prvňáčci

Žáci 1. třídy se zatím rotačně učí týden ve škole, týden doma.
Ve škole si o hodinách matematiky vyzkoušeli činnosti s geodeskami. Na nich si vymodelovali základní geometrické útvary. Nakonec si z nich společně udělali obrázek.
Při domácím učení měli za úkol postavit svým čarodějnicím co nejvyšší hranici.
Myslím, že všichni svůj úkol splnili na 1.
Velké poděkování patří i rodičům, kteří se do výzvy zapojili také.
Foto
Ludmila Tollingerová


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých žáků do první třídy 2021/2022...zde
Datum zveřejnění 28. 4. 2021.


Zpátky ve škole

V pondělí 12. dubna se po dlouhé době opět shledali ve škole žáci 3. třídy. Do školy se už všichni moc těšili.
Pro zpestření výuky je v hodině matematiky čekalo procvičování násobení a dělení hravou formou pomocí kartiček s čísly, děti se řadily za sebe, aby vytvořily správně příklad. V češtině si děti zase vyzkoušely interaktivní tabuli při probírání podstatných jmen a při hodině pracovních činností si vyrobily krásného ptáčka z vlny a záložky do knížky ve tvaru lesních zvířátek.
Foto
Pavlína Kadlecová, třídní učitelka ve 3. třídě
Fotky z pondělního testování před vyučováním...zde


Prohlídka naší školy pro budoucí školáky

Zápis do první třídy s veverkou


Hrajeme si se slovíčky

Prvňáčci jsou velice šikovní, distanční výuku zvládají na jedničku.
Aby si odpočinuli od počítačů, dostali úkol z jiného „soudku“. Měli složit slova z čehokoli, co doma najdou. Musím pochválit nejen děti, jak se s tím popraly, ale i rodiče, že zapůjčili různé věci, potraviny…. Některá slova byla tak dlouhá a písmenka tak velká, že se bohužel nevešla do pokojíčku ani na fotografii.
Jako třešnička na dortu byla složená kytička pro paní učitelku.
Patří jim velké díky.
Foto
Ludmila Tollingerová


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v termínu 1.-18. dubna 2021, bez přítomnosti dětí.
Dokumenty je možné vyplnit elektronicky a zaslat:
1. Datovou schránkou na ID 5r4mhfg 
2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zs.sepekov@centrum.cz
3. Poštou- na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Sepekov; Sepekov 238; 398 51 Sepekov
4. Osobně do schránky na budově školy- bude se vybírat každý den
Více v dokumentu (pdf).

Potřebné dokumenty k zápisu do ZŠ i MŠ najdete zde


Pohádka do ouška

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem" jsme nabídli online předčítání žákům od prvního do čtvrtého ročníku naší ZŠ. Předčítáme od pondělí do pátku v těchto časech: 1., 2. a 3. třída v 18:00 hod., 4. třída ve 12:15 hod. Účast dětí je dobrovolná. S pravidelným předčítáním jsme začali 15. 3. 2021 a zatím s kladnými odezvami.
Odměnou nám bude probuzení zájmu dětí o knihy.
Jana Soldátová, Brigita Kabóková, Simona Vlková, Lubomír Doležel


Pomníky v našich obcích

S velkým zájmem se žáci 6., 7. a 8. třídy zapojili do projektu Národní pedagogické knihovny J. A. Komenského mapování (Ne)zapomenutých pomníků vojáků a legionářů první světové války.
Nejdříve se všichni žáci v hodinách dějepisu a informatiky s danou problematikou seznámili. Intenzivně pak pracovali dál a podařilo se jim památníky v Sepekově a Božeticích zdokumentovat. Ze všech prací žáků byly vybrány ty nejzdařilejší, a tak se Matěji Hanákovi, Elišce Benešové ze 7. třídy a Terezii Kara-Ivanské z 8. třídy dostalo té cti, že jejich „zmapování“ památníků bylo zveřejněno.
Práce žáků na takovémto projektu si nesmírně ceníme, navíc pracovali v době, kdy výuka probíhá distančně. Všichni dokázali, že minulost naší obce je zajímá, a svým předkům tak vyjádřili úctu.
Sepekov náměstí...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1881
Sepekov hřbitov...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1882
Božetice...http://1914-1918.npmk.cz/node/79?pomnicek=1883
Sociální síť organizace...https://www.facebook.com/npkjak/
Fotodokumentace
Hana Červená a Miloš Kluiber
 


„Česko čte dětem"

Žáci druhé třídy se zapojili do projektu Česko čte dětem.
V hodinách českého jazyka - čtení - čtou nejen děti, ale i vyučující. Snažíme se tak dětem poskytnout každodenní kontakt s psaným slovem, vzbudit u dětí zájem o čtení a rozvíjet potřebu číst.
V současné době čteme knihu od Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. Kniha děti zaujala a líbí se jim. Za odměnu si pak v hodině výtvarné výchovy kocoura Modroočka žáci namalovali.
Foto
Jana Novotná


Škola hrou

Prvňáčci si udělali zábavné dopoledne. Blíží se jaro, a tak si z domova přinesli hrášek, fazolky, k tomu jim rodiče přibalili párátka, igelitový sáček a trochu vaty.
Žáčci si hrášek namočili a když změknul, dali se do práce. Nejdříve si zkusili sestrojit trojúhelník, čtverec, obdélník z párátek a na spojení se hodil právě hrášek.
Prvňáčkům to připadalo moc jednoduché, a tak se pustili do složitých staveb. Na lavicích za malou chvíli stál kostel sv. Mikuláše, hrad Karlík, gymnázium, škola, obchody, stan…
Postavili celé město. Zbytek hrášku si děti položily na misku s vatou a každý den budou sledovat, jak ze semínka roste rostlinka. Fazolky si děti daly do sáčku s vatičkou a přilepily na okno. Budou pozorovat, jestli bude rychlejší hrášek nebo fazolky.
Foto
Ludmila Tollingerová


Informatika v páté třídě

Žáci pátého ročníku v rámci informatiky vypracovali v textovém editoru krátký text s obrázkem.
Foto


Geometrie hrou

Žáci 2. třídy se v hodině geometrie učili zábavnou formou poznávat geometrická tělesa. Nejdříve si žáci vyrobili krychle, kvádry, jehlany a koule z tvrdého kartonu, pak si učivo procvičili na interaktivní tabuli a na závěr hodiny si z nich ve skupinách postavili hrady.
Foto
Jana Novotná


Český jazyk v 1. třídě

Prvňáčkové si zpestřili hodinu českého jazyka prací s „notebooky“. Sice to byly zatím notebooky papírové, ale psaní slov i vět jim šlo pěkně od ruky.
Někteří si vyrobili doma svůj, a to pak nemohl chybět na displeji oblíbený zemědělský stroj, dinosaurus…
Foto
Ludmila Tollingerová


Škola trochu jinak

V hodině prvouky - kterou si žáci 2. třídy trochu prodloužili skoro na celé dopoledne - se vydali učit do přírody. Pozorovali a povídali si o zimní přírodě, hledali stopy zvířat ve sněhu, přinesli jim i něco dobrého k jídlu a na závěr vycházky si postavili sněhuláky.
Foto
Jana Novotná


Přání, autorka Terezie Kara-Ivanská


Sepekovská škola má matematický vánoční stromek

Vánoční stromek v sepekovské škole je letos ozdobený dost netradičně. Žáci deváté třídy se v době distanční výuky učili v matematice sestrojit síť kuželu a jehlanu. Tato tělesa pak měli ze sítí slepit. A tehdy vznikl trochu bláznivý nápad využít vzniklé modely jako ozdoby na stromek. Žáci je lepili z barevných papírů. A pak už si nápad žil vlastním životem. Úkol zněl jasně. Vyrobit ozdoby, které mají něco společného s matematikou. A nestačila jsem se divit, co všechno žáky napadlo. Pravoúhlý trojúhelník ozdobený Pythagorovou větou, model krychle ze špejlí s barevnou stěnovou a tělesovou uhlopříčkou. Přibyly také barevné kousky papíru s vyznačenými úhly. Z jedné strany byla hodnota úhlu a z druhé označení, zda je to úhel ostrý nebo tupý. K vidění jsou i útvary se vzorečky pro výpočet obsahu. Do zdobení se zapojily i další třídy.
Jitka Nováková
Foto


Mikulášská nadílka

Naši prvňáčci se v pátek 4.12. dočkali mikulášské nadílky, přestože Mikuláš s čerty za dětmi do školy přijít nemohli. Žáci 9. třídy pro své kamarády o hodině výtvarné výchovy vyrobili čertovské a mikulášské krabičky, které Mikuláš dětem naplnil dárečky, a paní učitelka je poté s radostí mohla nadšeným dětem předat.
Foto
Jaroslava Máchová a Miloš Kluiber


Sázení stromu žáky prvního ročníku

Jak se již stalo tradicí, žáci první třídy si na školní zahradě zasadili svůj strom.
Foto první třída 2020/21
Foto


Veselé zoubky

Žáci 2.třídy se zapojili do preventivního programu ,,Veselé zoubky".
Na úvod žáci zhlédli výukové DVD ,,Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek" a poté vyplnili pracovní listy na téma ,, Zoubky ".
Společně pak plnili úkoly na interaktivní tabuli.
Na závěr každý žák získal taštičku s produkty péče o zuby.
Foto
Jana Novotná


Zahájení školního roku 2020/2021

V Základní škole Sepekov přivítala třídní učitelka Ludmila Tollingerová čtrnáct prvňáčků.

Foto první třída 2020/21

Fotogalerie


Keramický kurz

Přípravný týden před začátkem nového školního měli pedagogové sepekovské školy zpestřen dvoudenním keramickým kurzem. Paní Věra Pichová z Milevska, která kurz vedla, je poutavým způsobem zasvětila do tajů výroby keramiky.
Nejen trocha teorie, ale hlavně vyzkoušení si různých technik výroby keramických předmětů se setkalo s mimořádným zájmem. A tak byste v učebně dílen mohli pozorovat učitelky a učitele (jen jednoho), kteří se vžili do role žáků a se zaujetím tvořili a tvořili…
Chvílemi bylo v učebně takové ticho, že byste slyšeli upadnout i špendlík. Sen každého učitele. Tak jen doufejme, že žáci školy, pro které bude nová keramická pec v letošním školním roce novinkou, budou pracovat se stejnou chutí a nadšením jako jejich pedagogové, novopečení „keramici“.
Foto


Loučení se školou

Fotogalerie